Home

Typy krajin

TYPY KRAJINY - zsmsstoky

  1. zajíc, liška, sob, hlodavci, komáři Arktida, Antarktida, ledovce, sníh na pobřeží moře tučňák (Antarktida), tuleň, lední medvěd (Arktida) Štoky o okolí vrchovina zemědělská, lesní i rekreační krajina městys mírný pás - bramborářský kra
  2. Povrch ČR je tvořen několika typy krajin v závislosti na nadmořské výšce. •roviny, nížiny (do 300m n. m.) •pahorkatiny (300 - 600m n. m.) •vrchoviny (600 - 900m n. m.) •hornatiny (nad 900m n. m.
  3. Typy krajin, krajinný ráz Krajinná typologie • Přírodní krajiny - Tundra, tajga • Azonální krajiny -Mokřady - Krasové krajiny - Pískovcové krajiny - Žulové krajiny - Nivní krajiny • Kulturní krajiny - Lesohospodářské -Zemědělské - Sídelní (urbanizované) - Vesnické -Průmyslové -Těžebn

Typy krajiny. České republice tak jsou vymezeny tyto rámcové sídelní typy krajin: 1. Stará sídelní krajina Hercynika1) a Polonika krajina je nepřetržitě osídlena od neolitu, zabírá 2. vegetační stupeň Hercy-nika a 3. vegetační stupeň Poloni-ka v České republice

Typy krajiny - skolakov

  1. .) Krajina nejblíže polárním.
  2. Krajina je z hlediska ekologie ucelený systém, jehož popis v sobě propojuje problematiku mnoha oborů. V krajině na sebe působí přírodní a člověkem utvářené složky. Sousedící ekosystémy jsou vazbami propojeny do vyšších systémů a navzájem se ovlivňují i na velikou vzdálenost. Pro člověka je krajina prostorem, kde.
  3. Typy krajín - vegetačné pásma Vegetačné čiže rastlinné pásma v Európe určuje charakter podnebia, ktoré významne ovplyvňuje rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Vytvára sa pásmovitosť typov krajín s rastúcou geografickou šírkou, ako aj vegetačná stupňovitosť spôsobená zmenou nadmorskej výšky
  4. ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica Typy krajín Projekt /informatika a geografia/ V.B. 22. 5. 2009 Typ krajiny: Dažďové lesy. Podnebie: Teplé a daždiv

Typy krajin v ČR. Prezentace učiva Typy krajin v České republice. Významné osobnosti českých dějin. Výukový text o slavných osobnostech českých dějin: Karel IV Typy kulturní krajiny Kulturní krajinu lze rozdělit do čtyř typů: krajina lesohospodářská, zemědělská, těžební a sídelní. Lesohospodářská krajina - převládá v ní les, který člověk využívá, vysazuje a ošetřuje Typy evroých krajin E. Kategorie krajin otevřených polí - openfields (nejrozšířenější evroá kategorie zemědělských krajin, včetně ČR): 13. Atlantská otevřená pole - velkoplošné otevřené monokultury 14. Kontinentální otevřená pole - nestejn ě velké plochy krajinných prvků 15

25. Přírodní krajiny :: Zeměpisný we

TYPY KRAJIN ČESKÉ REPUBLIKY Vznikly syntézou tří složek (rámcových typů krajin) Rámcový sídelní typ krajin historické typy venkovských sídel a jejich plužin vývoj osídlení krajiny vegetační stupňovitost + biogeografické podprovincie - celkem vymezeno 7 rámcových sídelních typů krajin Rámcové sídelní typy krajin. Prezentace na interaktivní tabuli Prezentace je určena pro získání a upevnění informací o přírodních oblastech, typech krajin, základních znacích jednotlivých typů krajin. Opakovací test je na straně 10.- forma doplňování správných slov do vět, kontrola kliknutím TYPY KRAJÍN EURÓPY Rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva v Európe sa mení s geografickou šírkou (šírkové pásma) a nadmorskou výškou (výškové stupne). ŠÍRKOVÉ PÁSMA polárna pustatina step tundra ihličnatý les listnatý les púšť Typy krajin lze podle přítomnosti či nepřítomnosti lidského vlivu rozlišit na dva základní typy. Jednak je to krajina přirozená, oblast bez patrné lidské přítomnosti. Tato krajina je dnes velmi vzácná a téměř se již nevyskytuje. Druhým typem je krajina Kulturní, krajina ovlivněná člověkem Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací

Datakabinet.sk - inšpirácia bez hraníc - vzdelávacie materiály, výučbové tabuľky, pracovné listy, didaktické hry, výkladové videá, prezentácie, interaktívne kvízy, interaktívne pexesá, obrazové karty, portréty osobností, ilustrácie a obrázky, domáce úlohy, učebné osnovy, tematické výchovno-vzdelávacie plán Prezentace slouží k prezentaci učiva o typech krajin ve světě a o rostlinstvu a živočišstvu, které v různých typech krajiny najdeme. V závěru procvičení rostlin a živočichů v různých typech krajin. Je určena pro žáky 9. ročníku ZŠP Typy kulturních krajin podle hospodářského využit Zemědělská krajina-pole,pastviny,vi­nice,chmelnice­.Vzhledem k zemědělskému využití je tato krajina často postižena chemizací.V důs­ledku špatných agrotechnických postupů nebo intenzivním pastevectvím se lze setkat se zvýšenou erozí půdy

Typy krajin ČR Povrch ČR je tvořen několika typy krajin v závislosti na nadmořské výšce. roviny, nížiny (do 300m n. m.) pahorkatiny (300 - 600m n. m.) vrchoviny (600 - 900m n. m.) hornatiny (nad 900m n. m.) Nížina • nadmořská výška do 300m • teplé a suché podneb V Asii najdeme všechny typy přírodních krajin. 0 . POLÁRNÍ PUSTINY - oblasti věčného sněhu a ledu - lední medvěd, tuleni TUNDRA - bezlesá krajina mechů a lišejníků - severní okraje pevniny - sob polární, liška polární, lumík 1 2 3 . TAJG

Krajina - Wikipedi

  1. Typy krajín; Vlajky; Oblíbené odkazy Zahlasujte za svojich nových sedem divov sveta- tu na tejto strá.
  2. Title: Typy krajín - test 5 Author: silvo Last modified by: Užívateľ Created Date: 5/4/2011 9:58:00 AM Other titles: Typy krajín - test 5 Typy krajín - test
  3. Sešit TYPY KRAJIN podává základní informace o rozlišování typů krajin,cvičení pro upevnění a pochopení učiva na úrovni základní školy

Typy krajín - test 5 Author: silvo Created Date: 6/18/2020 8:10:39 AM. Typy krajín - test 5 Author: silvo Created Date: 5/21/2014 8:02:00 AM. Tento týden se podíváme na podnebí a typy krajin Evropy. Vypracovanou mapku a tabulku pošlete na jarmila.glosova@jmzstrinec.cz do 7. 2. 2021. Hezký týden a hlavně zdravíčko přeje vaše učitelka zeměpisu Nadpis do sešitu Evropa - podnebí a typy krajin Podnebí je závislé: a na zeměpisné šířc struktura krajiny, krajinné metriky, typy krajin. Abstrakt (česky) Mikrostruktura krajiny má zásadní vliv na fungování a procesy v krajině. Její podoba také velmi závisí na přírodních podmínkách a hospodářském využití krajiny. Tato práce se věnuje obecným teoretickým otázkám krajinné ekologie, zejména pak.

Video: Typy krajín - vegetačné pásma :: GEOGRAFI

Prvouka :: Učíme se společn

Typy krajin.ppt 0; Velikost 10 MB; Stáhnout rychle za kredit 9 sekund - 0,03 K. Krajinný ráz a specifické typy krajin. Další název. Landscape Character and Specific Landscape Types. Zobrazit/ otevřít. Text práce (2.401Mb) Posudek oponenta - Pecharová, Emílie (817.2Kb) Posudek oponenta - Salašová, Alena (800.7Kb) Posudek oponenta - Vorel, Ivan (1.702Mb) Autor Ve druhé sérii jsme tytéž typy krajiny rozvedli do detailů a představili mnoho volně žijících živočichů naší přírody. Třetí série zpětně všechny tyto typy krajin pojmenovává a dopovídá jejich příběh na příkladech mnoha desítek dalších lokalit po celé republice

Studijní materiál Typy krajin - okres KV z předmětu Geografie Česka I (KGEO / B203), Přírodovědecká fakulta (PrF), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP 1 Krajinná typologie Typy krajin, krajinný ráz Přírodní krajiny Tundra, tajga Azonální krajiny Mokřad..

Typy krajin v malbě Umění a zábava Žánr výtvarného umění, jehož hlavním tématem je živé nebo člověkem vytvořené prostředí, se stalo nezávislým později než ostatní - spiknutí, zátiší nebo studie na zvířatech Typy krajin.ppt 0; Size 10 MB; Fast download for credit 9 sekund - 0,01. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Zdroj: http://planetavedomosti.iedu.sk/page.php/resources/view_all?id=biocenoza_biomy_ekosystem_energia_kolobeh_latky_skumanie_page5& Typy krajin KNIHOVNA Zdroj [4] Zdroj [5] Zdroj [6] Zdroj [7] Obr. č. 1 Obr. č. 4 Obr. č. 3 Obr. č. 2 KNIHOVNA Základní typy kulturních krajin z hlediska způsobu využití a funkce: Kulturní krajiny Obhospodařované Obdělávané (kultivované) Příměstské krajiny Lesní krajiny Pastevecké krajiny Zemědělské krajiny (pole, louky.

Typy krajín, kontinenty, svetadiely, oceány, planéty

TYPY KRAJÍN NA ZEMI. v miernom pásme sa na Zemi vyskytujú tieto typy krajín: 1.stepi - - sú to rozsiahle trávnaté porasty ( na jar- zelené, v lete - vysychajú) v časti mierneho pásma, kde spadne malé množstvo zrážok - výskyt - v oblastiach vo východnej Európe. strednej Ázii. Severnej Amerike = prérie (medzi rieko Domů / Základní a střední školy / Nástěnné didaktické pomůcky / Svět - typy krajín, biomy, 160x120 cm (+15 A3) Galerie. Detail produktu. Tematická mapa světa a naučné tabulky s učivem o přírodních oblastech Země a biosféře tvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ. Didaktická pomůcka.

Problém tkví v tom, že současné zásady územního rozvoje, zpracované pro území jednotlivých krajů a jejich aktualizace vycházejí z pojmu vlastní typy krajin, který byl uveden v dnes již neplatné vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb. To v zásadě předpokládalo vymezení určitých typů krajin na. jevy v krajin ě probíhající jsou velmi složité a mnohonásobn ě provázané jak prostorov ě tak časov ě (v četn ě informa čních tok ů). Tento vysoce heterogenní a složitý systém je proto ú čelné členit na díl čí subsystémy, které se řídí obdobnými typy zákonitostí a mají i obdobné chování v prostoru Typy krajín na Zemi Dažďové lesy - Majú najväčšiu pestrosť foriem života. Nachádzajú sa v okolí rovníka. Je tam vlhké a horúce podnebie. Rastie tam mnoho druhov rastlín a žije veľa živočíchov. Dažďové lesy sa nazývajú aj pľúcami Zeme. Vytvára sa v nich veľké množstvo kyslíka. Savany - Prší tu menej Existují rovněž rozdíly ve vertikálním uspořádání přímořských krajin a kontinentálních krajin, zejména ve vertikálním rozsahu jednotlivých krajin. Azonální krajiny K azonálním (edafickým) krajinám náležejí typy krajin, které se z nějakého důvodu vymykají zákonům šířkové pásovitosti a výškové. Polárna pustatina na S pologuli je vyhraničená severnou polárnou kružnicou (66° 33´ s.g.š.) - Arktída na J pologuli je vyhraničená južnou polárnou kružnicou (66° 33´ j.g.š.) - Antarktída - ostrovy v SĽO, Grónsko, S. Kanada, S. Rusko, Alijaška, Antarktída živočíchy: tuleň, plárn

Kulturní krajina - Wikipedi

Ázia (typy krajin a živočichi) Ázia má veľkú rozlohu a značné výškové rozdiely, preto sa tu nachádzajú rozmanité typy krajín. Typy krajín Ázie: 1. tundra, 2. tajga - ihličnaté lesy, 3. stepi, 4. púšte a polopúšte, 5. subtropické prírodné krajiny Play this game to review Geography. Aké typy krajín sú teplom podnebnom pásme? Preview this quiz on Quizizz. Quiz. typy krajín. DRAFT. 5th - 9th grade . Played 0 times. 0% average accuracy. Geography. 26 minutes ago by. emipal11_19348. 0. Save. Edit. Edit. typy krajín DRAFT. 26 minutes ago by. emipal11_19348. 5th - 9th grade

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

Zopakujme si! Vymenuj faktory ovplyvňujúce typy krajín. Ako človek zasahuje svojou činnos´tou do krajiny? Čo sú to podzoly, kambizeme a černozeme? Aké sú vegetačné stupne mierneho pásma? zaberaním ornej pôdy - výstavba komunikácií, obchodných centier, satelitných mestečiek >Theses mxkbmv. Krajinný ráz a specifické typy krajin. - Beata Vinklárkov Savci biomů světa Biom = velký p řírodní celek na Zemi s podobnými p řírodními podmínkami. Druhy biom ů: • Tropické deštné lesy • Savany • Poušt ě a polopoušt ě • Subtropy • Stepi • Lesy mírného pásu • Tajga • Tundra o Polární oblast + Mo ře a oceán

Drahanská vrchovina je tvořena několika odlišnými typy krajin. Na jihozápadě je to CHKO Moravský kras s hlubokými údolími, vápencovými skalami a jeskyněmi. Na východě členité svahy protkané údolími spadající do Hornomoravského úvalu a Vyškovské brány, na západě svahy svažující se prudce k Boskovické brázdě krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, ochrana přírody, chráněná území, globální ekologické a environmentální problémy lidstv Typy krajín v podnebných pásmach: • • • 1. Tropické pásmo - dažďový prales 2. Subtropické pásmo - savana - púšť, polopúšť - subtropická krajina 3. Mierne pásmo - listnaté a ihličnaté lesy - stepi 4. Polárne pásmo - tundra - polárna krajin Úkoly a test v prezentaci pro práci na PC nebo společnou práci ve třídě na interaktivní tabuli. Žák může využít materiál i doma k samostatnému nastudování tématu, např. v případě absence v době probírání učiva

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Príroda Ameriky - podnebie a typy krajín Podnebie Ameriky všeobecne Amerika sa rozprestiera od severnej polárnej kružnice až takmer po južnú polárnu kružnicu, čiže sa nachádza vo všetkých podnebných pásmach Najsevernejšie oblasti Ameriky sú v studenom podnebnom pásme. Zaberá sever kontinentu a ostrovy v Arktíde Objevování kontinentů - typy krajin 2. 03.04.2020. Milí žáci, v minulém úkolu jste vybarvovali mapy kontinentů, podle jednotlivých typů přírodních krajin. Nyní se o přírodních krajinách dozvíte bližší informace. → Vytiskněte si obrázky biomů, vystřihněte je a nalepte do vytištěných karet Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik. ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ AKTUALIZACE Č. 1 A Č. 2. Textová část Úvod Obsah Grafická čás Tematická mapa světa a naučné tabulky s učivem o přírodních oblastech Země a biosféře tvoří obsah naučné tabule pro výuku zeměpisu na II. stupni ZŠ

Typ krajiny - WebSnadno

znát typy reliéfu (krajin) v ČR [žák umí vyjmenovat typy krajin ČR] Jazykové cíle a ověření: umět přiřadit vybrané anglické výrazy k českým [zopakování slovíček na konci hodiny formou doplnění LP] III. - strategie, učební pomůcky; Učební strategie

Typy krajín na zemi datakabinet

Typy krajín na Zemi Opakovanie k hodine o typoch krajín na Zemi. ID: 1727364 Language: Slovak School subject: Geography Grade/level: 5.ročník Age: 11-12 Main content: Typy krajín na Zemi Other contents: dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, mierne pásmo, tundry, polárne oblast V Praze jsou vymezeny dva (podtrženě), typ č. 3. je však okrajový. II. rámcové typy využití krajin Z - zemědělské krajiny M - lesozemědělské krajiny L - lesní krajiny R - rybniční krajiny U - urbanizované krajiny H - krajiny horských holí V Praze jsou všechny mimo H a R, převažuje však U. III Biom = typ krajiny . V Minecraftu je momentálně 10 základních Biomů: 1) Forest (Les) V tomto biomu převládají dubové stromy, občasně i břízové. Můžem tu najít kopce, hnědé houby a semtam nějakou tu žlutou pampelišku nebo červenou růži. 2) Desert (Poušť) Zde je opravdu poušť, krom písku a občasných jezírek s. ZŠ Slovanská 1415/7, Považská Bystrica. Typy krajín. Projekt /informatika a geografia/ V.B. 22. 5. 2009. Typ krajiny: Dažďové lesy. Podnebie: Teplé a. Prezidentská republika. Prezident má vo svojich rukách výkonnú moc a je nezávislý od zákonodarného zboru. V zozname sú tak demokratické ako aj nedemokratické štáty. Plný prezidentský systém. V plnom prezidentskom systéme je prezident hlavou štátu a zároveň predsedom vlády

Zvířátka - Fotoalbum - Zvířata v savaně - Zebra

DUMY.CZ Materiál Typy kraji

Štáty. EÚ nebola vždy taká veľká ako dnes. Prvými euróymi krajinami, ktoré sa v roku 1951 zapojili do hospodárskej spolupráce, boli Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Do tejto spolupráce sa počas nasledujúcich rokov rozhodli zapojiť aj ďalšie krajiny en . V Únii je v súčasnosti 27 krajín. Zvláštne typy reliéfu. Špecifické horninové zloženie často podmieňuje vznik určitých tvarov zemského povrchu. V pieskovcoch napr. eróziou vznikajú bizarné skalné útvary, ktoré často vytvárajú tzv. skalné mestá, ktorá nájdeme predovšetkým v oblasti severných a severovýchodných Čiech. Vo vápencoch sa vplyvom oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vytvárajú.

Typy krajin - okres KV - KGEO / B203 - PrF - UJEP

Přírodní krajiny České republiky : katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 9788021066601. Kniha dává čtenáři možnost nahlédnout do podstaty použitého způsobu fyzickogeografické regionalizace. Použitý postup směrem shora dolů je založen na postupném dělení. Dynamika fragmentace v rozdílných typech krajin Pechanec V. 1 , Purkyt J. 2,3* , Cudlín P. 2 1 Katedra geoinformatiky , PřFUniverzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 5 Typy krajín. Stepi Stepi sa značne výzorom podobajú na savany, ale rozdiel je v ich geografickej polohe.... Ostrovy. Atoly vznikajú postupnou premenou podmorských sopiek. Ak je erupcia podmorskej sopky dostatočne... Lesy mierneho pásma Příklady vybraných typů krajin . Na obrázku vidíte družicovou mapu České republiky sestavenou jako mozaiku snímků pořízených družicí LANDSAT. Jednotlivé druhy povrchů mají na snímku barvy blízké barvám přirozeným. Na mapě jsou označeny jednotlivé lokality. Po kliknutí na značku si můžete prohlédnout detailní. Do mapy vyznač jednotlivé typy krajín príslušnými farbami. väčšinou mrzne červená pôda medveď, vlk tundra teplo a vlhko emu, kengura úrodné nížiny Doplň správne údaje do reťazcov. krajina pohorie D L O É Ť S P U L B Y S L Do krížovky vpíš názvy typov krajín. Každému typu prideľ inú farbu tak, že ňou vyfarbíš.

Musa acuminata

Typy krajin České republiky - clanky

Mapa stránek. Typy krajín. Úvod; Fotogaléria; Odkazy; Svet; Amerika; Afrika; Európ typy území vytvářeny obecně platné strategie jejich optimálního využívání, které respektují principy udržitelného rozvoje. Závěrečný dokument obsahuje po-tenciály, problémy a doporučení pro rozvoj různých typů říčních krajin stejně jako doporučení pro komunál-ní, regionální a přeshraniční rozvoj a) mírný b) tropický c) subtropický d) polární 6) V tropickém pásu nalezneme tyto typy krajin: tropické deštné lesy, savany a a) stepi b) pouště c) listnaté lesy 7) V jakém podnebném pásu se střídají 4 roční období? a) mírný b) tropický c) subtropický d) polární 8) Ve kterém podnebném pásu rostou citrusy

Typy krajín datakabinet

5.Typy krajín v Európe. Geografická poloha Eur ópy určuje charakter podnebia , ktoré významne ovplyvňuje rozšírenie pôd, rastlinstva a živočíšstva. Súčasná podoba krajiny je výsledkom dlhodobého vývoja po skončení poslednej ľadovej doby a ústupe pevninského ľadovca Púšť. TAJNIČKA. Dazdovy_les - http://milujem-zvierata.blog.cz/en/category/dazdove-pralesy. Savana - http://cz.forwallpaper.com/wallpaper/savanna-african-landscape. Typy krajín na Zemi - teplé pásmo. Učenie hrou - 5.ročník. 1. Vyber správnu odpoveď a písmeno pri nej zaznač do tabuľky: Trávnaté krajiny v teplom pásme nazývame : a/ savany b/ púšte. V savanách sa striedajú : a/ 4 ročné obdobia i/ 2 ročné obdobia

Окружающий мир через фотообъектив - Пресмыкающиеся и날씨, 여행 그리고 옷장! 기후와 옷차림의 상관관계 - 겟어바웃PPT - Polární pustiny PowerPoint Presentation - ID:4731551

5 3. Typologie krajin LE-1 lesní typ v nivách LU-1 luční typ v nivách LE-2 lesní typ ve sníženinách LU-2 luční typ ve sníženinách LE-3 lesní typ v plochých pahorkatinách LU-3 luční typ v plochých pahorkatinách LE-4 lesní typ v členitých pahorkatinách LU-4 luční typ v členitých pahorkatinách LE-5 lesní typ v plochých vrchovinác Typy krajín - test 5 Last modified by: rianne85 Company: Hewlett-Packard Company. Geografia 5.ročník Typy krajín na Zemi Typy krajín Dažďové pralesy Savany Púšte a polopúšte Subtropické krajiny Stepi Lesy mierneho pásma Tundry a polárne krajiny Vysoké pohoria Krajiny teplého podnebného pásma Dažďové pralesy Veľmi teplo a vlhko Najvodnatejšie rieky Rastie tam mnoho druhov rastlín - poschodovitý porast Žije tam veľa živočíchov Savany Púšte a. Id: D1350 Autor: Petr Sedláček Stupeň: ISCED 2 Ročník: 9. ročník ZŠ Předmět: Zeměpis Tematický celek: Životní prostředí Téma: Krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá 3. BALTICKÝ TYP (východní typ) - jeden z typů árijské rasy vyznačující se středním tělesným vzrůstem, krátkou hlavou se světlými vlasy a světlýma očima. Obývá hlavně území Polska, Běloruska, baltských krajin, Ukrajiny a evroou část Ruska. 4 Púšte a polopúšte. sú najteplejšie a najsuchšie miesta na Zemi. rozprestierajú sa v oblasti obratníkov. pokrýva ich piesok, štrk a kamen