Home

Kmen atestace

Atestace. Vzdělávání t.j. kmen + vlastní specializovaný výcvik je beze změny - minimálně 5 let). Struktura vzdělávání je bez výrazné změny, nově povinně zaveden kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, který odpovídá účasti na České ORL akademii.. Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020 Po uskutečnění kmenového testu (což je jakási atestace I. stupně - postaru) se z něj stává lékař s označením L2, který má větší pravomoci v péči o pacienty co se týče rozsahu péče a také je u něj nižší dozor lékařů L3 (lékař plně atestovaný)..

Atestace podle Vyhlášky č.185/2009 Sb. zavádějí společné dvouleté kmeny, tedy jakési základní obory, po jejichž absolvování se teprve lékař začíná připravovat na vlastní obor. Donedávna u celé řady oborů chyběl jejich vlastní kmen, po lednu 2011 však došlo k rozšíření kmenů, které tento problém alespoň. Základní kmen - představuje absolvování povinné praxe a zahrnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou společné pro určité obory. (i v rámci předchozí atestace) a která odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, bude automaticky uznána, není třeba žádat o zpětné uznání, ale je třeba ji.

Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020; - základní kmen (žádost neposuzuje akreditační komise), - vlastní specializovaný výcvik, - část specializačního vzdělávání uskutečňovanou v rámci poskytování specializované ambulantní péče Atestace RFM Atestační termíny: Letní semestr 2021. Atestačni zkoušky z oboru Rehabilitace a fyzikální medicína jsou plánovány ve dnech 1. a 2. června 2021 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty Ostraba a FN Ostrava. Otázky pro kmenovou zkoušku pro interní kmen najdete v příloze

Gynekologicko-porodnický kmen_2018.pdf (11 MB) Gynekologie a porodnictví - vlastní specializovaný výcvik Vzdělávací program z roku 2018/2019 podle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Atestace podzim 2020. Atestace proběhly ve dnech 30.11. - 3.12.2020 na 2. LF UK. Přihlásilo se celkem 25 uchazečů. K atestaci se jich dostavilo 23, z toho 20 uspělo (12 s pochvalou). Blahopřejeme! Atestace roku 201 Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3. LF UK Prah Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR. Formuláře přihlášek získáte na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Atestace Česká společnost otorinolaryngologie a

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v. Termíny atestačních zkoušek na 2. LF UK Termíny atestačních zkoušek na všech lékařských fakultách Předpoklady přístupu k atestaci Jak se přihlásit k atestaci Atestační otázky Další informace k atestací Předatestační příprava a atestace. Cesta k atestaci: Specializační (postgraduální) vzdělávání v oboru pneumologie a ftizeologie. Stránky byly vytvořeny pro lékaře, směřující ke složení atestace, t.j. k získání specializované způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie (PNE) Atestace. Termíny atestačních zkoušek v oboru vnitřní lékařství Široce založený společný kmen by měl umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor Lékaři a atestace už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Splníš tzv. kmen, u různých oborů různý (přednášky +povinné praxe na jiných odděleních a na svém oddělení), ten zakončíš zkouškou. Trvá to zhruba 3 roky

Atestace, atestační otázky, kmeny 2020 - MUDr

 1. Atestace Pokyny k ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU alergologie a klinická imunologie 2021. ATESTACE LÉKAŘI 28. a 29. 6. - LF UK Plzeň 13. a 14. 12. - LF UK Hradec Králové předatestační kurzy : 10.-13.5. a 1.-4. 11.2021; kontakt: Alžběta Čábelková Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 1. LF UK Kateřinská 3
 2. Home Atestace Interní kmen Interní kmen. 26.12.2019 formol Atestace, Kmeny 0. Stethoscope on the table. Agregace informací z webových stránek MZd ČR, poslední aktualizace 19. prosinec 2019. Interní kmen.
 3. isterstvo to vysloveně požaduje), což bude muset být ale dále projednáno z NL a VL, kvůli vzájemné prostupnosti oborů. Momentálně jde totiž o to, že
 4. Seznam akreditovaných pracovišť - Ministerstvo zdravotnictví. S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221. V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či.
 5. Plán atestační přípravy (zvlášť pro kmen a zvlášť pro specializovaný výcvik) Vám vygeneruje systém po vyplnění, pouze vytisknete. Kopie dalších dokladů - diplomy (z LF a atestace oboru VPL), doklad o oprávnění poskytovat zdravotní služby a další stačí neověřené
 6. Portál:Otázky k atestaci z dětského lékařství. Děkujeme za Vaše podněty. Děkujeme za Vaše hodnocení. Vaše hodnocení ovšem nebylo vloženo (článek je možné hodnotit jen jednou za den)! Stáhněte si vypracované zkouškové otázky k atestaci z dětského lékařství! Stáhnout PDF Nápověda:Knihy • Poslední změny.

Atestace kmeny Atestace, jak na to - část I . Atestace, jak na to - část I. základní kmen Jedinou výjimkou od této struktury jsou kmeny Všeobecné praktické lékařství, kde kmen není rozdělen na dvě části, ale 24 měsíců je rozděleno mezi všechny požadované obory, a také kmen pediatrický, kde je hlavní důraz kladený na obor dětské lékařství. Práce: Lékaři bez atestace Praha Vyhledávejte mezi 152.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Praze Práce: Lékaři bez atestace - získat snadno a rychle

Požadavky: bez atestace / v přípravě na atestaci nebo atestace výhodou Datum nástupu: ihned nebo dle dohody. Kontakt: vrchní sestra Bc. Michaela Kalčíková Hisemová, tel.: 26608 3468, e-mail: michaela.hisemova@bulovka.cz. Svůj strukturovaný životopis prosím, zasílejte na uvedený email specializační zkouška (atestace) Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 95/2004 Sb. novelizace a platnost od 1. 7. 2017 (zákon č. 67/2017 Sb. Základní kmen. Zkušební otázky - Neurochirurgický kmen; Specializační příprava. Zkušební otázky - atestace; Problematika úrazů a neurointenzivní péče; Dětská neurochirurgie; Problematika cévní neurochirurgie; Problematika neuroonkologické chirurgie; Problematika operativy periferních nervů; Spondylochirurgie. Atestace, povinné kurzy Termíny Otázky, doporučená literatura Otázky a doporučená literatura po kmeni Kmenové otázky - základní kmen pediatrický Pediatrický kmen - doporučená literatura Atestačn

Plastická chirurgie | Přehlednější zdravotnictví

Atestace (lékařství) - Wikipedi

Opakování atestace je možné nejdříve za rok (v případě neúspěchu) maximálně však jsou možné 2 opravné termíny. V tomto případě musí být zaslána nová přihláška k atestaci. V případě omluvy je možnost opakovat atestaci za půl roku a nemusí se znovu posílat přihláška k atestaci (základní kmen chirurgický a vlastní specializovaný výcvik) IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání): www.ipvz.cz (nástavbové atestace z Koloproktologie a Onkochirurgie, postgraduální lékařské kurzy) Další chirurgické kurzy (ostatní chirurgické kurzy různých pořadatelů - průběžně aktualizováno dle nabídky

Jak získat specializovanou způsobilost IPV

Mladí lékaři se bouří proti systému vzdělávání. Vadí jim především příprava na atestace, která je podle nich komplikovaná a znevýhodňuje specializované obory. Stojí za ni nimi i Česká lékařská komora. Podle ní se absolventi medicíny na atestace připravují v doslova otrockých podmínkách a hrozí, že čím dál více z nich odejde pracovat do zahraničí neurochirurgie (6) - neurochirurgický kmen (vyhl. č. 8/2014 Sb.) neurologie (4,5) - neurologický nukleární medicína (4) - interní nebo radiologický kmen

Atestace, atestační zkoušky 2020 - změny postgraduálního

Materiály k Atestaci Materiály k přípravě na atestační zkoušku pro členy sekce mladých psychiatrů. Vážené kolegyně a kolegové, jak bylo napsáno v úvodníku České a Slovenské Psychiatrie, č. 5, říjen 2018, poskytuji vám, členům sekce mladých psychiatrů materiály k přípravě na atestační zkoušku Atestace. Základní interní kmen, vyhláška 2018. Radiodiagnostika. Komplentní a upravené vypracované otázky z radiologie r.2018 Jirka Beneš 2014: základní kmen v oboru radiologie a zobrazovací metody. 2006: promoce na 2. lékařské Atestace v oboru dermatovenerologie,. 6 ZÁZNAM POŽADOVANÝCH VÝKONŮ POD PŘÍMÝM VEDENÍM ŠKOLITELE A JEJICH ČETNOST NEBO DÉLKA TRVÁNÍ BĚHEM POVINNÉHO SPOLEČNÉHO ZÁKLADU KLINICKÝCH LABORATORNÍCH OBORŮ KLINICKÁ BIOCHEMIE - 5 MĚSÍCŮ Výkon : SAMOSTATNÉ PROVEDENÍ VALIDACE CHEMICKÉ ANALYTICKÉ METODY Požadovaný počet Provedený počet Datum (od - do) Pracoviště Jméno a podpis školitel

Atestace RFM Společnost rehabilitační a fyzikální

Vzdělávací programy - Gynekologie a porodnictví - katedra

 1. Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení. V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie.
 2. Nevyškolení lékaři bez atestace ohrožují pacienty. 10. 2. 2010, 4:29. Pacientům hrozí, že je mohou léčit nevyškolení lékaři bez solidního odborného dozoru. Jejich váhavá rozhodnutí by tak mohla mít tragické následky. Právo o tom informovali sami čerství absolventi lékařských fakult z řad zájemců o specializace.
 3. Požadujeme ukončené VŠ studium lékařské fakulty, absolvování interního kmene nebo alespoň absolvování povinné praxe na interně požadované pro interní kmen. Atestace z hematologie a transfuzní služby je velkou výhodou. Datum nástupu: dohodou: Náplň práce
 4. I. atestace, spec. způsobilost, primářská licence ČLK E-mail: dalibor.berka@nem-km.cz Tel.: (+420) 573 322 365 Zástupce primáře Sekundární lékaři: MUDr. Blanka Matušková. specializovaná způsobilost v oboru neurologie MUDr. Vendula Filová neurologický kmen Externí lékaři: MUDr. Andrea Medková, II. atestace MUDr
 5. Personál | SALICTUM. MUDr. Jiří Vrba. - interní základní kmen (ekvivalent atestace 1.st. z vnitřního lékařství) - atestace ze všeobecného praktického lékařství. Praxe na II. interní klinice FN Královské Vinohrady, hematologickém oddělení FN Královské Vinohrady
 6. KMEN anesteziologickýZáklady dermatovenerologie (VP2018) 10.-14.2.2019 LF UK Hradec Králové dermatovenerologický Základy dermatovenerologie (VP2018) zatím není vypsán předatestační test Dermatovenerologie (VP2005, VP2009, VP2011, VP2015) 22.10.2020 LF UK Hradec Králov

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Neurologický kmen. Po promoci na lékařské fakultě, první část vzdělávacího programu každého oboru specializačního vzdělávání zahrnuje nejprve základní kmen, v tomto případě Neurologický kmen. Základních kmenů je celkem 19. Vzdělávání v tomto kmeni trvá 30 měsíců a až poté následuje samotný specializační. Vzdělání a atestace. 3/2013 - kmen všeobecné praktické lékařství 12/2014 - atestace v oboru VPL a kmen z vnitřního lékařství . Členství. Česká lékařská komora, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR.. 2008 Společný interní kmen. 2010 Atestace z kardiologie. 2015 Obhajoba titulu Ph.D. v oboru Preventivní medicína, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie. Licence České lékařské komory pro výkon školitele jícnové. Absolventka lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouoci (2010), atestace z dětského lékařství (2015), atestace z dětské pneumologie (2020). MUDr. Renáta Hrabovská Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2005), pediatrický kmen (2008), atestace z praktického lékařství pro děti a dorost (2017) MUDr

Termín atestací a místo konání budou uveřejněny vždy nejpozději do 15. ledna příslušného roku. Dle veřejnoprávní smlouvy mezi MZČR a třemi výše jmenovanými univerzitami je lékař povinen se přihlásit k atestační zkoušce nejpozději 90 dnů před termínem atestace na fakultě, která v daný termín atestace organizuje Kariéra. Lékař - internista (vnitřní lékařství) - zkrácený úvazek; Přijmeme lékaře-internistu na zkrácený úvazek. Požadujeme: atestace/ukončený kmen v oboru, praxe v oboru,pečlivost, samostatnost, schopnost práce na PC, AJ na komunikační úrovni, příjemné vystupování, Nabízíme: dlouhodobější spolupráce, zázemí moderního pracoviště, možnost dalšího. Specializační výcvik, v tomto případě Rehabilitační a fyzikální medicína, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.. Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020 přičemž je současně zařazen do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační. Pediatrie

Volná pracovní místa pro Pracovní pozice: Všeobecný praktický lékař, obor VPL (atestace nebo alespoň kmen) (0 nabídek práce, přejít na nabídky ). Pro pracovní pozici Všeobecný praktický lékař, obor VPL (atestace nebo alespoň kmen) nemáme aktuálně nabídky práce Volná pracovní místa MPSV, Profese: Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství). Pro profese Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) eviduje úřad práce 71 volné pracovní místo v 29 nabídkách práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 36400 do 38300Kč. 133 historické nabídky jsou přístupné po přihlášení Minimálně ukončený základní kmen specializační přípravy, atestace z klinické psychologie výhodou Vítána zkušenost s diagnostikou dětí od 2 let Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a morální bezúhonnost Strukturované životopisy zasílejte na adresu

společný interní kmen. atestace z alergologie a klinické imunologie. Moderní vybavení ordinace. Dlouholeté zkušenosti a praxe v oboru. Osobní přístup k pacientovi. Ceník pro samoplátce platí pouze pro pacienty pojišťoven, s nimiž nemáme uzavřenu smlouvu, případně pro cizince bez zdravotního pojištění. Kožní ambulance MUDr. Simony Holcové. MUDr. Olga Dolinová, lékařka, 1.6.2002-30.6.2021: Kateřina Rýdlová, zdravotní sestra, 1.3.2011-31.3.202 Lékař/ka - Oddělení radiologie. MOÚ nabízí pracovní místo pro lékaře/lékařku v oboru radiologie. Pracoviště je držitelem akreditace pro specializovaný výcvik v rámci specializačního vzdělávání, pozice je možná pro absolventy lékařských fakult, ukončený kmen nebo atestace v oboru radiologie je však velkou výhodou

- ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE - vhodné pro absolventy, kmen či atestace výhodou - TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ - vhodné pro absolventy, kmen či atestace výhodou . Přijmeme lékaře do specializovaných ambulancí - minimálně s kmenem, možno i na kratší úvazek či dohodu - OČNÍ - UROLOGI Atestace a vzdělání. 2013 - promoce na LF UP Olomouc - všeobecné lékařství 2016 - certifikace - základní kmen v oboru gynekologie a porodnictví 2019 - atestace v oboru gynekologie a porodnictví 2020 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platnosti do roku 202 O nás. MUDr. Olga Nádeníčková. promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně - od 3. ročníku zaměření na pediatrii. LSPP a ÚPS Nemocnice Boskovice, s.r.o. Dětská léčebna Křetín, Jihomoravské dětské léčebny, p.o. JN Doktor s.r.o. (vznikla 1. 8. 2015, před tím soukromá dětská a dorostová ambulance v.

Atestace - Česká neurologická společnos

Díky za pochopení.<- ->Po přijetí do skupiny se prosím krátce představ i ve skupině, aby i ostatní členky věděly, že máme nováčka. - >napiš, v jakém jsi oboru, kolik let máš praxe, popř.kmen/atestace, jestli jsi doma s dětmi nebo už zpět v pracovním procesu Asklepion - největší centrum laserové a estetické medicíny v České republice Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac Atestace z hrudní chirurgie. Seznam akreditovaných pracovišť pro hrudní chirurgii. Podzimní setkání hrudních chirurgů 29.11.2019, Praha. Výbor sekce. Mezinárodní spolupráce. Kalendář akcí. Kontakty. Atestace z chirurgie. Kam dál. Seznam atestovaných lékařů; Základní kmen chirurgický.

4) atestace I. stupn ě Získané atestace I. stupn ě dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. jsou uznávány za spln ění podmínek základního kmene dle VP z roku 2009 a 2010. Výjimku tvo ří specializa ční obory, které mají dle novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. nov ě vlastní kmen, a t přílohami nejpozději 60 dní před konáním atestace, tedy do 29.04.2021, na adresu: Lékařská fakulta UK v Plzni Petra Šimicová Oddělení specializačního vzdělávání Husova 654/3 301 00 Plzeň Přílohy: kopie dokladů o požadované praxi v průkazu odbornosti/specializačním indexu (jak základní kmen, ta Je vůbec proveditelné dělat dvě atestace současně? (ne, nebojím se, že by při jedné astetaci byl čas se nudou škrabat na zadku, ale dost mi to vrtá hlavou) Mám na mysli obory, které mají společný základní kmen (chirurgie a urgentní medicína). Díky za odpověď (když už nedojmu, tak třeba aspoň pobavím) Nahoru

Etiologie: 1. vzniká na podkladě infikované otevřené zlomeniny, nebo infektu vnitřní zlomeniny, nebo při osteotomiích - nejvíce. 2. vznikne jako patologická zlomenina v terénu chronické OM. Lokalizace je nejčastěji na tibii, kde je tenký měkkotkáňový kryt, přítomnost infekce jej odlišuje od aseptického pakloubu 1. listopadu 2017, atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství. Září 2011, Interní kmen. 2003 - 2009, lékařská fakulta, Masarykova univerzita. Pracovní zkušenosti: leden 2019 - současnost: Fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařská pohotovostní služba. leden - prosinec 2018: Ordinace praktického lékaře MUDr Asociační management Asociační s.r.o. Jabloňová 2882/102, 106 00 Praha 10. Veronika Janůrková, DiS. +420 720 967 147 janurkova@asociacni.c

Radiační onkologie | Přehlednější zdravotnictví

Vzdělávací akce. UPOZORNĚNÍ. Předatestační specializační stáž Soudní lékařství II. (všechny VP) ve dnech 19.-30.7. 2021 organizuje přímo FN HK, Ústav soudního lékařství. kontakt: Vladana Kadeřávková, vladana.kaderavkova@fnhk.cz 495 836 804. Kurzy v oboru Urgentní medicína Vyhláška č. 185/2009 Sb. - Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurz

Atestace pořádané na všech lékařských fakultách 2

Interní kmen - dříve atestace I.st. z vnitřního lékařství (podzim 2011) Atestace z Všeobecného praktické lékařství (podzim 2013) Zdravotní sestra: Jana Gregovská. Ordinace. Naše ordinace se nachází v zdravotnickém středisku ve Zdicích. Před střediskem je možnost parkování zdarma. Do ordinace je bezbariérový přístup Odbornost: interní kmen, v přípravě diabetologie a endokrinologie Zaměření: diabetologie a endokrinologie MUDr. Lubomír Švestka Odbornost: atestace 1. stupně z vnitřního lékařství 1985, atestace z diabetologie 1993 Člen České lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, České diabetologické společnost

1999 atestace z oboru Pediatrie. 2004 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie . MUDr. Marie Tichá obor: Alergologie a klinická imunologie Interní lékařství. Vystudovala Lékařskou fakultu UP Olomouc. 2014 ukončen interní kmen. 2015 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie. Vytvořeno. NÁŠ TÝM. LÉKAŘI MUDr. Jan Cíza jednatel společnosti Atestace v oboru Vnitřní lékařství (1991) Atestace v oboru Gastroenterologie a hepatologie (1994) Po ukončení studia lékařské fakulty nastoupil na interní oddělení kladenské nemocnice, kde se začal věnovat oboru gastroenterologie.. Práce: Lékaři bez atestace Czech Republic Vyhledávejte mezi 148.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé Czech Republic Práce: Lékaři bez atestace - získat snadno a rychle 6/2009 Atestace z Cévní chirurgie 12/2005 Atestace z Chirurgie 2004 Licence z Chirurgie 2003 - 2011 Lékařská fakulta Hradec Králové - dálkové postgraduální studium Ph.D. 11/2000 Atestace z Chirurgie I.stupně 1997 studijní pobyt, Hopital Paul-Brousse, Centre Hépato- Biliaire, Villejuif, Paris, Franci 2011: Specializační atestace v oboru vnitřního lékařství. 2009: Specializační atestace v oboru hematologie a transfuzního lékařství. 2006: Interní kmen (dříve atestace I. stupně) 2003 - 2009: 1. lékařská fakulta UK, doktorské studium, obor: biologie a patologie buňk

Pediatrický kmen - LF1 . 1988 specializační atestace z pediatrie 1992-Dětská klinika FNBulovka poliklinice v Praze 8 a současně v úvazku Nemocnice na Bulovce jako konsiliář pro dětskou kardiologii do 1.9.2017 Od r. 2011 jednatel společnosti Kardiologie pro děti a dorost, s.r. Další termín atestace v roce 2021. 04.12.2020 Další termín atestace z Dětské chirurgie je 2. 12. 2021 na půdě Lékařské fakulty UJEP v Olomouci. Nezapomeňte, že je třeba se přihlásit 60 dnů předem!! Konečně oficiální uznání praxe. 04.12.2020 V účinnost vešla vyhláška o uznání praxe po 1. 7.. 2013 - Základní kmen z oboru Ortopedie 2018 - Atestace z oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového ústrojí 2018 - dosud - Odborný asistent LF MU 2018 - dosud - Postgraduální studium LF MU Brno Praxe: 2011 - 2015 Fakultní nemocnice Brno - Ortopedická klinika (reference doc. Martin Repko, PhD.

- atestace z pediatrie 1978, licence ČLK pediatrie, akreditovaný školitel PLDD. MUDr. Jana Radvanová - atestace z dětského lékařství 2012, kvalifikační kurz PLDD 2020, zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Třebíč. MUDr. Lenka Škorňová - pediatrický kmen (dříve atestace I. stupně z dětského lékařství. Dokončený základní interní kmen, nebo atestace z interního lékařství. Mým cílem je mít co nejzdravější kmen pacientů a udělám pro to maximum. Mým nejhlubším cílem je pomoci co nejvíce lidem, pomoci co nejvíce lidem splnit jejich cíle a dělat svět lepším místem pro život. VZDĚLÁNÍ, ATESTACE, PRAXE lékaře: Vzdělání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy . Atestace Interní základ měl podobnou funkci jako předtím atestace prvního stupně. V roce 2009 však vydalo Ministerstvo zdravotnictví novou vyhlášku, která zásadně podmínky předatestačního vzdělávání mění. Zavádí tzv. interní kmen - 24 měsíců, během kterých musí mladý lékař namísto několika oborů vnitřního. O nás. MUDr. Gabriela Peroutková. dětská lékařka, vdaná, 4 děti. vzdělání: 2018 - Atestace z Praktického lékařství pro děti a dorost. 2016 - Pediatrický kmen (dříve 1. atestace) 1999 - 2006 Masarykova univerzita Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství

Odborný personál | MUDrGALERIE: Lovci a sběrači bez svého územíBohuslav Sobotka aneb Příběh muže bez názoru | Reflexdoc

2014 Základní kmen v oboru Všeobecná chirurgie, atestace I. Stupně 2019 Specializace v oboru Chirurgie, atestace II. Stupně 2019 Lektor workshopu miniinvazivní řešení kýl EMILOS Pracovní zkušenosti 2012 Chirurgické oddělení Nemocnice na Homolce v Praze 2016-2017 I. chirurgické klinika 1 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) - Lékař bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) specializovanou způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo alespoň ukončený základní kmen. Plynulá čeština, další jazyk výhodou Volná místa. Lékaři • Farmaceuti • Fyzioterapeuti • Nelékařský zdravotnický personál • Nezdravotnický personál. Zasláním životopisu udělujete Nemocnici Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, IČ 00879444, souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona č. 101. Jílovská 1825/14a, 142 00 Praha 4. +420 226 886 234. +420 777 561 248. ordinace@balmed.net. MUDr. Vladimíra Balíková Hlavní lékařka. Absolventka 1. lékařské fakulty UK, obor všeobecné lékařství 2008. Interní kmen 2010. Atestace všeobecné praktické lékařství 2013 Atestace z pediatrie 1. stupně - 1984 Od roku 1988 - novorozenecké oddělení nemocnice s poliklinikou Vysoké Mýto a jako obvodní dětský lékař ve Sloupnici - do 31.8.1995 Od 1