Home

Vyšetření nukleární medicíny

Informace pro pacienty o metodách nukleární medicíny:Základní princip při vyšetření metodami nukleární medicíny spočívá v aplikaci radiofarmaka (nejčastěji nitrožilně) a následném snímání detektory, které zachycují rozložení podané látky v těle. U většiny vyšetření je nutná prodleva mezi aplikací l Vyšetření na oddělení nukleární medicíny jsou časově náročná. Časová prodleva mezi aplikací radiofarmaka a samotným vyšetřením může být i několik hodin a liší se podle typu vyšetření. Tuto skutečnost nejsme schopni ovlivnit a doporučujeme, aby si pacienti přinesli svačinu

Ústav nukleární medicíny poskytuje klinickým pracovištím kompletní spektrum současných diagnostických vyšetření v oboru nukleární medicíny včetně hybridní pozitronové a jednofotonové emisní výpočetní tomografie (PET/CT a SPECT/CT), speciální laboratorní vyšetření a ambulantní terapii radionuklidy METODY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY I. Vyšetření ledvin a vylučovacího systému, vyšetření skrota Dynamická scintigrafie ledvin Princip Po podání radiofarmaka, které se vylučuje glomerulární filtrací (DTPA) nebo tubulární sekrecí (MAG 3) dojde k zobrazení perfúze, funkce ledvin a exkrece do vývodných cest močových. Proveden Centrum nuklerární medicíny (CNM) je nestátní zdravotnické zařízení zabývající se diagnostikou a terapií metodami nukleární medicíny.. V současnosti působíme na třech samostatných pracovištích, Nuklea v Brně, v Praze v budově Polikliniky Vysočany a v areálu Nemocnice Na Bulovce.Všechna pracoviště jsou vybavena nejmodernější diagnostickou technikou, se kterou. Ambulance NM je lokalizována v komunikačním uzlu B, -2. patro. Zajišťuje ambulantní vyšetření pro Fakultní nemocnici v Motole a spádovou oblast, nabízí široké spektrum scintigrafických vyšetření (scintigrafie skeletu, nukleární nefrologie, kardiologie, nádorová diagnostika, pneumologie, vyšetření CNS, tyreoidální diagnostika) u pacientů všech věkových skupin. Oddělení nukleární medicíny provádí diagnostická vyšetření pomocí radioizotopů. Jejich velkou předností je, že se jedná o neinvazivní vyšetření s minimální radiační zátěží. Vyšetřovat lze prakticky kterýkoli orgán a vedle morfologie lze posoudit i jeho funkční schopnost

Lékaři - Клиника в Праге MEDICA MENTE

Metody nukleární medicíny - Fakultní nemocnice Brn

Jak se připravit na scintigrafii Centrum nukleární medicín

Vyšetření ledvin: 1. Dynamická scintigrafie ledvin. Váš lékař Vám objednal scintigrafické vyšetření, při kterém se sleduje funkce ledvin a odtok moči dutým systémem ledvin. Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin 95% z podaného množství je vymočeno během 4 hodin po. Pracoviště nukleární medicíny zajišťuje širokou paletu standardních diagnostických vyšetření pomocí otevřených radionuklidů pro pacienty IKEM, TN a klienty dalších zdravotnických zařízení v Praze i mimo Prahu. Na PNM byly zavedeny diagnostické metodiky v rámci speciálního zaměření IKEM Nukleární medicína se používá také pro zobrazování kostí, což tradičně hrálo velkou roli v určování stupně rakoviny. Zobrazování pomocí myokardiální perfúze je velmi jemné a přesné rentgenové vyšetření oboustranné myokardiální ischémie, která, když se objeví, vyžaduje angiografické potvrzení a. Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá otevřené radioaktivní zářiče k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům. V oblasti diagnostiky se buď radioaktivní preparáty podávají pacientovi - in vivo vyšetření, nebo vzorky pacientům odebrané se zpracovávají s využitím radioizotopových technik - in vitro vyšetření

Ústav nukleární medicíny - Všeobecná fakultní nemocnice v

Provádí se zde celé spektrum vyšetření dle koncepce oboru nukleární medicíny. V současné době je se zdravotními pojišťovnami nasmlouváno 49 výkonů. Mezi nejčastěji prováděná vyšetření patří scintigrafie kostí, plic, ledvin, srdce a mozku. Ročně je provedeno přibližně 10 000 vyšetření Vyšetření nukleární medicíny se provádějí za pomoci radioizotopů, které aplikujeme nitrožilně nebo inhalačně, následuje snímání pomocí scintilační gamakamery. Velikost radiační dávky pacienta je relativně nízká, srovnatelná s dávkami při rentgenologických vyšetřeních Ve druhém podlaží se nachází klinická část oddělení nukleární medicíny (ONM), která obsluhuje pacienty. Původně zde byla instalována první PET kamera v ČR (Siemens ECAT EXACT), která byla na přelomu roku 2008/9 nahrazena hybridní PET/CT kamerou (Siemens Biograph 40 TruePoint TrueView HD)

Provozujeme ambulanci nukleární medicíny. Provádíme scintigrafická vyšetření pacientů pomocí planární nebo tomografické gamakamery Kudy se mám dostavit k vyšetření? Oddělení nukleární medicíny se nachází v 2. podlaží samostatné budovy PET centra v jihovýchodní části areálu Nemocnice Na Homolce (mapa zde, GPS souřadnice: 50.0747281°N, 14.3567250°E) Všechna vyšetření v ambulanci Kliniky nukleární medicíny a pracoviště PET/CT se provádějí na objednávku. Pacient je vždy písemně nebo telefonicky vyzván, aby se dostavil v určitý termín a hodinu. Některá vyšetření se provádějí i v pozdních odpoledních hodinách

Praha 9 a Praha 8 - Centrum nukleární medicín

Příprava na vyšetření: 14 dní před aplikací Metastronu je nutné vysazení podávání vápníku. Průběh terapie. Po příchodu na oddělení nukleární medicíny dostanete injekci Metastronu do žíly a můžete odejít. Nejprve nepocítíte žádný efekt. Dokonce prvních 14 dní může dojít k přechodnému zvýšení bolesti. Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou, k čemuž využívá radioaktivních substancí aplikovaných do organismu. Vyšetření v nukleární medicíně patří mezi neinvazivní minimálně zatěžující diagnostické postupy. Na rozdíl od radiologie, která nám poskytuje informace o anatomii. Vyšetření je možno doplnit jednofotonovou emisní tomografií (SPECT) určité oblasti lidského těla a získat tak trojrozměrné zobrazení. Pomocí scintigrafie s vhodným radiofarmakem lze obdržet důležité informace o funkčním stavu orgánů a metabolické aktivitě, odhalovat záněty, nádory i jiné patologické změny

Ambulance nukleární medicíny - FN Moto

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů (radiofarmak). Řadí se mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až po např. psychiatrii Objednání pacienta na vyšetření: Metody nukleární medicíny. IČP *. Odbornost *. Datum *. Typ vyšetření *. Scintigrafie skeletu. Dynamické scintigrafie ledvin se stanovením GFR (DTPA) Dynamické scintigrafie ledvin bez stanovení GFR (MAG3) Scintigrafie ledvin statická V mnoha případech jde o unikátní diagnostická vyšetření, která umožňují zjistit nemoc či její rozsah dříve, a tím zvýšit možnost úspěšné léčby. Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až např. po psychiatrii Nukleární medicína začala v 50.letech 20.stol. užívat speciální zařízení zvaná Gama kamera. Vyšetření metodami NM vyžadují orální nebo intravenózní aplikaci radioaktivní chemikálie (radiofarmaka, radionuklidy, radioaktivní indikátory) s velmi nízkou aktivitou do těla Rozšiřujeme vyšetření ventilačně perfuzní scintigrafie plic kromě střed a pátků také na pondělí. Součástí vyšetření je orientační posouzení plicního intersticia u pacientů po prodělané infekci Covid - 19. S pozdravem a díky za pochopení. doc. MUDr. Otto Lang. Ph.D. primá

Oddělení nukleární medicíny Klatovská nemocnic

Aktuality - Česká společnost nukleární medicín

 1. Nukleární medicína v diagnostice. Nukleární medicína je specializovaná oblast radiologie, která ke zkoumání funkce a struktury orgánů používá velmi malé množství radioaktivních materiálů neboli radiofarmak. Zobrazování v nukleární medicíně je kombinací mnoha různých oborů. Patří mezi ně chemie, fyzika.
 2. Oddělení nukleární medicíny (ONM) Chrudimské nemocnice provádí diagnostiku i terapii pomocí otevřených zářičů. Většina vyšetření je spojena s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou člověk obdrží za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů
 3. Nukleární medicína PET/CT Diagnostické vyšetření, kdy lze získat morfologický a metabolický obraz tkáně během jednoho vyšetření. CT přístroje zabudované do hybridních kompletů poskytují kompletní anatomické a morfologické zhodnocení vyšetřovaného pacienta

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. Převážnou část jeho náplně tvoří zobrazovací diagnostika, v menší míře laboratorní diagnostika a léčba. Zobrazovací metoda, kterou využívá, se nazývá. Oddělení nukleární medicíny (ONM) je zaměřeno na diagnostiku a terapii za pomoci ionizujícího záření. Pracoviště využívá otevřených zářičů, tj. látek značených radioaktivními nuklidy 99mTc, 111In, 18F, 11C, 68Ga, 89SR, 223Ra V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření Popis PET- pozitronové emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie je lékařské vyšetření z oboru nukleární medicíny, které se v klinické medicíně používá teprve od nedávné doby (od devadesátých let)

Ambulance nukleární medicíny - terapeutická část

Vyšetření hepatobiliárního systému metodami nukleární medicíny Radionuklidová vyšetření jater - dynamická hepatobiliární scintigrafie, průkaz hemangiomu jaterního, statická scintigrafie jater. Principy, radiofarmaka, provedení vyšetření, indikace, charakteristika nálezů. 6. Nukleární medicína v neurologii Nukleární medicína. Od 1. listopadu 2018 bude omezen provoz oddělení Nukleární medicíny. Zrušeny budou služby o nedělích a svátcích. Standartní provoz bude od pondělí do soboty. Děkujeme za pochopení. Na vyšetření je možné se objednat osobně v příjmové kanceláři oddělení nebo telefonicky Níže najdete žádanky na PET vyšetření. Žádanka PET_CT Jihlava CHOLIN [DOCX, 67 kB] Žádanka PET - CT - 18F FLUCICLOVIN (Axumin) [DOCX, 67 kB] Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Diagnostické obory > Oddělení nukleární medicíny a PET centrum

nukleární medicíny v pediatrii Scintigrafická vyšetření umožňují sledovat rozložení a kinetiku různých značených látek v organizmu. V závislosti na typu použitého radiofarmaka a způsobu jeho aplikace jsou získávány informace o funkci různých orgánů, o průběhu patologických dějů a o lokalizac Věděli jste, že skupina AGEL má svou nadaci? Potřebujete-li pomoc nebo znáte-li někoho, kdo ji potřebuje, obraťe se na NADACI AGEL Neexistuje orgán či zjištění funkce orgánu, který by nebyl zahrnut v některých metodikách nukleární medicíny. V čem vyšetření spočívá? Klientovi je aplikováno velmi malé množství radiofarmaka - radioaktivní látky, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž při metodách v. O nás. Oddělení nukleární medicíny se řadí ke komplementárním oddělením nemocnice a poskytuje zobrazovací diagnostické služby všem občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře.. Zobrazovací metody jsou zastoupeny od roku 1999 pozitronovou emisní tomografií (PET) a od roku 2003 také hybridní pozitronovou emisní a výpočetní tomografií (PET/CT), která.

Klinika - Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice

 1. Vyšetření hlubokého systému je prováděno buď na zákla-dě přímého požadavku lymfologa nebo po vzájemné dohodě lékaře nukleární medicíny a lymfologa. Hodnocení vyšetření Hodnocení vyšetření provádíme vizuálně a u končetin rovněž semikvantitativně. Po epifasciální aplikaci radiofarmaka hodnotíme průbě
 2. Celosvětová průměrná roþní frekvenci vyšetření metodami nukleární medicíny je 16 vyšetření na 1 000 obyvatel. Z celkového potu vyšetření připadá na: 30% vyšetření kostí 20% vyšetření plic 15% vyšetření srdce 15% vyšetření štítné žlázy 5 - 10% vyšetření jater a slezin
 3. IKEM otevírá pracoviště nukleární medicíny. 16. 6. 2021. Moderní pracoviště, které na poměrně malém prostoru, umožňuje zajištění důležité funkce IKEM - vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a vybavení.

Oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, jedné ze šesti nemocnic pod Krajskou zdravotní, patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu v České republice. Společnost, která je v současnosti největším lůžkovým zdravotnickým zařízením v Česku, do jeho obnovy a přístrojového vybavení investovala v letech 2016 až 2018 - s významnou finanční. Vyšetření hepatobiliárního systému metodami nukleární medicíny Radionuklidová vyšetření jater - dynamická hepatobiliární scintigrafie, průkaz hemangiomu jaterního, statická scintigrafie jater. Principy, radiofarmaka, provedení vyšetření, indikace, charakteristika nálezů. Nukleární medicína v neurologii

Kontakt - Ústav nukleární medicíny - Všeobecná fakultní

Úsek nukleární medicíny a hybridních metod se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní nemocnice Lochotín. Telefonní kontakt: 377 104 590 Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit Objednání. Objednat se k vyšetření můžete telefonicky na tel. 581 271 616 (popř. 581 271 111 - ústředna), nebo osobně na oddělení nukleární medicíny. Další možnost je zaslání žádanky na oddělení, žádanka musí obsahovat telefonický kontakt, poté budete vyrozuměni o termínu vyšetření Nukleární medicína je rychle se rozvíjejícím oborem - roste počet nových radiofarmak pro diagnostiku a terapii, zlepšují se možnosti přístrojové techniky a v důsledku toho se rozšiřuje i spektrum klinických aplikací. Klinické pracoviště Ústavu nukleární medicíny 1

Informace pro pacienty - scintigrafická vyšetření - FN Moto

IKEM OTEVÍRÁ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PRACOVIŠTĚ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY. 15.6.2021. Fotogalerie. Moderní pracoviště, které na poměrně malém prostoru, umožňuje zajištění důležité funkce IKEM - vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro. Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů. Výhodou současných metod nukleární medicíny je neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž Oddělení nukleární medicíny vzniklo v Masarykově onkologickém ústavu již v roce 1969 za vedení doc. Kadlecové, tehdejší ředitelky ústavu. Zpočátku byla prováděna pouze funkční vyšetření, např. akumulační test štítné žlázy a izotopová renografie. V roce 1973 (prim Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se jak diagnostikou, tak terapií chorob pomocí radioaktivních izotopů v otevřené formě (radiofarmaka), aplikovaných do těla pacienta. K medicínským účelům se tento typ izotopů začal používat v 50. letech 20. století

Oddělení nukleární medicíny Pondělí až pátek: 6:30 - 14:30 K vyšetření je nutné se v pracovní dny předem objednat od 6.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle 481 551 321 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol; Centrum nukleární medicíny s.r.o.; Radioizotopové pracoviště IKEM; Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Zaměření odborné praxe: •scintigrafická vyšetření mozku; •scintigrafická vyšetření srdce; •scintigrafická vyšetření plic Praktická cvičení vztahující se k aktuálně probíranému tématu budou probíhat na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole. 1. týden Scintigrafické vyšetření skeletu

Pracoviště nukleární medicíny (PNM) IKE

Ambulance nukleární medicíny - Oblastní nemocnice Kolín. Nemocnice. Žižkova 146, 28002 Kolín III, Česko. Trasa. Uložit. Sdílet. Tipy na výlet. Podělte se s ostatními o své zkušenosti. Kliknutím na hvězdičku souhlasíte s podmínkami a pravidly. +420 321 756 434. Hybridní zobrazení umožňuje lékaři získat funkční i morfologické informace v rámci jednoho vyšetření. Diagnostické metody nukleární medicíny jsou pro současnou medicínu nepostradatelné. Přinášejí efektivnější léčbu pacientů, jak z hlediska větší šance na jejich uzdravení, tak vynaložených nákladů na. Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) otevřel nově zrekonstruované Pracoviště nukleární medicíny. Vybudování nových prostor pro vyšetření pacientů stálo celkem skoro 40 milionů korun bez DPH. Pracoviště má nyní nové administrativní a sociální zázemí, veškeré rozvody instalací, vzduchotechnické. Katedra nukleární medicíny zajišťuje výuku nukleární medicíny na LF UP Olomouc - 7. a 8. semestr všeobecného směru. Dále se spolupodílí jednotlivými stážemi na výuce oboru radiologie a nukleární medicína v 10. semestru stomatologického směru a v 3. semestru bakalářského studia léčebné rehabilitace a fyzioterapie

Video: Nukleární medicína - Wikipedi

KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY O nás - Fakultní nemocnice Ostrav

 1. Moderní pracoviště, které na poměrně malém prostoru, umožňuje zajištění důležité funkce IKEM - vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a vybavení novými zobrazovacími možnostmi stálo celkem bezmála 40 milionů Kč bez DPH
 2. Nukleární medicína - technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019
 3. Přístroj i umožní snížit radiační dávku z vyšetření, přiblížil MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z
 4. Radionuklidová vyšetření se v kardiologii uplatňují stále více, mohou totiž samy o sobě být diagnostické. Sledujeme pomocí nich základní funkční a prostorové parametry srdce.Mezi nejzákladnější patří ventrikulografie, perfuzní scintigrafie myokardu, sledování metabolických pochodů a hledání nekróz.Jedinečné pro nukleární kardiologii je vyšetření inervace.
 5. Při vyšetření metodami nukleární medicíny pozorujeme zvýšenou kumulaci radiofarmaka. Hemangiom je dobře diagnostikovatelný pomocí scintigrafie jater, zobrazí se jako studené ložisko. Další možností diagnostiky je angioscintigrafie značenými erytrocyty, hemangiom se zobrazí naopak jako ložisko zvýšené aktivity
 6. Scintigrafie neboli zkráceně scinti je základní vyšetření v nukleární medicíně. Ve skutečnosti se ovšem jedná o celou skupinu vyšetření různých orgánových systémů, jak si povíme dále. Princip: Základním principem je podání radiofarmaka a následně sledování jeho rozmístění v těle. Radiofarmakum je.
 7. PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny. Metoda se používá zejména k diagnostice nádorových onemocnění, případně zánětů, přičemž využívá fúzi, neboli kombinaci funkčního (metabolického) a anatomického (morfologického) obrazu. Oddělení Nukleární medicíny provádí následující vyšetření
V Brně díky nejmodernějšímu CT v Evropě vyšetří víc lidí

Oddělení nukleární medicín

Cílem tohoto stručného přehledu je poskytnout základní orientaci v zobrazovacích metodách nukleární medicíny, které se využívají k diagnostice a sledování účinnosti terapie u karcinomu prostaty na oddělení nukleární medicíny v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Mezi tyto me­tody patří vyšetření. Pomocí scintigrafie skeletu jsou vyšetřovány kosti. Scintigrafie se používá k zaznamenání změn v jejich struktuře. Průvodním příznakem, který vás v této souvislosti obvykle dovede k lékaři, je nevysvětlitelná bolest kostí. Vyšetření navrhuje lékař s odborností chirurg, internista nebo onkolog a provádí se v oddělení nukleární medicíny

Oddělení nukleární medicíny, Slezská nemocnice v Opavě, p

Naším cílem je vysvětlení termínů nukleární medicíny, s nimiž se zdravotníci z jiných oborů při péči o společného onkologického pacienta setkávají. Věříme, že přispějeme ke správným indikacím vyšetření, pomůžeme objasnit přípravu na ně a specifikovat interpretaci scintigrafického nálezu v klinické praxi Akreditace Nukleární medicína Primář MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D. telefon 565 355 491 email msimanek@hospital-pe.cz Vrchní sestra Zdeňka Šejnostová telefon 565 355 710 email zsejnostova@hospital-pe.cz Kde nás najdete Hlavní lůžková budova - přízemí pavilonu akutní medicíny. Telefon 565 355 493 Provozní doba 07:00 - 15:30 Charakteristika oddělení, spektrum péče. Historie nukleární medicíny ve VFN RNDr. Olga Nováková, CSc. V roce 2007 je tomu 40 let, kdy bylo ve fakultní nemocnici I Krajského ústavu národního zdraví Středočeského kraje otevřeno první oddělení nukleární medicíny v nemocničním areálu na Karlově náměstí Nové administrativní a sociální zázemí, veškeré rozvody instalací, vzduchotechnické jednotky, doplnění chlazení prostoru gamakamer a hlavně nový prostor pro další hybridní SPECT/CT gamakameru - tak nyní vypadá nové Pracoviště nukleární medicíny v IKEM, které zajišťuje širokou paletu diagnostických vyšetření pomocí otevřených radionuklidů pro pacienty. Nukleární medicína není určena jen k zobrazování anatomických detailů, ale je velmi užitečná pro detailní zobrazování fyziologických funkcí. Zobrazovací metody nukleární medicíny Metody nukleární medicíny se používají k zobrazování funkcí srdce, plic, štítné žlázy, jater či žlučníku, ale i k zobrazování.

Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je pracovištěm, které poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. Zabývá se především scintigrafickou diagnostikou, ale poskytuje i vybrané léčebné metody ambulantním pacientům Nukleární medicína je vzhledem k fyzikální podstatě svých metod a k používané přístrojové technice obor interdisciplinární. Vedle lékařů (specializovaných a atestovaných v oboru nukleární medicíny), zdrav. sester a laborantek, zde pracují v týmové spolupráci i odborníci dalších profesí - fyzik , elektronik.

Nukleární medicín

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření Popis vyšetření SPECT. Záhadný název SPECT je zkratka z anglického názvu Single Photon Emission Computed Tomography, což česky zní jednofotonová emisní výpočetní tomografie.Je to zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit. výsledku vyšetření). 5. Chyby vzniklé při akvizici, vyhodnocení a interpretaci radionuklidové zobrazovací metody (17) budou uvedeny v samostatných guidelines nukleární medicíny. XI. Pořadí v jakém volit zátěž u vyšetření myokardiální perfúze 1 Skripta 'Nukleární medicína' mají sloužit jako učební text základů nukleární medicíny. Jsou určena především studentům v oboru všeobecné lékařství. Úvodní obecné kapitoly přinášejí stručný výklad základů fyziky ionizujícího záření, radiofarmacie, detekce ionizujícího záření, raiobiologie, o které se. Nukleární vyšetření kostí. Scintigrafie skeletu je nejčastěji využívaná metoda nukleární medicíny. Toto vyšetření umožňuje zob-razit řadu patologických změn v kostech dříve než při použití jiných zobrazovacích metod, např. RTG. Vyšetření nemá žádné vedlejší účinky, není limitováno věkem, hmotností, pohyblivostí ani přítomností k

Mladá Boleslav - Pod názvem nukleární medicína si málokterý laik dokáže představit lékařský obor, kterému se tu věnují. Jak vysvětluje zdejší primářka Ingrid Špalková, nukleární medicína je sice takzvaný komplementární neboli doplňující obor, nicméně velmi důležit V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnostických postupů založených na odlišných farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém ložisku. Tato skutečnost umožouje zvolit nukleárně medicínský vyšetřovací postup. Scintigrafické a funkční vyšetření hepatobiliárního systému. Vyšetření portální cirkulace. Scintigrafie při vyšetření centrálního nervového systému. Vyšetřovací a zobrazovací metody oběhového systému. Scintigrafie myokardu. Scintigrafie skeletu. Vyšetření GIT. Scintigrafie dýchací soustavy - imunoscintigrafi

Map Ambulance nukleární medicíny - diagnostická část - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (Hospital) - detailed map of the area (basic, tourist, satellite, panorama, etc.), route planning, GPS and much more on Mapy.cz Vyšetření nukleární medicíny slouží především k diagnostice matabolicky aktivních procesů v těle. Zejména nádorů, zánětů. Mechanická poškození, jakými je poranění menisku lépe zobrazí magnetická rezonance (dříve označovaná jako nukleární magnetická rezonance - zde mohlo dojít k záměně) K vyšetření. ní nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s. k vyšetření PET/CT. vedoucí lékař PET centra Primář Oddělení nukleární medicíny Oddělení nukleární medicíny - pavilon C Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 875 601, Fax: +420 386 461 94 Nukleární medicína umožňuje vyšetření široké škály zdravotních potíží napříč lékařskými obory. Disponuje mnoha zobrazovacími metodami, je neinvazivní a lidské tělo zatěžuje minimálně. Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a v menší míře i terapií některých onemocnění..

Prováděna zde budou všechna běžná vyšetření z oblasti nukleární medicíny jako je scintigrafie skeletu, myokardu, plic, ledvin, mozku, atd., zejména z oblastí kardiologie, onkologie, diabetologie, pneumologie a neurologie, doplňuje přednostka pracoviště MUDr nukleární medicína pavilon K lochotínský areál FN Plzeň. recepce (objednávky, evidence) - 377 104 590; vedoucí lékaří. MUDr. Eva Ferdová (ferdovae@fnplzen.cz, 377 103 435), úsek hybridních zobraz. metod MUDr. Alexander Malán (malan@fnplzen.cz, 377 104 594), úsek nukleární medicíny. vedoucí radiologický asistent Bc Oddělení nukleární medicíny. Pondělí až pátek: 6:30 - 14:30. K vyšetření je nutné se v pracovní dny předem objednat od 6.00 do 14.30 hodin na telefonním čísle 481 551 321. Radiofarmaka se pro každého pacienta připravují individuálně na určenou hodinu. Jejich použitelnost je časově omezená, dostavte se proto na.

Scintigrafie - YouTubeNová odběrová místnost pro říčanské pacienty - ŘÍČANYMUDrKazuistika SKE-102: Přínos kostní scintigrafie a SPECT/low

PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny využívaná zejména k diagnostice nádorových onemocnění. Vyšetření kombinuje funkční (metabolický) a anatomický (morfologický) obraz v rámci jednoho přístroje PET/CT pracoviště nukleární medicíny KNTB, a. s. Dne 9. 3. 2016 oddělení nukleární medicíny KNTB ve Zlíně slavnostně otevřelo provoz nově vybudovaného PET/CT pracoviště v nově rekonstruovaných prostorech. Kombinované vyšetření pomocí PET/CT scanneru představuje jedno z nejmodernějších vyšetření dnešní medicíny PRAHA: IKEM: Nově zrekonstruované pracoviště nukleární medicíny. Moderní pracoviště, které na poměrně malém prostoru, umožňuje zajištění důležité funkce IKEM - vyšetření pacientů pomocí nukleární medicíny. Vybudování zcela nových prostor v souladu s nejpřísnějšími pokyny pro přípravu radiofarmak a. Specifika práce sestry na oddělení nukleární medicíny Abstrakt Nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá vyšetřovacími a léebnými metodami, ke kterým využívá otevřených radioaktivních zářiů neboli radiofarmak. V souasné dob jsou metody nukleární medicíny velmi využívané a neustále se rozvíjejí U akutních pacientů jsou odběry možné až do 13:00. Uskutečňují se zde nejen odběry hematologické , ale i odběry na další specializované vyšetření (na odd. nukleární medicíny apod). Cílem pracoviště je pokrýt potřebu laboratorních vyšetření pro ambulantní zdravotnická zařízení v místním regionu