Home

Statická třída

Statické tříd

  1. Statická třída dost často brání konkurenci a je těžké u nich dosáhnout mezivláknové bezpečnosti. Takže statickou třídu jako náhradu singletonu nebrat! :) Mixin. Další možné uplatnění statické třídy je definice extenzních metod. Pokud jsou extenze opravdu pouze rozšířením rozhraní pomocí čistých funkcí, vše.
  2. Třída System z balíčku java.lang poskytuje tři statické proměnné sloužící pro vstup a výstup z/na konzoly. statická proměnná popis InputStream System.in vstup z konzoly PrintStream System.out výstup na konzolu PrintStream System.err chybový výstup Tabulka 7.3 Přehled statických proměnných třídy System Pod n výstupu
  3. Dostaneme vyhubováno, statická třída má všechny prvky statické a tedy nedává smysl od ni tvořit instanci, ta by nic neobsahovala. Statický registr. Pojďme si takovou jednoduchou statickou třídu vytvořit. Mohlo by se jednat o třídu, která obsahuje jen pomocné metody a atributy (jako Math). Já jsem se však rozhodl vytvořit.
  4. Statická třída má všechny prvky statické a tedy nedává smysl od ni tvořit instanci, ta by nic neobsahovala. Pozn.: Některé jazyky podporují i statický konstruktor, který se potom zavolá ve chvíli, kdy je třída zaregistrována. Java statické konstruktory nepodporuje. Pokud některé statické atributy na třídě potřebují.

Statická třída. Statické třídy jsou třídy, u nichž neexistují členské metody ani členská data. Doplňují existující návrhový vzor Sealed class rozšířením o privátní konstruktor a statické členy. Statické třídy musí být odvozeny od třídy object Statická lokální funkce nemůže zachytit místní proměnné nebo stav instance. Počínaje jazykem C# 9,0 můžete přidat static modifikátor do výrazu lambda nebo anonymní metodu. Statický výraz lambda nebo anonymní metoda nemůže zachytit lokální proměnné nebo stav instance. Příklad - statická třída Statická třída nemůže být instantiována (tedy nelze vytvořit objekt). Klíčové slovo new nemůže být použito právě se statickou třídou. Statická třída má pouze statické členy. Statická třída je ve skutečnosti sealed, ale může být zdědena. Statická třída nemůže mít klasický konstruktor, pouze statický. Statická třída nemusí obsahovat atřídní základnaspecifikace (§10.1.4) a nemůže výslovně specifikovat základní třídu nebo seznam implementovaných rozhraní. Statická třída implicitně dědí z typuobject. Jinými slovy to nemůžete udělat

V čistě objektově orientovaných jazycích (mezi které určitě nepatří C++) se třída považuje za objekt. Je to objekt, který má svou identitu, stav a svému okolí poskytuje nějaké služby. Může se například jednat o službu vytvoření své instance. (Vznikají zde zajímavé problémy. Je-li třída objekt, co je její. Poznámka: Statická vnořená třída interaguje s členy instance své vnější třídy (a dalších tříd) stejně jako s jakoukoli jinou třídou nejvyšší úrovně. Ve skutečnosti je statická vnořená třída behaviorálně třídou nejvyšší úrovně, která byla vnořena do jiné třídy nejvyšší úrovně pro pohodlí balení Co je to statická třída? 2021. ZOOM: VYPNĚTE FOTOAPARÁT (ale nechte zapnutý mikrofon) V C # jaký je rozdíl mezi: public static class ClassName {} A: public class ClassName {} Statickou třídu nelze vytvořit instanci a může obsahovat pouze statické členy Proč by neměla mít statická třída vnitřní stav? Tipy a triky pro C # 18 - Jak generovat textový soubor s odstavcem, tabulkou, obrázkem a hypertextovým odkazem pomocí DocX. Při práci na projektu jsem se rozhodl vytvořit třídu databáze pro správu mého připojení DB. Začal jsem hledat nejlepší postup, jak to udělat, což.

  1. Schmitt. 6:15 - Denní publicistika 2020, Ankit Sir | 1. srpna 2020. Mám otázku, pochybuji o tom, kdy musím použít statickou třídu
  2. Statická data. Můžeme také definovat statická data. Pokud třída definuje data, která nejsou statická, bude si každý objekt daného typu udržovat privátní kopii těchto dat. Statická data se alokují pouze jednou a sdílejí všechny instance objektů téhož typu
  3. PŘEHLÍDKA 2018, Evroá třída STATICKÁ UKÁZKA TECHNIKY, Letná 16. října 2018. MINISTERSTVO OBRANY ČR 2 Témata TK
  4. Statická třída to nemůže udělat, protože se jedná o objekt na úrovni domény, nikoli o úroveň aplikace. V aplikaci s více vlákny je třeba dbát na to, aby byl singleton vytvořen správně. Nejrychlejší vlákno-bezpečný Singleton v Javě.
  5. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
  6. Nette\Utils\Helpers je statická třída s užitečnými funkcemi dostupná od nette/utils 3.1

Lekce 9 - Statik

Video: Lekce 9 - Statika - itnetwork

Chladnička s mrazničkou využívá technologii LowFrost k minimalizaci tvorby námrazy pomocí skrytých chladicích okruhů, které usnadňují odmrazování a snižují frekvenci odmrazování. Zjistit více o produktu AEG RDB424E1AW volně stojící kombinovaná chladnička, který se vyrábí bílá V chladničce OptiSpace vždy najdete místo pro své nákupy. Zjistit více o Electrolux LUS1AF28W volně stojící mraznička třída statická: jeden ze dvou typů třídy podle umístĕní v pamĕti : termín, výraz : třída statická (angl. static class) Význam: třída, jejíž atributy jsou umístĕny do statické zóny pamĕti již při spuštĕní programu. Vlastnosti: Lze používat ihned po spuštĕní programu 9. třída - Elektrické jevy Statická elektřina Atom Atom se skládá jádra a elektronového obalu Jádro obsahuje protony a neutrony. Neutrony nemají náboj, jsou elektricky neutrální. Protony mají kladný náboj. Elektronový obal obsahuje elektrony. Elektrony mají záporný náboj

3. Tříd

Statická třída je vhodná, když funkce nemusí být vyměnitelné (např. Pro testy). Pokud budete chtít použít útržek nebo falešný výraz, měli byste vytvořit vhodné rozhraní a poté jej implementovat pomocí singletonu Statická metoda nemůže odkazovat this nebo super klíčová slova stejně. Statická třída. Java má také statické vnořené třídy. Statická vnořená třída je jen ta, která implicitně nemá odkaz na instanci vnější třídy. Statické vnořené třídy mohou mít instance metody a statické metody

static - modifikátor - reference jazyka C# Microsoft Doc

Třída, konečná proměnná, statická proměnná. Co je statické. Třída se skládá z proměnných a metod. Objekt je vytvořen z třídy; tento objekt lze použít k volání proměnné a metod. Pokud je člen třídy deklarován staticky, není nutné vytvořit objekt pro volání metod a proměnných Spuštění diagramu statické struktury. Vyberte Soubor > Nový.. V části Kategorie šablonklikněte na software a databázea potom klikněte na Diagram modelu UML.. V stromové zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček, do kterého chcete přidat diagram statické struktury, přejděte na Novýa klikněte na diagram statické struktury Candy Hoover Group S.r.l. s jediným akcionářem, společností spravující a koordinující činnosti společnosti Candy S.p.A. se sídlem na adrese: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) - Itálie, kapitál společnosti činí 30 000 000,00 eur (zcela splaceno), italský daňový zákoník a identifikační číslo v rejstříku společností Monza e Brianza Companies 04666310158. Elektrický spotřebič v užším významu je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.. Elektrický spotřebič spolu se zdrojem elektrického napětí je nejdůležitější částí elektrického obvodu.Zapojením zdroje do obvodu bez spotřebiče dochází ke zkratu.. V širším významu znamená elektrický spotřebič. Hlavní / / Třída vs. statická metoda v JavaScriptu Foo není třída, je to funkce, která je objektem. Můžete vytvořit instanci objektu z tuto funkci pomocí new klíčové slovo, které vám umožní vytvořit něco podobného třídě ve standardním jazyce OOP

Statická třída. Java má koncept vnořené statické třídy. Nejvzdálenější třídu nelze statickou, zatímco nejvnitřnější třídu lze statickou. Statická vnořená třída nemůže získat přístup k nestatickému členu vnější třídy. Může přistupovat pouze ke statickým členům vnější třídy. Statický blo V Javě je static Klíčové slovo které používáme hlavně ke správě paměti. V tomto kurzu se budeme podrobně zabývat tím, jak používat statické klíčové slovo v Javě a jeho různé účely. V tomto kurzu budeme také diskutovat o statické třídě Java, statické metodě Java a statických proměnných Java Statická třída (ve VB.NET známá jako modul, Module) je třída, jejíž všechny členy jsou statické. nahlásit spam: 1 / 1: odpovědět: 26. 1. 2009 12:23. anonym 62.77.101.176 Děkuji. nahlásit spam: 0 / odpovědět: DotNETcollege: Mohlo by vás zajímat. Microsoft SQL Server - optimalizace struktur a dotazů. Java statická metoda. Atacker | 12. 8. 2012 2:06 |. Ahoj, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo dokázal vysvětlit lidsky a polopatě rozdíl mezi statickou a nestatickou metodou. Ze článků na internetu to nedokážu pochopit. Jediný co sem pochopil je že nestatickou metodu nemůžu použít ve třídě kde je main, nebo mě to zatim. Pokud je třída deklarována jako statická, pak musí být proměnné a metody deklarovány jako statické. Třídu lze deklarovat statickou, což znamená, že obsahuje pouze statické členy. Pomocí nového klíčového slova není možné vytvořit instance statické třídy

PHP. Programovací jazyky. Různé. Před časem jsme probírali článek, který se zabýval porovnáním rychlostí statických tříd a singletonů v PHP. Na tento článek reaguje Ryan Weaver na blogu PHP|architect příspěvkem Static methods vs singletons: choose neither. Argumentuje tím, že rozdíly v rychlosti volání jsou jednak. Statická vnořená třída v Javě, proč? Java 21 | Dědičnost v Javě | Zapouzdření a abstrakce Díval jsem se na kód Java pro LinkedList a všiml si, že využívá statickou vnořenou třídu, Entry Třída SMap.Coords. Zeměpisná poloha - dvojice souřadnic Konstruktor - souhrn; Atributy konstruktoru Název a popis kontruktoru : <statická> SMap.Coords. fromWGS84(lonD, latD) Tovární metoda - výroba souřadnic z WGS 84 Parametry: {float} lonD Longitude (zeměpisná délka) ve stupních jako desetinné číslo nebo řetězec.

třída ne-statická (angl. non-static class) Význam: třída, jejíž atributy bývají umístĕny do dynamické oblasti pamĕti programu, a to až po instanciaci příslušné třídy. Vlastnosti: Lze používat až po instanciaci, neboli po vytvoření instance příslušné třídy. Na atributy a metody ne-statické třídy se (v obecném. stacionární nádrž akumulační bez výměníku, ocelová, svařovaná nádrž, 9× návarek Rp 6/4, statická ztráta 86 W, třída energetické účinnosti C, průměr×výška 550×1905 mm, objem 397

Informační listy výrobků Strana 3 z 18 OKC 100/1m2 - 4kW 47 95 Typ Zásobník teplé vody Statická ztráta [W] Užitný objem [l] Třída energetické účinnosti

Parametry: {object} from. Zdroj. {object} to. Cíl. <statická> {Boolean} SMap.Util.linkToNewWindow (e) Použije event nad linkem, pokud se jedná o klik ctrl+levé tlačítko nebo prostřední tlačítko, tak vrací true a otevře odkaz href v novém okně závěsný zásobník, plocha výměníku 1,08 m2, s topnými režimy 2/6 kW, možnost využití přebytků elektrickéenergie z fotovoltaické elektrárny, statická ztráta 67 W, třída energetické účinnosti C, průměr×výška 524×1255 mm, objem 147

Zamrazujte tolik potravin, kolik potřebujete. Mraznička pojme vše a uchová maso, ovoce nebo zeleninu jak dlouho potřebujete. Zásobte se na horší časy Statická elektřina - RWCT 6.3.2019 Základní škola a Mateřská škola Píšť , Příspěvková organizace Školní 530/13, 747 18, Píšť, Česká Republik Kombinovaná MinFrost chladnička statická Beko RCSA 210 K30WN v energetické třídě F (A+ dle legislativy do 2/2021) s mrazákem se 2 šuplíky, LED vnitřním osvětlením a možností otočení otevírání dveří. Zobrazit podrobný popis. 252 kW roční spotřeba tohoto modelu. Vaše cena na e-Beko.cz. Chcete lepší

NADO v6 Základní informace o akumulačních nádržích s vnitřním zásobníkem NADO 300, 500, 750, 1000 v6. Akumulační nádrže NADO se vyrábějí se dvěma nátrubky G 6/4 pro montáž šroubovací topné jednotky TJ s prodlouženou chladící částí o výkonu maximálně 2×6 kW. Nádoba obsahuje ocelový trubkový výměník o ploše 2,2 nebo 3,3 m 2 pro připojení dalšího. třída a objekt; metody; konstruktor; klíčový slova přístupnosti public, private; dědičnost; klíčové slovo protected; polymorfismus a virtuální metody; klíčové slovo abstract, abstraktní třída a metoda; klíčové slovo static, statická třída a metoda; dynamické kontejnery List, Dictionary; struct; vícenásobná. V tomto dílu se podíváme na pokročilejší použití asynchronního programování s async/await v jazyce C# a nahlédneme pod kapotu, abychom zjistili, jak to celé funguje. Co je vlastně asynchronní metoda Zatím jsme si ukázali, jak vytvořit asynchronní metodu, která volá jiné asynchronní metody. Toto je v praxi nejběžnější případ, ale jistě jste si již položili.

MinFrost chladnička statická RCSA300K30SN •Objem chladničky: 204 lit. •Objem mrazničky: 87 lit. •Zmrazovací kapacita: 4 kg /24h •Akumulační doba: 16 hod. •Klimatická třída: SN ST •Hlučnost: 38 dB •LED vnitřní osvětlení na stropě •mrazák s třemi šuplíky •Barva : Brushed Silver Rozměry VxŠxH : 181,3 x 54 x. 206 l, (165+41), LED osvětlení, energetická třída F, 40 dB, 221 kWh/rok, rozměry: v x š x h 143,4x55x54,2 cm, bíl Kombinovaná chladnička statická, energetická třída: F, LED osvětlení, možnost otočení dveří, objem 175l/87l, mrazící kapacita: 4kg/24h, , možnost. AEG AHB531E1LW. 100 %. 3 recenze. TRUHLICOVÁ MRAZNIČKA STATICKÁ 308 L Truhlicová mraznička s technologií LowFrost využívá skryté chladicí okruhy a tím minimalizuje tvorbu námrazy. Nemusíte odmrazovat tak... Celý popis. Obsah se bohužel nepovedlo načíst. Kliknutím ZDE opakujte pokus Akumulační kamna statická TTB 17 - 1700 W. Statická akumulační kamna TTB 17 s výkonem 1,7 kW a hloubkou pouze 13 cm (topení pro 6 - 9 m2)

11. Polymorfismus, virtuální metody. 12. Abstract, abstraktní třída a metoda. 13. Protected. 14. Vícenásobná dědičnost, interface. 15. Static, statická. Kasa.cz patří mezi největší e-shopy na českém trhu. Svým zákazníkům nabízíme kompletní sortiment elektra, sportovního zboží, zahradní techniky, vybavení do dílny, chovatelských potřeb, dětského vybavení a spoustu dalších doplňků pro volný čas a zábavu. Nabízíme širokou škálu nadstandardních služeb a zákaznického servisu. Navíc osobní odběr zdarma ve. Pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu: 4D, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmraz..

Statické třídyVestavné chlazení : shop

Juka Hawana G 100/115 statická Juka Hawana G 100/115 statická bez agregátu Juka Hawana G 125/115 statick Energetická třída: E: Popis ; Dotaz prodejci ; Popis. Vlastnosti: chladicí vitrína obslužná statické chlazení vestavěný agregát digitální termostat. V Electro.cz nabízíme volně stojící pračky předem od výrobců jako Whirpool, Zanussi, Bosch a dalších. Široká nabídka sortimentu, vlastní doprava, proškolen Na tento produkt je záruka 4 roky Díky zabudovanému osvětlení LEDSpot v odsavači par 600 už vám nikdy nic neunikne. Poskytuje jasné světlo, abyste měli absolutní přehled o tom, co se právě děje v hr..

Porovnání cen electrolux exp12hn1w6 bila doprava zdarma, srovnání cen electrolux exp12hn1w6 bila doprava zdarma na portálu HLEDEJCENY.cz Mraznička šuplíková ZFU23403WA Výška (cm): 155 Technologie: Statická En. třída: A+ Ovládání: Elektronické dotykové, za dverami, vrchný panel Čistý objem chladicího prostoru / mrazničky (l) : 0/194 Hlučnost (dB): 40 Ventilátor: Ne Nízkoteplotní zásuvka: Ne Custom Flex: Ne Barva: Bílá Rozměry VxŠxH (mm): 1550x595x66 Můžete vysvětlit, proč funguje následující? veřejná třída GenericsTest<t> {public void doSomething (T v1, T v2) {} veřejná statika <t> void doSomethingStatic (T v1, T v2) {...</t></t> Siwi Statická pole tyto problémy nemají. static je klíčové slovo v C a C ++, takže spíše než obecný popisný termín má static při použití na proměnnou nebo pole velmi specifický význam. Složitost zmatku má tři odlišné významy v samostatných kontextech. Z tohoto důvodu může být statické pole pevné nebo dynamické

C# tutorial třídy a konstruktor - ASPon

Statická metoda je obyčejná funkce, deklarovaná uvnitř třídy. Deklarace je uvedena vestavěným dekorátorem @staticmethod (viz odst. 12). třída (class) Uživatelsky definovaný typ. Třídu lze považovat za prototyp objektů, určující jejich vlastnosti a chování ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

c# - Jak může statická třída pocházet z objektu

Energetická třída spotřebiče. Určuje energetickou náročnost (množství spotřebovávané energie) spotřebiče podle směrnice Evroé unie. Nejméně energeticky náročná je třída A+++, nejvíce třída G. Každý prodávaný spotřebič musí mít energetický štítek označující jeho třídu Jsou to statická a dynamická vazba. klíčový rozdíl mezi statickou vazbou a dynamickou vazbou je to, ve statické vazbě je vazba vyřešena v době kompilace, zatímco dynamická vazba je vyřešena v době běhu, veřejná třída Circle rozšiřuje tvar Tato statická kancelář spolupracuje na větších projektech převážně s externími spolupracovníky. Přehled větších projektů. Administrativní centrum Platinium - Veveří ulice, Brno - dokončeno 2004; Rekonstrukce a nástavba OP ČS, a.s.- Třída svobody, Olomouc- dokončeno 200 Třída energetické účinnosti neudává se Statická ztráta 190 W Užitný objem 2005 l Technické údaje Celkový objem nádrži 2005 l PS 2000 N+ s izolací Max. teplota v nádrži 95 °C Max. tlak v nádrži 3 bar Materiály Nádrž S235JR Izolace pláště nádrže flís Vnější povrch izolace pláště koženk

Mám aplikaci MVC 5 ASP.net, která funguje perfektně. Můj kolega vytvořil projekt, který načítá data ze souborů a chrlí některé z nich, aby vydal nějaké výpočty, abych je mohl zobrazit v th. Třída pevnosti GL 24h: GL 28h BSH je vhodný všude tam, kde je vyžadována vyšší statická únosnost oproti stavebnímu řezivu. Vyniká také svojí výbornou rozměrovou stálostí a estetickými vlastnostmi. Proto je využíván v nosných částech krovu, také jako nosné vazníky u konstrukcí hal, mosty, různé překlady a.

Botanická 256, 362 63 Dalovice. okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj. Projektanti, projektování, Stavební inženýrství, Statici. Právě je zavřeno. Dnes otevřeno 8 - 14. 0 (0 hodnocení) Naše aktuální projekty naleznete ZDE. +420 602 455 293. Web Galerie Pokus č.6 - statická elektřina . Pomůcky: plastový obal na sešit, eurofolii, apod. dva balónky provázek tyč na zavěšení balónků Postup: Položili jste si někdy otázku, odkud se bere elektřina? Ukažme si tu nejjednodušší - statickou elektřinu a její účinky. Elektrickým nábojem můžeme tělesa nabít (zelektrovat. Třída energetické účinnosti. neudává se: Statická ztráta; 125 W Užitný objem: 885 l Celkový objem zásobníku. 885 l Max. teplota v zásobníku. 95 °C Max. tlak v zásobníku. 10 bar Průměr zásobníku. 790 m Kombinovaná chladnička statická Energetická třída A+ + barva titanium • objem chladničky: 175 litrů • objem mrazničky: 87 litrů • spotřeba el. energie: 219 kWh/ rok • zmrazovací kapacita: 3,5 kg/ 24 hod • akumulační doba: 16 hodin • hlučnost: 40 d

Konzistenční třída NLGI 2 DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, % 2 - 5 Mazací schopnost Zkušební stroj SKF R2F, postup B při 120 °C obstálo Korozní vlastnosti na mědi DIN 51 811, 100 °C max. 2 Trvanlivost plastického maziv Kombinovaná chladnička statická CSA270K30XPN Objem chladničky: 175 lit. Objem mrazničky: 87 lit. Energetická třída: F Spotřeba el. Energie: 275 kWh/rok Zmrazovací kapacita: 4kg/24h Akumulační doba: 16 hod. Klimatická třída Navíc jsou LED svítidla menší a energeticky úspornější než běžné žárovky, a proto jsou ekologičtější. KLÍČOVÉ SPECIFIKACE. Rozměry (mm): 845x960x700. Energetická třída: D. Technologie zchlazování: statická. Ovládání: Elektronické. Čistý objem mrazáku (l): 254. SPECIFIKACE. Kontrolní panel s LCD Kombinovaná chladnička statická Energetická třída A+ barva bílá • objem chladničky: 142 litrů • objem mrazničky: 87 litrů • spotřeba el. energie: 245 kWh/ rok • zmrazovací kapacita: 3,5 kg/ 24 hod • akumulační doba: 16 hodin • hlučnost: 40 dB • klimatická třída: SN-ST • LED světlo na stropu • mrazák s.

Frost Free Low Frost Technology No Frost Statická Statická ventilační ; D E F ; Bílá Nerez Stainless Steel Look Stříbrná ; Zrušit filtry Filtrovat. Přidat ke srovnání . CHSBSV 5172XN : Výška (mm) 1770 : Šířka (mm) 900 : Total Unit Capacity (l) 442 : Energetická třída: F : Emise akustického hluku (NEL 2020) 40 : Hlavní. Akumulační kamna statická TTB 8 - 850 W. Statická akumulační kamna TTB 8 výkon 850 W - hluboká jen 13 cm (topení pro 3 - 5 m2

Dokončení seriálu objektově orientované programování v C++

Kombinovaná chladnička statická, energetická třída: F, LED osvětlení, možnost otočení dveří, objem 175l/87l, mrazící kapacita: 4kg/24h, ,. NAD v1 Základní informace o akumulačních nádržích bez vnitřního zásobníku NAD 50, 100, 250, 500, 750, 1000 v1. NAD 50 - 250 - akumulační nádrž s polyuretanovou izolací a plechovým lakovaným pláštěm. NAD 500, 750, 1000 - Akumulační nádrže NAD jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210 mm se může použít. Klimatická třída: SN-N-ST-T Objem prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami (lit.): 198.2 Třída energetické účinnosti: F Celkový objem (lit.): 198 Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (°C): -1

Statická vnořená třída v Javě, proč

LUB1AF19W. Mraznička šuplíková; Electrolux LUB1AF19W; Výška (cm): 125; Technologie: Statická; En. třída: F; Ovládání: Elektronické, vrchný panel. Klimatická třída Teplota, ve které je možno chladničku provozovat: SN od 10°C do 32°C, N od 16°C do 32°C, ST od 18°C do 38°C, T od 18°C do 38°C SN-N-ST- Typ Volně stojící Konstrukce jedny dveře šuplík Displej / ovládací panel ano Objem 140 l ruční rozmrazování mrazničky Mrazicí kapacita 10 kg / den Skladování bez napájení 12 h Hluk 40 dB Energetická třída A + Ovládání mechanické Barva bílá Výška 125,2 cm Šířka 54,5 cm Hloubka 59,7 cm Hmotnost 40,02 k Energetická třída A+. Spotřeba energie - statická (H+S ohřev) 0.89. Spotřeba energie - Multifunkce (s ventilátorem) 0.79. Obecná velikost Velká. Čas pečení - statická funkce (min.) 51. Čas pečení - multifunkce (min.) 43. Hlučnost (dB) 48. Spotřeba v pohotovostním režimu (W) 0.99. Plocha největšího plechu (cm²) 142 Jsou k dispozici v rozdílných konstrukcích vyhovujících mnoha aplikacím. Antistatické tyče se mohou doplnit o vzduchovou clonu, vzduchovou trubku, rotační trysky, kartáče, odsávací jednotku, mohou být i součástí potrubí pneumatické dopravy, existují i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), nebo do velmi čistých prostředí Clean Room ISO 14644 Class.

CHTL 482W | CHLADNIČKY | CandyBeko RCSA 300 K30XPMala trouba na peceni levně | Blesk zbožíMultifunkční tabule

Vestavná statická chladnička v energetické třídě F s celkovým objemem 128 l, mechanickým ovládáním a šetrným LED osvětlením. Beko BU1103N disponuje automatickým odmrazováním a možností změny směru otevírání dveří NORDline UR 600 ST statická, bílá gastro lednice. Chladící skříň UR 600 ST plnými dveřmi v bílém provedení, vlajková loď z nejprodávanější a kvalitní modelové řady UR . Statické chlazení: chladící prostor je vychlazovaný výparníkem bez nuceného oběhu Lednice s mrazákem nahoře, energetická třída F, klimatická třída SN a ST, objem ledničky 177l, objem mrazáku 46l, volitelné, počet polic lednice 4, počet přihrádek mrazáku 2, počet chladicích okruhů 1, bílá ba... Více informací. od 5 549 Kč do 6 490 Kč