Home

Neoplasticismus architektura

 1. Piet Mondrian a Bart van der Leck a architekti Gerrit Rietveld a J.J.P. Oud. Umělecká filozofie, která vytvořila základ tohoto díla je známá jako neoplasticismus. Theo van Doesburg. Composition VIII (The cow). c 191
 2. Neoplasticismus je umělecký směr, který vznikl v první polovině 20. století v Nizozemsku v důsledku izolace od pařížské umělecké komunity, kterou v té době umocnila první světová válka (Nizozemsko bylo neutrální.) Zformoval se mezi umělci, sdruženými do takzvané skupiny De Stijl (česky styl)
 3. Neoplasticismus (nové plastické umění, Nieuwe Beelding) vznikl v Holandsku založením výtvarné revue De Stijl v roce 1917 Theo van Doesburgem. K němu se připojili Antony Kok, Jacobus Johannes Pieter Oud, Piet Mondrian, Bert van der Leck, Gerrit Rietveld a Vilmós Huszàr a jejich revue se stala jakýmsi orgánem kolektivního stylu. První manifest tito umělci společně sepsali roku 1918 a jeho hlavním bodem byla snaha o abstrakci a geometričnost: ‚Dnešní umělci, puzení.
 4. holandský malíř, sochař, architekt; zakladatel časopisu De Stijl; v roce 1924 zavedl diagonálu; užíval čisté geometricky uspořádané primární barvy (modrá, žlutá, červená) pomocí motivu geometrických tvarů byl schopen vytvořit na dvourozměrném povrchu trojrozměrný výsledek; Aritmetická kompozice; Konstrakompozic
 5. neoplasticismus; expresionismus; Shrnutí kapitoly. Uspořádali a objasnili jste si opět několik architektonických směrů a alespoň jejich nejznámější představitele a stavby jste schopni pojmenovat. Získali jste tedy potřebné znalosti pro studium dalších etap dějin architektury. Doplňující zdroj
 6. Neoplasticismus je umělecký proud, který vyvinul v roce 1917 v Holandsku Piet Mondrian ve spolupráci s Theem van Doesburgem. Vznik tohoto hnutí na počátku 20. století ho staví do proudů moderního umění
 7. Futuristická architektura Expresionistická architektura Kubistická architektura Konstruktivismus v architektuře Neoplasticismus v architektuře Bauhaus a architektura Purismus Le Corbusier vlastním jménem Charles Éduard Jeanneret, 1887 - 1965, švýcarský architekt, urbanista a malíř žijící ve Francii Anodoe Ozenfan

3 romÁnskÁ architektura. 4 gotickÁ architektura. 5 renesance. 6 baroko. 7 architektura 19. stoletÍ - klasicismus - historismus - elektismus - Železobeton v architektuŘe - secese. 8 architektura 20. stoletÍ - kubismus - futurismus - expresionismus - rondokubismus - neoplasticismus - konstruktivismus - le corbusier - purismu SOCIÁLNÍ ASPEKTY MODERNÍ ARCHITEKTURY Nizozemský neoplasticismus Vlajková loď architektonického neoplasticismu dvacátých a třicátých let 20. století - dům Rietveld Schröder v nizozemském Utrechtu je výsledkem spolupráce architekta Gerrita Rietvelda a zámožné zákaznice Truus Schröder-Schräder

Architektura. Austův počáteční sklon k neoklasicizujícímu výrazu, se později měnil tíhnutím k českému rondokubismu. V závěru své kariéry preferoval věcné a jednoduché pojetí architektury - známé jako holandský neoplasticismus. Díl De Stijl - Neoplasticismus. Převratné hnutí je z dílen především abstraktních malířů (Mondrian, Doesburg, architekt Rietveld). Theo van Doesburg: Aritmetická kompozice, 1924 - bílá - žlutá, šedá - červená, černá - modrá (negativní - pozitivní).; První manifest, Druhý manifest v časopise De Stijl - propagace odpoutání od individualismu, osvobození od. Links:Patreon : https://www.patreon.com/archanimeMondrian and Neo-Plasticism in America : https://amzn.to/30UtmoTIn this video we are summarizing the art sty..

Neoplasticismus - Wikipedi

 1. RAYONISMUS SUPREMATISMUS KONSTRUKTIVISMUS NEOPLASTICISMUS (De Stijl) Funkcionalismus BAUHAU
 2. neoplasticismus, funkcionalismus, purismus, postmoderna, brutalismus, high-tech architektura, organická architektura 25. eská architektura 20. století - významné směry a osobnosti - secese, kubismus
 3. neoplasticismus. See: abstrakce geometrická Bauhaus (umělecká škola) Abstraction - création (umělecká skupina) rayonismus. suprematismus. konstruktivismus. kinetické umění. geometrie v umění.
 4. a architektury hraje neoplasticismus holandského hnutí De Stijl.1 Ve svých dílech se neoplasticisté snaţili vyjádřit nový utopický ideál duchovní harmonie a řádu. Pomocí kubismu se umělci De Stijlu osvobodili od zobrazivé malby směrem k čisté abstrakci, k jazyku, redukujícímu základní.

Neoplasticismus (De Stijl) ARTMUSEUM

 1. Neoplasticismus je umělecký směr, který vznikl v první polovině 20. století v Nizozemsku v důsledku izolace od pařížské umělecké komunity, kterou v té době umocnila první světová válka (Nizozemsko bylo neutrální.). Zformoval se mezi umělci, sdruženými do takzvané skupiny De Stijl (česky styl). Její myšlenky byly formulovány v stejnojmenném časopise a v.
 2. Architektura a druhy staveb, památky. Sochařství a malířství - hlavní námty, materiály, spodobnní lidské postavy. ýeská gotika- charakteristika období, periodizace eské gotiky, zakladatelská innost Karla IV.. Architektura, sochařství, tzv. krásný sloh, malířství - námtová oblast madony, piety; tvorba Mistr
 3. Neoplasticismus je umělecký směr, který vznikl v první polovině 20. století v Nizozemsku v důsledku izolace od pařížské umělecké komunity, kterou v té době umocnila první světová válka (Nizozemsko bylo neutrální.) Zformoval se mezi umělci, sdruženými do takzvané skupiny De Stijl (česky styl). 11 vztahy
 4. KONSTRUKTIVISMUS A NEOPLASTICISMUS V ARCHITEKTUŘE, SOCHAŘSTVÍ A MALBĚ (Rusko, Německo, Nizozemí, Československo)..
 5. Neoklasicismus v literatuře byl v českém prostředí nevyhraněný umělecký směr z počátku 20. století. V jiných jazykových oblastech muže být vnímán odlišně
 6. van der Rohe, Ludwig Mies * 1886 - † 1969: Německo, USA: Architektura 20. století: Bauhaus: van der Stockt, Vrancke * 1420 - † 1495: Belgie

Neoplasticismus Výtvarná výchov

Soudobá architektura a urbanismus - vsb

 1. Neoplasticismus je umělecký směr, který vznikl v první polovině 20. století v Nizozemsku v důsledku izolace od pařížské umělecké komunity, kterou v té době..
 2. Biografie / Architektura [Mís fan der róe], *27.3.1886 - †17.8.1969, německý architekt, od roku 1938 působil v USA. V letech 1930 až 1933 ředitel Bauhausu.Jeho dílo vyšlé z klasicistní tradice, ovlivněné podněty moderní architektury (F. L. Wright, neoplasticismus, expresionismus), dospělo přes funkcionalismus k specifickému modernímu klasicismu elegantních jednoduchých.
 3. Architektura. Austův počáteční sklon k neoklasicizujícímu výrazu, se později měnil tíhnutím k českému rondokubismu. V závěru své kariéry preferoval věcné a jednoduché pojetí architektury - známé jako holandský neoplasticismus
 4. . století, důraz na tři základní barvy - černá, bílá, šedivá a na pravý úhel horizontálně vertikálních kompozic, např. pozdně antických tradic, hlavní bylo stavitelství - kamenné kvádry, silné zdi, oblouky a vázanost půdorysů, architektura v Čechách - rotundy, plastika v.
 5. Česká architektura 20. století Významní architekti a stavby české architektury 20. století: Přednáškový cyklus doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. František Albert Libra - od hornických kolonií přes banky k průmyslu; Jiří Kroha - bouřlivý neoplasticismus, sociální funkcionalismus a formální socialistický realismu
 6. 14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL. Architektura 14. ARCHITEKTURA 1. POL. 20.STOL. (KUBISMUS, FUTURISMUS, DYNAMISMUS, EXPRESIONOSMUS, INDIVIDUALISTICKÁ MODERNA, NEOPLASTICIZMUS, PURISMUS, KONSTRUKTIVISMUS, BAUHAUS, FUNKCIONALISMUS, TRADICIONALISMUS) Architektura českého kubismu nonkonformismus - nepřizpůsobivost - vyhrocení vztahu umělce a publika - důležitý je proces um.tvorby.
 7. 2. Piet Mondrian - cesta k abstrakci ,teorie neoplasticismus a skupina De Stijl.pdf. 3 MB;

Neoplasticismus: Charakteristika, Původ, Autoři a Díla - Věd

Purismus, konstruktivismus, neoplasticismus, Bauhaus, Art Deco - výstava dekorativních umění v Paříži 1925. Významné osobnosti A. Loos a J. Plečnik, přínos pro naší a evroou architekturu, zrod nového evroého jazyka architektur Mozaika, intarzie,. tabulový obraz, vitráž. Užití přírodních materiálů Obraz ovlivňuje architekturu Neoplasticismus Suprematismus a Zaha Hadid Malba v exteriéru architektury Moderní architektura - trojrozměrný výtvarný objekt Muzeum a galerie Příroda jako proměnlivý obra Japonské užité umění a tradiční architektura jako zdroj nových podnětů. 11/ Design přelomu 19. a 20. století. Vliv moderních uměleckých směrů. Secese. 12/ Průkopníci moderního designu a významní výrobci přelomu 19. a 20. stol. Důležitá role architektury. 13/ Významné sbírkové a výstavní instituce v ČR a. neoplasticizmus, neoplasticismus (výtvarnictví) výtvarný směr druhého desetiletí 20. stol. zdůrazňující geometrickou jednoduchost, konstruktivnost a funkčnost, aplikovaný i na užité umění a architekturu. Souvisijící slova

12. Nástup moderní architektury, Le Corbusier - Varho

 1. Málokde bylo moderním názorům kulturním podstoupiti těžší boj proti vládnoucímu konservatismu a passéismu, než právě v Hollandsku. Hollandské obecenstvo je málo přístupné novotám, nemiluje převratů a náhlých změn; je to v celku lid žijící bezprostředními zkušenostmi, spokojený, vesel
 2. Posts about neoplasticismus written by Zia Gouel. Jak prozrazuje název, obraz inspiroval New York samotný a vzrušující jazzové rytmy, kterými tehdy zněly jeho ulice - avenues a streets.Ty nám přesně evokuje pravoúhlé uspořádání tvarů na Mondrianově obraze
 3. Josef Havlíček - sochařské modelování funkcionalistické architektury Karel Prager - neustále hledání nového aneb Na nové věci si lidé teprve musí zvyknout. František Albert Libra - od hornických kolonií přes banky k průmyslu Jiří Kroha - bouřlivý neoplasticismus, sociální funkcionalismus a formální socialistický.
 4. - malířství, sochařství a architektura v jednotlivých říších, znaky umění, postava faraona Achnatona 4) Egejská oblast. Řecko (klasické, helénské) - představitelé a směry - orfismus, neoplasticismus, op-art, art-brut, hyperrealismus, actio

Unikátní původní vybavení domu se zachovalo jen z části - především zabudovaný nábytek. Interiéry jsou inspirovány tvorbou belgického architekta Henryho van de Velde, ale najdeme v něm také odkazy na další tehdejší architektonické směry: expresionismus, holandský neoplasticismus či art deco. Úchvatné je zejména kování - kliky, madla, svítidla roztodivných. Gotická architektura ve Francii. Vývoj katedrály. Opatství St. Denis, opat Suger, Île-de-France, v Remeši, kaple tvarosloví a tektonika katedrální architektury, katedrály v Chartres, v Bourges, Sainte-Chapelle v Paříži. 4. Katedrála sv. Víta - architektura, malířská a sochařská výzdoba. Petr Parléř a jeho huť. 5 ŘÍmskÁ chrÁmovÁ architektura eu opvk dvk12/15 ŘÍmskÁ fÓra, baziliky, oblouky eu opvk dvk12/16 ŘÍmskÁ divadla, amfiteatry, cirky neoplasticismus eu opvk dvk13/14 bauhaus funkcionalismus eu opvk dvk13/15 dadaismus eu opvk dvk13/16 metafyzickÁ malba eu opvk dvk13/17 surrealismu holandský neoplasticismus a de stijl / 188 bauhaus / 192 purismus a le corbusier / 198 Osamělý američan Frank lloyd Wright / 211 cizující architektura se svou kultivovanou mluvou, jakož i výrazná instituce Státní regulační komise s brzdnými si-lami, které proti agresivní aroganci avantgardy uchránily.

12. Rozbor volně vybraného díla (architektura, sochařství, malířství) 13. Impresionismus - vývojový mezník mezi novým a starým uměním, postimpresionismus, symbolismus, secese 14. Vznik a vývoj evroého výtvarného umění, moderní umělecké směry 20. století - expresionismus, fauvismus 15. Kubismus, futurismus 16 a neoplasticismus, Bauhaus. 24. Moderní umělecké směry do roku 1945 - Fauvismus, Expresionismus, Futurismus. Architektura 2. pol. 20. století ve světě i v českých zemích. 30. Základní pojmy teorie umění, druhy a obory, světové a české galerie a muzea Barokní architektura, sochařství a malířství v Itálii.pdf. 3 MB +1. 17. Barokní architektura, sochařství a malířství v Českých zemích.pdf. 5 MB; 0. 16. Barokní malířství v Evropě.pdf. 2 MB; 0. 12. Gotika a její vliv v české kultuře a umění - sochařství a malířství.pdf Internetový portál do světa moderní architektury. Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové architektury odehrává Společně s ústupky balkonů a teras vzniká dynamický účinek připomínající neoplasticismus. Slovinský architektonický archiv, 12. února 2006 Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown-button-text='Export' Permanent lin

Konstruktivismus umění. Výsledkem této snahy bylo to, že v Sovětském svazu vznikl zcela nový a unikátní směr, který je dnes znám jako konstruktivismus. Konstruktivismus žádá po umělci, aby se obeznámil a ovládl zcela nové nástroje a prostředky umění a aby kombinoval tyto prostředky tak, aby vytvářel nové typy prací Celkově pak konstruktivismus odmítá luxus a. Viollet-le-Duc, Eugéne-Emmanuel (1814-1879) neorokoko. romantismu Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století. Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích. Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvaru i zdobnosti a velkolepost. Výraz puvodně snad z port. pérola barroca - perla nepravidelného. Piet Mondrian - cesta k abstrakci ,teorie neoplasticismus a skupina De Stijl.pdf 0; Size 3 MB; Fast download for credit 3 seconds - 0,01 € Slow download for free.

Dějiny architektur

VYGOSH.cz / dějiny architektur

Architektura dvacátého stojetí - abecední pojmy M. Maschinenstill, strojový styl - estetická koncepce ražená H. Muthesiem na počátku 20. století. Zdůrazňovala funkčnost (strojovost) architektury, v jistém smyslu byla obdobou italského futurismu. Ovlivnila německou architekturu 2/ Neoplasticismus /cca 1917 - 1932/ ♦ inženýrská architektura a užitkové stavby (Průmyslový palác, Hlavní nádraží, mosty, vodárny, ♦ elektrárny atd.) ♦ umělecká avantgarda 20. le Galerie a Architektura Removable notes 1970/1989 vol. 2. by byla ohromná, dodali strukturalisté a tuto mřížku použili na Picassův kubismus nebo Mondrianův neoplasticismus. Ale co jiného dělá Štembera, když tvorbu redukuje na nepředstavitelné znaky, např. v radikálně asketických akcích z let 1973-1974..

Synonyma neoplasticismus-synonyma. Která slova mají podobný význam jako neoplasticismus-? neoplasticismus-čeština » čeština. neoplasticizmus nejčistší varianta konstruktivizmu malířský směr. Doporučujeme Slovník nespisovné češtiny Periferie českého jazyka Koupit booktook.cz. Vitruvius -1.stol. před n.l. zakladatel teorie architektury - pravěká chýše postavená okolo ohniště předobrazem domu, vědomé utváření prostoru - Deset knih o architektuře zásady stavby domu: důraz na univerzální vzdělání architekta respektovat klimatické podmínky konfiguraci terénu podmínky pro oslunění místností.

39 Neoplasticismus 40 Magický realismus 41 Surrealismus 42 Abstraktní expresionismus 43 Malba barevných polí 44 Pop-art 45 Performance Stavebnictví a architektura. Souhlasy. Souhlasím se zpracováním osobních údaj. Na luxusní řadové domy lákají chytré hlavy z Googlu či Microsoftu. 19. června 2016 1:00. Nedávno vzniklo šestnáct moderních řadových rodinných domů v Playa Vista. Byly inspirovány dílem slavného malíře a tvůrce Mondriana. Tato umělecká kolekce luxusních domů přesahuje všechny představy o bydlení na pobřeží. Hroznová 19, čp. 746, Brno 1-Pisárky. Stavebník: Česká banka Union v Praze / Eduard Münz. Architekt: Ernst Wiesner. Sloh: funkcionalismus. 1924 - 1926. Při projektování České banky Union na Beethovenově ulici navázal architekt bližší kontakt s jejím ředitelem Eduardem Münzem (1882 - 1940), perským honorárním konzulem Výtvarná výchova (Maturita - profilová část) Maturitní témata . Výtvarná výchova Pravěké umění (Paleolit, neolit, jeskynní malby) Egypt (Architektura - hrobky, chrámy; sochařské a malířské zobrazení lidského těla) Umění oblasti Egejského moř

kubismus sochaŘstvÍ architektura: vznik nefigurativnÍho malÍŘstvÍ, jeho vÝznamnÍ pŘestavitelÉ ve 20. stoletÍ: dějepis: maturitní otázky (228 kb) 30.6.12: doplněno obrázky abstraktnÍ malÍŘstvÍ = 1. pol. 20. stol. neoplasticismus (1913-1917) orfismus (1912-1926) konstruktivismus (1918-1920) 2. vlna nefigurativnÍho malÍŘstv 23. Architektura 20. a 21. století /modernismus, postmoderna, high - tech, nová organika/ 24. Umění regionu a výstavy navštívené v tomto školním roce 25. Současné umění a nová média, fotografie, videoart, design Zlín říjen 202 Nová věcnost je označení pro umělecký směr v malířství, fotografii, literatuře, filmovém umění a architektuře, který byl duležitý zejména v Německu ve 20. letech 20. století. Termín vytvořil kritik Gustav Friedrich Hartlaub po retrospektivní výstavě v Mannheimu roku 1925. Nová věcnost je z hlediska dějin umění spojovacím článkem mezi expresionismem, dadaismem. Gotická architektura v Evropě. Kubismus, Konstruktivismus, De Stilj a neoplasticismus, Bauhaus. Moderní umělecké směry do roku 1945 - Fauvismus, Expresionismus, Futurismus. Moderní umělecké směry do roku 1945 - Metafyzická malba, Dadaismus, Surrealismus Mezi hlavní odvětví výtvarnictví patří malířství, sochařství, architektura či fotografie. V současnosti se jednotlivé techniky stále více mísí a rozdíly se stírají. Vznikají také nové styly a směry, které pracují s daleko větší abstrakcí a alternativním náhledem na umění

Hlavními obory výtvarného umění 2. poloviny 20. století je malířství, sochařství a architektura, ale zároveň se prosazují nové konceptuální umělecké směry, jako minimal art, land art videoart, bodyart, performance,... Každý umělec používá jinou výtvarnou techniku, jako jsou například kresba, malba nebo grafika, v dnešní době se však neustále začínají. - postmoderní architektura - záměrně se staví do opozice k funkcionalismu a bauhausu - postmodernismus vznikl jako reakce na modernu a je zaměřen opačným směrem → přímý protiklad moderny kde méně je více; nikoli less is more ale less is a bor Josef Lada se narodil 17.12.1887 v Hrusici u Senohrab a zemřel 14.12.1957. Rané práce tiskl pod pseudonimem. Zpočátku se učil malířem pokojů, ale vyučil se knihařství.Současně navštěvoval večerní kursy kreslení u A.Jakeschkeho na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde byl v roce po dvou neúspěšných pokusech přijat jako posluchač u E.Dítěe a A.Hofbauera.V druhém. Funkcionalismus je architektonický směr, který lze zařadit do obecného pojmu moderní architektura. Ta začala krystalizovat ve 20. letech 20. století a podobně jako předcházející historické slohy, hledala svůj výraz ve formách vyjadřujících její filozofii, ovlivněnou celospolečenskými změnami

Neoplasticismus - Wikiwan

KDYŽ ARCHITEKTI FORMOVALI ŽIVOTNÍ STYL (Architektura v

23. Architektura 20. a 21. století /modernismus, postmoderna, high - tech, nová organika/ 24. Galerie a umělecké sbírky v ýR, Cena Jindřicha Chalupeckého 25. Souasné umění a nová média, fotografie, videoart, design Zlín leden 2021 Mgr. Lenka Tutschová, Mgr. Alena Štachová Hlavními obory výtvarného umění 2. poloviny 20. století je malířství, sochařství a architektura, ale zároveň se prosazují nové konceptuální umělecké směry, jako minimal art, land art videoart, bodyart, performance. Každý umělec používá jinou výtvarnou techniku, jako jsou například kresba, malba nebo grafika, v dnešní době se však neustále začínají.

VYGOSH

Hubert Aust - Wikipedi

Barokní architektura v zahraničí - vznik na konci 16.st v Itálii (Řím) -> 17. a 18. stol. se rozšířilo do celé Evropy barroco - z portugalštiny = perla nepravidelného tvaru - proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba V Palermu je k vidění spousta. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > A > Abstraktní umění Česká architektura 20. století Významní architekti a stavby české architektury 20. století: Přednáškový cyklus doc. Ing. arch. Radomíry Sedlákové, CSc. František Albert Libra - od hornických kolonií přes banky k průmyslu; Jiří Kroha - bouřlivý neoplasticismus, sociální funkcionalismus a formální socialistický realism Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Abstraktní umění (orfismus, suprematismus, neoplasticismus, konstruktivismus), malíři meziválečné éry, architektura mezi válkami 18. Abstraktní umění po 2.světové válce (gestická malba, informel. MATURITNÍ OKRUHY Z ESTETICKÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 1 Vznik abstrakce, neoplasticismus, suprematismus, geometrická abstrakce 19) Nefigurativní umění po 2. sv. válce Abstraktní expresionismus: akční malba, lyrická abstrakce; informel, minimalismus, op art, kinetické umění 20) Propojování výtvarného umění s jinými uměleckými druhy - 20.st Cíl předmětu: 1) znalostní: Prohloubení znalostí z dějin umění 20. století - zvláště v oblasti architektury a dalších - dle zájmu studentů (příprava k přijímacím zkouškám), opakování v rámci přípravy na maturitu 2) dovedností: Vedení k samostatnému zpracování informací - referáty, diskuse; k vnímání uměleckého díla v jeho nejširších.

Video: Architectural style : Neoplasticism - YouTub

Vladimír Ambroz: Architekt, který rekonstruoval vilu Tugendhat, pro umění nasazoval vlastní tělo . Interior Design 09/2017. Nejstarší britský magazín určený profesionálním designérům zmiňuje unikátní kuchyňský ostrov z dílny AMOSDESIGN . Dolce Vita 07-08/2017 Otázky ke státní závěrečné zkoušce pro NMgr. obory na KVK PF UJEP . DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. 1. Antické Řecko. Chronologie, dobový kontext, charakteristika stylů Architekt: Bohuslav Fuchs. Sloh: doznívající rondokubismus, holandský neoplasticismus. 1923 - 1924. Dům je součástí kolonie zahradních vil mezi ulicemi Barvičovou, Lerchovou a Mahenovou, budovaných stavebním družstvem Rodina na zrcadlových půdorysech s malými obměnami jednoho typu. Hranolová hmota jednopatrového objektu je v. Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o. OTÁZKY K ÚSTNÍ MZ. 1. Výtvarné umění a kulturologie. Výtvarná kultura; výtvarné umění. Umělecké dílo; umělecký sloh (styl), umělecký směr. Obory, druhy a typy výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, užité umění.

Rayonismus Suprematismus Konstruktivismus Neoplasticismus

neoplasticizmus, neoplasticismus >> výtvarný směr druhého desetiletí 20. stol. zdůrazňující geometrickou jednoduchost, konstruktivnost a funkčnost, aplikovaný i na užité umění a architekturu » neoplasticizmus: neoplastický >> týkající se nádoru, nádorového původ Compre online Umělecké směry: Romantismus, Gotická architektura, Expresionismus, Preromantismus, Výtvarné umění 2. poloviny 20. století, Renesance, Baroko, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços Pařížská galerie Centre Pompidou, pořádá do konce března gigantickou výstavu, jejímž ústředním tématem je Piet Mondrian jakožto hlavní představitel hnutí De Stijl. Ve 22 místnostech je rozebrán život, první i vrcholná díla Pieta Mondriana. Návštěvníci mohou vstoupit do napodobeniny ateliéru a pokochat se i nábytkem, architekturou a interiéry v podání skupiny. Stavbu ve stylu dynamického expresionismu navrhl v letech 1923-1926 v Husově ulici 64 (čp. 186) významný německý architekt Karl Wilhelm Thilo Schoder (1888-1979). Tento výmarský rodák studoval na tamní uměleckoprůmyslové škole, která byla předchůdkyní známého Bauhausu