Home

648 účet

321 / 648 : Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD: 648 / 710: Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚD: 385 / 648 : Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP - VÚD: 346 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy Na účtu 648 analogicky k účtu 548 účtujeme o výnosech, o kterých nelze účtovat na jiných účtech skupiny 6 a které svou povahou spadají do provozní činnosti.Vyhláška o účetnictví nevymezuje náplně jednotlivých účtů. Z toho důvodu často dochází k tomu, že zatímco jedna účetní jednotka účtuje o poštovném na účtu. 648 - Jiné provozní výnosy Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakoąová Na výąe uvedeném účtu se zachycují výnosy neuvedené na předcházejících účtech, které mají vztah k provozní oblasti, rovněľ se zde účtují nároky na náhradu. Čerpání fondů (účet 648) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu

Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Možno využiť v prípade účtovania výnosov neuvedených na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti. Účtujú sa tu napr. nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí (nie v. 315 / 648 : Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚD: 321 / 648 : Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD: 648 / 710: Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚD: 385 / 648 : Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP - VÚD: 346 / 648

Účet 648 - Ostatní provozní výnosy - Lexikon účetnictv

SPAM. 27. 2. 2009 10:02. xb (neregistrovaný) 193.165.167.---. Re: Prosím poradit-účet 640 nebo 648? Když nemáte jistotu, kam účtovat, mrkněte do vyhlášky , jak se co vykazuje. V případě nájmu bych účtovala na Výkony tj 602. § 21 Výkony Účet 648. Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Na tento účet sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky VBÚ = výpis z běžného účtu VÚD = vnitřní účetní doklad 647 - Mimořádné provozní výnosy; Na tomto účtu, který nahradil syntetický účet 688, se od roku 2016 zachycují mimořádné provozní výnosy. Může se jednat například o tržby z prodeje obchodního závodu. 648 - Ostatní provozní výnos 648 - Ostatní provozní výnosy Na tomto účtu účetní jednotky účtují o přebytcích zásob, dále o náhradách za manka a škody v provozní oblasti a v neposlední řadě zde účtují o dotacích na úhradu provozních nákladů. Zároveň prostřednictvím tohoto účtu účetní jednotky provádějí odpis záporného goodwillu a záporného oceňovacího rozdílu k nabytému.

Výnosy budúcich období / 648 Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti : 23. ID: Zúčtovanie dotácie pri obstaranom neodpisovanom majetku v hodnote obstaraného majetku: 384 Účet 384 (Pasíva) Výnosy budúcich období / 648 Účet 648 (Výnos) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti : 24. I Účet 648 - Čerpání fondů 413/648 Převod z rezervního fondu určenému na úhradu sankcí 413/648 Převod z rezervního fondu určenému k dalšímu rozvoji činnosti 414/648 Převod z rezervního fondu určenému k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 414/648 Použití fondu FKSP na nákup. 1. Nárok na dotaci ve výši 30 000 Kč: 346 (Dotace ze státního rozpočtu) / 648 (Jiné provozní výnosy) 2. Příjem dotace na bankovní účet (na základě výpisu z bankovního účtu) 30 000 Kč: 221 (Bankovní účty) / 346 (Dotace ze státního rozpočtu

§ 78 - Účtová skupina 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti (Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92) (4) V prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa. Majitel účtu: Jezevčíci v nouzi z.s. Prostřednictvím tohoto účtu přijímáme dary na svou činnost. Děkujeme, že jste s námi. Vaši JVN. Categories Pejsci, Senioři (od 8 let) View Project . Kontakt. Jezevčíci v nouzi z.s. Mgr.Petra Petroš, T.: 720 948409. Droždín 70A Olomouc, 779 00.

Použití účtů 548 a 648 v praxi - Portál POHOD

 1. účet 648 je vždy súčasťou riadku 100 ! S daňovými obratmi sa nič nerobí, nedaňové tvoria odpočítateľnú položku... Komentovať 0. Užitočné.
 2. Výše náhrady škody v tomto případě, kterou může zaměstnavatel po zaměstnanci nárokovat, nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance (souvztažně 335/648). Daňově uznatelné jsou pak škody do výše náhrad (účet 549). Škoda způsobená jinou osobou - viník zná
 3. Odborné poradenství Otázky a odpovědi specialistů na daně, účetnictví, občanské právo, mzdy, pracovní právo, obchodní právo, neziskový sektor
 4. Odpisy závazků účtujeme na účet 648. 648.N bude daňově neúčinný (pokud byl již závazek zdaněn). 648.01 bude daňově účinný (pokud nebyl závazek zdaněn) Uplatní se zde postup podle § 23 odst. 4 písm. d) ZDP, kdy se do základu daně z příjmů nezahrnují částky, které již byly u poplatníka zdaněny podle tohoto zákona

Dotace, které jsou poskytovány a určeny na provozní činnost účetní jednotky, se sledují v účtové skupině 69 - Provozní dotace.Předpis nároku na dotaci na provozní činnost účtujete ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace a na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, resp. na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a. Převod počátečního stavu účtu Materiál na skladě na účet 501, (počáteční stav účtu 112 z počátku daného účetního období se převede do nákladů) 501: 112 : Zaúčtování skutečného stavu materiálu na konci účet. období zjištěného ze skladové evidence, tj. převod konečné zásoby materiálu : 112: 50 Nejpozději k rozvahovému dni zaúčtujete vyrovnání vyąąích nákladů MD 413 - D 648. Abyste mohli prokázat pouľití úspory daňové povinnosti, tak v rozpočtu nákladů bude náklad, k jehoľ vyrovnání budete čerpat rezervní fond z účtu 413. Obdobně to bude i s pouľitím darů, které máte uloľeny v rezervním fondu 414

účet 648 je vždy súčasťou riadku 100 ! S daňovými obratmi sa nič nerobí, nedaňové tvoria odpočítateľnú položku... Komentovať 0. Užitočné. Testy z účetnictví online > Účtová osnova > 648 - Ostatní provozní výnosy. Vyhledávání

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3) [ 1] anna 05.03.2012, 06:17 Dobrý deň, chcem sa poradiť kolegyňa previedla sumu z účtu 325 na účet 261 jedná sa o depozitný účet nakoľko 261 sú odberatelia a 325 sú ostatné záväzky od dodavateľov je toto s jej prevodu v poriadku alebo to má ostať u nej na účte pretože depozitný účet je vlastne výdajový a výdaj s príjmom sa. Například dohadnou položku na úroky zaúčtujete na účty 388/662, očekávanou náhradu škody na účty 388/648. Dohadné položky pasivní jsou částky, které nelze ke konci účetního období zaúčtovat jako závazek, neboť není známa přesná částka, ale patří do nákladů tohoto období. Jedná se například o. Přechodné účty aktiv a pasiv. Náklady a výnosy mají být v souladu se zákonem o účetnictví účtovány vždy v období, se kterým časově a věcně souvisejí. K tomu právě slouží časové rozlišení. Účty ve skupině 38, kde účty časového rozlišení patří, jsou označovány jako přechodné účty aktiv a pasiv Účtovanie prijatého daru. V zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve sa majetok (DHM, DNM, zásoby) v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cením a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami oceňujú reálnou hodnotou. V zmysle § 78 ods. 4 postupov účtovania (opatrenie MF SR č. Chia účet s disky a 648 ploty, celkem 72TB - 60 000. By admins 5. 8. 2021 Technika a počítače. 648x CHIA PORTABLE POOL PLOTS 24x 3TB 7.2K 6G 3.5 LFF SAS HDD HITACHI HUS72403CLAR3000 2x NETAPP IOM6 6G SAS CONTROLLER MODULE DS4246 2x NETAPP 580W POWER SUPPLY FOR DS424

Pro účtování o tomto převodu lze také použít účet 262 - Peníze na cestě Právní rámec. bod 5.5. ČÚS č. 704 - Fondy . Účtování Použití fondu FKSP 412 / 648 Použití fondu FKSP organizační složkou státu přes peníze na cestě 222 / 262 Převod peněz 262 / 243 Metodik Časté dotazy našich uživatelů: Společnost má na analyticky rozlišeném účtu 321 účtovány závazky z obchodních vztahů ve výši 59 500 Kč, které jsou již promlčeny a byly již v roce 2019 dodaněny (uvedením v daňovém přiznání na ř. 30). Chtěli bychom účetně tyto závazky odepsat, tyto závazky během roku 2020 nebyly uhrazeny a hradit se nebudou ani v budoucnu.Je. A) U odběratelů - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648: B)směnky k úhradě - VÚD VÚD = Vnitřní účetní dokla

+420 770 113 648. Transparentní účty 2100048174/2010 a další účty. Datová schránka b2i4r6j. Celostátní web www.pirati.cz. Každý člen strany má email ve tvaru: jmeno.prijmeni@pirati.cz. Sledujte nás na Facebooku Sledujte naše fórum. Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena Inzerát č. 140035240: Chia účet s disky a 648 ploty, celkem 72TB, Cena: 60 000 Kč, Lokalita: Praha Komínový odsavač par v energetické třídě B v designu černého skla a nerezu. Mora OV 648 GBX disponuje 3 rychlostmi výkonu, dotykovým ovládáním, LED osvětlením a kovovým omyvatelným filtrem proti mastnotám. Odsavač umožňuje práci v odtahovém i recirkulačním režimu Jak správně rozúčtovat stravenky? Jak postupovat při koupi zboží ze státu EU? Jak vyjmout dům z podnikání? Nejen na tyto dotazy, které vkládáte do naší online poradny, vám odpovídají odborníci na daně a účetnictví

648 - Jiné provozní výnosy Daně, účetnictví, právo

 1. Také milujete ten příjemný pocit, když se večer zachumláte do kvalitní peřiny, deky a polštáře?Naše přikrývka a polštář vám jej zaručí. Bez kvalitní přikrývky a polštáře si lze odpočinek těžko představit. I ta nejpříjemnější přikrývka s polštářem se však neobejde bez vhodných a kvalitních výplní
 2. Ať už potřebujete účet 648 u nás účet 648 najdete, navíc si u nás můžete porovnat nabídky ostatních a najít i něco navíc. Vyberte si z aktuální nabídky pro účet 648 a získejte i něco navíc, u nás můžete ušetřit, najít nejvýhodnější nabídku nebo porovnat nabídky s konkurencí
 3. Hilti Protipožární manžety a pásky - Kontinuální protipožární zpěňující páska CP 648-E - Flexibilní protipožární zpěňující páska pomáhá vytvořit ohňovou a kouřovou bariéru okolo hořlavého potrub
 4. Kontakt a otevírací doba pobočky Liška (ČSOB Stavební spořitelna) : Cílkova 648/6Praha 4, 142 00. Banky.cz - adresy a GPS poboček

648 - Čerpání fondů - Účetní portá

Bankovní účty jsou vedeny u peněžního ústavu Komerční banka, a.s. a u České národní banky. DSO Čistší střední Podyjí tedy disponoval k 31.12.2019 finančními prostředky na následujících bankovních účtech: 231 0010 - základní běžný účet KB stav k 31.12.2019 27 218,39 Kč 231 0200 - bankovní účet KB k. Účet 379 Jiné závazky - uctovani.net A) U odběratelů - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648: B)směnky k úhradě - VÚD VÚD = Vnitřní účetní dokla Wessex - Penda (645-648) » Cenwalh (648-672) Essex - Sigeberht I. Malý (617-653) Mercie - Penda (633-655) První bulharská říše - Kuvrat (630-641/668)? Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu 648 na Wikimedia Common Pouľité účty. 221 Peněľní prostředky na účtech. 346 Dotace ze státního rozpočtu. 378 Jiné pohledávky. 648 Ostatní provozní výnos 648: IÚD: Predpis náhrady manka, škody zodpovednému spoločníkovi: 355: 648: IÚD: Nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť: 346: 648: IÚD: Nárok na inú dotáciu, než zo štátneho rozpočtu na náhradu nákladov na hospodársku činnosť: 347: 648

Účet 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnost

Nemáte ještě účet? Registrujte se. Budete mít přehled o stavu své objednávky. Za nasbírané body získáte slevy na další nákup. O akcích a soutěžích se dozvíte jako první. Chci se zaregistrovat. (648) - Simone Perele-% SHORT 18S640 Agátově zelená(648) - Simone Perele. 3.44 111 Obstaranie materiálu Ing. Ján Mintál, Revidoval 27.11.2017 Ing. Ján Mintál Účet Účtovný prípad MD D 111 Preúčtovanie materiálu na ceste na účet obstarania materiálu pri otváraní účtovných. Ponechtejte prázdné. Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováním Vašich nezbytných osobních údajů za účelem evidence pro odborné vzdělávání v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR)

64 - Jiné provozní výnosy - Lexikon účetnictv

Nemáte ještě účet? Registrujte se. Budete mít přehled o stavu své objednávky. Za nasbírané body získáte slevy na další nákup. O akcích a soutěžích se dozvíte jako první. Chci se zaregistrovat. Slovenština (EUR) (648) - Simone Perele. i506_4259201-3943768 Komínový odsavač par Mora OK 648 G v elegantním provedení disponuje 3 výkonovými rychlostmi a LED osvětlením. Součástí balení je i zpětná klapka. Celý popis. D. Informační list výrobku. Naši odborní asistenti vám rádi poradí s výběrem od 08:00 do 17:00 na čísle +420 226 256 153. 4 990 Kč LOCTITE 648 je určený k lepení válcových montážních dílů. Produkt vytvrzuje ve spáře v nepřítomnosti vzduchu mezi těsně přilehlými kovovými povrchy a předchází uvolnění a netěsnostem způsobeným nárazy a vibracemi. Vykazuje vynikající vlastnosti vytvrzení

VÝPRODEJ. Hledáte výprodej povlečení nebo jiné ložní prádlo za výhodnou cenu? Pak jste tu na správném místě. V této kategorii najdete výprodej povlečení na 2 postele nebo na jednolůžko, akce, zvýhodněné modely povlečení, prostěradel a dalšího bytového textilu pro děti i dospělé. Dlouho však s nákupem. Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům A) U odběratelů - VÚD VÚD = Vnitřní účetní doklad 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648: B)směnky k úhradě - VÚD VÚD = Vnitřní účetní dokla

Český účetní standard - MSMT

 1. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018. Hospodaření města Židlochovice za rok 2018 skončilo se záporným výsledkem ve výši 50 408 431,02 Kč. Příjmy celkem po konsolidaci činily 198 265,8 tis.Kč, tj. plnění k UR 95,6 %. Výdaje celkem po konsolidaci činily 248 674,2 tis.Kč, tj. plnění k UR 95,6 %
 2. Momentálně ve slevě. Náhled. 1 020 Kč 1 215 Kč. Nové. Porovnejte. Obal na doutníky černý - koženka, rozbaleno. 1 020 Kč 1 215 Kč. Sleva. Přidat do košíku
 3. DEFEKT - Malé spotřebiče, č. C-M6, 12ks - hodnota zboží 53 648 Kč. Počet: 12 ks, Váha: ~150 kg, Retail: 1 950,8
 4. ky na mateřské dovolené. Co potřebuji k získání půjčky? Pro získání půjčky potřebujete věku 18 let a více, trvalé bydliště na území České republiky a platný občanský průkaz
Oysho Oblečení

Účet 668 Ostatní finanční výnosy - uctovani

 1. Objednávání stravy na internetu, chytrém telefonu, tabletu a pomocí SMS pro žáky základních a středních škol a jejich rodič
 2. WC KOMBI MODUO 648 010 3/5 CLEAN ON (K116-005). šířka - 35,5 cm; hloubka - 65,5 cm; výška - 78,5 cm; výška mísy - 40 cm; WC kombi MODUO CLEAN ON se zadním odpadem, přívod vody z boční části nádrže s úsporným splachovacím systémem 3/5l. Lz e kombinovat s WC sedátkem antibakteriálním, duroplastovým:. s pomalým zavíráním SOFT CLOSE, s jednoduchým sejmutím a.
 3. Největší česká fintech služba Zonky dnes, 4. září, jako první nebankovní instituce obdržela od České národní banky povolení k provozování nových platebních služeb AIS a PIS. Zákazníci Zonky tak budou moci plně využívat výhody otevřeného bankovnictví. Používání služby bude pro ně ještě pohodlnější a jednodušší
 4. K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 2900747774/2010 (Fio banka, a.s. pobočka Nymburk) na pomoc rodině s paterčaty z Milovic. Veřejná sbírka byla povolena dne 30. 3. 2015 pod spisovou značkou SZ_044723/2015/KUSK a osvědčení bylo doručeno organizaci dne 1. 4. 2015
 5. BUDE PŘESUNUTO: klubový večer Setkání nad Prahou, pod širým nebem 18:00 - 21:00 Prah
 6. Nabídka práce v oboru Hlavní účetní, firma Domov seniorA— ProstÄ?jov, pA?A­spÄ?vkovA! organizace, obec Prostějov, okres Prostějov. Pracovní pozice Hlavní účetní. Mzda od 21260 Kč. Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost) Životopisy + přehled praxe zasílejte na email: m.jetelinova@domovpv.cz, kontaktní osoby Marcela Jetelinová tel.
 7. Čerpání fondů (účet 648) nemá obsahové vymezení a proto se použije znění § 10 odst. 3 vyhlášky. Vychází se z názvu položky a z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy - Účetní portá

 1. Re: Účet 648 - dotace ze stát. rozpočtu ČÚS č. 13, článek 5: Použití dotace poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý.
 2. Zaúčtuji je nedaňové na účet 648, ale kam dám tuto sumu v přiznání DPPO. Děkuji. Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat. Nahlásit moderátorům jako SPAM 18. 3. 2013 12:36. (neregistrovaný) 77.240.103.---Re: zdaněné závazky, a nyní účet 648
 3. Commodore DTV joystick - konzola so vstavanymi 30 hrami na Commodore 64 od Mammoth toys. Funguje na 4x AA baterky (nie su sucastou) a zapaja sa do AV vstu
 4. Příspěvky: 648 Prodam; 1. Lucha- parkrat flipnutej, nerezal nic, s krabickou a zarucakem za cenu 2999,- vcetne postaka predem na ucet + prihodim jako darek nepozitej neck od M-tech'u s oznacenim MT-20-30 2
 5. Otázky a odpovědi: Převod úvěru za osobní automobi
 6. Účet 648 - BusinessCenter
 7. Prosím poradit-účet 640 nebo 648? - BusinessCenter
KETER 237897 Connect Caddy box na nářadí černá | ConradColorlak COLORNAL MAT V2030/2,5L Barva: C1115 Středně šedáSedacky sedadla interier VW Golf V Plus - Nový Bor, ČeskáOdtahová služba | Louda AutoCanyon Powerbanka 10000 mAh, micro USB input 5V/2A, USBDenné menu Jedáleň Tatra Michalovce | Don AppetitPtačí strom pro malé a Střední papoušky | AukroČtyřkolka 110ccm - inzerce, prodám - Hyperinzerce