Home

Pěnodějka obecná

AgromanualShop.cz prodej přípravků: Vrbenská 2083 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 202 311 mobil: 602 442 581, 725 421 540 shop@agromanual.c pěnodějka obecná Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Hemiptera - polokřídlí » čeleď Aphrophoridae » rod Philaenus - pěnodějka Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius /L./) Velikost 5-6 mm. Je velmi hojná na loukách nebo v křovinách na okrajích lesů. Zbarvením je proměnlivá. V horských oblastech bývá dospělec zbarven tmavě , v nížinách světle. Dospělci se vyskytují od dubna do září na různých rostlinách, také na kulturních Pěnodějka červená má délku těla kolem jednoho centimetru. Ve zbarvení dominuje červená a černá barva. Pěnodějka červená je velice podobná pěnodějce nížinné (Cercopis sanguinolenta), od níž se odlišuje obloukovitě zahnutým červeným pruhem ve vnější polovině křídel (pěnodějka nížinná má červený pruh rovný). ). Nápadný je však rozdíl mezi oběma. Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) se může chlubit skoky s jedním z největších zrychlení v živočišné říši - těsně po odrazu dosahuje hodnoty až 5,4 km∙s -2 a odrazová rychlost je 4,7 m∙s -1.Oporu pro odraz z hladkého povrchu listů získává díky zinkem zpevněným ostnům na chodidlech a holeních zadního páru nohou, které se zabodávají do kutikuly a.

Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763) - pěnodějka nížinná. Čeleď: Cercopidae - pěnodějkovití Status: běžný druh Popis: Délka těla 8-10 mm. Oči nasedají po stranách široké hlavy, mezi nimi jsou krátká tenká tykadla. Ze spodní strany hlavy vybíhá sosák. Za hlavou je velký štít a menší trojúhelníkový štítek Synonyma pěnodějka obecná synonyma. Která slova mají podobný význam jako pěnodějka obecn. Stejnokřídlí (Homoptera) jsou bývalý řád hmyzu, který byl nově zařazen, spolu s plošticemi, do řádu polokřídlí (Hemiptera). Kdysi byl rozdělen na několik podřádů, ze čtyř podřádů byly učiněny nadčeledi a křísi zůstaly podřádem. Patří mezi ně: molice, mšice, mery, červci, křísi, pěnodějky, cikád Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) Levandule, chryzantémy, růže, astry, vrby a jiné Chomáčky pěny na listech, v nichž jsou ukryté larvy pěnodějky, sající šťávu z listů Červen až červenec Pravidelná prohlídka rostlin a včasný zásah Omývání listů vodou Plíseň šedá (Botrytis cinerea

Pěnodějka obecná - Atlas - Agromanuál

Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) Roháček kozlík (Dorcus parallelopipedus) Roháč obecný (Lucanus cervus) Zlatohlávek tmavý (Oxytherea funesta) Páteříček obecný (Cantharis rustica) Ponrava - Chroust obecný (Melolontha melolontha) Hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo) Mrchožrout znamenaný (Oeceoptoma thoracica pěnodějka obecná Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) Tato funkce ukáže seznam obrázků přiřazených k taxonu a všem jeho podtaxonům (nebo i nadtaxonům, dle volby v nastavení). Ukazuje tedy jen část galerie omezenou na určitý taxon. Nejbližší příbuzná kategorie galerie -. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) je malý pěvec z čeledi pěnkavovitých.Je široce rozšířená, vyskytuje se na všech kontinentech východní polokoule a díky svému častému výskytu v těsné blízkosti lidských obydlí je i dobře známá. Samec je díky svému zbarvení naprosto nezaměnitelný. Naproti tomu samice je převážně nevýrazně hnědá se světle růžovým. Zkontrolujte 'pěnodějka obecná' překlady do perština. Prohlédněte si příklady překladu pěnodějka obecná ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Philaenus spumarius (pěnodějka obecná) BioLib

Vzdušnicovci - Hmyz - Stejnokřídlí - Pěnodějka obecn

Pěnodějka obecná - Philaenus spumarius - u rybníka. Jakmile budou k dispozici výsledky automatického dokončování, pomocí šipek nahoru a dolů je můžete zkontrolovat a stisknutím klávesy Enter vybrat Pěnodějka obecná larvy. Pěnodějka obecná nymfy. Pěnodějka obecná imago. Pěnodějka nížinná. pěnodějka obecná - vajíčko + larva - chráněna pěnou. Ploštice - ploché tělo. ruměnice pospolná - barva černo - červená - žijí ve společenstvech na kmenech (lípy) kněžice chlupatá, zelená - vysává šťávu z měkkých plodů - borůvky, maliny, jahody - zanechávají pachy. štěnice domácí - noční živočich. Popisovaný jev má nejspíš na svědomí pěnodějka obecná (Philaenus spumarius). Právě počátkem léta se objevují na stoncích a listech chomáčky pěny vzhledu slin. V nich jsou důmyslně ukryté drobné hmyzí nymfy. Pokud pěnodějky sají na vrcholcích výhonků, mohou je zdeformovat

Pěnodějka červená (Cercopis vulnerata) - ChovZvířat

pěnodějka obecná vytváří na rostlinách chomáče pěny →vyvíjí se v ní larvy 1, 2 cikáda chlumní ♂vydávají cvrčivé zvuky 1, 2 molice skleníková 1, 2 puklice švestková ♀mají ochranný štítek, po jejich uhynutí se pod ním vyvíjí vajíčka 1, 2 video -cikád pěnodějka obecná . larva si vytváří pěnovitý obal - často např. na trávě při procházce lesem a okolím roháč obecný. samci mají na hlavě ohromná kusadla, samice ne je našim největším broukem larvy se vyvíjejí v trouchnivém dřevě dubů nejčastěji je vidět na starých stromech v parcích potrava míza strom 2 -jepice obecnÁ 3 -vŠekazi -termiti 4 -cvrČek polnÍ 5 -ŠvÁb obecnÝ 6 -kudlanka nÁboŽnÁ 7 -ŠÍdlo modrÉ 8 -krtonoŽka obecnÁ 10 -cikÁda 9 -motÝlice lesklÁ 11 -saranČe stĚhovavÉ 20 -pĚnodĚjka obecnÁ 12 -kobylka zelenÁ 13 -straŠilka australskÁ 14 -vÁŽka ploskÁ 15 -saranČe modrokŘÍdlÉ 16 -mŠice makovÁ 17.

Level 4 - Poznávačka BiO živočichové, poznávačka

Pěnodějka zatíná drápky - Časopis Vesmí

  1. Stovky kilometrů překoná bakterie hravě díky mezinárodnímu obchodu. Na kratší vzdálenosti je přenašečem hmyz, který na rostlinách saje - například křísi a pěnodějky (pěnodějka obecná (Philaenus spumarius), sítinovka zelená (Cicadella viridis) a další) kteří se běžně vyskytují i u nás. Sají přímo z xylému.
  2. Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) škodí nejčastěji na plamenkách. Vyskytuje se též na chryzantémách a jahodníkách. Vyskytuje se též na chryzantémách a jahodníkách. Larvy zastihneme na jaře, dospělé křísi v červnu
  3. Je to:a) slunéčko sedmitečné b) kněžice pásovaná c) pěnodějka obecná. Další zástupce patří do řádu mezi ploštice. Je to:a) bruslařka obecná b)znakoplavka obecná c)cikáda. Poznej zástupce a zařaď ho do řádu:Vyhrabává si chodby v zemi. K tomu jsou uzpůsobeny její pření končetiny - jsou lopatkovitě rozšířené

Cercopis sanguinolenta - pěnodějka nížinná Cercopidae

jsou za nejvýznamnější přenašeče považovány pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) a křísek zelený (Cicadella viridis). Hlavní cestou průniku bakterie na nová území je přemísťování napadených rostlin určených k pěstování. Za významný způsob průniku patogenu na území EU je považován dovo bruslařka obecná kněžice páskovaná kněžice zelená ruměnice pospolná splešťule blátivá štěnice domácí znakoplavka obecná. mšicosaví mšice. křísi cikáda chlumní pěnodějka červená.

Dobrý slovník čeština pěnodějka obecn

- pěnodějky - vytváří na listech bílý pěnový obal pro nymfu, pěnodějka červená, obecná - cikády - subtropy ale i ČR , u nás cikáda chlumní (paseky , křoviny ) a cikáda viničná - mšice - složitý vývoj některá stádia s křídly i bez, na zadečku voskové žlázy, vylučují medovk Pěnodějka obecná - 5mm, louky na okrajích lesů, tvoří si pěnový obal, který ji chrání (připomíná sliny) Mera jabloňová - 3mm, napadají ovocné stromy řád Ploštice: ploché tělo, přední křídla přeměněna v polohovky (ztvrdlé útvary), bodavě-sací ústní ústrojí, suchozemští zástupci mají pachové žlázy. 15 pěnodějka obecná potápník vroubený můra gama = kovolesklec gama mravenec faraon 16 ruměnice pospolná potemník moučný nesytka sršňová mravenec lesní 17 rus domácí roháč obecný obaleč jabloňový mravkolev běžný 18 rybenka domácí slunéčko sedmitečné okáč bojínkový octomilka obecná

Zadní nohy mají skákavé, což jim umožňuje odskakovat z listů, jakmile se rostliny dotkneme. Tím právě často unikají pozornosti zahradníků. Škodí většinou na spodní straně listů, kde vznikají po jejich sání stříbřitě bělavá místa. Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) škodí [] ČÍST DÁL Pěnodějka obecná: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Stejnokřídlí: Členovci - Vzdušnicovci: Perleťovec vetší: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Motýli: Členovci - Vzdušnicovci: Perlorodka říční: Měkkýši - Mlži: Měkkýši: Pestrokrovečník včelový: Členovci - Vzdušnicovci - Hmyz - Brouci: Členovci - Vzdušnicovci. Sprawdź tłumaczenia 'pěnodějka obecná' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'pěnodějka obecná' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę

Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'pěnodějka obecná' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für pěnodějka obecná-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik pěnodějka obecná ­ chomáčky pěny na rostlinách ( ochrany larvy) Ploštice ruměnice pospolná ­ zploštělé tělo, černý podklad, červená kresba bruslařka obecná ­ na hladině vod vodoměrka štíhlá znakoplavka obecná splešťule blátivá.

Stejnokřídlí - Wikipedi

Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) (Hemiptera: Aphrophoridae), polyfágrozšířený v celé oblasti, pro kterou bylo riziko hodnoceno, byl identifikován jako hlavní vektor této bakterie v Apulii. Pravděpodobnost přenosu X. fastidiosa ze zemí s výskytem je velmi vysoká s rostlinami určeným Pěnodějka obecná • larva tvoří chomáčky pěny na rostlinách, chrání ji při vývinu • dospělci asi 1 cm, dospělci i larvy sají šťávy rostli Máta kadeřavá. Mentha crispa L.. Původním areálem výskytu je Středomoří.Více o původu a účincích máty kadeřavé zde.. Botanický popis. Máta kadeřavá je vytrvalá bylina, která dosahuje výšky až 80 cm.Lodyha nese vstřícné, krátce řapíkaté listy.Květy jsou lehce fialové a jsou uspořádány v klasy.Plodem je tvrdka.Kvete celé léto a výrazně voní mandloň obecná ( ) a broskvoň obecná ( ).P.dulcis P.persica. Napadá i další ovocné plodiny, např. hrušeň písečnou - nashi ( ),Pyrus pyrifolia hruškovec přelahodný - avokádo ( ), brusnici (Persea americana Vaccinium pěnodějka obecná a křísek zelený Jepice obecná I oni potřebují diář Vědecký název: Ephemera vulgata L Kmen: Arthropodia Třída: Insecta Řád: Ephemeroptera Míry: 17 mm Bydliště: Střední Evropa Jepice jsou symbolem krátkosti života. Dospělci žijí několik hodin až dva týdny (vliv má i teplota, za chladného počasí žijí déle)

Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice rybízová na rybízu Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice jabloňová na jabloni Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice třešňová na listech třešní Hmyz s proměnou nedokonalou Pěnodějka obecná larvy vytvářejí na rostlinách chomáče pěny vysávají šťávy r OP VK 34/6 - Přírodní vědy - šablona č. V/2 Hmyz s proměnou nedokonalou 6. ročník Vývin: vajíčko - larva - dospělec - larvální stádium = NYMFA - liší se od dospělce pouze tím, že nemá plně vyvinuta křídla a pohlavní orgány Řády hmyzu s proměnou nedokonalou: Rybenky Vážky Rovnokřídlí Strašilky Vši Stejnokřídlí Ploštice Řád: Rybenky Bezkřídlí. What other words in Czech have the same or similar meaning as pěnodějka vrbová? pěnodějka vrbová Czech » Czech. pěnodějkovití pěnodějka obecná Pěnodějka obecná - na rostlinách v pěně = larvy 9.PLOŠTICE Ruměnice pospolná - býložravá i masožravá Bruslařka obecná - na hladině vod Matematika Vyučující: Iva Vokatá Období: 15. 3. - 19. 3. 2021 Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz Pondělí 15. 3. 2021 - online hodin

Galerie » Jiní živíPoznávačka: Hmyz

Jak na zahradu/Škůdci a choroby/Poškození listů - Wikiknih

Pěnodějka obecná klade vajíčka na podzim do . kůry nebo do pletiva. Larvy se líhno u v dubnu. Křískovití během . roku vytvářejí 1-3 generace. Pěnodějka obecná i křískovití FOTOBANKA Klubu fotografů přírody. Nové foto Makro Myslivost Rybářství Stopy a pobytové znaky Ptáci Savci Ostatní živočichové Rostliny a houby Krajina Kompozice a forma Různé. Jazyk vyhledávání. Česky Anglicky Latinsky. Autor. ::: Všichni autoři ::: Andrš Vlastimil Blahníková Jana Griger Ján Hain Mirko Hanibal Pavel. Další řády hmyzu s proměnou nedokonalou Kněžice Kněžice pásovaná Kněžice zelená Vroubenka smrdutá při rozmáčknutí nepříjemně páchne řád Strašilky z tropických oblastí Pakobylka indická: hůlkový tvar, 3 páry nohou, bezkřídlé - býložraví - v insektáriích - listy ostružiníku Strašilka australská Strašilka obrovská řád Vši bez křídel, končetiny s.

Zástupci: mšice rybízová, pěnodějka obecná, molice skleníková SP - vyber si jednoho z nich a do sešitu napiš 3 informace (str. 54) řád: polokřídlí - mají ploché tělo - ústní ústrojí je bodavě sací - 1. pár křídel jsou polokrovk 95. Vážka obecná 96. Včela medonosná 97. Veš dětská 98. Vodoměrka štíhlá 99. Vodomil černý 100. Vosa obecná 101. Vosa útočná 102. Vrtule třešňová 103. Zlatohlávek zlatý 104. Zlatoočka obecná 105. Znakoplavka obecná 106. Zobonoska révová 107. Žluťásek řešetlákový Kmen Ostnokožci 16. 1. Hadice 2. Hvězdice. Aktuální systém organismů se díky poznatkům mění tak rychle, že se obvykle do středoškolských materiálů nestihne dostat. Systém zde uvedený vychází spíše ze zvyklostí a starších verzí

Poradna - Pěna na rostlinách - Zahradacentru

Jak jest krasankowate po czesku? Sprawdź tłumaczenia słowa krasankowate w słowniku polsko - czeski Glosbe: pěnodějkovití, pěnodějka vrbová, pěnodějka obecná Utajená operace kolem ERÚ odhalila totální selhání hlídačů cen. ‚Máme nezlomné důkazy,' říká Havlíček Dědeček 2.0. Důchodci se díky koronaviru propojují s moderními technologiemi, mění se i témata k hovor

Level 4 - Poznávačka BiO živočichové - MemriseCikáda obecná | cikády (cicadoidea)

Vespula vulgaris - vosa obecná. Jako předchozí druh, hnízda v norách. Vespa crabro - sršeň obecná. Tělo 3,5 cm, velká, chráněná, užitečná (loví mouchy) Apis mellifera - včela medonosná. Včelstvo asi 40-70000 jedinců, tři kasty (samička-královna, dělnice, samečkové-trubci). Bombus terrestris - čmelák zemn - přenašeči -hmyz (pěnodějky, křísi) -pěnodějka obecná - teplota -dokáže přezimovat v průběhu mírné zimy - t pod bodem mrazu bakterie ničí - taxonimie -složitá, kmeny, poddruhy -fastidiosa, pauca, multiplex, sandyi - přenos -transport rostlin, náhodný transport přenašeč Origin of image. Czechia, Stráž pod Ralskem. 15 October 2020. Technical note. Olympus SH 50. Author rights ?. Note: If not otherwise indicated image is property of its author and cannot be used without his permission Pěnodějka zatíná drápky Ondřej Vrtiška Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) se může chlubit skoky s jedním z největších zrychlení v živočišné říši - těsně po odrazu dosahuje hodnoty..

*pěnodějka obecná - je malý hmyz, který ukládán své larvičky do pěnových chuchvalců na stéblech trav na louce *ploštice jsou zvláštní druh hmyzu, některé sají šťávy rostlin, například ruměnice pospolná (tu můžete hned na jaře vidět ve velkém množství na kmenech stromů v parku- u kořenů Nenápadný hmyzí rekordman - pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) Systematické zařazení: pěnodějkovití, polokřídlíKde jej naleznete: jeden z nejběžnějších druhů evroého hmyzu, u nás zcela běžná na loukách a v parcíchCharakteristiky skoku: 70 cm při délce 0,6 mm, tedy 117x více, než sama měř Za hynutí olivovníků skutečně může tato bakterie, přenáší ji drobný brouk jménem pěnodějka obecná. A protože se šíření nepodařilo zastavit v počátku, italské olivovníky jsou dnes v některých oblastech zcela mrtvé. Farmáři, kteří své stromy nechtěli pokácet, mají jen oči pro pláč.. Pěnodějka červená (Cercopis vulnerata) Cikáda viničná (Tibicen hematodes) Podřád: Mšicosaví (Sternorrhyncha) •Drobné druhy do 6 mm Moucha domácí Bzučivka zlatá Bzučivka rudohlavá Masařka obecná Kuklice červenonohá (Calliphora vomitoria) (Sarcophag bruslařka obecná Cerris lacustris křísi (Auchenorrhyncha) pěnodějka červená Cercopsis vulnerata (sanquinea) brouci (Coleoptera) Páteřičkovití Cantharidae páteříček sněhový Cantharis fusca páteříček žlutý Rhagonycha fulva Slunéčkovití Coccinellidae slunéčko sedmitečné Coccinella septenpumctata Tesaříkovití.

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011-2012 Seznam organismů kategorie C a D 2 Seznam rostlin a hub doporučených pro praktickou část soutěže - určování přírodni obecná, mandloň obecná, broskvoň obecná, réva vinná pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) křísek zelený (Cicadella viridis) přenašei bakterie Xylella fastidiosa. Ovocné plodiny a réva vinná.

Hmyzí hlava: tykadlo ednoduc oko lořen oko kuadlo čeliti lavoru adeček ry noou rotední noy adní k˝ídla p˝ední noy adní noy lava ru adeček p˝ední k˝ídl Cercopidae - čeleď stejnokřídlého hmyzu z podřádu křísů.Larvy žijí v ochranném pěnovitém obalu; sají na rostlinách. V České republice žije 15 druhů. K nejhojnějším patří pěnodějka obecná, Philaenus spumarius, která saje na mnoha bylinách i dřevinách. Datum vytvoření: 14 pěnodějka obecná. ruměnice pospolná. kněžice zelná. znakoplavka obecná. bruslařka obecná. • Pěnodějka obecná: larvy vytvářejí chomáče pěny na listech, sají rostlinné šťávy • Molice skleníková: ve sklenících nebo na pokojových rostlinách • Puklice švestková: má ochranný štítek. Ploštice • Ploché tělo, bodavě sací ú.ú., 1. pár křídel -polokrovky

Vzdušnicovci - EDUCAne

HMYZ. obrazové tabule - PDF Free Download. HMYZ obrazové tabule. 1.Mákovka vodní 2.Rybenka domácí 3.Jepice obecná 4.Jepice podenka 5.Pošvatka rybářice 6.Škvor obecné 7.Střechatka obecná 8.Srpice obecná 9.Blecha obecná 10.Loptouš slepičí Stejnokřídlí podřád: křísi • Pěnodějka obecná Řád. Stejnokřídlí podřád: křísi • Cikáda skupina HOLOMETABOLA skupina hmyzu s tzv. proměnnou dokonalou, tj. včetně stadia kukly Řád: Síťokřídlí • Zlatoočka skvrnitá řád: Srpice - Mecoptera • srpice obecná Řád: chrostíci • Chrostík velký řád. 8 -krtonoŽka obecnÁ 10 -cikÁda 9 -motÝlice lesklÁ 11 -saranČe stĚhovavÉ 20 -pĚnodĚjka obecnÁ 12 -kobylka zelenÁ 13 -straŠilka australskÁ 14 -vÁŽka ploskÁ 15 -saranČe modrokŘÍdlÉ 16 -mŠice makovÁ 17 -pakobylka indickÁ 18 -veŠ dĚtskÁ 19 -rybenka domÁcÍ 21 -ŠidÉlko vĚtŠÍ 22 -mŠice zelnÁ 23 -lupenitka 24 -kobylka Pěnodějka obecná, červená( vytváří pěnové chuchvalce na větvích- larvy) 2. podřád Mery Mera jabloňová- sají šťávy,larvy škodí na jabloních- přestávají plodit ovoce 3. podřád Molice- Molice skleníková( na okrasných skleníkových rostlinách) 4. podřád Mšic pěnodějka červená. mšice. vlnatka krvavá. puklice švestková. molice skleníková vši veš dětská ploštice kněžice pásovaná. ruměnice pospolná. splešťule blátivá. jehlanka válcovitá. vodoměrka. bruslařka. znakoplavka. štěnice domácí rovnokřídlí kobylka zelená. saranče obecná. cvrček polní. cvrček domác

Zástupci: cikáda sedmnáctiletá, viničná, chlumní, pěnodějka obecná nížinná žilnatky - přenašeči virové bezsemenosti R 2. skupina: mery - drobní, přezimují na letorostech R, vylíhlé larvy napadají pupeny a květy R Zástupci: mera jabloňová 3. skupina: mšic nitěnka obecná, chobotnatka rybí, pijavka koňská, pijavka lékařská. 6 Procvičuj si učivo na www.skolasnadhledem.cz cikáda chlumní - vydávají cvrčivé zvuky, pěnodějka, mšice, vlnatka krvavá, puklice švestková, molice skleníková. 7 Procvičuj si učivo na www.skolasnadhledem.cz akladatelství Fraus 201 www.fraus.c plovatka bahenní pěnodějka okružák ploský mšice liška obecná psík mývalovitý mýval severní medvěd hnědý jezevec lesní lasice hranostaj norek evroý tchoř tmavý vydra říční kuna lesní kuna skalní kočka divoká rys ostrovid kůň Převalskéh cvrček polní , krtonožka obecná - v zemi, vyhrabává chodby - má hrabavé končetiny, škodí ožíráním kořenů zahradních rostlin 3. Podřád: Sarančata pěnodějka obecná larvy vytvářejí na rostlinách ochranný pěnový obal)-.

Pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) - Blogge

neophilaenus - pěnodějka philaenus - pěnodějka neophilaenus minor - pěnodějka malá neophilaenus infumatus - pěnodějka nahnědlá philaenus spumarius - pěnodějka obecná philaenus spummarius - pěnodějka obecná neophilaenus lineatus - pěnodějka páskovaná neophilaenus albipennis - pěnodějka pestrá neophilaenus campestris. pěnodějka obecná ­ chomáčky pěny na rostlinách ( ochrany larvy) Ploštice ruměnice pospolná ­ zploštělé tělo, černý podklad, červená kresba bruslařka obecná ­ na hladině vod vodoměrka štíhlá znakoplavka obecná splešťule blátivá.

Philaenus spumarius (pěnodějka obecná) - Obrázky BioLib

Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice rybízová na rybízu Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice jabloňová na jabloni Hmyz s proměnou nedokonalou Mšice třešňová na listech třešní Hmyz s proměnou nedokonalou Pěnodějka obecná larvy vytvářejí na rostlinách chomáče pěny vysávají šťávy r V úterý 29. 5. 2012 proběhlo závěrečné setkání dětí, které se podílely na přírodopisné části česko-polského projektu Společně objevujeme svět. Žáci po celý rok zkoumali, co žije a roste na jednotlivých lokalitách kolem velkého okruhu naučné stezky v Šenově. Vše vyfotili a z fotografií vyrobili závěrečné.

Pěnkava obecná - Wikipedi

Pěnodějka Řád: Vši Veš dětská Řád: Síťokřídlí Mravkolev běžný. Řád: Blechy Blecha obecná Řád: Motýli Babočka admirál Babočka kopřivová Babočka paví oko Bekyně mniška Bělásek zelný Lišaj smrtihlav Otakárek fenyklový Přástevník medvěd 6.X, 6.Y: Poznávačka ‐ HMYZ Rybenka domácí Jepice obecná (Ephemera vulgata) Pošvatka rybářice Motýlice obecná, Šidélko páskované Vážka ploská (Libellula depressa) Škvor obecný (Forficula auricularis) Kudlanka nábožná (Mantis religiosa) Šváb obecný (Blatta orientalis) Všekaz středozemn pěnodějka mšice veš dětská ruměnice pospolná kněţice pásovaná splešťule blátivá znakoplavka obecná bruslařka vodoměrka štěnice domácí veverka obecná sysel obecný svišť horský bobr evroý plšík lískový křeček polní hraboš polní myš domácí krysa potkan vlk . liška obecná

PPT - Poznávačka : HMYZ PowerPoint Presentation, freeTermiti zástupci, termiti (isoptera), též známí jakoBio – roztřízený hmyz

Mšice rybízová Mšice jabloňová Mšice třešňová Pěnodějka obecná Molice skleníková Puklice švestková 8. PLOŠTICE - ú. ú. bodavě sací, ploché tělo, 1. pár křídel = polokrovky, někteří bez křídel Ruměnice pospolná Bruslařka obecná Štěnice domácí - parazi Mšice se živí mízou rostlin, a zejména mladé. pěnodějka obecná AGROVOC Thesaurus. pěnodějka vrbová AGROVOC Thesaurus. Zobraziť algoritmicky generované preklady. Príklady pridať Himantopus leucocephalus Pisila bělohlavá - rackovití (Laridae): Larus dominicanus Racek jižní - rybákovití (Sternidae): Sterna caspia Rybák velkozobý Měkkozobí - holubovití (Columbidae): Hemiphaga novaeseelandiae Holub maorský Papoušci - loriovití (Psittaculidae): Cyanoramphus auriceps Kakariki žlutočelý Platycercus eximius Rosela pestr 1 poznÁvÁnÍ hmyzu i projekt eu penÍze ŠkolÁm operaČnÍ program vzdĚlÁvÁnÍ pro kon.. Rys ostrovid. Jelen lesní. Myšice lesní. Rejsek horský. Lejsek malý. Puštík bělavý. Jeřábek lesní. Pěnice černohlavá. Mlok skvrnitý. Střevlík. pěnodějka obecná GlosbeResearch. pěnodějkovití AGROVOC Thesaurus. pěnodějka vrbová AGROVOC Thesaurus. Zobraziť algoritmicky generované preklady. Príklady pridať