Home

Ebadatelna eu

Badatelna.eu paměťové instituce onlin

Archiv Ministerstva zahraničních věcí: 22.9.2017 12:09:00: Digitalizace telegramů Archivu MZV 1918-1939. Archiv MZV zveřejnil prostřednictvím portálu www.badatelna.eu více než 40 000 stran meziválečných depeší, které si většinou v podobě šifrovaných telegramů vyměnily zastupitelské úřady a pražské ústředí MZV Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze State Regional Archives in Prague . Česky . Englis

eBadatelna Archivu bezpečnostních složek Elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek slouží k dálkovému nahlížení do archiválií dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a k zobrazování archivních pomůcek k archivním fondům našeho archivu Matriky středních Čech (SOA Praha) - https://ebadatelna.soapraha.cz. Německé, rakouské a polské matriky - www.matricula-online.eu. Pražské matriky (AHMP) - www.ahmp.cz. Seznamy matrik Ruska, Běloruska a Ukrajiny a statistické lexikony carského Ruska - metrics.tilda.ws. Slovenské matriky a sčítací operáty - https://familysearch.or (zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, z.s. napomáhá poznávání dějin totalitních a autoritativních režimů, které existovaly ve 20. století. Jeho cílem je přispívat k uchování historické paměti a ochraně lidských práv Matriky. 1. Základní informace. Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady). Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty.

Genealogie ↳ Archivy ↳ Matriční úřady ČR ↳ Praha ↳ Vojenský archiv ↳ Zahraniční archivy ↳ Židovské archivy ↳ Genetika a testy DN Badatelna.eu je portál archivních fondů a sbírek České republiky na kterém naleznete informace z národní evidence archivních souborů. Možnosti vyhledávání pro badatele : Fulltextové vyhledávání - dle zadaného řetězce prohledá celou databázi a zobrazí veškeré shod Upozornění pro badatele: Výpadek portálu badatelna.eu. Vážení badatelé, v posledních dnech došlo z důvodu technických problémů k výpadku webového portálu Badatelna.eu, na němž jsou zpřístupněné archivní pomůcky a fondy LA PNP a Průvodce po fondech Literárního archivu Památníku národního písemnictví.Na odstranění závady intenzivně pracujeme Rakousko. Za zmínku stojí projekt ICARUS, který sdružuje a podporuje mezinárodní projekty spolupráce archivů. Na stránkách icar-us.eu v části Projects najdete seznam projektů. Pro české genealogy je využitelný projekt Matricula (matricula-online.eu), kde můžete nalézt rakouské matriky diecéze St.Pölten (podobně jako v MZA, ale v jiném prohlížecím programu) nebo.

Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, tel.: +420 974 847 240, email: posta@nacr.cz, IČO: 70979821, bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka 701 Státní okresní archiv Kladno. Z našich archiválií: Dopis českobrodského měšťana V. Čermáka z r. 1837. Státní okresní archiv Kolín. Z našich archiválií: Kutná Hora a Sedlec na kresbě F. B. Wernera po r. 1735. Státní okresní archiv Kutná Hora. Z našich archiválií: Ohlášení živnosti V. Laurina a V. Klementa z r. 1896 Archivy - digitalizované matriky: Archiv hl. m. Prahy: http://www.ahmp.cz/katalog/ SOA Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz SOA Litoměřice: http://vademecum.

eBadatelna.cz - povinné pravdivé údaje, označené ve formuláři hvězdičkou (včetně Vaší platné e- (EU) 2016/679 (tzv. nařízení GDPR) ve znění pozdějších předpisů. Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, +420221008277 Stránka 3 z Žádanka o předložení archiválií Žádost o zjištění údajů o státním občanství Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na tehdejším území hlavního města Prahy Žádost o zjištění údajů k perzekuci v době nacistické okupace Žádost o zjištění údajů ze sčítacích operátů na území bývalého Československa. ebadatelna@kr-zlinsky.cz. Spolupracující organizace. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. E-mail: badatelna@praha.eu Archivní 1280/6, Praha 4 Zde je k dispozici popis jak nás najdete a orientační plán archivního areálu. Po - Čt: 9.00 - 16.00 Studium v badatelně je aktuálně možné pouze po potvrzení rezervace a dodržení těchto podmínek

Církev římskokatolická (1539-1949) Církev československá (1923-1949) Církev českobratrská evangelická (1915-1949) Církev Jednota bratrská (1945-1949) Církev řeckokatolická (1946-1949) Církev pravoslavná (1948-1949) Okresní úřad, národní výbor (1869-1949) Standesamt (1938-1945 Kraslice - 1. máj 1933. 1. máj 1933 > Karlovy Vary : 1. máj Sudetendeutsche Partei: Karlovy Vary (Karlsbad

Badatelna.e

Proto prosíme zvlášť ty, jejichž předkové, příbuzní a jejich přátelé žili v první polovině 20. století v Příbrami a okolních městech a vsích, aby si prohlédli naskenované fotografie zde: ttps://ebadatelna.soapraha.cz/a/2075/1 Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710 Fórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod. Fórum o eBadatelna (SOA Praha) - připomínky k této aplikaci směřujte tam Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod. Fórum o genetické genealogii - o testech DNA a všem souvisejícím Rody stěhovavých.

Státní oblastní archiv v Praz

 1. Badatelna muni. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Seriál Badatelna vám přináší Masarykova univerzita. Více na veda.muni.cz. Badatelna - 19. díl: Jak sestrojit plášť neviditelnosti. görünümler 29 000. 07:30 Shakyamuni Buddha was, historically, a spiritual master who lived and.
 2. Digitální knihovna Kramerius a eBadatelna. 26.10.2020. I neregistrovaní čtenáři mohou využít přístup do digitální knihovny Kramerius kramerius.nkp.cz, která nabízí volně dostupné naskenované knihy a starší regionální noviny a časopisy či na portál eBadatelna Zlínského kraje ebadatelna.zlkraj.cz, obsahující.
 3. Matriky Online Tiráž. Naskenované matriky Státního oblastního archivu v Zámrsku, které je možno prohlížet a odkazovat (např. jako poznámky v programu nebo na webu MyHeritage - tak toto rozhraní používá autor) obrázek po obrázku. Určeno pro badatele s pomalým připojením k internetu, kteří si nemohou stahovat několikasetmegabajtové soubory ze stránek archivu a.
 4. ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice IČ: 70979464 Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975. Datová schránka: 3gnaiv

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého ebadatelna@kr-zlinsky.cz. Spolupracující organizace. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

V současnosti už najdeme na internetu dostupné matriky všech osmi hlavních archivů - oblastních archivů v Praze, Plzni, Litoměřicích, Zámrsku a Třeboni a zemských archivů v Brně a Opavě a městského archivu v Praze.Rovněž židovské matriky, uložené v Národním archivu, jsou postupně zveřejňovány Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského. Genealogický rozcestník. V době svého vzniku (r. 2015) se jednalo o první nejrozsáhlejší genealogický rozcestník v České republice. Po 5 letech se nyní dočkal velké aktualizace - rozšíření o nové odkazy i kontrolu platnosti jednotlivých odkazů Genealogie na internetu. Zde naleznete seznam dalších webů věnovaných genealogii a rodopisu. Užitečné odkazy Vás navedou k dalším kvalitním informacím Všechny badatelny archivu budou dne 7. července 2021 uzavřeny z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení. Reorganizace Státního oblastního archivu v Zámrsku k 1. 1. 2021. K 1. lednu 2021 dochází ke změně názvů a částečné reorganizaci agendy v těchto odděleních:Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk.

eBadatelna Archivu bezpečnostních slože

Pro hledání v množství níže uvedených odkazech doporučujeme hledání skrze funkci hledat - CTRL + F, kterou mají v sobě implementovány všechny nejrozšířenější internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer apod.).Můžete tak zadat Vámi konkrétní hledané slovo ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, stránky jihočeských archivů, státní okresní archi Dobrý den, na stránkách actapublica.eu máte možnosti vyhledávat matriky buď podle jména obce, nebo podle původce. Vyhledávání podle jména obce: Do pole Obec začněte psát název obce a počkejte, než Vám vyskočí seznam s obcemi v plném názvu. Z těchto si vyberte a poté klikněte na hledat Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikací Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac Setkání mladých pracovníků z institucí historické paměti z celé EU. Ve dnech 22.-24. srpna 2013 se na základě pozvání současného předsednického státu Evroé unie, Litvy, v této zemi uskutečnilo setkání mladých do 35 let z různých evroých institucí, které se zabývají studiem moderních dějin, resp. obou totalitních režimů

Užitečné odkazy :: Pátrání po předcíc

 1. Matriky archiv. Matriky soustředěné ve státních oblastních archivech představují fond o několika tisících svazků. Každý archiv má k matričním fondům vypracován popis uveřejněný v Průvodci po archivních fondech příslušného archivu a rejstřík matrik podle far včetně existujících indexů Archiv města Ostravy - zdigitalizovaná sbírka map, fotografí, operátů.
 2. Klatovy. oo : Matěj Langmayer + Eva Marie Neubergová -. † ona: 20.5.1785 Dolce. † on: 30.6.1796 Bezděkov. Jan Jakub - 9.9.1752 Dolce, okr Plzeň-jih. oo : Jan Jakub Langmayer + Marie Barbora Kaiserová - 13.10.1772 Dolce 7 / Přeštice04 / 51 / Jacobus Longmajer corpoforus ex Dolcen cum sponsa Barbara Jacobi Reiser ex apgo Renec filia.
 3. Archiv MZV zveřejnil prostřednictvím portálu www.badatelna.eu více než 40 000 stran meziválečných depeší, které si většinou v podobě šifrovaných telegramů vyměnily zastupitelské úřady a pražské ústředí MZV Dobrý den - informace o sčítání lidu- národní archiv v Praze (1930,1950), SOA (1857-1951), Berní ruly.
 4. Badatelna.eu paměťové instituce onlin . Ibadatelna.cz is tracked by us since October, 2019. It was hosted by WEDOS dedicated servers. Ibadatelna has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index ; eBadatelna Archivu bezpečnostních slože
 5. Živé matriky matriční oddělení na obecním nebo městském úřadu nahlížení se řídí zákonem o matrikách č. 301/2000 záznamy narozených pro každého dostupné 100 let od narození, mladší záznamy jen po doložení přímé příbuznosti záznamy oddaných pro každého dostupné 75 let od svatby, mladší záznamy jen po doložení přím
 6. Webové stránky Archivu bezpečnostních složek jsou autorským dílem chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 7. oo : Václav Keller + Dorota Smrčková - 3.11.1793 Přívětice 29 / Radnice 06 / 105 / Wentzl Keller schneider , 24-0-0, svob. nevěsta: Dorota Smrčkin, 18-0-0, svob † on: 10.2.1810 Radnice 91 / Radnice 07 / 249 / Václav keller kramář syn Václava Kellera a Anny manž. 45-0-

Matriky - ACTA PUBLICA - MZ

iBadatelna.cz Dokumentační portál o Státní bezpečnost

 1. URI:ebadatelna.soapraha.cz) komediant, manž. syn Jana Holzknechta, pláteníka ze Zbenic a matky Anny roz. Verderbrovy z Tochovic (∞27.4.1880, Nezdice. URI:portafontium.eu) vydán křestní list ex offo 10.1.1908 c.k. zemskému trestnímu soudu v Praz
 2. Seznam zajímavých historických pramenů, se kterými jsme se setkali. Digitalizované matriky http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchArchivaliePage?
 3. Actapublica praha. eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710 Středočeské.
 4. The historical Czech, Moravian and Silesian parish registers are stored in the following archives according to a territorial principle
 5. šlechtický predikát. von Rivage. vzdělání. studia v německém Altenburgu vysoká škola pro výrobu papíru v Darmstadtu. jiné pocty. 30. 11. 1898 povýšen do šlechtického stav
 6. Vstup je přes Acta Publica, opět nutná registrace s matrikami dalších archivů na portále www.actapublica. eu., od roku 2013 na vlastním portále www.portafontium.eu. Kromě matrik Státní oblastní archiv v Plzni, podobně jako ostatní archivy v ČR, digitalizuje i jiné typy archiválií: listiny, kroniky, fotografie. Webov eBadatelna

Matriky - Státní oblastní archiv v Zámrsk

eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region ; Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních . Matriky Historici Historikům. 60 likes. Tato stránka slouží jako místo, kde si lidé, zajímající se o historii, můžou sdělit řadu poznatků, informací a tipů v oblasti historického bádání Tady v Příbrami sice máme Berní rulu Podbrdského kraje a dvoudílný Generální rejstřík ke všem svazkům Berní ruly, tam jsem ale jméno Tregler nenašla vůbec. Bylo by asi nejlepší obrátit se na matriku města Beroun, popřípadě na Farní úřad, kde by měli mít potřebné záznamy. Možná by Vám pomohli v Městské knihovně

On-line matriky v ČR - matriky

 1. Archivy ČR. AHMP - Rozdělení Prahy. Přehledný dokument v PDF uvádí jaké čtvrti se skrývaly pod číselnám označením v jednotlivých obdobích. Výborná pomůcka, neznáte-li název pražské čtvrti, ale jen adresu v podobě arabská číslice/římská číslice (např. 756/II), tedy č.p./číslo čtvrti. Aktualizace: 9. 8
 2. Czech Archives overview. There are eight archives where the catholic and evangelistic registries (parish books) are stored. All these archives are open to public and you can visit them Monday to Thursday (Friday is dedicated to scientists). Here is the list: Prague City Archives. State Regional Archives in Prague
 3. Historie. Spolek byl ustanoven na valné hromadě Literárního odboru Klubu přátel umění dne 5. července 1912 v Luhačovicích.O vzniku rozhodli: Viktor Kamil Jeřábek, Metoděj Jahn, František Novák, Stanislav Cyliak, Adolf Bohuslav Dostal, František Pečinka, Josef Holý a Josef Kalus.Do této doby byli moravští literáti členy Literárního odboru Klubu přátel umění
 4. d that parish books and other materials in certain areas may be in different archives for different time frames due to various historical ad
 5. Václav Schwab ( 16. listopad 1862 Brandýs nad Labem - 29. duben 1939 Praha) byl český poštovní úředník a spisovatel
 6. imálně - tím eli

mimy: . Dobrý den , ne, my jsme většinou z Moravy až z Vysočiny.Zkuste hledat ve. starých matrikách Státního oblastního archivu v Praze pro Středočeský kraj. Je to ale náročné na čas a u těch hodně starých matrik, na čtení písma *eBadatelna Zlínského kraje *Online služby pro registrované čtenáře * eVýpůjčky * 2 -> 5 * NDK - DNNT * Naxos Music Library * EBSCOhost * Press Reader * Anopress * (AVA EU Library) *Neplacená propagace * TZ (8/2020) * Web (25 000/měsíc ), FB (3 000), IG (1 000) * Newsletter (Mailchimp) * Neplacené vstupy do rádií(Český rozhlas.

Digitalizované matriky třeboň. Tato stránka obsahuje informace o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech. Pokud máte další informace o postupu nebo výsledcích digitalizace nejen v České republice, neváhejte nás kontaktovat, informace rádi doplníme. A abychom byli úplně přesní, digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Archiv bezpečnostních složek (ABS) v úterý spustil unikátní webovou aplikaci, která den po dni mapuje strukturu a fungování komunistického ministerstva vnitra. Dají se v ní najít konkrétní oblasti i jména agentů Státní bezpečnosti (StB), kteří za ně zodpovídali. ABS takto zmapoval období od 1. března 1969 až do zrušení StB 15. února 1990

Státní oblastní archiv v Praze, Velkostatek Karlštejn, NAD: 384. Zápisy ze schůzí městské rady města Čelákovice z let 1904-1913. (22.04.2021) Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, Archiv města Čelákovice, NAD: 151 On-line matriky v ČR . Střední Čechy - SOA Praha ebadatelna.soapraha.cz/pages/IndexPage?1 . Západní Čechy - SOA Plzeň www.portafontium.cz/ Jižní Čechy. Vložil/a Kinkorová Radka, St, 28.07.2021 - 11:25. Domažlice. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká archivní společnost, z. s. pořádají u příležitosti 25 let činnosti konzervátorské a restaurátorské dílny v SOkA Domažlice ve společenském sálku. Nejdůležitějším zdrojem jsou digitalizované matriky. V současné době je digitalizována většina matrik, u kterých uplynula ochraná lhůta vycházející z matričního zákona. Lhůta se počítá od posledního zápisu a k digitalizaci může dojít ve chvíli, kdy tato lhůta skončí. Pro matriky narozených je to 100 let, u.

Upozornění pro badatele: Výpadek portálu badatelna

Archiv bezpečnostních složek - eBadatelna Slouží k prohlížení archiválií i inventářů k archivním fondům archivu. Aktualizace: 18. 9. 2019, 20:18 Archiv města Ostravy Digitální badatelna Digitální badatelna Archivu města Ostravy. Nová verze na programu Vademecum, funkční od února 2020. Aktualizace: 6. 2. 2021, 11:3 Státní oblastní archiv v Praze : www.ebadatelna.soapraha.cz. Státní Státní oblastní archiv v Plzni : www.portafontium.eu. Státní oblastní archiv v Litoměřicích : www.vademecum.soalitomerice.cz. Osobní genealogické stránky. Německé a latinské slovníky povolání a příčin úmrtí Martina Kotačky :.

Jak si sám sestavit rodokmen. Několikrát jsem dostal dotaz, jak ty rodokmeny dělám. Na toto téma by se dalo napsat nespočet řádků, každý z nás bude mít své zdroje a metody. V tomto článku popíšu pouze základní (a hlavně moje) metody, které si myslím, že se budou hodit každému v začátcích, než si přijde na. Matriky online už mají dnes všechny archivy, velká část z nich už má dokonce všechny matriky zdigitalizované. Archivů, kde můžete najít matriky, je celkem deset, přičemž základní rozdělení bylo vytvořeno v roce 1960 podle socialistických krajů Adresa sídla: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno. Telefon: 54165 1111 Fax: 54165 1209 IČ: 70888337 DIČ: CZ70888337 Číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100 ID datové schránky: x2pbqzq Úřední desk Průvodce pro badatele. Do archiválií lze nahlížet v místnosti k tomu určené - badatelně. Provoz badatelny a podmínky nahlížení jsou stanoveny badatelským řádem. Každý badatel je povinen vyplnit badatelský list, v němž po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas) uvádí základní data o své osobě Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis

Schematický přehled portálů s digitalizovanými matrikami v jednotlivých regionech České republiky. Česká genealogická a heraldická společnost v Praze In den Archiven von https://ebadatelna.soapraha.cz/ komme ich einfach nicht weiter. Bei Johann Walda kann ich nur schätzen wie alt er ungefähr war, 1806, 1808 und 1813 (Gustav Walda) wurden jeweils Geburten registriert auf ihn und seine Frau, Anna Walda (geb Ahnenforschung ist spannend. Ich weiß nie, wohin eine Reise führt, in welche Länder und Orte, in welche Zeiten oder zu welchen Namen. Oft bringt sie Überraschendes zum Vorschein: berühmte Verwandte, lang vergessene Linien oder die Wahrheit über so manches Geheimnis - zajímavé odkazy ke genealogii

Video: Digitalizace - genealogie

Badatelna.eu Státní okresní archiv Píse

eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012. Zdroj: ebadatelna.cz. Informace k propagační činnosti v MV ČSSR za období leden - květen 1970 a návrh na zajištění usnesení sekretariátu ÚV KSČ k boji proti antikomunistické propagandě v dalším období. Dokument přibližuje některé operace směrem k československému publiku Životopis Růženy Černé Text dotazu. Dobrý večer, chtěla bych Vás požádat, jestli nemáte nějaké informace o Růženě Černé, která napsala knihu- Kuchařská abeceda, kterou vydala v roce 1930 Pod hrází Mlýnského rybníka, na dohled od zámku odkud na mlýn dohlížela vrchnost, je v obci Smilkov asi od poloviny 17. století mlýn

SOA v Třeboni - DIGITÁLNÍ ARCHI

Vybrané městské archívy a jejich sčítání obyvate eBadatelna. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region . Matriky a archivy - Bádáme . 2018 Sčítání lidu - Plzeň-sever 31. 12 Digitalizované matriky východní čechy. Kempy Jižní Čechy. Mapa zobrazuje nalezená zařízení na aktuální straně. Přiblížením mapy na úroveň ulic se zobrazí také ostatní zařízení. Kemp naleznete v regionu Jižní Čechy, na rozhraní turistické oblasti Jindřichohradecko - Česká Kanada. Najdete zde vše, co nabízejí. Ze starých kronik. Před 484 dny zveřejnil (a) Blanka Lednická. Je čím dál tím víc míst, pro která můžete najít digitalizované kroniky - ať už obecní, školní nebo spolkové. Obsahují často velmi zajímavé informace z života našich předků, je možné v nich najít popisy obcí i historii jednotlivých gruntů.

Digitální badatelna/archivní soubory on-line - Národní archi

Pod záštitou Zlínského kraje vznikl nový portál eBadatelna přinášející široké laické a odborné veřejnosti nejen zpřístupnění digitalizovaných dokumentů, ale nabízí také zhlédnutí virtuálních výstav či studium zajímavých článků o fondech paměťových institucí. Do tohoto projektu jsou zařazeny dokumenty z fondů [ Co potřebuji od Vás. 28.7.2015 / in čeští emigranti, čtení starých textů, data narození, data oddavek, data úmrtí, databáze v zahraničí genealogie, genealog, genealogie příjmení, genealogie rodu, generace překlad záznamu, historie firmy jaký mám původ, historie místa původu rodu, hledání v archivech, internetové. Historie. V České republice začátky aktivit v oblasti digitalizace kulturního dědictví sahají na rok 1992, kdy Národní knihovna České republiky vstoupila do programu mezinárodní organizace UNESCO Memory of the World. ČR se účastnila tohoto programu svým projektem Memoriae Mundi Series Bohemica NK ČR (program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního.

Kniha: Tyranie. Populární historik Timothy Snyder ve své útlé knížce Tyranie (podtitul je 20 lekcí z 20. století) nabízí dvacet krátkých zamyšlení propojujících současný stav světa s historií minulého století. Upozorňuje na věčný souboj demokratických režimů s totalitami, hlavně komunismem, fašismem a nacismem Bánská Bystrica Hvezdáreň v Bánskej Bystrici Benátky nad Jizerou Hvězdárna Benátky nad Jizerou Boskovice Hvězdárna Boskovice Brno Hvězdárna a planetárium Brno Brodek u Přerova Hvězdárna Brodek u Přerova České Budějovice Hvězdárna a planetárium České Budějovice Český Těšín Hvězdárna Český Těšín Chuchelná Soukromá pozorovatelna Chuchelná Grygov [ Czech Republic archives online - how to search for records at actapublica.eu (Brno & Niederösterreich archives), portafontium.eu (Pilsen archives), ebadatelna.soapraha.cz (Prague archives), and digi.ceskearchivy.cz (Trebon archives) German Evangelical parish search In the Ort field, type the name of a town. Click Gemeinde suchen (search. eBadatelna Zlínského kraje Portál pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Zlínského kraje <portál> Ing. Vítězslav Mach, Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení informatiky PhDr. Blanka Rašticová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlín

Matriční rozcestník Digitálního archivu SOA Třeboň. Matriční knihy, které splnily zákonem předepsané skartační lhůty (100 let pro knihy narozených a 75 let pro knihy oddaných a zemřelých) jsou podle matriční působnosti uloženy v osmi níže uvedených archivech. Archiv hlavního města Prahy Od roku 1837 dělal kaplana v katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích. Je spojován s nalezením zlomku staročeské epické básně Alexandreis a dalších cenných rukopisů. Ve farní knihovně nalezl rukopisný záznam o deseti místních událostech z let 1500 až 1535; rukopis je od roku 1846 uložen v Národním muzeu. Znal se s pražskými představiteli národního. {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} 0:00 Svědci: Mladík, který zemřel po zákroku policie, bránil napadenou dívku 0:00 Pryč s černým balvanem. Jak ve Wisconsinu konečně vymýtili rasismus 22:07 Kvůli.

Odkazy - PůvodHodnosti ruské armády, ozbrojené síly ruské federace

Österreich, Wien, jüdischen Register der Geburten, Heiraten und Sterbefälle, 1784-1911 Diese Sammlung auf Familysearch enthält Aufzeichnungen von 1850 bis 1896 (Geburten, Ehen, Todesfälle und Bestattungen) Unikátní eBadatelna nabízí Moravskou Slovač nebo barokní mapy. Foto: Repro: Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště Zprávy 17 / 03 / 2016. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti odkrývá cenné sbírkové fondy. Jako jediné na Uherskohradišťsku se zapojilo do průkopnického projektu Zlínského kraje eBadatelna. ERP vývojové prostředí Státní ústav pro kontrolu léčiv 00023817.