Home

Limit pro registraci k DPH na Slovensku

Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH. Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku Limit pro registraci k DPH na Slovensku. HH2 (neregistrovaný) 91.187.58.---. 13. 1. 2014 13:46. Dobrý den, jsme plátci DPH, budeme fakturovat dle §10h (zák.235/2004) poskytnutí služby osobě neregistrované k dani na Slovensku. Místo plnění SK (pronájem stavebního stroje)

Nová pravidla v oblasti DPH od 1

Dobrý den, prosím o radu - do limitu pro registraci k DPH na Slovensku (35tis.EUR) se počítají částky bez DPH fakturované jak podnikatelům neplátcům, tak i běžným občanům (tj. veškeré faktury vystavené na Slovensko s českou DPH), nebo pouze částky bez DPH z faktur vystavených běžným občanům (nepodnikatelům) Riešenie: Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH nadobúda tovar z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím nepresiahne limit 14 000 eur, ktorý je stanovený v § 7 zákona o DPH, nie je nadobudnutie tovaru povinná zdaniť daňou z pridanej hodnoty, t.j. nemusí českému dodávateľovi oznámiť svoje IČ DPH. Ak by však táto zdaniteľná osoba oznámila svoje IČ DPH dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru, potom je povinná. Registrace DPH pro zahraniční firmu na Slovensku - eTuls. Zahraniční firmy se mohou registrovat k DPH na Slovensku na základě více typů registrace, na základny zvláštní DPH registrace pro zahraniční osoby 1) Při zasílání zboží na Slovensko dochází k povinné registraci na Slovensku při překročení limitu 35 000 EUR, ale za jaké období se překročení sleduje? Např. dodavatel zboží v roce 2013 ke dni 31. 12. dosáhne částky bez DPH 34 000 EUR. Od 1. 1. 2014 se počítá od 0 nebo za jaké období se limit sleduje Registrace k DPH na slovensku na to prá nemá vliv. Týká se pouze neplátců DPH. 3. na SK si budes vediet odpocitat dph, len ak mas dodany tovar z SK (tj ak si mal dodavatela na SK, a doteraz ti fakturoval bez dph uz ti bude fakturovat aj dph napr.

Limit pro registraci k DPH na Slovensku - BusinessCenter

Pokud český plátce DPH poskytuje službu s místem plnění na Slovensku vzniká na Slovensku také povinnost uhradit DPH. Tato povinnost se řídí slovenským zákonem o DPH. Protože hradit DPH na Slovensku (případně v jiných čl. státech EU) by mohlo být pro tuzemského plátce velice obtížné, evroá směrnice o DPH umožňuje použít zjednodušený režim tzv. reverse charge Upozornění Finančního ředitelství Slovenské republiky českým daňovým subjektům, které jsou registrovány k DPH na Slovensku. 24. ledna 2014 . Daňové subjekty, které mají povinnost platit DPH na Slovensku, se musí zaregistrovat k elektronické komunikaci se slovenskou finanční správou. Od 1. 1. 2014 tito poplatníci již nemohou se slovenskou finanční správou komunikovat jinak než elektronicky Do limitu 10 tis. EUR pro povinnou registraci k DPH v EU započítáváme hodnotu zboží bez DPH. Dříve se tomuto říkalo zasílání zboží, od července 2021 se to jmenuje prodej zboží na dálku, týká se to hlavně eshopů Dopředu se tedy informujte o výhodách či nevýhodách registrace k DPH přímo pro váš obor podnikání. Jak se registrovat k DPH Nyní se zaměříme na to, jakým způsobem se k DPH můžeme zaregistrovat. Klíčovým bude pro nás formulář Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty (platný od 1. 1. 2015)

Subject: Registrace k DPH na Slovensku Dobrý den, pokud je tu někdo, kdo má zkušenosti s registrací českého plátce k DPH na Slovensku z důvodu překročení limitu pro zasílání zboží a byl by ochoten ozvat se mi soukromě na mail, byl bych mu velmi vděčný Faktury budou na začátku obsahovat slovenskou DPH (20%).V momentě, kdy v Maďarsku překročíte obratový limit, 35.000€, máte povinnost zaregistrovat se k placení maďarské DPH. Pro podnikatele skutečnost, že mezi jednotlivými členskými státy EU neexistují daňové hranice, znamená na jedné straně rozšíření možností jejich podnikatelských aktivit, na druhé straně však může znamenat i určité finanční ztráty způsobené nevědomostí a nedostatečným. Překročí-li osoba neusazená v tuzemsku (se sídlem v jiném státě EU) limit 1 140 000 Kč pro zasílání zboží do tuzemska, stává se v tuzemsku plátcem DPH dle § 6c odst. 2 a to od okamžiku překročení limitu Je tedy možnost dobrovolné registrace k DPH jako plátce DPH podle § 6f ZDPH. Pokud se osoba povinná k dani stane plátcem DPH má povinnost podávat přiznání k DPH měsíčně bez ohledu na to, zda uskutečnila zdanitelné plnění nebo nikoliv. Ostatní povinnosti zůstávají zachovány jako v případě identifikované osoby

Pokud ale dodavatel překročí stanovený limit jednotlivých členských států, dochází pro dodavatele povinnost, registrovat se k dani a uplatnění daně v členském státě. Pokud je odběratel osobou povinnou k dani, ale není k dani registrován nebo je registrován , ale nemůže splnit svoji povinnost, nastává situace, že daň musí v členském státě uplatnit dodavatel Důvodem je, že poskytování těchto služeb pro osobu povinnou k dani na Slovensku, nemá místo plnění v ČR a proto není předmětem české DPH (§9 odst.1 českého ZDPH). Pokud máte zájem o další informace, můžu Vám, také s ohledem na své četné zkušenosti z této oblasti, nabídnout svoje služby K DPH jste se registrovali v každé zemi EU zvlášť. Pro zasílání zboží z EU do ČR platil limit 1 140 000 Kč. Všechny původní limity pro DPH v EU se ruší, nahrazuje je nový, jednotný limit 10 000 EUR. Tento limit platí hromadně pro obrat z prodeje na dálku ve všech členských státech EU najednou - to je velmi významný rozdíl oproti dřívější praxi. Limit totiž překročíte už v případě, že bude váš obrat například v Maďarsku 7000 EUR a v Německu. Podnikatel se musí zaregistrovat k DPH do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu ve smyslu zákona o DPH. Registraci musí provést do 15. 4 Re: Registrace k DPH na Slovensku Limit se počítá za kalendářní rok. Podle § 6 odst. 1 slovenského zákona o DPH jste povinni se registrovat před zasláním zboží, kterým přesáhnete limit 35 000 eur

Limit registrace Slovensko - BusinessCenter

Tento limit je souhrnný jak pro zasílaní zboží, tak pro poskytování elektronických služeb (§ 10i zákona o DPH). Pokud je tento limit překročen, vzniká povinnost registrace buď v členském státě, kam zboží zasíláme, nebo k zvláštnímu režimu jednoho správního místa Článok bol pôvodne uverejnený v júli 2013. Vzhľadom na to, že téma je stále aktuálna, urobili sme jeho aktualizáciu. — Platiteľom DPH sa slovenský podnikateľ môže stať dobrovoľne (napr. z dôvodu tlaku zo strany odberateľov či možnosti DPH si odpočítať), no zároveň aj povinne.Základným dôvodom pre povinnú registráciu je dosiahnutie obratu 49 790 EUR za 12 po.

Obávám se, že by se správně měl registrovat k DPH na Slovensku. Limit pro registraci 47.790 EUR platí jen pro Slováky. Zahraniční osoba by měla podle § 5 podat žádost o registraci před tím, než začne vykonávat činnosti, které jsou předmětem daně. Dodání zboží je podle § 1 předmětem daně Protože jsem na Slovensku nedosahoval původní hranice pro zásilkový prodej 35 000 EUR, nejsem na Slovensku registrován k DPH a zásilky nezatěžuji slovenskou DPH. Hranici 10 000 EUR jsem u zásilek na Slovensko za rok 2020 nepřekročil, avšak pravděpodobně ji překročím v v červenci či srpnu letošního roku eCommerce prodej zboží zákazníkům, s výhradou prahových hodnot pro registraci DPH na dálku; Pořádání akcí v Rakousku, pokud účastníci nebo delegáti platí vstupné. Pokud v současné době nebo plánujete provést některou z výše uvedených (nebo podobných) transakcí v Rakousku, měli byste se okamžitě obrátit na. Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH. Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku

Registračná povinnosť pre DPH - financnasprava

Ahoj, chtěl jsem se zeptat znalých věci. Provozuji eshop a jsem plátce DPH. Začali jsme letos také zasílat zboží na Slovensko. Nyní se blížíme k hranici 35000,- Eur, po které se budu muset registrovat k placení DPH na Slovensku. A nyní mé dotazy. 1) Chápu dobře, že po registraci začnu slovákům vystavovat faktury s jejich DPH, tedy s 20% a 10% Otázka: Registrace k placení DPH na Slovensku? Dobrý den. Mám internetový obchod a donesla se mi informace, že údajně od 1.1.2010 prodám li Slovenským koncovým zákazníkům jakékoliv zboží v součtu za více jak 34 000,-Kč, jsem povinen se již přihlásit na Slovensku k placení daně DPH. Registrace k DPH na Slovensku. Ing. Marie Pitková. Mám otázku ohledně praktického účtování dokladů, když se zaregistrujeme jako dobrovolní plátci DPH na Slovensku. Posíláme tam zboží a koncem roku bychom tak jako tak překročili limit 35 000 eur. Není mi jasné, jak se vypořádat s doklady, které budou vstupovat do. Registrace k DPH na Slovensku Mám otázku ohledně praktického účtování dokladů, kdyľ se zaregistrujeme jako dobrovolní plátci DPH na Slovensku. Posíláme tam zboľí a koncem roku bychom tak jako tak překročili limit 35 000 eur. Není mi jasné, jak se vypořádat s doklady, které budou vstupovat do slovenského přiznání..

Podnikatel - neplátce DPH, tzn. má IČ, ale nemá DIČ; Prodej zboží - ve faktuře vyčíslí i DPH, sazba daně je 20 % (dle aktuální daňové sazby Slovenska) a DPH odvádí dodavatel na Slovensku.. Odběratel si musí hlídat překročení limitu dle zákona o DPH, v případě ČR je to částka 326 000 Kč za kalendářní rok odběratel (příp. dodavatel) neměl včas k dispozici DIČ pro účely DPH. Registrace identifikované osoby pro účely pořízení zboží z JČS: Jako identifikovaná osoba se může dobrovolně registrovat osoba6, která bude pořizovat zboží z JČS. Přihláška k registraci se podává dle § 97a odst. 2 ZDPH. Tato osoba j E-shop zasílá občanům na Slovensko zasílky zboží, chtěl by se ujistit, zda chápe registraci DPH v SK správně. 1) Limit 35 000 EUR je za kalendářní rok (tzn k 1. 1. 2020 se obrat nuluje a počítá znovu). 2) Do hodnoty se nepočítá česká DPH 21 %. 3) Do hodnoty se nepoužívá zboží prodané ve zvláštním režimu 21 %

Nový limit pro povinnou registraci k DPH v jiném členském státě Unie 10 000 €, a to za kalendářní rok a v součtu do všech členských států, je důležitý pro správné určení místa plnění - tedy místa, kde musí plátce DPH odvést Re: Registrace k DPH na Slovensku Ahoj Jano, narazila jsem na tohle starší téma, když jsem hledala rozumy, protože jedné z firem, pro kterou pracuji, se rýsuje stavební zakázka v nejmemovaném státě EU (jednom z nejmladších Zahraniční plátci DPH registrovaní pro účely DPH v Polsku podávají periodická daňová přiznání DPH. Standardním zdaňovacím obdobím je měsíc, s lhůtou pro podání a platbu daně k 25. dni následujícího měsíce. V případě nižšího ročního obratu lze podávat daňová přiznání k DPH za kalendářní čtvrtletí

Registrace DPH pro zahraniční firmu na Slovensku - eTul

 1. Protože překročil limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem ve výši 35 000 EUR, zdanil zasílané zboží na Slovensku slovenskou DPH již od zaslaného zboží, kterým tento limit překročil a zároveň se musel registrovat k DPH na Slovensku. Limit pro zasílání zboží stanovený Německem ve výši 100 000 EUR však.
 2. Limit členského státu spotřeby je překročen - obchodníkovi vzniká povinnost se ve státě ukončení přepravy registrovat k DPH, podávat DPH přiznání a odvádět DPH dle pravidel daného státu (např. v situaci, kdy zemí ukončení přepravy zboží je Slovensko, obchodník je povinen uplatňovat na prodeje zákazníkům.
 3. Na což nemá žádný vliv, je-li příjemcem podnikatel nebo ne. Toto poskytnutí služby nezakládá povinnou registraci české stavební firmy k DPH v Česku, a to ani v případě, že by příjemcem byl rovněž podnikatel, který by podle německých předpisů musel přiznat německou (podle místa plnění) DPH

Účtování o DPH při zasílání zboží na Slovensko, limit

Registrace k DPH na Slovensku po překročení obratu - Webtr

 1. Osoby povinné k dani jsou definovány zejména v § 5 ZDPH, v němľ se řeąí téľ ekonomická činnost.Související ustanovení k obsahu pojmu plátce naleznete v § 6 aľ 6f ZDPH.. Základní pravidla týkající se identifikovaných osob jsou uvedena v § 6g aľ 6l (tituly pro registraci těchto osob), § 97 a 97a (registrace), § 98 (registr), § 106aa (nespolehlivá osoba), §§ 107.
 2. limit ů pro prodej zboží na dálku, protože bude zaveden jednotný limit 10 000,- EUR na vyžaduje registraci českého po řizovatele zboží k DPH nejen v ČR, registrován na Slovensku k DPH, mohl by se stát na Slovensku tzv
 3. EUR jsou elektronické služby pro občany zdaňovány podle základního pravidla, tedy českou DPH. Služby k nemovitosti jsou ale trochu jiný příběh. Jestliže česká firma např. opraví dům na Slovensku pro slovenského občana, má v tuto chvíli od koruny (žádný limit!) povinnost registrace na Slovensku a zdanění slovenskou DPH
 4. 31.12.2013 verze pro tisk. Dne 30.12.2012 vstoupil v platnost zákon č. 502/2012 Sb., který novelizuje zákon o DPH. Zákon čítá asi 50 stran a vedle přeskupení jednotlivých ustanovení došlo i k věcným změnám. Účelem této informace je shrnout pravidla pro uplatnění DPH při kontraktech, kde na jedné straně stojí tuzemec - plátce DPH a na druhé straně osoba mimo tuzemsko
 5. 7. 2021 bude pouze jeden unijní limit ve výši 10 000 €. Místem plnění bude místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy (v tomto případě Slovensko). Podnikatel se musí registrovat k DPH na Slovensku a podávat přiznání k DPH nebo využije zvláštní režim jednoho správního místa
 6. Katka pro Tebe sepsala podrobný návod, jak je to s DPH a kdy se musíš registrovat jako identifikovaná osoba. Fakturaci se zahraničím řeší nejčastěji drobní živnostníci, neplátci DPH, podnikající v marketingu či jako programátoři s obratem do 1 milionu korun. Stačí, aby nakoupili reklamu na Facebooku, Google Ads nebo.

Novela směrnice od DPH od 1.7.2021 zrušila limity pro jednotlivé členské státy, a zavedla jednotný limit pro všechny členské státy ve výši 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku. Novela směrnice dále umožňuje v případě prodeje zboží na dálku využít zvláštní režim, tzv. OSS (One Stop Shop) Státy Evroé unie a vracení DPH. O vratku DPH můžete žádat ve všech zemích EU. Reálné podmínky vracení DPH ale nejsou všude stejné. DPH z pořízeného zboží a přijatých služeb nemusíte získat zpět, přestože splňujete všechny podmínky a správně požádáte Odkazy k registraci k DPH. Formuláře k DPH včetně přihlášky k registraci Elektronická přihláška k registraci k DPH a další formuláře pro finanční správu na stránkách Ministerstva financí České republiky Související články. Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH Lenka Königová Autor příspěvku 8.5.2017 (7.22). Dobrý den, děkuji za komentář. K obratu: ano, obrat je upraven v § 4a ZDPH a do obratu se započítávají plnění pouze s místem plnění v tuzemsku (nejsem si vědoma, že bych někdy tvrdila něco jiného), avšak nejsou to jen plnění zdanitelná, jsou to i plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet a některá plnění. Jak je jistě známo, provozujeme e-shopy jak v České republice, tak na Slovensku. Pro naše slovenské i české klienty jsme připravili přehled všech náležitostí, které je třeba si pro podnikání právě na Slovensku zajistit. Detailní informace vždy získáte v příslušném zákoně. Pokud si chcete přečíst kompletního průvodce e-shopem na Slovensku, kde zjistíte nejen.

Přihláška k registraci DPH. Zdaňovací období Smlouva o zamezení dvojího zdanění pak stanoví limit pro maximální sazbu daně. Většina smluv omezuje výši srážkové daně na 10 %, v některých případech však smlouva vůbec neumožňuje licenční poplatek ve státě zdroje podrobit zdanění (pak povinnost srážky daně. Proces registrace k DPH v EU - s námi ve 4 krocích: Prověříme, zda vám vznikne povinnost registrace k DPH. Pokud vám již vznikla, zaregistrujeme vás zpětně. Připravíme dokumentaci, zašleme vám ji k podpisu. Vše vyřizujeme za pomoci e-mailu, telefonických konzultací nebo poštou 2015.22.10 Registrace k DPH Ing. Jana Kolářová Informácie platné podľa legislatívy v ČR! Jsem OSVČ, vyrábím zdravotní techniku. Jsem také jednatelem s. r. o., které jsem jediným členem, předmět.

DPH při fakturaci se Slovenskem Ing

 1. plátcem; pokud plátcem není, tak by prodej započetl do obratu rozhodného pro registraci k DPH v ČR). Pokud je místo plnění v jiném členském státě, tak je nutné jej zatížit DPH tohoto jiného členského státu - při zasílání na Slovensko slovenskou DPH, při zasílání do Německa německou DPH atd
 2. Pozor na nové důvody registrace k DPH. Ing. Martin Děrgel. 27. 9. 2010. Od ledna 2010 došlo k řadě významných změn systému DPH. Většina podnikatelů jistě již zaregistrovala zejména nová pravidla určení místa plnění při poskytnutí služby, obnovení povinné ceny obvyklé u úplat mezi spojenými osobami a plnou.
 3. Díky tomu vám odpadne povinnost registrovat se k DPH na území jednotlivých států. Stejně tak vám odpadne povinnost sledovat si výši prodejů v jednotlivých zemích a jejich jednotlivé limity pro registraci k DPH, ale budete si hlídat pouze celkovou částku zahraničních prodejů, kde limit k odvodu DPH v těchto zemích činí.

Registrace k DPH na Slovensku - Aktuality - Účetní a

 1. Jedná se o země EU, které tyto zvláštní sazby DPH uplatňovaly k 1. lednu 1991. Původně mělo jít o přechodná opatření pro hladší přechod na předpisy EU upravující DPH ve chvíli, kdy začal fungovat jednotný trh (od 1. ledna 1993), a měla být také postupně rušena. Existují 3 typy zvláštních sazeb: supersnížená sazb
 2. DPH se budeme zabývat níže, tady jen uveďme, že částku DPH musíte na faktuře vyčíslit i v Kč, nejen v cizí měně. Fakturoid to samozřejmě dělá za vás. (Pro zajímavost: ČNB vypisuje kurz pro daný den až kolem 14:30, do té doby platí pro daný den předchozí kurz
 3. Na území státu, ve kterém chce požadovat vrácení DPH, nevyvíjí takovou ekonomickou aktivitu, která by tam vedla k povinné registraci k DPH. Minimální limit pro podání žádosti o vratku DPH za celý rok je 50 EUR a pro část roku 400 EUR
 4. Aby plátce mohl využít osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu (dále také jen JČS), musí splnit podmínky uvedené v § 64 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), které byly s účinností od 1. září 2020 novelizované zákonem č. 343/2020 Sb
 5. Bylo v podstatě jen na jednotlivých členských státech, jak vysoký limit pro osvobození od DPH zvolí. Česko v roce 2008 zvedlo limit pro osvobození zásilek od DPH na 150 EUR v souvislosti s Nařízením Rady č. 1186/2009 z 16. listopadu 2009, které stanovuje pro zásilky ze zemí mimo EU bezcelní limit 150 EUR

Vzhľadom k tomu, že zákon o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2019 obsahoval úpravu ustanovenia § 11a zákona o DPH (nadobudnutie tovaru v osobitnom režime), ktorá sa od 1. januára 2020 zmenila, bolo v zákone doplnené prechodné ustanovenie § 85kh zákona o DPH Coby identifikovaná osoba následně nemám nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze odvádím DPH do vybrané země. Navíc mi vzniká povinnost do 15 dnů ode dne poskytnutí služby podat přihlášku k registraci k dani. Tato povinnost se ale týká jen odběratelů ze zemí v Evroé unii Dobrovolná registrace k DPH je výhodná hlavně pro podnikatele, kteří nakupují zboží nebo služby také od plátců DPH, jelikož v tomto případě můžou odečíst daň na vstupu. 22. Registr plátců DPH Tento celostátní registr plátců zveřejňuje údaje o všech typech osob, které jsou registrované k DPH Uvádíme DPH na výstupu (základ daně a samotnou DPH) - na ř. 1 v základní a na ř. 2 ve snížené sazbě. Pokud překročíme limit pro zasílání zboží (popsaný u řádků č. 1 a 2), pak toto plnění uvádíme právě na tomto řádku. (případně v posledním přiznání při zrušení registrace k DPH). VI. Výpočet. Pravidla pro placení DPH při dovozu automobilů z Německa do ČR vycházejí ze znění příslušných Evroých směrnic. Proto lze na tyto dovozy použít pravidla známá z ČR. V zásadě platí, že vývoz osobního automobilu z Německa do jiného členského státu nepodléhá zdanění daní z přidané hodnoty v Německu, ale naopak v zemi, kam je automobil vyvezen (tedy v ČR.

Firma, jejíž obrat za kalendářní rok přesáhne hranici 10 mil.Kč, se povinně stává měsíčním plátcem DPH. Při překročení hranice 1 mil.Kč se jedná o čtvrtletní povinnost. Pod hranici 1 mil.Kč je registrace k DPH dobrovolná.-----§ 99 Zdaňovací obdob Tip: Jestliže jste neplátce DPH a nakupujete službu ze zahraničí, automaticky se stáváte identifikovanou osobou k DPH. Do 15 dní od okamžiku, kdy se stanete identifikovanou osobou, se musíte přihlásit k registraci a vést evidenci všech výdajů, které se vztahují k daňovým povinnostem pro účely DPH

Osoba identifikovaná k dani, na rozdíl od plátce DPH, podává daňová přiznání pouze v případě, že jí ve zdaňovacím období vznikne daňová povinnost DPH. Pokud je podnikatel neplátce DPH a stane se podle některé z výše uvedených podmínek identifikovanou osobou, musí podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve. Fakturace a DPH na Slovensko - fakturoid.cz/... idoklad.cz/... doplněno 10.11.20 14:01: Jako identifikovaná osoba-neplátce DPH řešíte daňové přiznání k DPH jen za měsíc, kdy přijmete službu- reklamu na Fb, nebo Googlu. Jinak jste stále neplátce-pro prodej zboží na Slovensku a hlídáte si pouze limit. unie dohromady, a to ve výši 10 000 eur. Tento limit je souhrnný jak pro zasílaní zboží, tak pro poskytování elektronických služeb (§ 10i zákona o DPH). Pokud je tento limit překročen, vzniká povinnost registrace buď v členském státě, kam zboží zasíláme, nebo k zvláštnímu režimu jednoho správního místa Daňový portá Dobrovolná registrace k DPH znamená, že podnikatel nesplňuje podmínky pro povinnou registraci k dani, ale přesto se chce stát plátcem DPH. Do kdy je třeba se registrovat? Podnikatel se musí zaregistrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil zákonem stanovený limit, nebo se stal plátcem DPH z.

MF rovněž navrhlo nechat v zákonu limit pro registraci plátce DPH na jednom milionu korun tržeb za rok - v souvislosti se spuštěním Jednoho inkasního místa (JIM) to mělo původně být 750 000 korun. Spuštění JIM vládní koalice odložila Pro automatické vracení DPH za tankování v zahraničí vám stačí jediná věc - tankovací karty euroShell Card pro klienty AXIGONU s aktivovanou službou vracení DPH. Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji vyžádat na bezplatné lince 800 900 501 nebo na podpora@axigon.cz. Pak už stačí jenom tankovat a o zbytek se postaráme my Slovensko je největším výrobcem osobních aut na světě v přepočtu na 1.000 obyvatel. V zemi působí čytři automobilky (Volkswagen, Peugeot, KIA a Jaguar Land Rover) a více než 350 dodavatelů pro automobilový průmysl. K dalším významným průmyslovým sektorům patří elektrotechnický průmysl, chemický průmysl a metalurgie Do 30. 6. 2021 p. Novák řešil, aby nepřesáhl limity pro jednotlivé členské státy (35 tis. a 100 tis. eur). Věděl, že kdyby je přesáhl, vznikne mu povinnost k registraci k DPH v jiném členském státě a následný odvod a reportování v jiném členském státě (JČS)

Na základě domluvy s distributory ze slovenska, je tato platba výhodná pro obě strany a bez poplatků. Jiný způsob platby není aktivní. Zkontrolujte si zároveň limit pro Vaše internetové platby, máte-li ho nastaven. Pokud jste aktivní plátci DPH na Slovensku, nastavíme Vám samozřejmě i odečet DPH 21% Pokud si plátce DPH pořídí osobní automobil formou finančního leasingu, nemá nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu. Osobní automobily jsou definovány v paragrafu 4 odst. 3 písm. f) zákona o DPH jako dopravní prostředky, které mají v osvědčení o registraci zapsanou kategorii osobní automobil M1 nebo M1G Poslanci dnes propustili do třetího čtení novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která má především pomoci státu bojovat s daňovými úniky na DPH. Zavádí například evidenci údajů z daňových dokladů a upravuje přenesení daňové povinnosti na odběratele služeb a zboží, tzv. reverse charge. Rozpočtový výbor doporučil zařadit do nově vzniklé desetiprocentní. Nemovitost se nachází na Slovensku, proto místo plnění je na Slovensku a tam je povin­nost daň zaplatit. Pro českého plátce to znamená jedno - nepřiznává daň v tuzemsku. Musí postupovat podle platného zákona na Slovensku, ať se to týká případné povinnosti zaregistrovat se k dani na Slovensku nebo přiznat a zaplatit daň

Neprošel návrh Věry Kovářové z hnutí STAN na zúžení EET jen na registrované plátce DPH, ani návrhy Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který chtěl zvýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z nynějšího milionu na 1,5 milionu nebo na dva miliony korun. Podívejte se, jak se zaváděla EET Používá se k měření toho, jak vybraní uživatelé reagují na cílené změny obsahu a funkčnosti webových stránek, aby zjistili, jaká variace je nejúčinnější, pokud jde o konverzi uživatelů na zákazníky. www.vox.cz: 179 dní: optimizelyPendingLogEvent

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň nebo též všestranná daň.Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod. V počáteční fázi by někteří plátci DPH mohli pokračovat v uplatňování osvobození intra-unijních plnění, avšak pouze po získání speciálního certifikátu (vedle registrace k DPH). Diskuse o novém systému může trvat mnoho let. Úniky na DPH v EU jsou přitom velmi vysoké a nejvíce k tomu přispívá karuselový podvod Jsme společnost, která bude vyvážet na Slovensko stroj z Německa. Doprava bude zajištěna přímo z Německa na Slovensko. Cena stroje pro slovenského partnera je včetně námi provedené instalace. Může nám vzniknout povinnost registrace k DPH na Slovensku

Prodej zboží do EU a DPH - jakpodnikat

Spolek identifikovaná osoba. identifikovaná osoba.Ještě do 31. 12. 2012, tedy před novelou zákona o DPH k 1. 1. 2013, byla osobou identifikovanou k dani pro účely DPH právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání (např. neziskové subjekty, veřejná správa apod.) a neuskutečňovala ekonomické činnosti v tuzemsku Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her - od roku 2014 do roku 2016 Přihláška k registraci pro právnické osoby; Pokud podání překročí stanovený limit velikosti 10 MB (bez příloh), nebude možné vstoupit do formuláře pro úpravy Když jsme 16.5. 2013 objevili v registru nespolehlivých plátců DPH prvního nespolehlivého plátce, čekali jsme brzy na tisíce dalších jim podobných.Uplynul více než rok a v databázi je k dnešnímu dni neuvěřitelných 137 (!) nespolehlivých plátců. Například na Slovensku, kde je přibližně poloviční počet podnikatelských subjektů, je nespolehlivých plátců více.

Jak, kdy a kde se registrovat k DPH? - Portál POHOD

Podle stránky Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016 na jakpodnikat tecka cz - použijte vyhledávač - se všechny příjmy s protistranou v zahraničí - hledejte zahran na té stránce, kterou jsem zmínil - zapisují do sekce A.5, která je v nynější předběžné verze DPHKH1 na straně 7/11 Vítejte na stránkách Registru smluv Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí Informačního systému datových schránek (ISDS) s identifikátorem whbt3kp, zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv (ISRS), jehož.

Re: Registrace k DPH na Slovensku - Google Group

Česká republika nemá dosud (třeba na rozdíl od Slovenska) rozdělená daňová identifikační čísla na plátce a neplátce DPH limit pro nákup materiálu je 326 tisíc Kč identifikovaná osoba podává přiznání k DPH pouze v měsíci, kdy dojde k plnění MOL GOLD karty mají maximální povolený limit nákupu u mýtných služeb ve výši 600 EUR včetně DPH na jednu kartu a den. Pokud máte zájem o platbu mýta na Slovensku prostřednictvím MOL GOLD karet a rádi byste se dozvěděli více informací, neváhejte nás kontaktovat. DPH u mýtného. Slovenské mýtné je zatíženo DPH Následuje tisková zpráva MF: Vláda projednala dne 15. února 2006 postup pro případ, že České republice nebude prodloužena plošná výjimka udělená do konce roku 2007 na možnost uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro veškeré stavební práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami bytového fondu U objednávek nad Kč 1.500,-- včetně DPH neúčtujeme dopravu. Dodání do 2 pracovních dnů po expedici zásilky. Ceny pro slovenské zákazníky Ceny uvedené v e-shopu jsou v Kč včetně DPH 21%. Fakturu na Slovensko je vystavena v EUR, hodnotu objednávky přepočteme z Kč na EUR směnným kurzem Kč 25,50/EUR Opravena registrace pro mobilní prohlížeče. Změněn popis faktur při exportu do Money S3, nově obsahuje název první položky faktury. 14. leden. Opraveno chování aplikace pro kontakty ze Spojeného království, které k 1. 1. 2021 opustilo EU. Opravena stránka s exporty k DPH na tabletech

Povinná registrace plátce DPH v jiném členském státě

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), který zavádí druhou sníženou sazbu DPH deset procent. Norma zároveň ponechává základní sazbu 21 procent a sníženou 15 procent a ruší zavedení jednotné sazby DPH. Ta měla být od ledna 2016 ve výši 17,5 procenta Daň z přidané hodnoty Sazby daně. Základní sazba daně ve výši 21 % se vztahuje na většinu zboží a služeb. První snížená sazba daně ve výši 15 % se vztahuje na určité služby a základní zboží např. potraviny a druhá snížená sazba daně ve výši 10 % se vztahuje např. na stravovací a ubytovací služby, na léky, pitnou vodu, dodání tepla a chladu, knihy a. Při výpočtu mezd dojde k rozdělení na část do limitu a nad limit (do limitu = 70 % stravného pro 5 - 12 hodin, pro rok 2021 je to 75,6 Kč). Do nastavení firmy, pracovního poměru a skupiny osob přibyla volba typu dokladu pro generování závazků ze Stravenkového paušálu do limitu

Zasílání zboží do EU z pohledu DPH - iÚčto

Výše registrace k DPH v členských zemích EU Rady a Tipy