Home

Fauvismus sochařství

Fauvismus, futurismus - maturitní otázka - Seminárky

Henri Matisse - Wikipedi

Fauvismus sochařství baroko - sochařství - dějiny uměn

 1. Fauvismus a Edvard Munch. Edvard Munch 1863-1944 Norský malíř a grafik. Byl ovlivněn hlavně Goghem, Gauguinem. Munch vytvořil expresivní styl sugestivních výrazových prostředků, který je charakteristický postižením problémů lidského života. V roce 1889 prohlásil : není třeba malovat interiéry, muže kteří čtou, a.
 2. Sochařství Malířství Jednotlivá časová období 3. Indie a Čína Náboženství Architektura Sochařství Malířství Užité umění 4. Kréta a Mykény Expresionismus a Fauvismus Představitelé a díla 24. Kubismus a Futurismus Představitelé a díla 25. Abstrakce, Surrealismus a Dadaismus Představitelé a díla 26. Pop art.
 3. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - MATURITNÍ OKRUHY 1) Estetické názory (vývoj).Pravěk - obsah pojmu, různé názory na estetiku - pravěk - počátky malířství, malířství, sochařství a jejich funkce; megalitické stavby + jejic
 4. -architektura, sochařství, malířství, um. řemesla-dekadence, naturalismus v literatuře . 5. Symbolismus-malířství, sochařství a literatura ve světě a u nás-prokletí básníci-Březina, Hlaváček . 6. Fauvismus-malířství-životopisné romány o malířích tohoto směru . 7.Futurismus-malířství, sochařství
 5. sochařství, malířství, vznik a vývoj keramiky 02. STAROVĚK — EGYPT A MEZOPOTÁMIE EXPRESIONISMUS A FAUVISMUS představitelé a díla 24. KUBISMUS A FUTURISMUS představitelé a díla 25. ABSTRAKCE, SURREALISMUS A DADAISMUS představitelé a díla 26. FUNKCIONALISMUS, KONSTRUKTIVISMUS, BAUHAU

15. Barokní malířství - hlavní představitelé barokního sochařství a malířství (Itálie, Španělsko, Flandry, Holandsko, Čechy) 16. Umění 19. století - klasicismus, romantismus, realismus 17. Impresionismus a postimpresionismus 18. Secese a symbolismus 19. Moderní umělecké směry 20. století - expresionismus, fauvismus 20 Architektura, Sochařství a Malířství 16. BARBIZONSKÁ ŠKOLA, IMPRESIONISMUS, POINTILISMUS, POSTIMPRESIONISMUS 17. SYMBOLISMUS A SECESE V EVROPĚ A ČECHÁCH - Architektura, Sochařství a Malířství 18. FAUVISMUS A FUTURISMUS - Sochařství a Malířství 19. KUBISMUS - Architektura, Sochařství a Malířství 20 5. Henri Matisse a fauvismus 6. Kubismus 7. Pablo Picasso 8. Futurismus 9. Dada a surrealismus 10. Počátky abstraktního malířství 11. Paul Klee a Vasilij Kandinskij 12. Constantin Brâncuşi, Alberto Giacometti a evroé sochařství první poloviny 20. století 13. Marcel Duchamp 14. Neoklasicismus a art deco 15. Henry Moore 16. Sochařství Tvůrčí postup, techniku a materiál převzala antika a od ní evroé sochařství. Je to skulptura a plastika. Při zpodobování lidské postavy se používalo tří uměleckých principů: 1) Koncepční realismus - reálné zobrazení ustupuje, je méně důležité, pednost má stylizace, zjednodušení, ř schém

Futurismus - dějiny umění k maturitě Studijni-svet

Okruhy otázek pro Státní závěreþnou zkoušku, GRAFICKÁ TVORBA MULTIMÉDIA od akademického roku 2019/2020 • Dvořák F. Současné exlibris.Odeon Praha, 1979 Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'monografie dějiny umění 19. stol.20. století impresionismus fauvismus expresionismus malířství sochařství', doba hledání: 0,14 s. Upřesnit hledán

Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání 'monografie dějiny umění 19. stol.20. století impresionismus fauvismus expresionismus malířství sochařství Archimédés surrealismus expresionismus abstraktní osobnosti Picasso, Pablo' Přeskočit na obsa Fauvismus sochařství. Nosní olej baby. Gabriela sabatini eau de parfum. Tv barrandov předplatné. Pita kapsa. Anorexie tipy. Jak zapojit civkovy strojek. Velikost banneru na linkedin. Polštář pan hovínko. Sport 1 nemecko live. Tisk rodokmenu. 20 ml alkoholu. Rozbíhavé myšlení. Khadi popelavě hnědá. Dr dre beats. Jaky peprovy. Č. eská renesance. Do českých zemí přichází renesance za rozkvětu pozdní gotiky r. 1492 a asi do r. 1538 se označuje jako raná. Po ní, přibližně do r. 1580, nastupuje vrcholná renesance a zbytek stolet 17. Symbolismus a Secese v Evropě a v Čechách, architektura, sochařství a malířství Gustav Klimt. Secesní arcelona ve Španělsku. 18. Fauvismus- malířství, futurismus- - malířství a sochařství. Henri Matisse. Muzea umění ve světě. 19. Kubismus v Evropě a v Čechách, malířství , sochařství a architektura

Maturitní témata Výtvarná výchova 1. Pravěké umění, první výtvarné projevy, charakteristické rysy malířství, sochařství, architektury; orientace ve výtvarné kultuře - umělecké slohy, směr Výtvarné umění, druhy výtvarného umění - architektura, sochařství Grafika, grafické techniky Druhy výtvarného umění - malířství, malířské techniky, výrazové prostředky malířství, nejvýznamnější světové galerie, galerie v České republice, galerie v našem region - sochařství klasicismu a romantismu (Canova, Thorvaldsen, Barye, Rude) - funerální plastika a pomník - Fauvismus (Henri Matisse) - Expresionismus v Rakousku a Německu (skupiny Die Brücke a Der Blaue Reiter, další osobnosti např. Schiele, Kokoschka, Kubin -podstata umění, přehled tvůrců a děl v malířství a sochařství 22. Postimpresionismus v malířství-život a dílo-Vincent van Gogh, Paul Gaugin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse- Lautrec 23. Fauvismus a expresionismus v evroém malířství a v Čechác 11) Barokní malířství - evroé baroko 12) Rokoko, klasicismus a empír 13) Romantismus a realismus - generace ND 14) Impresionismus, neoimpresionismus, postimpresionismus 15) Secese, symbolismus, fauvismus 16) Expresionismus, futurismus, dadaismus umění je v malířství, sochařství, architektuře, užitém umění v kontextu s.

Fauvismus se omezil především na práci s barvou, proto se neuplatnil v architektuře ani v sochařství. Henri Matisse (1869 -1951) [ánri matys] André Derain (1880 - 1854) [derén] Raoul Dufy (1877 -1953) [raul dyfi] EXPRESIONISMUS Jako protiklad k měkkému, tvarově neurčitému impresionismu vznikla tvorba zaměřená k vyjádření. SOCHAŘSTVÍ. je stylizované, typickým znakem je vlnění ploch; Francie - AUGUST RODIN . Čechy: LADISLAV ŠALOUN - Pomník mistra Jana Husa v Praze STANISLAV SUCHARDA - Pomník Františka Palackého FRANTIŠEK BÍLEK - Modlitba nad hroby . MALÍŘSTVÍ. znakem nelineární kresba a dekorativní stylizac expresionismus, fauvismus, klasicismus, eklek-tismus). V jazyce se jich užívá ve stejném významu jako v odborné komunikaci, avšak vymezení jejich významů a jejich užívání je vágnější. To, že tyto základní termíny oboru nenesou stylový příznak odborný výraz, je způsobeno skutečností, že umění je oblast Fauvismus. Umělecký směr počátku 20. století prosazující čistotu barvy bez modelace a stínován

Zaměříme se na typické znaky a tvarosloví v architektuře, malířství a sochařství, abychom byli schopni od sebe jednotlivá období rozlišit. Představíme si nejzásadnější památky a artefakty, které jednotlivé slohy, vázané na evroé kulturní prostředí, definují. Fauvismus a Expresionismus - emoce a barva jako. sochaŘstvÍ obliba bílého mramoru , z něhož se dělají dokonale propracované busty a pomníky znaky : vznešenost, ušlechtilost, čistota výrazu bez emocí, neosobní krás

U016 Dějiny umění - Univerzita třetího věku - Vysoká škola

Evroé umění na počátku 20. stol. - fauvismus, expresionismus, futurismus 22. Kubismus v Evropě a v českém malířství, sochařství, architektuře a užitém umění 23. Architektura 19. a 20. století - pseudoslohy, uplatnění nových stavebních materiálů, purismus, funkcionalismus aj Malířství, sochařství - jeho spojitost s architekturou, památky Velká Morava a její kulturní přínos. 7)GOTICKÉ UMNÍ Obecná charakteristika období, název, periodizace, znaky, vliv křesťanství. Architektura a druhy staveb, památky. Sochařství a malířství - hlavní námty, materiály, spodobnní lidské postavy Fauvismus prezentace. FAUVISMUS Název fauvisté (le fauve - šelma) dal skupině malířů, vystavujících společně na pařížském Podzimním salónu v roce 1905 a na Salónu nezávislých v roce 1906 kritik Louis Vauxcelles, když napsal do časopisu Gil Blas o sochách A. Marqueta na této výstavě: Donatello mezi divokými šelmam

Fauvismus znaky, fauvismus (z francouzského le fauve

 1. Vznik nových uměleckých směrů na počátku 20. století se zaměřením na fauvismus a expresionismus - myšlenkové základy, způsoby vyjadřování, návaznost české malby. Nejvýznamnější umělci Pařížské školy. Kubismus v malířství, sochařství a architektuře. Jeho vznik, vývojové fáze a vliv na české prostředí
 2. architektura (charakteristické rysy, druhy staveb, památky) sochařství, malířství, GOTIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH - malířství, památky, středověká města. 6. POČÁTKY NOVOVĚKU - RENESANCE 13. SYMBOLISMUS, FAUVISMUS hlavní rysy, představitelé (Francie, Čechy) SECESE - charakteristika směru, hlavní představitelé.
 3. Vývoj řeckého sochařství, antické divy světa. Významné památky starověkého antiky. Barokní sochařství - rozdělení, hlavní znaky, představitelé. Velká Morava. Současné výtvarné směry - konceptuální umění, land art, body art, environment, street art, akční umění. Renesanční vývoj sochařství
 4. Český kubismus v malířství, sochařství a architektuře. 18. Výtvarné směry před první světovou válkou. 19. Umělecké skupiny a tendence mezi dvěma válkami. 20. Česká architektura mezi dvěma světovými válkami. 21. Arteficielismus a surrealismus v českém umění
 5. Gotické sochařství a malířství v Evropě 11. České umění gotické - architektura. 12. České umění gotické - sochařství a malířství 13. Renesanční architektura v Itálii i v českých zemích. 24. Moderní umělecké směry do roku 1945 - Fauvismus, Expresionismus, Futurismus. 25. Moderní umělecké směry do.

-reagoval na expresionismus a fauvismus -vliv EL GRECA -od expresionismu ke kubismu, vedle KUBIŠTA a FILLY je první, kdo reaguje na kubismus, v meziválečné době opouští kubismus a vrací se k antice (propracovanost figur a předmětů) sochařství-konvexní (vypouklé) a konkávní (zastrčené) tvary, průhledy -mnohopohledovost. 8. Fauvismus a expresionismus Barva ve fauvismu. Zdroje. Modernismus ve Střední Evropě, nová centra, expresionismus a fauvismus. Vztahy k literatuře a filmu v expresionismu. (Matisse, Munch, Ensor, Der Blaue Reiter, Die Brücke, Váchal atd.) 9. Kubismus Výtvarné zdroje kubismu Vývoj sochařství v tomto období v českém umění. 17. Impresionismus a postimpresionismus. 18. Secese (Vídeňská secese, Art nouveau, Jugendstil), architektura, malířství, sochařství, užité umění. 19. Kubismus světový a český (kubismus v malířství a sochařství, fenomén české kubistické architektury). 20

realita a sochařství přelomu století Tajemství symbolu a dekorativní styl - Prérafaelité, symbolismus, secese Barvy a emoce - fauvismus a expresionismus. Samostatný život linií a barev, abstrakce - orfismus, Kupka, Kandinskij, Mondrian versus Malevi 12. Rozbor volně vybraného díla (architektura, sochařství, malířství) 13. Impresionismus - vývojový mezník mezi novým a starým uměním, postimpresionismus, symbolismus, secese 14. Vznik a vývoj evroého výtvarného umění, moderní umělecké směry 20. století - expresionismus, fauvismus 15. Kubismus, futurismus 16

b) POJEM SOCHAŘSTVÍ 12. a) ROMÁNSKÝ SLOH v Evropě b) SECESE v českých zemích 13. a) ROMÁNSKÝ SLOH v českých zemích b) EXPRESIONISMUS 14. a) GOTIKA v Evropě b) FAUVISMUS 15. a) GOTIKA v českých zemích b) KUBISMUS v Evropě 16. a) RENESANCE v Itálii b) ČESKÉ UMĚNÍ PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 17. a) ZAALPSKÁ RENESANC Francie a čes. zemí a sochařství Francie a čes. Zemí. 18. Umění klasicismu - malířství ve Francii a českých zemích Úvod do klasicismu (periodizace, hlavní znaky, resuscitace antiky a renesance, náměty figurující v malířství a sochařství) · Hlavní představitelé malířství klasicismu a rozbor jejich díla 19 9. Malířství, sochařství, (audio-)vizuální tvorba 1. poloviny 20. století (v Evropě a v USA) předválečné avantgardní směry a jejich obecná charakteristika (skupiny, manifesty) - porovnání s předchozími uměleckými styly - fauvismus (H. Matisse

Manýrismus sochařství manýrismus se projevil se ve všech

Expresionismus - Výtvarné umění - Referáty Odmaturu

 1. sochařství archaického, přísného a klasického stylu, vázové a nástěnné malířství, umění helénismu) fauvismus, kubismus, dadaismus, futurismus, Pařížská škola, naivní umění, surrealismus) þeské malířství 1. poloviny 20. století abstraktní umění a jeho form
 2. Futurismus v malířství a sochařství ° Fauvismus je franc. malířský směr, který vznikl jako živelné hnutí a proto jej nelze zařadit mezi ucelený názorový systém . Umělecké směry a představitel . Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraz
 3. Klasicismus: Malířství, sochařství, architektura Romantické, poromantické a prerafaelitské umění České umění a architektura 18.a počátku 19. stolet
 4. (12.10.2020) Strom, jenž bleskem zasažen, po věky hořel (české malířství a sochařství na přelomu 19. a 20. stolet (26.10.2020) Klec dravých šelem (fauvismus - Henri Matisse, André Derain ad.) a expresionismus - Edvard Munch, James Ensor, skupina Die Brücke a Der Blaue Reiter).
 5. sochařství a malířství ·přesah - působení na ostatní kultury 6. Kultura a umění prosazující se od přelomu letopočtu po období raného uměleckých tendencí (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus) objevujících se v Evropě a čes. Zemích. Rozbor díla hlavních představitelů
 6. Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP . DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. 1. Antické Řecko. Chronologie, dobový kontext, charakteristika stylů
 7. 17.) České malířství a sochařství v konci 19. Století 18.) Secese v Evropě + českých zemích 19.) Fauvismus + expresionismus v Evropě + Skupina Osma 20.) Kubismus ve Francii + českých zemích 21.) Abstraktní umění v Evropě 22.) Dadaismus + poetismus + artificialismus + surrealismus v Evropě + RČS 23.) Funkcionalismus v.

Dějiny umění - seminář :: Mgr

 1. EMIL FILLA • Čelní představitel této generace, politický manipulátor • Autoportrét s cigaretou - 1908 - mezi expresionismem a fauvismem • Na verandě - 1907 - skoro monochromní • Čtenář Dostojevského - 1907 - silný vliv Muncha - dnes považován za generační ikonu - odkazuje k tomu, že náš český expresionismus
 2. 13. Románské a gotické umění - architektura, malířství, sochařství ve světě a u nás. 14. Renesanční umění - architektura, sochařství ve světě a u nás. 15. Renesanční umění - malířství ve světě a u nás. 16. Barokní umění a rokoko - architektura, malířství, sochařství ve světě a u nás. 17
 3. imal art. moderní architektura. moderní malířství. moderní sochařství. pop art. postimpresionismus (umění
 4. Charakteristika slohu - architektura, sochařství, malířství, užité umění. 16. Individuální moderna Vývojové tendence moderní architektury, hlavní představitelé a dílo, základní charakteristika moderní architektury počátku 20. století. 17. Fauvismus, Expresionismus, Abstraktní umění Společnost počátku 20. stolet
 5. Fauvismus datace. Fauvismus byl bezpochyby jedním z prvních směrů, které předznamenávaly příchod abstrakce v moderním umění. S pouhými třemi uspořádanými výstavami skončila činnost fauvistů v roce 1907, mnoho fauvistů se pak rozhodlo tvořit podle nauk kubismu
 6. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy a kultury Prostor v barvě Bakalářská práce Barbora Bestajovsk

Video: Umění 20. století Ústav pro dějiny uměn

fauvismus, naturalismus, secesní symbolismus, teorie Sigmunda Freuda Expresionismus v sochařství se prosadil výrazně méně než v malířství. Sochaře ovlivnila převážně africká a oceánská skulptura, lidové umění, německá pozdní gotika a secese. Inspiraci nacházeli tak Čeští malíři a jejich směřování - František Kupka, Emil Filla, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý, Václav Špála). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Sochařství Egypta a Mezopotámie - maturitní otázka 4/13, následující Futurismus, dadaismus, surrealismus - maturitní otázka 6/1 Gauguin se pak dále věnoval sochařství a sběratelství umění. Gauguin svou tvorbou ovlivnil umělecké směry fauvismus, kubismus a do jisté míry také orfismus. Konečná verze - 1. 7. 2008. Všechny texty na webové stránce ArtMuseum.cz jsou chráněny autorskými právy sochařství) 17. Umění na přelomu 19. a 20. století v Evropě a Čechách (symbolismus a secese v malířství, sochařství a užitém umění) 18. Fauvismus, expresionismus a kubismus 19. Futurismus, abstraktní malířství a konstruktivismus 20. Světové umění mezi válkami (dadaismus, surrealismus, umění totalitních režimů) 21

Egypt - sochařství, malířství. 4. Umění Mezopotámie. Vybrané kultury z oblasti Egejského moře (především Kréta a Mykény). Symbolismus, secese, fauvismus, expresionismus a představitelé těchto směrů ve světě. 23. Kubismus - vstupní filozofie, jednotlivé fáze, uplatnění v uměleckých žánrech. Dadaismus. - název z francouzského bizzare cubiques - bizarní kostky (pojmenování od kritiků) - jako nový avantgardní směr vznikl v roce 1906 v Paříži - měl značný vliv na umění počátku 20.stol., nejen z výtvarného hlediska ale také architektury, sochařství a dekorativního uměn

Výsledky vyhledávání - monografie dějiny umění 19

Sochařství závěru 15. století v Záalpí - Veit Stoss, Tilmann Riemenschneider, Michael Pacher - klíčová díla a jejich technologická a stylová charakteristika Výtvarné směry v Evropě před první světovou válkou (fauvismus, expresionismus, futurismus, kubismus) 8. Počátky abstraktního umění (Kandinskij, Kupka. 13. Vývojové proměny sochařství 20. - 21. století 14. Symbolismus a secese 15. Expresionismus a fauvismus 16. Kubismus, orfismus a futurismus 17. Vývojové proměny nefigurativního umění 20. - 21. století 18. Surrealismus a dadaismus 19. Konstruktivismus, funkcionalismus a Bauhaus 20. Op-art a pop-art 21 Fauvismus a expresionismus; Funkcionalismus a konstruktivismus; Kubismus, futurismus a orfismus, V. Kadinskij; Dadaismus a surrealismus; Marcel Duchamp a Joseph Beyus; Op art a pop art; Figura a tělesnost v umění; Vývojové proměny moderního sochařství; Barva jako výrazový prostředek; Nefigurativní malířství; Současné.

Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o. OTÁZKY K ÚSTNÍ MZ. 1. Výtvarné umění a kulturologie. Výtvarná kultura; výtvarné umění. Umělecké dílo; umělecký sloh (styl), umělecký směr. Obory, druhy a typy výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, užité umění. 22. Románské umění / Fauvismus a expresionismus 23. Gotické umění / Dada, surrealismus a metafyzická malba 24. Gotické sochařství a malířství / Realismus 25. Gotická malba v Českých zemích / Raná renesance v Itálii V Plzni dne 25. 9

Sochařství Sochařství první poloviny dvacátého století - nové materiály a formy v sochařské práci; Kubistická díla - počátek moderního sochařství, dadaistická tvorba - asambláže, objekty, merz a volná tvorba Století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, abstrakce, dadaismus, surrealismus 22. Poválečné a současné sochařství, objekt, instalace 23. Architektura 20. a 21. století /modernismus, postmoderna, high - tech, nová organika/ 24. Umění regionu a výstavy navštívené v tomto školním roce 25. Současné umění a nová média, fotografie, videoart, design Zlín říjen 202

Od úplných počátků nalezených uměleckých výtvorů pravěké civilizace, po starověk, středověk, novověk až k naší nejbližší současnosti. Obsah kurzu je koncipován tak, aby zahrnul významné obory historických slohů: architektura, sochařství, malířství a užité umění Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Školní rok: 2019/2020 Třídy: 4A4, 6A6, 8A8, 6Š6 Vyučující: Mgr. Pavel Říha Maturitní témata z výtvarné výchovy 1. Pojem kultury (prvky, složky a základy kultury, funkce a filozofie kultury). 2. Estetika a estetická výchova

Tým – Khanova škola

Míčové hry pro děti v mš míčové hry jsou hry, při kterýc

Joan Miró je jedním z nejznámějších umělců 20. století. Zpočátku jej sice ovlivnil fauvismus, později dadaismus a surrealismus, ale nakonec vyvinul osobitý styl charakterizovaný lyrismem a pestrobarevností. Po příchodu na Mallorcu se začal zajímat o grafiku, keramiku a sochařství 17. České malířství a sochařství na konci 19. a počátku 20. století 18. Secese v Evropě a v českých zemích 19. Fauvismus + expresionismus + Pařížská škola v Evropě + skupina Osma 20. Kubismus ve Francii a v českých zemích + Pablo Picasso + futurismus 21. Abstraktní umění v Evropě 22 charakteristické znaky a projevy Symbolismu a Secese v architektuře, sochařství a malířství, významná kulturní centra Secese, dílo a přínos významných osobností Secese, secesní plakát 19/ Moderní dějiny / Fauvismus, Expresionismus; časové vymezení, historické a kulturní souvislosti

Výtvarná výchova - Gymnazium Jihlav

Secesní umění v Evropě a v Českých zemích Architektura Sochařství Malířství 23. Expresionismus a Fauvismus Představitelé a díla 24. Kubismus a Futurismus Představitelé a díla 25. Abstrakce, Surrealismus a Dadaismus Představitelé a díla 26 Po impresionismu se ve Francii v 80. letech 19. století zrodil symbolismus. Hned od. - fauvismus, kubismus, dadaismus, expresionismus, futurismus, surrealismus, pop art, op art, socialistický realismus, abstraktní expresionismus 7. Památky a umělecké instituce města Hradce Králové a okolí a jejich využití v praxi MŠ (otázka individualizována s ohledem na místo trvalého pobytu nebo pracoviště - např Gotické sochařství a malířství v Evropě Fauvismus, Expresionismus, Futurismus. Moderní umělecké směry do roku 1945 - Metafyzická malba, Dadaismus, Surrealismus. Sochařství konce 19. století - Auguste Rodin, porodinovská generace, expresionismus, kubismus

Masaryk Universit

Moderní umělecké směry druhé poloviny 20. století. Abstraktní umění po 2. světové válce (tachismus, action painting, neokonstruktivismus, op-art, hard edge ). Díla významných osobností. Moderní umělecké směry druhé poloviny 20. století II. Nová figurace, pop art, kinetické umění, umění objektu, hyperrealismus + časové vymezení postimpresionistické generace podstata H. de Toulouse-Lautrec − život (stručně, jen to co mohlo mít vliv na tvorbu) a dílo (charakteristika jeho díla - výtvarné techniky, práce s práce s linií, témata) Paul Cézanne − umělecký progra.. Henri Matisse v našich článcích. Současníci se mu smáli, jeho krásky pak okouzlily svět. 7. 6. 2018 20:22 Patří k těm umělcům, kteří se pořádně proslavili až po smrti. Paul Gauguin se však do dějin umění zapsal nejen barvitými obrazy exotických krasavic, ale i bouřlivým životním stylem Umění před první světovou válkou,svantgardy - fauvismus, kubismus, futurismus a další směry. Proměny italského umění. USA - od secese k modernismu. Umění po první světové válce, ruská avantgarda versus socialistický realismus, Bauhaus. 1.Provázané středoevroé expresívní klima

Secese - Výtvarná výchova Výtvarná výchov

Program Přednášek. 1. (27.9. 2021) Ornament i geometrie (secese v Belgii, Anglii, Skotsku, Francii, Vídni a Katalánsku - Antoni Gaudí) - Eliška Zlatohlávková. 2. (11.10. 2021) Strom, jenž bleskem zasažen, po věky hořel (české malířství a sochařství na přelomu 19. a 20. století - Alfons Mucha, Mařákova škola krajinomalby, Antonín Slavíček, český symbolismus. Přednáška podává přehled o uměleckých směrech, tendencích a osobnostech především malířství a sochařství prvních poloviny dvacátého století v Evropě a USA sochařství, keramiky a malby. Památky pravěkého výtvarného umění na území naší republiky. 5. Umění starého Egypta a Mezopotámie. Základní charakteristika obou kultur, shody a rozdíly, nejvýznamnější památky architektury, malby, monumentálního a žánrového sochařství, užitného umění. 6. Kréta a Mykény

Fauvismus - Khanova škol

České a světové sochařství přelomu 19. a 20. století. Základní sochařské postupy - sochařské materiály klasické, skulptura, plastika, odlévání. 19. První polovina 20. století - moderna (fauvismus, futurismus, expresionismus). Využití barev - odívání, interiérová tvorba - emotivn ŠVP - Gymnázium Ostrava-Zábřeh Strana 514 z 524 4.8.27.Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová 20. Umělecké směry začátku 20. století - fauvismus, expresionismus, počátky abstraktního malířství. Pařížská škola 21. Kubismus v Evropě a v Čechách 22. Umělecké směry 1. poloviny 20. století - futurismus, ruská revoluční avantgarda, naivní umění, Bauhaus, funkcionalismus 23 Henri matisse červený pokoj. Henri Émile Benoît Matisse (French: [ɑ̃ʁi emil bənwɑ matis]; 31 December 1869 - 3 November 1954) was a French artist, known for both his use of colour and his fluid and original draughtsmanship.He was a draughtsman, printmaker, and sculptor, but is known primarily as a painter

Atelier mozaik

Baroko v Itálii (architektura, sochařství, malířství, grafika. Bernini, Caravaggio). Barokní malba a grafika v evroých zemích (Holandsko, Vlámsko, Anglie. Dílo Rembrandta a Rubense). Barokní architektura a sochařství v českých zemích (charakteristika barokní architektury 5. Umění starověkého Říma (architektura, sochařství, malířství) 6. Raně křesťanské umění a yzantské umění 7. Umění předkarolínského, karolínského a otónského období a umění Velké Moravy 8. Románské umění (architektura, sochařství, malířství) 9. Gotická architektura 10. Gotické sochařství a. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín | +420 573 032 400 | info@kfbz.cz | IČ 70947422 | Knihovní řád (obchodní podmínky

malířství - Výtvarná výchova Výtvarná výchov

Základní koncepční směřování, stěžejní projevy a představitelé - fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, futurismus. 16. Architektura, sochařství a ostatní výtvarné projevy v umění první poloviny 20. stolet sochařství, malířství 10) Gotické umění v Čechách- architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo 11) Raná renesance v Itálii - architektura, sochařství, malířství 12) Vrcholná renesance v Itálii- Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti, Raffael Santi 13) Pozdní renesance a manýrismus v Itáli Egypt - obecná charakteristika, vývoj sochařství. Renesance - manýrismus - hlavní znaky, Michelangelo 14. A/ Postimpresionismus a jeho vliv na moderní umělecké směry. B/ Italská a francouzská hudební tradice. 15. A/ Umění konce 19. a počátku 20. století - symbolismus, fauvismus, expresionismus, futurismus, kubismus zrod umění, šamanismus, umění paleolitu (pravěké sochařství, jeskynní malby, bydlení v pravěku) umění mezolitu, neolitu a eneolitu (výtvarné projevy prvních zemědělců, první vesnice a města, megalitické stavby, keramické kultury) fauvismus, kubismus, dadaismus, futurismus, Pařížská škola, naivní umění.