Home

Bezpečnostní přestávky řidičů referentů

Řidiči referenti - lékařské prohlídky, školení a

 1. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby. Závěrem ještě vyvrátím pár fám, které ohledně problematiky bezpečnosti práce řidičů referentů panují
 2. Školení řidičů referentů Profesní průkaz řidiče Bezpečnostní přestávky v řízení vozidla řidiče referenta INFOLINKA: +420 777 180 708 info@king-skoleni.cz Facebook Youtube. Bezpečnostní přestávky v řízení vozidla řidiče referenta Zpět na výpis novinek. Demoverze Online školen.
 3. 07.06.2021 - Přestávky řidičů 24.05.2021 - Povinnost vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 28.12.2020 - Stres z důvodu neplánovaných směn zřejmě přispěl ke smrti zaměstnanc
 4. ut, může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15
 5. Bezpečnostní přestávky a výstražné vesty; Evidence jízd a péče o vozový park; Ukázky stránek online kurzu školení řidičů referentů. Přednosti našeho online školení řidičů referentů. Do 24 hodin od závazné objednávky můžete začít školit zaměstnance

Bezpečnostní přestávky v řízení vozidla řidiče referenta

Doba řízení a přestávky u řidiče služebního vozidla

3.6 Bezpečnostní přestávky Nařízení vlády č.168/2002 Sb. a vyhláška 478/2000 Sb. stanoví pro řidiče tzv. referentských automobilů následující povinnosti: Doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit 4,5 hodiny (za dobu nepřetržitého řízení sepovažuje i přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut) Mluvíme-li o vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, většina z nás si představí školení o požární ochraně či bezpečnostních předpisech. Neméně významnou součást BOZP však představuje povinné školení řidičů-referentů - tedy řidičů využívajících služební automobily Kniha jízd v bezpečnosti práce. Jak bylo výše uvedeno, tak žádný právní předpis neukládá povinnost vést knihu jízd. Provoz dopravních prostředků upravuje zejména nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při. Školení řidičů referentů není upraveno žádným zvláštním právním předpisem. Žádným právním předpisem nejsou stanoveny obsah školení, lhůty pro opakování, požadavek na kvalifikaci školitele, forma školení, způsob ověření znalostí ani podoba záznamu o školení (určuje zaměstnavatel) Školení řidičů referentů dle Zákoníku práce. Program školení: 1. Doklady pro provozování vozidla, služebního vozidla 2. Doby řízení a bezpečnostní přestávky v řízení 3. Pravidla silničního provozu, změny, novinky 4. Dopravní nehody, postup v případě dopravní nehody s ohledem na pojištění vozidl

Školení řidičů-referentů prostřednictvím e-learningu pro 51 až 100 osob. Školení řidič-referent probíhá formou elektronické výuky na partnerském webu autoškoly. Zákonná povinnost, profesionální zpracování - animace, interaktivní způsob výuky. Uvedená cena je za 1 školenou osobu (bez DPH) Bezpeþnost práce (provozní bezpečnostní předpis pro autodopravu, bezpečnostní přestávky řidičů, zdravotní prohlídky řidičů referentů) str. 19 Kontrolní testové otázky (pro školení řidičů) str. 22 Technické informace (statistika počtu vozidel, motor OCTAVIA >bdm, jste si jista, že takové přestávky musí dělat i >řidič vozidla, jestliže není jeho druh práce řidič? Právě, že 168/2002 Sb., z kterého jsme to okopírovala, se podle mne týká tzv. řidičů referentů. Profíci to mají ještě složitější. >> Obsah školení. Tento kurz obsahuje školení tzv. řidičů referentů, tedy těch, kteří využívají osobní motorové vozidlo při pracovních cestách. Tento kurz není samostatným školením. Rozšiřuje kurz BZ17 Bezpečnost práce a požární ochrana, na který navazuje a který byste měli dokončit před zahájením

Školení řidičů referentů - Dopravní vzdělávání - Ing

* bezpečnostní přestávky řidičů referentů * pravidla bezpečné jízdy * brzdné dráhy * adhezní podmínky, aquaplaning * jak předvídat nebezpečné situace * několik tipů pro bezpečnou jízdu * prevence rizi Školení řidičů referentů. Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí především vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.. Ze Zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že školení a ověření znalostí řidičů se musí. Školení řidičů referentů by mělo být inspirováno těmito právními předpisy: 361/2000 Sb., 247/2000 Sb., 111/1994 Sb., 30/2001 Sb., 64/1987 Sb., 168/2002 Sb. Osnova školení první pomoci. Školení první pomoci se často podceňuje, což může mít fatální následky. Mnoho lidí tvrdí, že ví, jak se v případě úrazu. Získejte povinné školení pro své zaměstnance a ochraňte se před případnými nepříjemnostmi. Objednávka nebyla nikdy jednodušší. Vyzkoušejte www.bepor.eu Školení BOZP on-line. E-learningové školení BOZP, požární ochrany a řidičů referentů. Svět Školení Vás jednoduše a přehledně provede všemi kroky on-line školení z obecně závazných předpisů BOZP a PO, na konci školení obdržíte certifikát o absolvovaném školení. Nabízíme moderní způsob vzdělávání pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance

E-školení řidičů referent

 1. KURZ : lt;br /gt;skoleni ridicu referentu on line - ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ on-line : Školení on-line řidičů referentů - Školení předpisů BOZP pro řidiče služebních osobních vozidel - Školená témata: odborná způsobilost, povinná výbava, správný postup při poruše vozidla a pod. Školení formou e-learningu s certifikátem o provedeném školení
 2. ut, během které nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, a proto.
 3. U řidičů (referentů), na které se - dodržovat stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek před vlastním řízením ve smyslu platných předpisů (vyhlášky č.168/2002 Sb., mezinárodní Dohody AETR, zákoníku práce a nařízen
 4. . po 4,5hod. (zák. 361/2000 Sb., n.v. 168/2002 Sb., n.v. 589/2006 Sb.

Školení řidičů - referentů je jednou ze základních povinností zaměstnavatelů i zaměstnanců. Základem pro určení této skupiny řidičů je obsah pracovní smlouvy. Jako řidiči - referenti jsou označováni ti řidiči, kteří řídí vozidlo, ať služební či soukromé, o hmotnosti do 3,5 tuny při výkonu jejich. Bezpečnostní přestávky při řízení služebních vozidel nad 3,5 tuny. Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací: 1) Jaký zákon či IAŘ upravuje povinnosti řidičů služebních vozidel? (žádám zaslat v plném znění

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ •oprávnění kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel mezinárodní nákladní dopravy •kontrola fungování systémuelektronického mýtného(od ledna 2007) AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o. Stíhání za přestupek po celé E Režim OUT a bezpečnostní přestávky Na dotazy zde budou odpovídat pracovníci Ředitelství služby dopravní policie. Forum je nyní uzavřeno, než budeme mít garanta za Policii ČR

Provozujete-li dopravní nebo spediční společnost, nebo jste zaměstnanec v takové firmě, musíte znát všechny časové limity pro bezpečnostní přestávky řidičů osobních a nákladních automobilů. Prostudujte si legislativní požadavky a zjistěte jaké máte povinnosti. Bezpečnostní přestávky u automobilů nad 3,5 tuny Dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidly. Pokud sedáš za volant pod vlivem alkoholu či drog,raději to nedělej- můžeš tím ohrozit kohokoliv jiného např. řidiče kamionu,který má doma rodinu a ta na něj čeká až se v pořádku vrátí z cest.Dík řidič musí pravidelně absolvovat školení BOZP a řidičů-referentů a musí být seznám s dopravně provozním řádem zaměstnavatele. dodržovat bezpečnostní přestávky 3 2 3 18 MÍRNÉ ODSTAVENÍ VOZIDLA PARKOVÁNÍ 4 1 3 12 V areálu firmy parkovat na vyznačených místech Školení řidičů referentů Knihovna lekcí - školení řidičů ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ E-LEARNINGU NA ZAKÁZKU Hosting e-learningu G7 Bezpečnostní přestávky. 12. Pravidla provozu III. Zastavování vozidel.. § 88 a § 89 předpisu č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce jasně hovoří o tom, že zaměstnavatel je zaměstnanci povinen poskytnout přestávku na jídlo a oddych.Některé přestávky se do pracovní doby nezapočítají, jiné ale naopak musí

Školení BOZP, PO a řidičů - Bezpečáci

Dále se řidiči dozvědí, jak se zachovat v případě autonehody, jak je to s bezpečností práce - chování, přestávky během jízdy, rozestupy na silnici apod.. Samozřejmostí je také školení první pomoci. Nabízíme zde také různé zajímavosti, například jak funguje alkohol za volantem a další Novela zavádí pravidla pro bezpečnostní přestávky řidičů z evroého práva. Přestávky mají zabránit nebezpečným situacím vznikajícím kvůli přetížení řidičů a případným nehodám způsobeným únavou za volantem. Právě únava řidičů patří podle statistik Besipu k nejčastějším příčinám nehod na. bezpečnostní přestávky - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Více jak polovina firemních zaměstnanců (65%) při služebních cestách nedodržuje pravidelné bezpečnostní přestávky po každých dvou hodinách strávených za volantem. Každý desátý z nich dokonce v průběhu jízdy nezastaví vůbec, pokud to není opravdu nutné. Výzkum provedený mezi více než 1700 řidičů provedený organizací IAM rovněž zjistil, že 79% zastaví. Přes dvě bezpečnostní přestávky v řízení však došlo k mikrospánku řidiče a následně k dopravní nehodě. Zaměstnanec po čtvrté hodině ranní sjel ze silnice, narazil do stromu a zranil se. Zaměstnavatel mu nejprve poskytoval odškodnění za pracovní úraz, po čase však s dalším plněním přestal

Povinné proškolování řidičů se týká i referentů

 1. Vedoucí skupiny řidičů referentů mimo povinnosti řidiče plní ještě tyto další povinnosti: Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby, a § 90 zák.č. 262/2006 Sb
 2. Akademie profesionálních řidičů s.r.o. - diskuze . základní informace kontakt ceník a služby hodnocení / reference diskuze přihláška. Návrat zpět do sekce Pro autoškoly. bezpečnostní přestávky Ostatní příspěvky v diskuzi
 3. Školení řidičů referentů se provádí na základě § 103 odst. (2) a (3) zákona č. 262/2006 Sb. (2) a (3) zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) , který však NESTANOVUJE požadavky na obsah, četnost, způsob provádění školení, vedení dokumentace o školení, ani kvalifikaci školitele

Bezpečnostní přestávky řidičů jsou často podhodnoceny — víte, že po každých 4,5 hodinách se poskytuje minimálně 30 min bezp. přestávky... více na našich.. Školení bezpečnosti práce je tedy jakýmsi završením celého systému řízení bezpečnosti, kdy jsou zaměstnanci seznámeni se stanovenými opatřeními k omezení rizik. Školení nesmí být pouhou přednáškou. Školit totiž ve své podstatě znamená, že školitel předá své znalosti a zkušenosti školeným Mnoho řidičů nedělá bezpečnostní přestávky. 55 % zaměstnanců během dlouhých služebních cest nedělá pravidelné bezpečnostní přestávky. Desetina z nich dokonce nezastaví vůbec, pokud k tomu nemají opravdu vážný důvod. 25.08.2013, naša tém

Řidič služebního automobilu. Řídíte v rámci své práce služební nebo svůj automobil ? V dnešní době je celkem běžnou věcí, že řada zaměstnanců používá služební automobil. V rámci své pracovní náplně, více či méně často, jezdí po městě, ale také na delší vzdálenosti. Nejsou řidičem z povolání. Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky. Zákoník práce, povinnosti a nároky 13. 10. 2020. Víte, jaké máte jako zaměstnavatel, ale i zaměstnanec práva a povinnosti týkající se přestávek na pracovišti? Přečtěte si ucelené informace zaměřené na povinné přestávky v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní. Týká se řidičů, referentů a zaměstnanců spolucestujících. Pracovní úrazy na pracovních cestách - pracovní úrazy při cestě vozidlem či veřejnou dopravou, v osobním volnu, při ubytování apod Znalostní systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

7 Účastnit se periodických školení řidičů motorových vozidel v rámci školení bezpečnosti práce (bez absolvování tohoto školení nesmí zaměstnanec řídit motorové vozidlo pro pracovní cesty), seznámit se s návodem na použití motorového vozidla, které bude řídit dodržovat bezpečnostní přestávky nejpozději po. Ani v těchto letních teplých dnech nelze řidičům prodloužit bezpečnostní přestávky na konečné, neboť výkon řidiče je pevně dán jízdním řádem. Co se týká technického vybavení vozidel, kabiny řidičů nejsou plně uzavíratelné, některá vozidla jsou vybavena chladící jednotkou nad hlavou řidiče 1. srpna 2011 nabyla pod č. 133/2011 Sb. účinnosti dosud největší novela zákona o silničním provozu od roku 2005, kdy byl zaveden bodový systém. Přinášíme přehled hlavních změn

Obsah školení. Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na přehled legislativy, přehled kontrolních orgánů a možných pokut, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců (řidiči vozidel nad 3,5 tuny), zakázané činnosti řidičů, bezpečnostní přestávky, bezpečný způsob nakládky a vykládky vozidel, údržba vozidel. Týká se řidičů, referentů a zaměstnanců spolucestujících. • Pracovní úrazy na pracovních cestách - pracovní úrazy při cestě vozidlem či veřejnou dopravou, v osobním volnu, které přestávky se započítávají do pracovní doby, jejich evidence, bezpečnostní a ostatní přestávky v práci. • Zápočtový list. Je to jakési sledování o přestupcích a trestných činech v silniční dopravě. Každý řidič má na úřadě evidovanou tzv. Kartu řidiče. Do této karty se zapisuje vše co je v rozporu se zákonem o pravidlech silničního provozu, jeho bezpečnosti a plynulosti

2018 Bezpečnostní přestávky v řízení vozidla řidiče referenta Bezpečnostní přestávky v řízení vozidla řidiče referenta Podle přílohy č. 1 odst. 3 k nařízení vlády č. 168/2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy. Cíl e-Learningu. Cílem e-Learningu Povinnosti při správě a používání služebního vozidla je přiblížit vám přehlednou a srozumitelnou formou nejdůležitější zákonné povinnosti, které máte jako zaměstnavatel či zaměstnanec při správě a používání služebního vozidla.Součástí e-Learningu jsou nejčastější dotazy k této problematice přímo z praxe. Bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana (PO) aktuálně, srozumitelně a pro lidi. Využijte naši online BOZP poradnu zdarma! Články, novinky, tipy a rady. Vše na jednom místě používání služebního vozidla, jejíž znění reaguje na přechod organizace k systému řidičů - referentů po odchodu stálého řidiče do starobního důchodu. V případě schválení dohody bude část povinností (údržba vozidla) přesunuta na zaměstnance, se kterým je dohoda uzavřena

Kdo je řidič referent? Jaký je rozdíl mezi řidičem z

Školení řidičů referentů je poměrně ošemetná záležitost. Podle Zákoníku práce musí zaměstnavatel zajistit školení o právních a ostatních předpisech, aby zajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci Definice řidiče referenta. Řidič referent je každý zaměstnanec firmy, který není řidičem z povolání. V praxi do skupiny řidičů referentů patří všichni zaměstnanci, kteří v průběhu pracovní doby řídí vozidlo do 3,5 t, a to bez ohledu na to, zda jde o firemní či soukromé vozidlo 7801711 - G30-bezpečnostní skříň skladování tlakových lahví, s požární odolností minut, barva: světle šedá RAL 7035 11. 000 Kč ochrání 30 pro řidiče, kteří řídí vozidla hmotnosti tuny, platí zákoník vlády 168/2002 kterým stanoví způsob organizace pracovních postupů, zaměstnavatel povinen zajistit. Dále jsme zařadili ukázku aplikace brýlí i do osnovy školení řidičů tzv. referentů. Možnost vyzkoušení jsme zařadil do prostřední přestávky vyučování, čímž jsem v dalších hodinách dosáhl většího zájmu celého věkového spektra řidičů referentů jednoho velkého průmyslového podniku, kd RE: Nedodržení bezpečnostní přestávky. ODBORNÍK 24. ledna 2012 (21:52). Blokově do 5.000, ve správním do 10.000 Kč. Za zákaz vjezdu už body nejsou. Bližší info viz Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách - § 23 / 1f). Reagova

Řidiči referenti a jejich školení Práce a mzd

Školení řidič

Pokud jde o služební vozidla, bude seminář zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů - referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat především používání vozidel. Naše autoškola provádí také školení řidičů (referentů, na profesní osvědčení). řidič nemusí dodržovat bezpečnostní přestávky ani platit silniční daň. Na technickou kontrolu jezdí jen jednou za čtyři roky, pojištění je nižší, a co je asi nejpozoruhodnější, pro tyto kamiony neplatí zákaz vjezdu. - bezpečnostní označení místnosti s lahvemi - přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem R - 20 - pravidelné školení řidičů, proškolování řidičů - referentů - ověřování zdravotní způsobilost

řidiči BOZPinfo.c

Z BOZP podle Šenka. Přejít na: navigace. , hledání. Vámi hledaný pojem můžete vyhledat pomocí klávesové zkratky ctrl+f. Chemikálie [1] Činnost konaná pro zaměstnavatele [2] Řízení bez řidičského oprávnění [3 Přestávky u řidičů referentů kontroluje inspektorát BOZP a je věcí zaměstnavatele, jakým způsobem evidenci zajistí. Policii ovšem toto nezajímá. Jak jsem psal výše, jste duchem stále v socíku - tehdy byla jízda bez příkazu černou jízdou a policie toto kontrolovala

ŠkolenÍ ŘidiČŮ referentŮ. Školení řidičů referentů se provádí na základě § 103 odst. (2) a (3) zákona č. 262/2006 Sb (3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km .h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí. 2. Dodržujte dopravní předpisy. Nikdy nepřekračujte nejvyšší dovolenou rychlost. Za zhoršených podmínek (snížená viditelnost, déšť, mlha, sněžení, náledí) snižte rychlost jízdy pod hodnoty povoleného maxima tak, abyste byli schopni vždy včas a bezpečně zastavit vozidlo. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly Cílem semináře je provést účastníky semináře právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi a při realizaci home office.. Pokud jde o služební vozidla, bude seminář zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů - referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. Přestávky v práci především řeší zákoník práce. Z dotazu dovozuji, že se vám jedná o třicetiminutovou přestávku na jídlo a oddech (Další přestávky, bezpečnostní, jste stanoveny neměly?). Na ni máte podle § 88 zákoníku práce nárok nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce Nejinak je tomu v případě ředitele střední školy. Zajištění BOZP žáků a zaměstnanců školy, by mělo patřit trvale mezi jeho priority. Tento článek si klade za cíl, pomoci ředitelům a vedoucím zaměstnancům středních škol při zajištění BOZP a PO a zejména se v celé problematice lépe zorientovat

Kniha jízd v bezpečnosti práce - BOZPforum

Pokud jde o služební vozidla, bude seminář zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů - referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.).Seminář se bude věnovat především používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut. Novinky.cz Kariéra Poradna: Bezpečnostní přestávky (nejen) u řidičů Diskuze Nákaza v obcích PLÁN ROZVOLNĚNÍ Počty očkovaných VZPOMÍNKY - NEJSME JEN ČÍSLA Kapacita lůžek a hospitalizovan Nejenom,že škola smyku je určitě přínosem pro každého řidiče, tak velice kladně hodnotím organizaci a obsah celé akce,vstřícnost a ochotu pana Ing.A.Hrušky při domlouvání termínu. Myslím,že všem organizátorům patří poděkování a jelikož mám možnost srovnání,tak tuto autoškolu určitě přednostně doporučuji. V případě, že by se prokázalo, že například dotyčná nedodržela bezpečnostní přestávku (a to se na cestách domů stává, že zaměstnanci pospíchají, aby byli co nejdříve doma), tak v tom případě bych se určitě deliberovala (např. o 30 %), aby to byla výstraha pro ostatní řidiče zaměstnavatele Služební vozidla - Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení... 13.10.2021, 2057 Kč, 2490 Kč s DPH Studium.c

Ještě pozor na jednu záležitost. Jezdíte autem firemním, jistě vedete knihu jízd, asi jezdíte autem do 3,5t, tedy nemáte tachograf, ale pozor na správné její vedení, má-li kniha jízd sloužit jako doklad účetní i jako doklad k bezpečnosti práce, má to jisté zásady (doba jízdy, přestávky atp.) Toto většina lidí ani. ORGANIZACE. Název předpisu. EVIDENCE A ANALÝZA RIZIK. Zpracoval za. Schválil za. datum vydání. datum účinnosti. Povinnosti zaměstnavatele zpracovat rizika dle legislativy. Základními právními normami definující pojmy prevence rizik, riziko a kategorizaci rizik jsou zákony č. 262/2006 Sb Správa pražských hřbitovů. příspěvková organizace. Vinohradská 2807 /153c. 130 00 Praha 3. KOLEKTIVNÍ. SMLOUVA. pro rok 2017. uzavřená mezi. zaměstnavatele