Home

Ekosystém moře Prezentace

Ekologie moří, oceánů a oceánobiologie II. Část Ekosystém, funkce a biologie Popis systému Ekologické skupiny organismů Širý oceán - pelagiál Širý oceán - pelagiál Plankton Bakteriální smyčka Koloběh živin cestou heterotrofů a chemoautotrofů Producenti - fytoplankton Podmínky rozvoje fytoplanktonu Podmínky rozvoje fytoplanktonu Distribuce primární produkce v. Fakulta — Přírodovědecká fakulta U

EKOSYSTÉM EKOSYSTÉM - LES - VODNÍ ZDROJE řeka, moře) • suchozemské (les, louka, pole) EKOSYSTÉMY PŘIROZENÉ A UMĚLÉ Člověk svou činností stále více ovlivňuje přírodu. Verdana Calibri Wingdings Slunovrat 1_Slunovrat 2_Slunovrat 3_Slunovrat 4_Slunovrat 5_Slunovrat 6_Slunovrat EKOSYSTÉM Prezentace aplikace. Žáci si zopakuji tento ekosystém a to převážně živočichy, kteří zde žijí a jejich zařazení do kmenů a tříd. Klíčová slova: Moře, oceán, žahavci, paryby, měkkýši, členovci, ryby, savci Druh učebního materiálu: prezentace v aplikaci PowerPoint Očekávaný výstup: Žák se orientuje v klíčových slovech, pozná. Prezentace obsahuje motivační otázky pro žáky, vyžaduje jejich aktivní zapojení do ekosystém, producent, konzument, reducent, potravní řetězec, vývěrů na dně hlubokých moří. Tyto bakterie jsou schopny získat energii v naprosté tmě např. Na otevřeném moři jsou takřka nezjistitelné. Ženou se po moři rychlostí až 790 km/h, ale jak se blíží k mírným svahům pobřeží, spomalují se, zatímco jejich velikost vzrůstá. Když se tsunami blíží ke břehu, moře nejdřív ustoupí, a pak se přižene řada obrovských vln

Společenstvo organismů spolu s abiotickým prostředím vytvářejí EKOSYSTÉM EKOSYSTÉMY DĚLÍME vodní - rybník, řeka, moře atd. suchozemské - les, louka, pole atd. STAVBA A FUNKCE EKOSYSTÉMŮ V různých ekosystémech jsou různé abiotické podmínky. Biotické podmínky jsou tvořeny organismy a vztahy mezi nimi Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a rozkladač. Na příkladech objasňuje rozdíly mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou a mezi vztahem parazitickým a symbiotickým Ekosystém = biocenóza + biotop Rozdělení: 1) podle velikosti - mikroekosystém - akvárium, pařez, květináč - mezoekosystém - tůňka, les, park, pole - makroekosystém - moře, oceány, tajga - globální ekosystém = biosféra 2) suchozemské - terestrické (les) vodní - akvatické (jezero) 3) přirozené - prales, moře. 3. 21 Ekosystém Moře a oceán. Pracujte na zadaném referátu. Referát - 1) libovolně vybraný živočich z probraných ekosystémů 2) informace o živočichovi: zařazení do systému, popis těla, způsob života, výskyt, potrava, rozmnožování, atd. 3) zajímavos About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

 1. biom šelfových moří Ekosystém, kde primárními producenty jsou vytrvalé mezofytní traviny a byliny, konzumenti se vyskytují v přirozené míře a dochází zde k pravidelnému exportu rostlinné biomasy pro hospodářské účely mimo ekosystém
 2. Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody ().Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené louky.Protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru a naopak, třeba i trávicí trakt přežvýkavce (s výskytem bakterií.
 3. Hladina moře má nulovou nadmořskou výšku. úkazů.Ztrácí však svou přirozenou krásu nešetrným zásahem člověka Ropné havárie mohou porušit ekosystém na několik desítek let a mohou dokonce změnit genový fond zvířat žijících v zasaženém prostředí. Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.
 4. Prezentace POLÁRNÍ OBLASTI obr.č. 1 Polární oblasti typ krajiny v blízkosti pólů povrch trvale pokryt ledem a sněhem obr.č. 2 Výskyt polárních oblastí u jižního pólu Antarktida(=zmrzlá poušť) a okolní moře u severního pólu Arktida( v blízkosti mírného pásu) velehory obr.č. 3 Podnebí chladné, mrazivé (-30 až -50.
PPT - TYPY KRAJINY - Krajiny podle nadmořské výšky

Moře a oceány slideum

Transcript ekosystém Autorem všech materiálů, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Hana Žídková, ZŠ a MŠ Ostrava - Jih, Horymírova 100, příspěvková organizace. ekosystém ekosystém vodní ekosystém suchozemský ekosystém umělý ekosystém přirozený společenstvo fytocenóza zoocenóza biom společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase. His work has been cited in more than 1700 scientific articles since 1987 (according to the Science Citation Index[2] and more than 80 interviews and reports on his work have appeared in various media, including Newsweek, US News and World Report, the Economist, the New York Times, Science, Nature, National Geographic, and National Public Radio Lesní ekosystém považují za součást ekosféry (ecosphere). Ekosystém pak je geografický nebo terenní objekt (část Země) se vším co je v něm a na něm, včetně atmosféry, krajinnými formami, půdami a bioty. Tzn. ekosféra a její různé typy krajin jsou (moře, staré lesní porosty menší než mladé) od Afriky ji dělí Rudé moře a Suezská šíje (průplav), od Ameriky Beringův průliv, od Evropy pophoří Ural břehy Asie omývají vody všech oceánů Rozloha. největší světadíl, 44,4 mil. km 2, na západě souvisí s Evropou (Eurasie) Povrch Členitost povrchu---- Téma: Ekosystém, dělení Autor: Mgr. Trojanová Lenka Číslo: VY_32_INOVACE_04-10 Anotace: Výukový materiál je formě prezentace je určen pro žáky prvních ročníků střední průmyslové školy, obor technické lyceum a strojírenství. Je představen ekosystém, vztahy v rámci něj; pojmy producent, konzument a reducent

Ekosystém oceánu - Biologie - Referáty Odmaturu

Přírodopis 7 Základní škola a mateřská škola Rosice

 1. Potravní vztahy organismů Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 10
 2. Prezentace slouží jako opakování ekosystému moře a oceány. Je možné ji zařadit na konci hodiny k procvičení učiva. Žáci si zopakuji tento ekosystém a to převážně živočichy, kteří zde žijí a jejich zařazení do kmenů a tříd. Klíčová slova: Moře, oceán, žahavci, paryby, měkkýši, členovci, ryby, savc
 3. Ekosystém - propojená soustava živých i neživých částí přírodního prostředí, které se vyskytují na jednom místě v určitém čase a vzájemně se ovlivňují tokem energie, výměnou látek a předáváním informací Žluté moře. řepka olejná (Brassica. napus. subsp. napus) Prezentace aplikace PowerPoint Last.
 4. EKOSYSTÉM PARK. PARK - park je uměle vytvořený člověkem - zelená plocha (převážně) ve městech, která slouží k rekreaci lidí (vycházky, odpočinek) ROSTLINY V PARCÍCH - rostou zde často jehličnany (smrk pichlavý), keřové jehličnany (jalovec obecný, tis červený
 5. 5. moře a oceány Portfólio bude obsahovat odpovědi na tyto otázky: 1. charakteristika ekosystému 2. význam ekosystému pro lovka 3. druhová rozmanitost - rostliny a živoichové, kteí obývají ekosystém (obrázky s popisem) 4. jednoduché potravní vztahy - sestavit z vybraných zástupců žijících v daném ekosystému 5

Hančová H., Vlková M.: Biologie I. v kostce, kapitola Ekologie - Ekosystém, Biomy . atraktivní biologie - prezentace - ekosystémy . V sekci Biosféra najdete několik krátkých prezentací věnovaných jednotlivým biomům: prezentace - biom v tomto týdnu zakončíme 1. díl učebnice kapitolou EKOSYSTÉM MOŘE A OCEÁN. Pročtěte si tuto kapitolu v učebnici na str. 88/89. Ze strany 89 si zapište shrnutí ze zeleného rámečku. Dále se podívejte na video, co se ukrývá na dně oceánů. Odkaz na video: CO SE UKRÝVÁ NA DNĚ OCEÁN čedič vznikla usazením schránek živočichů na dně moře pískovec zahrála si v pohádce Pyšná princezna žula vznikla v pravěku ze zbytků rostlin ropa vznikla spojením pískových zrn 5. Ve větách najdi schované názvy hornin nebo nerostů. Vypiš je do řádků za věty Projekt s tematickými okruhy (země, vzduch, voda, smutný les a ekosystém louka) navazuje na společné prožitky z oslavy Dne Země. Kladem příspěvku jsou odkazy na použitou literaturu i výčet básní, říkadel a hádanek v příloze

Ekosystém - rybník - YouTub

Ekosystém - Wikipedi

Prezentace. Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař - číšník, Kadeřník Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vznik a vývoj života na Zemi • Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před 4,5 miliardami let Pod mořskou hladinou trpí ekosystém, v němž umírá flóra i fauna. Odrazuje také plavce, a to v době, kdy se pobřežní města s příchodem léta spoléhají na příjmy z cestovního ruchu. S vypouštěním odpadních vod bohatých na živiny do moře přibývá mořských smrků, což je v podstatě obrovský soubor mikroorganismů Ekosystém . Dalším ústředním pojmem je koncept ekosystému. V původním pojetí (Tansley 1935) se jím rozuměl soubor organismů a jejich prostředí v jednotě jakékoli hierarchické úrovně. V nejobecnější rovině je možno uvažovat každou soustavu, obsahující i jeden živý prvek Ekosystém . Je tvořen společenstvím organismů spolu s abiotickým prostředím. Abiotické prostředí je určité množství vody, minerálních látek, světla a tepla. Souhra těchto abiotických faktorů vytváří určité podmínky klimatické (podnební) i půdní, které se v průběhu času mění.. Všechny složky ekosystému jsou vzájemně propojeny koloběhem látek, tokem. - dbá se na minimalizaci ekologických dopadů na ekosystém - r. 2006 vznikla na Rossově ostrově první česká Mendelova polární stanice (funguje sezónně) Cestovní ruch - na lodích k Antarktickému poloostrovu (drahé) - pozorování zvířat (tučňák císařský, rypouš sloní, velryby, kormoráni

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze 1. Rudé moře V nádrži o kapacitě milionu litrů vody byl vytvořen ekosystém korálových útesů, kde můžete obdivovat více než 60 druhů krásných barevných ryb. 2. Východní Afrika se setkají zde, mimo jiné, Hroši nilští, kteří se pohybují s velkou milostí pod vodou. Vedle toho jsou neobvyklí mravenci, často.

ekosystém slideum

Ekosystém tropický deštný prales Deštné pralesy Národní parky svět . imálně 60 mm srážek ; Světově unikátní ekosystém. Tropický prales Daintree je nejstarší deštný prales světa, rozkládající se na ploše zhruba 1200 čtverečních kilometrů severně od města Cairns.Spolu s Velkým bariérovým útesem tvoří unikátní ekosystém - jediné místo na Zemi, kde se. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Aš, příspěvkové organizace pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Gymnázium Aš pro žáky 5. tříd základních škol.. Kurzy budou probíhat každou středu od 17:00 do 19:00 hodin v budově školy.. 1. kurz začíná 13 Mrtvé moře nabízí mnohem víc než jen nenáročné poležení na hladině tekutiny nasycené solí. Fantaskní pouštní krajina nejhlubší prolákliny světa zdaleka není bez života, objevit tu můžete třeba pozůstatky jednoho z nejstarších měst světa, biblického Jericha. Výlet do Izraele se navíc teď dá pořídit laciněji než dříve Oči všech se upírají k požárům, které už několik týdnů řádí v Amazonii. Celebrity, politici i významná média hovoří o plicích Země v plamenech a dodávají, že amazonský prales vyprodukuje 20 procent roční produkce kyslíku celé planety. To je však pouze rozšířený mýtus, který se nezakládá na pravdě

Plné obnovení stepi trvá 100 let, nebo alespoň 25 let, pokud člověk pomůže přírodě znovu získat to, co ztratila. Pro ekosystém není step méně důležitá než mokřady, protože například lépe absorbuje uhlík. Uhlík však je součástí atmosférických aerosolů (skleníkových plynů), které jsou příčinou změny klimatu Přednáška - PPT prezentace Laboratorní cvičení - analýza vzorků resp. stanovení ekologických charakteristik Metody hodnocení Podmínkou připuštění ke kolokviu je dodání 6 protokolů resp. seminárních prací: 1. vodní prostředí, 2. hustota populace, 3. mortalita populace, 4. vlastnosti zoocenóz, 5. analýza vývržků sov. Prezentace: znečištění moří a oceánů, rybaření žákyně 4.A, Slezskoostravský hrad a vadnoucí rostliny = +10 bodů. Prezentace VODA ZÁKLAD ŽIVOTA = +5 bodů. Za poetický příběk Drak v koupelně, referát Voda a Řeka přináší život = +6 bodů. Ekosystém potoků a řek = + bodí Potravní řetězec lze jednoduše popsat jako vztah mezi různými organizmy ekosystému, které se postupně pojídají. Dochází tak k zásadnímu přesunu energie z jednoho organizmu na druhý mezi jednotlivými trofickými úrovněmi (trofická úroveň).Potravní řetězce nefungují izolovaně, ale jsou navzájem propojené, čímž vytvářejí složité potravní sítě, které.

ZŠ Školní 226 Kaplic

 1. Do konce století klesne hladina Kaspického moře o devět až 18 metrů, uvádí studie univerzity v Utrechtu vycházející z dat německých a nizozemských vědců. Při nejhorší variantě.
 2. Nejnovější trendy v oblasti digitálních technologií, praktické zkušenosti manažerů výrobních firem s budováním výroby - flexibilní, transparentní, zaměřené na zákazníka - IDC Manufacturing Forum 27. května 2021,online
 3. Ke stažení Free fotobanka : pláž, moře, vozidlo, jachta, plavidlo, ekosystém, cancun, osobní loď, luxusní jachty 6000x4000,118690

A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Projevy a potravní vztahy organismů Téma: Potravní vztahy organismů Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a rozkladač Tajga prezentace TAJGA - pás jehličnatých lesů na severu Evropy, Asie(= tajga) a Ameriky(severský les) - mírný podnebný pás s dostatkem srážek - tajga: pás jehličnatých lesů v Evropě a Asii - hlavní dřevinou je modřín - největší šelma = medvěd hnědý - zvířata: sobol, norek, liška, ondatra, rys, vlk, ptáci (tetřev hlušec,tetřívek), komá

technika lovu je velmi nepříznivá pro křehký korálový ekosystém.16 V neposlední řadě situaci dále zhoršuje bezohledná likvidace staré techniky, která můţe mimovolně chytat ryby i poté, co byla záměrně opuštěna - praxi se říká ghost fishing.17 2.2.4 Osvětová akce s názvem Národní žraločí týden 2018 pořádaná při příležitosti světového dne moří a oceánů v naší zoo skupinou obránců divočiny FOREST. Chcete se něco dozvědět o mořských predátorech, a proč jsou tak důležití pro ekosystém moří či oceánů Ekosystém Společenstvo rostlin a živočichů žijící v určitém prostředí. Mohou být různě velké: kapka vody, les, vegetační oblast. Největším ekosystémem je naše planeta Země. Tu můžeme rozdělit na jednotlivé přírodní krajiny (vegetační pásy, oblasti). Jejich rozšíření je závislé na přírodníc Ropné havárie prezentace Ropné katastrofy: referát - iReferaty . MÁLOKTERÁ EKOLOGICKÁ KATASTROFA má tak dramatický průběh, jako rozsáhlé úniky ropy do moře.Moře po takové havárii je dočista zdevastované a naftou nasáklá pobřeží budí dojem, že už nikdy nebudou vypadat jako dříve.Ptáci a mořští savci hynou po tisících.Z nechvalně známého tankeru Exxon.

60 Prezentace ideas in 2021 prezentace, základní škola

Ekosystém POTOK A ŘEKA. ROSTLINY potoků a řek. K vodním tokům řadíme potoky a řeky. Roste zde břehový porost, který zpevňuje břehy. a poskytuje úkryt pro řadu živočichů. Rostou zde dřeviny - vrba jíva, jasan ztepilý, olše lepkavá, vrba bílá Prezentace aplikace PowerPoin • Klíčová slova : ekosystém, produkce ekosystému, biomasa, dynamická rovnováha, autoreprodukce, devastace, přirozený ekosystém, umělý ekosystém • Druh učebního materiálu: prezentace • Druh interaktivity: výklad • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: středoškolské odborné vzděláván Ekosystém = biocenóza + biotop Rozdělení: 1) podle velikosti - mikroekosystém - akvárium, pařez, květináč - mezoekosystém - tůňka, les, park, pole - makroekosystém - moře, oceány, tajga - globální ekosystém = biosféra 2) suchozemské - terestrické (les) vodní - akvatické (jezero) 3) přirozené - prales, moře.

VY 32 Inovace 1.3.16 Ekosystém rybník Člověk a jeho svět 4 ..

Polární oblasti prezentace - prezentace polární oblasti ob

Přírodověda - ekosystém pole (25.5. -4.6.) Dobrý den žáci, v tomto týdnu se budeme věnovat nové kapitole - ekosystém pole. v uč.na str. 74 - 75 si prohlédneme obrázky rostlin a živočichů. Přečteme si text v učebnici na str. 76-80. Pro snadnější osvojení učiva se podíváme na prezentace. Rostliny na pol Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) EKOSYSTÉM LES. EKOSYSTÉM EKOSYSTÉM LES JE SPOLEČENSTVO ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ NA SOBĚ ZÁVISLÝCH ŽIJÍCÍCH V LESE A JEHO BLÍZKOSTI. TYPICKÉ ZNAKY Prezentace aplikace PowerPoint Author: Lenka Dědečková Created Date: 5/2/2020 6:01:01 PM.

Potravní vztahy organismů - Střední Škol

 1. Ekosystémy, biom
 2. Přírodopis 7.B ZŠ Mosty - zsmostyujablunkova.c
 3. Poznáváme a chráníme naši zem - RVP
 4. Moře - Wikipedi
 5. Prezentace @ sikila.cz - NEJkrásnější, NEJzajímavější ..
 6. Problematika plastového odpadu v oceánech

Video: Ekosystém zahrada-PREZENTACE :: Daltoňáci ze 4

ZŠ Třebovská » Přírodověda - Ekosystém louka (7

 1. Prezentace - Ekologi
 2. Mořský sopel: Turecké Marmarské moře trápí podivný sliz
 3. Nauka o lesním prostředí - Ekologie lesa - ČZ
 4. Ekologie a životní prostředí - Ekosysté