Home

Kruhová rychlost družice

Nejjednodušší trajektorií umělé družice je kružnice. Rychlost v k, kterou musíme družici ve výšce h nad povrchem Země udělit, aby konala rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru r, se nazývá kruhová rychlost.Je-li R Z poloměr Země, M Z hmotnost Země a m hmotnost družice, pak v gravitačním poli Země působí ve vzdálenosti r = R Z + h na družici gravitační síla. Jelikož se jedná o téměř kruhovou dráhu, můžeme použít zjednodušený výpočet, který jsme si představili v minulém díle, tedy V2 = μ / a. Po dosazení nám vyjde, že se družice na této dráze pohybuje rychlostí 3 079 m/s Abychom pronikli do tajů rychlosti na oběžné dráze, musíme si nejprve osvětlit pojem Velká poloosa dráhy.V tomto článku najdete základní informace o oběžných drahách. Jak již víte, každá oběžná dráha je ve skutečnosti elipsou, na které můžeme najít dva body - apoapsidu, kdy je družice od centrálního tělesa nejdále a má vůči ní nejmenší rychlost a. v 0 nazýváme kruhová rychlost (v k) (nejmenší rychlost, která udrží těleso na kruhové dráze kolem Země) V jaké výšce nad povrchem Země se nachází geostacionární družice Země? (36 000 km) ukázka řešení úlohy ze Sbírky KDF MFF UK v Praze

Kosmické rychlosti Eduportál Techmani

Kruhová rychlost (u Země při povrchu mluvíme o 1. kosmické rychlosti) je rychlost, kterou se pohybuje po kruhové dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti 33..3. 3. Určete velikost kruhové rychlosti družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem. Hmotnost Země je 6.1024 kg a poloměr 6 370 km. 44..4. Určete velikost rychlosti Měsíce, který opisuje4. kolem Země kružnici o poloměru 384 000 km. Hmotnost Země je 6.1024 kg

Kruhová rychlost. Dobrý den, prosím o pomoc se zdůvodněním řešení následující úlohy: V jaké výšce nad povrchem Země obíhá družice, jejíž kruhová rychlost je polovina kruhové rychlosti při povrchu Země? Vyjádřte pomocí poloměru Země Rz 4 roky? Jaká by byla její kruhová rychlost? Ahoj ! Byl by tu někdo tak ochotný a ukázal mi jak se to počítá ?? Díky moc !! Umělá družice Země obíhá po kruhové dráze rychlostí 4,5 km.s-1. Vypočítejte výšku družice nad Zemí a její oběžnou dobu. Jak veliká gravitační síla působí na družici, je-li hmotnost.

Měníme přehledně rychlost na oběžné dráze - kosmonautix

Rychlost na oběžné dráze - snadno a přehledně - kosmonautix

 1. imální vzdáleností . Určete velikost potřebné změny rychlosti družice a velikost nové oběžné doby
 2. Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce R z nad povrchem Země . Hmotnost Země je 5,98.10 24. Tady vím, že výsledek mi má vyjít 5.6m/s, ale mě to nikdy nevijde. Nevím co dělám za chybu vzoreček znám..
 3. Místo první kosmické rychlosti se používá pojem rychlost kruhová při povrchu Země ( vk ). Uvedený postup je běžně uváděn ve středoškolské fyzice. 4.2. Druhá kosmická rychlost vII. Jedná se o rychlost potřebnou k tomu, aby družice opustila natrvalo gravitační pole Země (existence Slunce se neuvažuje)
 4. Velikost kruhové rychlosti. answer choices . je funkcí výšky tělesa nad povrchem planety. je funkcí hmotnosti tělesa. s rostoucím poloměrem trajektorie se zmenšuje. Geostacionární družice je pro pozorovatele na Zemi zdánlivě nehybná vzhledem k. answer choice

Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země - družice

Srozumitelně o přeletových drahách | www

Při zpomalení bys sestupoval ve spirálách k Zemi. Kdybys příliš zrychlil, ve spirálách by ses od Země oddaloval, neboť pak tíhové zrychlení nebude stačit, aby tě udrželo na ideální kruhové dráze. Musíš tedy opravdu co nejpřesněji udržovat rychlost Ale družice mohou létat po drahách, které mají tvar velmi protáhlé elipsy. V oblasti komunikačních družic jsou ještě dvě speciální dráhy. První je kruhová ve výšce 35 786 kilometrů přímo nad rovníkem. Jedná se o geostacionární oběžnou dráhu, kdy je oběžná doba družice 24 hodin Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země - družice a sondy pro určitou v 0 těleso opisuje kolem Země kružnici; v 0 nazýváme kruhová rychlost (v k) (nejmenší rychlost, která udrží těleso na kruhové dráze kolem Země) určení v K ve výšce h nad povrchem Země: úvaha: F g = F S rakety startují z povrchu

Doba oběhu družice kolem země a její rychlost na orbitě, za předpokladu kruhové oběžné dráhy lze stanovit podle vztahů ( 2) a ( 3). [2] (2) (3) kde, Obr. 4 Doba oběhu a rychlost družice v závislosti na nadzemské výšce. Přehled projektů pro kosmické telekomunikace Pokud se změní úhlová rychlost, začne družice zdánlivě klouzat po nebeském rovníku. Pokud se družice urychlí na rychlost větší, nežli je kruhová rychlost, bude družice kmitat podél rovníku. V praxi obvykle dochází ke složení těchto pohybů a zdánlivá dráha družice opisuje osmičku nebo jinou dráhu

Protože ta družice je na stále stejném místě tak tedy musí planetu obíhat úplně stejně rychle Kruhová rychlost - družice Ahoj, nějak jsem se zasekl na těchto dvou příkladech: (1) Určete velikost kruhové rychlosti a oběžnou dobu družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce RZ nad povrchem Země. Hmotnost Země MZ = 5,98.10(24) kg. Předem děkuji všem za jakoukoliv odpověď. Odpovědět na otázku. 3 odpovědi na otázku 1) Kosmická rychlost (kruhová) Velikost kruhové rychlosti závisí na výšce h, ale nezávisí na hmotnosti tělesa: v k = √(κM z /R z + h) gt h = 0 => t h = v 0 /g; κ = 6,6742 * 10-11 * m 3 * kg-1 s-2; K odvození vztahu pro velikost kruhové rychlosti: 1 - malá počáteční rychlost v0, pohyb po trajektorii tvaru elipsy, ohnisko. 16.) Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce Rz nad povrchem Země. Hmotnost Země je Mz = 5,98 . 1024 kg. (5592 m.s-1). 17.) Jak velká je rychlost Měsíce při pohybu kolem Země, předpokládáme-li jeho pohyb po kružnici o poloměru 384 000 km? Hmotnost Země Mz = 5,98 . 1024 kg. (1011 m.s-1) 18.

Kosmický výzkum :: MEF - J

 1. 4. 1. První kosmická rychlost vI. Jedná se o rychlost potřebnou k tomu, aby se družice Země o hmotnosti m udržela na kruhové dráze těsně při povrchu Země. Výchozím vztahem je tvrzení, že dostředivá síla je představována silou gravitační, tedy. Fd = Fg. a po dosazení podle výrazů z 1. 3 a 2. 1. m vI2 = κ mZ m / rZ2
 2. . 2) elipsa počáteční rychlost - je větší než v. k - její velikost ovlivňuje tvar elipsy. P = perigeum. A = apogeum . 3) parabol
 3. kruhové rychlosti družice zmenšuje. Nejvétší kruhovou rychlost by méla družice, která by se pohybovala v blíz- kosti povrchu Zemé po kružnici o poloméru r blízkém poloméru Zemé Rz. Velikost kruhové rychlosti je pak Dosadíme Mz = 5,98 1024 kg, Rz = 6,37 106 m a dostáváme rychlost Vk 7,9 km/s
 4. Rychlost v k, kterou musíme družici ve výšce h nad povrchem Země udělit, aby konala rovnoměrný pohyb po kružnici o poloměru r, se nazývá kruhová rychlost.Je-li R Z poloměr Země, M Z hmotnost Země a m hmotnost družice, pak v gravitačním poli Země působí ve vzdálenosti r = R Z + h na družici gravitační síla

Kosmické rychlosti (1

Dosadíme ag = 9,81 m s-2 a vypočteme vk = 7,9 km s-1. Tato rychlost se nazývá první kosmická rychlost. Při dosažení této rychlosti obíhají družice okolo Země po kruhové dráze. Velikost první kosmické rychlosti závisí na hmotnosti planety. Kosmické rychlosti Eduportál Techman rychlost, kterou může obíhat družice po kruhové dráze = KRUHOVÁ RYCHLOST; kosmická rychlost = 7,9 km/s -> rychlost, kterou by družice měla těsně nad zemským povrchem (kdyby neexistoval odpor vzduchu) využití umělých družic - spojové družice, geostacionární (obíhá stejně se Zemí Kruhová rychlost závisí na výšce. 1. kosmická rychlost má hodnotu vk= 7,9 km.s-1. Pokud bude družici udělena rychlost větší než je kruhová rychlost, pak se družice pohybuje po elipse eliptickou rychlostí. Při překročení eliptické rychlosti se bude družice pohybovat parabolickou rychlostí a trajektorií pohybu bude. Družice Obsah: Umelá družica História Úniková rýchlosť Kruhová rýchlosť Bajkonur Družice Zaujímavosti Umelá družica: Umelá družica (umelý satelit) je umelé kozmické teleso, ktoré sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke (obežnej dráhe, približne po elipse) okolo prirodzeného kozmického telesa, napr. planéty alebo jej mesiaca, na rozdiel od kozmických. 2) Vypoëtéte sttední rychlost pohybu Zemé kolem Slunce. Trajektorii Zemé považujte za kružnici. 1) Vypoëtéte rychlost umélé družice, která se pohybuje po kruhové trajektorii ve výšce 1 000 km nad povrchem Zemé. Opakování: K. kruhová rychlost - hmotnost Zemé polomér Zemé gravitaëní konstanta 6 6 24 .10 kg 378 k

do vztahu pro rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu v=v0+at⇒v=1,5+0,5∙6= 4,5⇒v=4,5 ms−1) Velikost zrychlení hmotného bodu je , m.s-2 a jeho rychlost na konci dané dráhy je , m.s-1. Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemi Kruhová rychlost v 1 malého tělesa obíhajícího kolem centrálního tělesa o hmotnosti Země M Z ve vzdálenosti poloměru Země R Z: v 1 = √G M Z /R Z = 7 905 m s -1, tedy přibližně 8 km s -1. Výraz pro v 1 snadno odvodíme z rovnosti odstředivého zrychlení (v 1 2 /R z) a gravitačního zrychlení G M Z /R Z 2, kde G je. Družice FiLiP Antošovský 1.D Obsah: Umelá družica História Úniková rýchlosť Kruhová rýchlosť Bajkonur Družice Zaujímavosti Umelá družica: Umelá družica (umelý satelit) je umelé kozmické teleso, ktoré sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke (obežnej dráhe, približne po elipse) okolo prirodzeného kozmického telesa, napr. planéty alebo jej mesiaca, na. Dosáhne-li umělá družice ve výšce 250 km rychlosti asi 11 km / s, dosavadní eliptická dráha se rozevře a přejde v parabolu. Družice navždy opustí gravitační pole Země.Tato parabolická rychlost se nazývá také rychlost úniková neboli druhá kosmická rychlost Kruhová rychlost (u Země při povrchu jde o 1. kosmickou rychlost) je rychlost, kterou se pohybuje po kruhové dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti. Velikost kruhové rychlosti v k {\displaystyle v_{\rm {k}}} závisí na hmotnosti M (respektive gravitačním parame

Družice se pak pohybuje po kruhové dráze. Pro dráhu ve výši 200 km nad povrchem Země je to 7.784 km/s. Pokud je rychlost vyšší než kruhová, družice se pohybuje po elipse. Vzroste-li rychlost tak, že se dráha změní na parabolu, mluvíme o únikové rychlosti, nebo také o druhé kosmické rychlosti. U povrchu Země činí 11.180.

Sluneční soustava

Video: Geostacionární dráha - Wikipedi

Kruhová rychlost (km/s) Poznámka 0 7,905 200 7,784 Nejnižší dráhy družic 500 7,613 1000 7,350 5000 5,919 10 000 4,933 20 200 3,880 navigační družice GPS 36 000 3,067 stacionární družice 50 000 2,659 100 000 1,936 384 400 1,022 dráha Měsíce . 3. kosmická rychlost Je rychlost potřebná k úniku z gravitačního působení Slunce. Kruhová rychlost se s rostoucí výškou h zmenšuje. Bude-li se tìleso pohybovat ve výšce h, která je zanedbatelnì malá vzhledem k polomìru Zemì R Z (h < < R Z), mùžeme vztah pro velikost kruhové rychlosti upravit na tvar . Použijeme-li vztah pro velikost gravitaèního zrychlení pøi povrchu Zemì a g = k M Z /R Z 2, platí pak.

Výška družice — Sbírka úlo

Pokud je rychlost vyšší než kruhová, družice se pohybuje po elipse. Vzroste-li rychlost tak, že se dráha změní na parabolu, mluvíme o únikové rychlosti, nebo také o druhé kosmické rychlosti. U povrchu Země činí 11.180. Nanodružice VZLUSAT-1, která byla vyvinuta ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu ve spolupráci s. 1 1.6.8 Pohyby v centrálním gravita čním poli Zem ě Př. 1: Rozmysli, zda pro popis pohybu družice okolo Zem ě m ůžeme použít rovnice odvozené pro vrhy. Př. 2: V po číta čovém modelu postupn ě m ěň velikost po čáte ční rychlosti sondy od 0 do 10000 m/s a sleduj, jak se m ění ob ěžná dráha. Ur či co nejp řesn ěji rychlost, p ři kter Pokud je navíc dráha družice přesně kruhová a roviny oběžné dráhy družice a zemského rovníku splývají, pak družice zdánlivě visí nad jedním pevným místem na Zemi na rovníku - odtud název této kategorie družic, geostacionární. Výška této dráhy je přibližně 35 790 km, poloměr této dráhy je 42 168 km. Jako. Pro těleso pohybující se po kruhové dráze se dostředivá síla rovná gravitační síle 2 2 r mM G r mv Zk = . (32) Aby geostacionární družice monitorovala stále stejnou oblast Země, musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země. Pro její rychlost po kruhové dráze platí r T rv k π ω 2 == , kde T je perioda otáčení Země

Geostacionární dráha je oběžná dráha, na níž se družice pozorovatelům na Zemi jeví jako nehybná. Aby se družice nacházela na geostacionární dráze, musí se pohybovat kruhovou rychlostí v rovině rovníku a musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země. Aby se obě síly, které na ni působí , vyrovnaly, musí se nacházet ve výšce přibližně 35 800 km nad rovníkem Kruhová rýchlosť tiež 1. kozmická rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbateľne malej hmotnosti.. Veľkosť kruhovej rýchlosti v k závisí na hmotnosti M (respektive gravitačnom parametri μ) centrálneho telesa a na polomere kruhovej dráhy r podľa vzťahu. kde κ je gravitačná konštanta (1) Určete velikost kruhové rychlosti a oběžnou dobu družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem. Hmotnost Země je 6*10exp(24) kg, poloměr Země 6370 km. (2) Určete velikost rychlosti Měsíce, který opisuje kolem Země kružnici o r = 384 000 km. Hmotnost Země je 6*10exp(24) kg 5. Na spojnici středů. 1 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s model.. Zkontrolujte 'kruhová rychlost' překlady do chorvatština. Prohlédněte si příklady překladu kruhová rychlost ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

GRAVITAČNÍ POLE § Gravitační pole existuje v okolí každého tělesa (kolem Země i dalších planet). § Projevuje se silovým působením na jiná tělesa. § Síly, které působí v gravitačním poli, se nazývají gravitační síly. § Studium gravitačních sil studoval již Isaac Newton, který na základě studií pohybu Měsíce kolem Země formuloval všeobecný gravitační. Teda ak je rýchlosť rakety väčšia ako tzv. 2. kozmická rýchlosť, raketa sa definitívne vzdiali od Zeme. Druhá kozmická rýchlosť sa dá pritom vypočítať podľa vzťahu . Pre našu Zem je približne rovná 11,2 km/s. Prvým telesom, ktoré dosiahlo takúto rýchlosť, bola kozmická sonda Lun Rychlost, se kterou družice obíhá po kruhové dráze kolem Země v určité výšce, se nazývá kruhová rychlost. Kruhová rychlost, kterou by družice měla těsně nad zemským povrchem (při zanedbání odporu vzduchu) se nazývá první kosmická rychlost a její velikost je rovna přibližně.

Pohyb těles v centrálním gravitačním poli Ze

Lze spočítat, že družice, která by obíhala po kružnici těsně nad povrchem Země, by měla rychlost 7,9 km/s; její oběžná doba by byla 84 minut. Tato rychlost se nazývá první kosmická rychlost. Kruhová rychlost družice ve výšce h nad zemským povrchem musí tedy být větší než 7,9 km/s 2.a)Kruhová rychlost družice je v k= r GM Z R Z+ h. Družice na oběžné dráze má jak energii kinetickou, tak energii potenciální; na vynesení družice bylo potřeba vykonat práci W= E k+ E p= 1 2 mv2 k + GM Zm 1 R Z 1 R Z+ h = 1 2 m GM Z R Z+ h + + GM Zm h R Z(R Z+ h) = GM Zm R Z+ 2h 2R Z(R Z+ h) = 9;8 1010 J: 5 bodů b. Kruhová rychlost těsně při povrchu planety se nazývá první kosmická rychlost. Pro Zemi je první kosmická rychlost 7,9 km/s. Pokud má družice oběžnou rychlost , pak je její kinetická energie větší než potenciální energie vazby na centrální těleso a družice opustí gravitační pole po parabole Toto je kruhové pole, které se nachází nad rovníkem Země, a to prostřednictvím umělého družice úhlová rychlost otáčení planety kolem osy. Nemění směr ve vodorovném souřadnicovém systému, ale visí nehybně na obloze Umělé družice Země: obíhají kolem Země po kruhové dráze ve výšce 200km nad povrchem Země a musí mít rychlost 8 km za sekundu. Družice využíváme při Radiální rychlost poklesu částeček plynu je přitom mnohem menší než jejich oběhová rychlost. V akrečním disku se tak ustaví (na rozdíl od sférické akrece.

Pohyby v radiálním gravitačním poli – vyřešené příklady

Kruhová rychlost - referaty-seminarky

a.) První kosmická rychlost v 1 . b.) Druhá kosmická rychlost v 2 . První kosmická rychlost (kruhová) je v 1 =7,9 km.s-1. Druhá kosmická rychlost (parabolická, úniková) je v 2 = 11,2 km.s-1. Těleso se trvale vzdaluje od Země ale zůstává v gravitačním poli Slunce. Třetí kosmická rychlost je v 3 = 16,7 km.s-1. Těleso. Hmotnost družice: 726 kg: Rychlost družice: 7 km/s: Výška dráhy (od hladiny moře) 681 km: Oběžná doba : 98 minut: Typ dráhy : geocentrická - heliosynchronní: Seznam přístrojů : Panchromatická (černobílá) kamera; Multispektrální (barevný) scanne

Dostředivá a odstředivá síla 2 - gymvod

 1. Určete velikost kruhové rychlosti družice, která se pohybuje ve výšce 2RZ nad povrchem Země. Hmotnost Země je 6.1024 kg, Poloměr Země je Rz = 6370 km. Na základě astronomických pozorování bylo zjištěno, že měsíc Deimos obíhá kolem planety Mars po kružnici o poloměru 23 500 km rychlostí 1,35 km.s-1
 2. Kruhová rychlost na dráze ve výšce 200 km nad povrchem Země je 7,78 km/s, ve výšce 850 km (meteorologické družice) již 7,43 km/s, na geostacionární dráze jen 2,86 km/s a ve vzdálenosti Měsíce zhruba 1 km/s
 3. Jak rychle musí letět družice, aby se dostala ven ze Sluneční soustavy? 13.03.2014 - František Martinek . Reklama. Při letu na oběžnou dráhu postačí družici nebo kosmické lodi první kosmická rychlost (v1=7,9 km/s), při letu k Měsíci nebo planetám pak druhá kosmická rychlost (v2=11,2 km/s). Pokud však chceme opustit.
 4. Opět chybná úvaha - (Pokud od horizontu k zenitu družice uletí 1/4 kruhové dráhy, potom 1200 sec.). Horizont dle zadání je vymezen - tečnou k povrchu Země. Předpokládám tečnu vedenou místem pozorovatele. Ergo kladívko ==> družice od horizontu k zenitu neuletí 1/4 kruhové dráhy, nýbrž podstatně méně
 5. 92 5 GRAVITAéNí POLE Z každodenní zkušenosti víme, že všechna télesa kolem nás jsou pFitahována k Zemi. PFíëinou tohoto jevu je gravitaëní síla, kterou påsobí Zemé na každ

Kruhová rychlost - Ontol

 1. Z pohledu pozorovatele na Zemi pak družice visí na jednom místě na obloze. Velmi hezky celý proces vysvětluje předchozí obrázek. Najděte si spojnici povrchu Země a onoho satelitu na GEO, ukazuje totiž, že kruhová (úhlová) rychlost Země a satelitu je stejná
 2. - vk - kruhová rychlost - těleso se pohybuje po kruhové trajektorii ve výšce h gravitační síla je rovna dostředivé Fd = Fg m v2/(R + h) = MZ m/(RZ + h)2 - pro povrch Země - vk = 7,9 km h-1 (1. kosmická rychlost) - v > vk - těleso se pohybuje po elipse - čím je rychlost větší, tím je elipsa protáhlejš
 3. 1 kosmická rychlost 7,9 km/s kruhová dráha - místo první kosmické rychlosti se používá pojem rychlost kruhová při povrchu Země ( vk ) 2. kosmická rychlost 11,2 km/s parabolická dráha - Jedná se o rychlost potřebnou k tomu, aby družice opustila natrvalo gravitační pole Zem
 4. Kruhová rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbateľne malej hmotnosti
 5. 3) Ze vzorce pro oběžnou dobu družice =2∙( +ℎ) ve výšce ℎ nad povrchem planety vyjádřete postupně všechny neznámé: a) poloměr planety = ∙ 2 −ℎ b) výška ℎ ℎ= ∙ 2 − c) kruhová rychlost družice = 2∙( +ℎ

fyzika slovní úlohy - Ontol

 1. druhým rychlost družice a třetím její poloha. Čím blíže Zemi se družice pohybuje, tím vyšší je její rychlost. Vědci vybírají oběžné dráhy podle toho, co má družice sledovat. K pozorování Země se zpravidla využívají dva druhy: slunečně synchronní polární oběžné dráhy a geostacionární dráhy
 2. Kruhová rýchlosť družice, ktorá obieha vo veľmi malej výške nad povrchom Zeme, sa nazýva prvá kozmická rýchlosť. Jej veľkosť je . Použitím vzťahu pre gravitačné zrýchlenie na povrchu Zeme , môžeme veľkosť prvej kozmickej rýchlosti vyjadriť vzťahom Dosadením dostaneme jej hodnotu
 3. e) Určete velikost kruhové rychlosti družice Krudy. Gravitační konstanta je G = 6,67 · 10 −11 N · kg −2 · m 2 , hmotnost Země je M = 5,98· 10 24 kg
 4. Kruhová rýchlosť tiež 1. kozmická rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbateľne malej hmotnosti.. Veľkosť kruhovej rýchlosti v k závisí na hmotnosti M (respektive gravitačnom parametri μ) centrálneho telesa a na polomere kruhovej dráhy r podľa vzťahu. kde κ j
 5. pod tlakem 273 kg/cm2, je schopen zajistit změny rychlosti družice o 18 m/sec; 2,3 kg 90% peroxydu vodíku pod tlakem 14,5 kg/cm2 může korigovat rychlost až o 100 m/sec. Oba systémy mají dvě trysky, kterými plyn může vytékat. Jedna je kolmá k rotační ose družice, druhá je s ní rovnoběžná

Tato rychlost byla raketovým motorem zbrzděna na 1,25 km/sec. Pro­ tože kruhová rychlost ve výši 1000 km nad měsíčním povrchem činí 1,34 km/sec a dosažená rychlost byla menší, dostala se Luna 10 na dráhu ve výši 350—1017 km, s dobou oběhu 2 hod. 58 min. 15 sec. a sklo což je nejnižší (teoretická) rychlost, kterou musí mít těleso, aby se z něj stala umělá družice. Jednu periodu oběhu opět zjistíme ze vztahu ω = v/R, přičemž ω = 2πf = 2π/T. 2π T = v R T = 2πRv Mohli jsme uvažovat i tak, že perioda je obvod zeměkoule lomeno rychlost družice. Rychlost v již známe z předchozího. Rychlost družice je v periheliu 8400 ms-1 afeliu 6650 ms-1 v koncovém bodě malé poloosy 7500 ms-1 b) Po dosazení do vzorce dostáváme vk=7900 ms-1 Aby se dále těleso pohybovalo po parabolické dráze, muselo by dosáhnout druhé kosmické rychlosti,viz (12) tedy zvýšit svou rychlost 1,42 krát Kruhová rýchlosť tiež 1. kozmická rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbateľne malej hmotnosti.. Veľkosť kruhovej rýchlosti v k závisí na hmotnosti M (respektive gravitačnom parametri μ) centrálneho telesa a na polomere kruhovej dráhy r podľa vzťahu v k závisí n