Home

Květenství klas

Květy rozkvétají: od zdola nahoru. od okraje květenství ke středu. K hroznovitým květenstvím patří lata, hrozen, klas, klásek, palice, chocholík, okolík, strboul a úbor. Květenství: úbor. Přibližme si například hroznovité květenství úbor - z rozšířeného květního lůžka vyrůstají 2 typy květů: trubkovité. Klas je jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenu přisedají květy. Typologicky je vlastně obdobné hroznovitým květenstvím, rozdíl je ve zkrácených či chybějících květních stopkách, čímž květy přisedají přímo na vřeteno. Toto květenství je běžné mezi druhy z čeledi lipnicovité - trávy

Druhy květenství - Obyvat

  1. čeština: ·jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenů přisedají květy· horní část stébla travin se semeny Pšenice se mu dobře urodila, byla klas do klasu, samé zrno, a jako zlato se žlutala.[1]··květenství angličtina: spike francouzština: épi m němčina: Ähre ž polština: kłos m horní část.
  2. Klas (spica) má přisedlé květy na prodlouženém vřetenu. může být dvouřadý nebo čtyřřadý, dlouhý až stažený, spirálně stočený (rdesno, jitrocel) apod. Lichoklas je v podstatě stažená lata klásků (např. u psárky nebo bojínku) Klásek (spicula) je typickou částí květenství lipnicovitých. Skládá se z jednoho.
  3. KLÁSEK (1) květenství trav (Poaceae), tvořené 2 (vzácněji 0-3) plevami a jedním až více květy; každý květ vyrůstá z paždí pluchy; klásky skládají složená květenství (klasy, laty); (2) drobné klasovité květenství u šáchorovitých (Cyperaceae) nebo některých bik (Luzula), skládající často rovněž složená květenstv
  4. 11. listopadu 2010 Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 16 SLOŽENÁ KVĚTENSTVÍ homotaktická vznikají kombinací dvou stejných typů květenství lata (složená z hroznů), složený klas, složený okolík heterotaktická kombinace květenství různých typů hrozen z vijanů (jírovec
  5. Květenství (inflorescentia) je soubor květů na společném stonku uspořádaných podle určitých pravidel. Později z něj vzniká plodenství.. Klasifikace květenství. Sdružení květů v květenství je běžným jevem. Více květů pohromadě zvyšuje možnost, že bude některý z květů opylen, navíc jsou většinou květenství pro opylovače mnohem nápadnější
  6. Heterotaktická květenství, která jsou tvořena kombinací hroznovitých a vrcholičnatých květenství (např. hrozen vijanů, klas lichopřeslenů apod.). Důležitými či zvláštními typy složeného květenství je lichoklas a cyathium. Příklady složených květenství
  7. Druhy hroznovitých květenství: • hrozen obr. č. 5: kokoška pastuší tobolka obr. č. 6: hořčice rolní • klas

Různých typů složených květenství bylo rozlišeno mnoho (okolík okolíků, klas lichopřeslenů, klas srpků, palice klásků, okolík vijanů, vijan hroznů atd.), ale vyjma nejjednodušších případů to neodpovídá zcela skutečnosti a především nevysvětluje proměny květenství například u příbuzných druhů nebo v. Složená květenství představují kombinaci jednotlivých typů jednoduchých květenstvích. Mezi složená květenství patří: - složený klas, který je složen z jednotlivých klásků, což je typické např. u Hordeum vulgare či Secale cereale - složený okolík je složen z několika okolíků, např. zástupci z čeledi Apiaceae - lat

Klas je jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v

9.8.2 Složená květenství A. HOMOTAKTICKÁ: základní i druhotné květenství je stejného typu a) racemózní: hroznovitá květenství jsou složena z hroznovitých typů, např. hrozen hroznů, lata klásků, klas klásků, hrozen klásků, palice klásků, okolík okolíků, hrozen úborů, strboul úborů, lata úborů Calathea crocata je asi 35 cm vysoká rostlina z čeledi Marantaceae, jež pochází z Brazílie. Listy jsou podlouhle eliptické, na líci zelené, na rubu fialové a jsou uspořádány v přízemní růžici. Květy jsou nápadné a oranžové, jež tvoří květenství typu klas klasovité květenství. V tabulce najdete vypsaná všechna křížovkářská hesla spolu s legendami, které se plně shodují s hledaným výrazem klasovité květenství. Více výsledků najdete v další přehledové tabulce, kde jsou k nalezení výrazy z rozšířené shody Typ květenství je často význačným společným znakem pro celé čeledi. Podle typu větvení stonku a sledu vývoje květů rozlišujeme jednoduchá a složená květenství. Jednoduchá květenství zahrnují hroznovitá (racemózní) a vrcholičnatá (cymózní) květenství. Typy hroznovitých květenství: hrozen. klas. jehněda. Z růžice vyrůstá jeden nebo více bezlistých stvolů, na jehož vrcholu se vyvíjí válcovité nebo kulovité květenství klas nebo ojediněle pouze jediný květ. Jeho květy jsou dimorfní, oboupohlavné, čtyřčetné a vyrůstají z paždí šupinatých listenů. Kališní cípy jsou stejné, nebo jsou dva větší a dva menší

klas - Wikislovní

Rychlý překlad slova klas do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma Květenství Mnohdy se květy sdružují do větších celků, které nazýváme květenství. Nakreslete schémata následujících květenství hrozen klas lata okolík jehněda chocholík hlávka úbor Vyhledej na internetu příklady rostlin, které mají květenství uvedené v tabulce hrozen klas lata okolík úbor jehněd

Květenství - MENDEL

Typy květenství. 1) jednoduchá. 2) složená. hrozen. okolík. klas. jehněda. hlávka. úbor. Složený okolík. lat Květenství •skupinky drobnějších květů pohromadě . Typy květenství hrozen klas jehněda úbor hlávka okolík vrcholík lata. Příklady květenství vrcholík klas lata úbor okolík jehněda hlávka hrozen. Title: BOTANIKA květ Author: Karolína Bednářová Created Date květenství - klas. nebo . lata nenápadné květy, větrosnubné (opylovány větrem) úzké čárkovité listy plod . obilka. stéblo s kolénkem. květenství klas. úzké čárkovité listy. obilka. Lipnicovité-trávy velmi odolné, mají dobře vyvinuté vegetativní rozmnožování. Klasifikace květenství. Sdružení květů v květenství je běžným jevem. Více květů pohromadě zvyšuje možnost, že bude některý z květů opylen, navíc jsou většinou květenství pro opylovače mnohem nápadnější. Květenství se podle uspořádání květů dělí na dvě skupiny - hroznovitá a vrcholičnatá Urči jména těchto květenství hrozen hlávka klas . 4 5 6 úbor okolík vidlan . 7 8 9 lata vijan složený okolík. Procvičení 1) Co je květenství? seskupení drobných květů do souboru 2) Jaká květenství rozlišujeme? hroznovitá a vrcholičnatá. 3) Jak rozkvétají hroznovitá květenství?.

Nakreslete Květenství jednoduchá Hroznovitá květenství - postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní Název rostliny: hroznovitékvětenství úbor hrozen klas Přiřaďte typ květenství k fotografii květenství a určete název rostlin květenství - klas, lata čárkovité listy plod - obilka největší význam mají obilniny Zástupci - pšenice setá, žito seté, oves setý, kukuřice setá, rýže setá - lipnice luční, srha laločnatá, psárka luční, bojínek luční, rákos obecný (nejvyšší tráva) Vstavačovité Charakteristik Květenství je klas. Jednotlivé květy podle vzorce. Plodem je elipsoidní tobolka. Rostlina obsahuje sliz a iridoidní glykosidy (aukubin), flavonoidy a fenolické kyseliny. Farmaceutickou surovinou je list. V jiných oblastech Evropy se využívá v tradiční terapii také druhu P. major (j. větší) s listy vejčitými a P. media L. (j..

Klas (spica) Search for: Hroznovité květenství, kde na prodlouženém vřetenu v úžlabí listenů přisedají květy - pšenice, ječmen, jílek, rdesno, jitrocel atd Hroznovitá květenství HROZEN Obr. 24 modřenec KLAS Obr. 26 jitrocel OKOLÍK Obr. 28 jarmanka JEHNĚDA Obr. 30 líska PALICE Obr. 32 áron HLÁVKA Obr. 3

Obiloviny jsou semena jednoletých ušlechtilých travin. Obiloviny se pěstují na celém světě. Mají květenství: - klas (pšenice, žito, ječmen) - lata (oves, proso, čirok, rýže) - palice (kukuřice Květenství = soubor květů; dělení dle větvení stonku: jednoduchá hroznovitá; vrcholičnatá; složená . Hroznovitá květenství. postranní stonky nepřerůstají hlavní; květy rozkvétají zdola nahoru nebo od obvodu ke středu; lata - ptačí zob, vinná réva; hrozen - hořčice, komonice, hyacint; klas - přisedlé květy. Šištice (klas) je samičím květenstvím (olše a většina jehličnanů), dřevnatěním se mění na šišku. Mezi jednoduchá květenství patří i hlávka a okolík. - Složená květenství jsou lata a chocholík. Nahoru List. List je asimilačním orgánem rostlin

Anatomie rostlin (květy, listy, stonky a jejich variace

Kdy a jak pečovat o cibuloviny nejen po vytažení z půdy. 8 fotografií Rostliny. Cibuloviny patří k jedněm z nejkrásnějších květin našich zahrad. Jejich kouzlo je o to větší, že přicházejí se svými květy jako.. Samčí květenství - lata - je na vrcholu rostliny, samičí květenství - klas - je umístěno ve střední části stébla. Samičí květenství je sestaveno v klasech - palicích, vyrůstajících z úžlabí listů. Osu klasu tvoří vřeteno, v jehož jamkách sedí klásky seskupené v podélných řadách

nápověda - typ květentství :: BOTANICKÁ FOTOGALERI

Květenství je osinatý klas, tvarem a velikostí na rozhraní mezi pšenicí a žitem, vždy asi o 3-5 cm delší než klas pšenice. Klásky na klasovém vřetenu jsou 2-4 květé, umístěné vždy po jednom na každém článku. Kláskové plevy jsou široké s kýlem a někdy s krátkou osinkou, pluchy jsou většinou hladké a osinaté. Klas (spica) je jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenů přisedají květy. Typologicky je vlastně obdobné hroznovitým květenstvím, rozdíl je ve zkrácených či chybějících květních stopkách, čímž květy přisedají přímo na vřeteno. Toto květenství je běžné mezi druhy z čeledi li U hroznovitých květenství nepřerůstají postranní stonky hlavní stonek a květy v těchto květenstvích rozkvétají zdola nahoru, anebo od okraje květenství směrem do středu. Nejběžnější typy tohoto květenství jsou hrozen, klas, lata, okolík, hlávka (strboul), úbor, jehněda, palice (viz obrázky) Klas a Jitrocel kopinatý · Vidět víc » Klásek. Příklad dvoukvětého klásku trav: 1 plevy, 2 pluchy, 3 osiny, 4 plušky, 6 tyčinky Detail klásku Klásek (lat. spicula, angl. spikelet) je druh květenství. Nový!!: Klas a Klásek · Vidět víc » Kvě typy květenství: a - úbor, b - (složený) okolík, c - klas, d - hrozen, e - lata, f - hlávka, g - jehněda Opylení je přenos pylu na bliznu pestíku (u krytosemenných). Z pylového zrna vyklíčí pylová láčka, ta proroste do vajíčka

Květenství klas. Květy světle červené až světle purpurové, někdy i bílé, nevonné. Plody úzce elipsoidní tobolky. Semena drobná. Vyskytuje se od nížin až do hor na pastvinách, chudých lukách, lesních paloucích, vřesovištích i v lesních lemech a světlých smíšených lesích. Roste na čerstvě vlhkých, slabě. Květenství tvoří čtyřhranný klas, nenese téměř žádné osiny. Zároveň je to jedna z nejrozšířenějších obilnin, takže ji na polích potkáte poměrně často. Její pěstování však není tak snadné, je náročná na optimální teplotu i vláhu, má zvýšenou potřebu živin a je náročná na předplodinu (u nás je za. •Klásky vytváří květenství klas -pšenice, žito, ječmen •Nebo se vyskytuje lata -oves, lipnice Tyčinky se nachází mimo květ →vítr roznos pylu. Znaky - plod •Plodem je obilka •Nejčastěji se vyskytuje v plodenstvích. Výskyt •louky, pastviny, trávníky, příkop Květenství (inflorescentia; inflorescence; Blütenstand) Květenství soubor květů sestavený podle určitých zákonů vzniká obvykle zmenšováním listenů nemusí být vždy jasné, co už je květenství a co jen výhon s jednotlivými květy Velikost Nanothea (Asteraceae) - Korsika úbory tvaru košíčku, průměr 2-3 mm Corypha umbraculifera (palma; 72 m vysoký kmen) 14 m dlouhé.

Květ - flos, květenství Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Květ, květenství Květ: u krytosemenných rostlin soubor orgánů, které zajišťují pohlavní rozmnožování = specializovaný prýt, nesoucí různě přeměněné listy Stavba květu: květní lůžko. květenství připomínající hustý klas: JEHNĚDA: květenství vrby: JUKA: pokojová rostlina s bílým květenstvím: KLAS: druh květenství. Mezi polytelní květenství patří všechna základní jednoduchá květenství - hrozen, klas, palice, okolík, hlávka a úbor. Mezi monotelní naopak patří všechna základní složená květenství - složený hrozen, složený klas, složený okolík, lata, thyrsus, thyrsoid a cymoid kvetenstvi biky. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz kvetenstvi biky 3. a) oves setý - květenství lata b) pšenice obecná - květenství klas, velmi krátké osiny c) žito seté - květenství klas, středně dlouhé osiny d) ječmen dvouřadý - květenství klas, velmi dlouhé osin

s kolénky, úzké čárkovité listy a nenápadné květy v květenství klas nebo lata. Plod je obilka. Obilniny - pšenice setá, žito seté, ječmen obecný, oves setý, kukuřice setá, rýže setá Trávy - lipnice luční, srha laločnatá, psárka luční, bojínek luční, ovsík vyvýšený, rákos obecný Vstavačovit Rdesno hadí kořen. Tato léčivka se někdy nazývá také hadí kořen větší. Rdesno dorůstá výšky až 120 cm a poznáme ho podle krásného, růžovofialového květenství, které připomíná klas. Najdeme ho na vlhkých loukách, na březích potoků a v lužních lesích. Sbírá se oddenek, někdy i kvetoucí nať. Suší. Květenství tvoří řídký, válcovitý klas složený ze středně velkých květů. Květy jsou bílé a silně vonné. Voní zvláště silně v noci, kdy láká noční motýly, kteří svými dlouhými sosáky dosáhnou na nektar nacházející se na dně ostruhy a přitom květy opylují. Kvete od května do července. V Krkonoších s

• klasické názvy jednoduchých květenství (hrozen, klas, palice, okolík, strboul, úbor) jsou v tomto pojetí vyhrazeny pro květenství otevřená, zatímco názvy uzavřených květenství jsou odvozeny přidáním přípony -oid k latinskému názvu jejich otevřeného ekvivalent České názvy pro tuto květinu jsou amarylis. KLÁSEK (1) květenství trav (Poaceae), tvořené 2 (vzácněji 0-3) plevami a jedním až více květy; každý květ vyrůstá z paždí pluchy; klásky skládají složená květenství (klasy, laty); (2) drobné klasovité květenství u šáchorovitých (Cyperaceae) nebo některých bik (Luzula), skládající často rovněž složená.

Květenství - Wikipedi

Obr. 23 - divizna Hroznovitá květenství HROZEN Obr. 24 Obr. 25 - modřenec KLAS Obr. 26 Obr. 27 - jitrocel OKOLÍK Obr. 28 Obr. 29 - jarmanka JEHNĚDA Obr. 30 Obr. 31 - líska PALICE Obr. 32 Obr. 33 - áron HLÁVKA Obr. 34 Obr. 35 - štětka Vrcholičnatá květenství VIJAN Obr. 36 Obr. 37 - pomněnka VIDLAN Obr. 38 Obr. 39 - silenka. květenství klas. pěstují se jařiny a ozimy. teplejší oblasti (nížiny) hladká, polohrubá a hrubá mouka, krupice, bílé pečivo. květenství klas. ozimy. podhorské oblasti (chladnější) tmavá chlebová mouka (díky mletí oplodí a osemení - obsahují bílkoviny), kávová náhražka

Herbář Wendys - Květenství (inflorescentia

ŠVECOVÁ, Milada; TOBĚRNÁ, Věra. Botanika 2. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1998. Květenství, s. 63. Scientia Jednoduchá květenství hlávka palice klas jehněda hrozen okolík Složená květenství složený okolík okolíček obaly obalíčky úbor jazykový květ trubkový květ květní lůžko zákrov * Tvoří bizarně tvarovaná květenství tvaru kohoutího hřebenu, pyramidální bohaté klasy nebo řídké klasy. Výška: 0,2-0,6 m List: eliptický, lysý Barva listu: zelená Květ: drobný, uspořádaný v květenstvích (plochý kohoutí hřeben, hustý pyramidální klas, řídký klas ; Celosie nevadlec návod na pěstování Gramofonova d sázenka Graficky list flÉtnovÝ nÁstroj zahradnictví Zvrásnění kiplingův vlk nadporučik činny znač cigar Koseni španělsky zachování Bylina lucni ker jedovatý kríži kyvnu sidl bolivi te znacka směnečný ručitel kratkozraky hráč na kytaru Primitivni obydlí holubi plemeno RAMA kenský bežec uvážlivý tam.

Výukové texty

Květenství (inflorescentia; inflorescence; Blütenstand

Neobvyklá květenství - pseudanthium, syconium, cyathium Evoluční typy květenství - proměny květenství u příbuzných taxonů Monotelická x polytelická květenství - rozdíly Parakládia, florescence, synflorescence, koflorescence Základní jednoduchá květenství - polytelní (hrozen, klas, palice, okolík, hlávka, úbor Šáchor střídavolistý (Cyperus alternifolius) Vzhled trávovitý, stonek téměř bez listů, listy úzce čárkované, tvoří květenství klas, plodem je nažka s listenem.Potřebuje vyšší vzdušnou vlhkost. Ne. 84 Kč. Cena produktu bez dopravy. Na dotaz. Ryby-jezirka.cz Morfologie reprodukčních orgánů - květ Ivo Králíček BOTASKA - botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Palice Árón (Arum), palice, listen (toulec) Spathiphyllum, palice, bílý toulec HROZNOVITÁ KVĚTENSTVÍ chocholík - květy v jedné rovině, hlavní stonek zkrácen, postranní, čím níže, tím delší - jabloň, hrušeň Okolík (umbrella) - vyrůstají květní.

Video: Diskusní fórum: květenství typu klas 1 Garten

Diskusní fórum: květenství klas 1 Profizahrada

PPT - čeleď LIPNICOVITÉ obilniny, trávy stéblo (duté, s

Herbář Wendys - Klas (spica

PPT - Kvet PowerPoint Presentation, free download - ID:2698000Herbář Wendys - Sanguisorba officinalis - krvavec totenHerbář Wendys - Jehněda (amentum)Strdivka sedmihradská | NaturfotoČSOP ZO Hořepník - Představujeme vám chráněná i nechráněná

Květ • základní rozmnožovací orgán rostlin • probíhá zde pohlavní rozmnožování • vzniká přeměnou list Pokud nám vykvetou, řežeme je tehdy, když mají rozkvetlé první dva květy svého květenství. Klas mívá i deset a více poupat. Máte rádi frézie? Podle (samozřejmě nevědecké) květinové typologie lidem moc nevěříte a dlouho trvá, než si někdo získá vaši důvěru. Jste rozvážní, ale rozhodní Květenství: je soubor květů téže rostliny na jednom stonku uspořádaný podle určitých pravidel (např. jetel). Rostlina tím zvyšuje nápadnost květů a pravděpodobnost jejich opylení. Květ -jahodník obecný klas -rdesno hadí kořen, psárka lučn. Květenství klas. Květy v mnohokvětých klasech. Kalich trubkovitý, koruna nezřetelně dvoupyská, světle růžově fialová. Plody elipsoidní tvrdky. Místa výskytu sestavené do klásků, které vytvářejí složená květenství, klas (u pšenice, žita, ječmene), nebo lata (u ovsa, lip-nice). Každý klásek podpírají dvě plevy. Uvnitř klásku se nachází šupinovitá plucha, obvykle protažená vosinu, a blanitá pluška. V každém květu je jeden pestík s V tomto týdnu dobereme květ a.