Home

Stejné rodné číslo

Změna rodného čísla může být provedena v případě, že mají dvě osoby či obyvatelé stejné rodné číslo. Dále pokud bylo osobě přiděleno nesprávné rodné číslo nebo pokud je prováděno nezrušitelné osvojení. Posledním důvodem ke získání nového rodného čísla je, pokud došlo ke změně pohlaví Stejné rodné číslo jako je v České republice, mají i občané Slovenské republiky. Jak zjistit rodné číslo? Kompletní rodné číslo můžete najít: na občanském průkaze, na kartičce zdravotní pojišťovny ; v rodném listě, v oddacím listě, v dokladu o registrovaném partnerství

Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům Česka.Rodné číslo je upraveno v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Z rodného čísla lze odvodit datum narození a pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné číslo mezi osobní údaje.V mnoha dalších státech se používají obdobné číselné identifikátory, shodný formát. Zákon i nadále výslovně zakazuje, aby stejné rodné číslo bylo přiděleno více fyzickým osobám. Je otázkou, jaký má tento imperativně formulovaný pokyn zákona význam, vzhledem k tomu, že takový stav by neměl vůbec přicházet v úvahu, leda jako důsledek omylu či nedbalosti

V žádném případě nemůže mít nikdo stejné rodné číslo, a proto je tak unikátní. Rodné číslo vyžadují například na úřadech, u lékaře anebo v bankách. Není tedy od věci si ho zapamatovat a dozvědět se o něm více. Jak už bylo výše napsáno, poznáme z něj datum narození, věk i pohlaví. Pokud dojde ke ztrátě. BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán Rodné číslo je unikátní číslo, které slouží k naší identifikaci, především při komunikaci s úřady. Nikdo v České republice nemůže mít stejné. Nejčastěji nám je přiděleno při narození, ale dá se k němu přijít i jinak

Jak zjistit rodné číslo - Napovíme

bude mít rodné číslo následovně : 771130/9785. 77-rok narození poslední 2 čísla. 11-měsíc narození. 30-den narození. 4 ciferné číslo za lomítkem je přidělené, to je unikátní, je vygenerované. u žen je to tak že: je žena narozená např. 30.01.1990. bude RČ 905130/5698. 90- rok narozen Rodná čísla občanů ČR. U občanů ČR se do systému zadává přímo rodné číslo svářeče, v případě že svářeč odmítne použití svého rodného čísla v systému vygeneruje se číslo podle stejné šablony jako u cizinců.Na obr. 1 je struktura rodného čísla občana ČR narozeného 25.4.1972 Jaké rodné číslo mám zadat do počítače, jeho polské nejde, tak je stejné jako číslo od VZP nebo od OSSZ? Děkuji Hana. Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat. Nahlásit moderátorům jako SPAM 6. 6. 2018 12:10. jasná. (neregistrovaný) 91.139.11.-- Máme stejné rodné číslo, stejné jméno, datum narození, popsal TV Nova pan Ondruš. Životy obou mužů se dostaly na opačné koleje. Zatímco jeden vedl vzorný život, z druhého se stal recidivista. Pan Ondruš nikdy neporušil zákon, ale rejstřík trestů má hustě popsaný

Ano, je to možné, rodné číslo je sice jen jedno, ale úřady mu mohly přidělit historicky i pracovní rodná čísla pro určité účely, setkal jsem se s tím vícekrát. A jak zde již padlo, české rodné číslo je od rozdělení nezávislé na slovenském rodném čísle Napadlo vás, že by někdo další mohl užívat stejné rodné číslo, jaké vy už tak dlouhou dobu používáte? Samozřejmě to běžné není, ale přesto se stalo. V tomto případě bylo rodné číslo změněno v databázi Úřadu důchodového zabezpečení v roce 1975 a pod jedním číslem od té doby žily dvě osoby, ta druhá na. Může někdo zneužít rodné číslo, jméno, adresu, a dejme tomu i (falešný) podpis (podepsal jsem se jinak než normálně)? (4 odpovědi) Ztráta rodného listu. Dá se zneužít? (3 odpovědi) Pokud by někdo měl přístup k přední straně mé občanky, ale neměl mé rodné číslo, může toho nějak zneužít? (2 odpovědi Rodné číslo v praxi. Výjimečným osobním údajem je rodné číslo. Je to jedinečný identifikátor, který člověk užívá po celý svůj život. Rodné číslo je vhodné pro účely státní správy a justice. Pro jiné účely ho lze využívat jen se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce

Jak vyplnit souhrnné hlášení – identifikovaná osoba

Ale jejich rodné číslo je stejné But, their resident registration number is identical. OpenSubtitles2018.v3. Jméno, rodné číslo. Name, social security number. opensubtitles2. Erasmus ID kód / rodné číslo. Erasmus ID code / National ID. EAC. To je moje rodné číslo Slováci narození od 1.1.1993 musí ľádat o přidělení českého rodného čísla, protoľe je pravděpodobné,ľe jejich slovenské rodné číslo má stejné i nějaký Čech. Nebude-li možné rodné číslo studenta zjistit, budou vysoké školy přidělovat pseudo-rodný kód, a to 9-znakový nebo 10-znakový Napadlo vás, že by někdo další mohl užívat stejné rodné číslo, jaké máte vy? O tomto případu pojednával jeden z dílů loňského vysílání cyklu, rodné číslo bylo změněno v databázi Úřadu důchodového zabezpečení už v roce 1975. Pod jedním číslem tak od té doby žily dvě osoby, ta druhá na Slovensku

Jak zjistit rodné číslo a rozluštit všechna tajemství jeho

Umí systém registrovat rodná čísla se 3 číslicemi za lomítkem? Ano. Hodně lidí ze skupiny 80+ má za lomítkem v rodném čísle jen 3 čísla. Je možná registrace více osob na jedno telefonní číslo? Ano, unikátním identifikátorem je číslo pojištěnce/rodné číslo. Omylem jsem si vymazal PIN2. Co mám dělat 3. Je rodné číslo nenahraditelné? Člověka jde stejně identifikovat jen podle jména a data narození v kombinaci s trvalým bydlištěm. Nepředpokládá se, že by dva stejně staří jmenovci žili v jednom domě. Navíc už se stalo, že stát dvěma lidem omylem přidělil stejné rodné číslo @Kallkapa píše: Číslo za lomítkem rodného čísla odděluje dvě osoby, které se narodily stejný den přičemž má být rodné číslo dělitelné jedenácti (beze zbytku). Čili podle místa, kde se ses narodila je opravdu hloupost. To by logicky musely mít všechny holky narozené ve stejný den ve stejné porodnici téměř totožné rodné číslo až na poslední dvě koncovky. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vehementně hájí Centrální registrační systém pro očkování, ale sám netuší, co se do něj zadává. V nedělní Partii na CNN Prima NEWS tvrdil, že se v systému nezadává rodné číslo ale číslo pojištěnce. To je však to samé s tímto souhlasím, ale teda nevím už, kdo tu psal, že po adopci zůstává stejné rodné číslo- to je blbost. Známé manžel si adoptoval její dceru a po této jednostranné adopci ji ministerstvo přidělilo NOVÉ rodné číslo, takže u této adopce to bude muset být stejné

Rodné číslo - Wikipedi

jak se změní zápis v matriční knize ,jestli je dítě adoptováno? zůstane rodné číslo stejné? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: jak se změní zápis v matriční knize ,jestli je dítě adoptováno? zůstane rodné číslo stejné?. Hledáme pro vás ve více než 500. Bezpečnost rodných čísel. Rodné číslo bylo zavedeno pro statistické a evidenční účely. RČ je definováno jako identifikační charakteristika obyvatele (není však řečeno, zda je tato charakteristika jednoznačná).Pro zabezpečení určitých činností je zákonem stanoveno, ve kterých případech se rodné číslo musí oznamovat Rodná čísla se nebudou od roku 2022 zapisovat do občanských průkazů. Česko ustupuje od rodných čísel na průkazech zejména kvůli bezpečnosti. K jakési ztrátě identity je rodné číslo velmi příhodné, popisuje v rozhovoru náměstek pro legislativu, státní správu a územní samosprávu Petr Mlsna Pole Rodné číslo je nepřístupné z toho důvodu, že při zapnutém Režimu seskupení zaměstnance za rodná čísla dochází k seskupení zaměstnance za dané rodné číslo. Po uložení karty nelze rodné číslo měnit. Pro případnou změnu je možné zvolit nejprve volbu Rodné číslo - Zrušení na kartě Akce na pásu karet.

Některým podnikatelům, kteří v rámci elektronické evidence tržeb (EET) už od prosince začali evidovat všechny své příjmy nebo které to čeká v budoucnosti, dělá nová povinnost vrásky i z jiných důvodů, než jsou finanční náklady a šikana ze strany státu. Vadí jim, že kvůli EET musí někteří z nich na účtence zveřejňovat i svoje rodné číslo Zpracování nepřesného rodného čísla (tj. rodného čísla jiné osoby) a jeho předání do registru dlužníků Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. je každý správce povinen zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem

Variabilní symbol rodné číslo - variabilní symbol je

Používání rodného čísla PRAVNIRADCE

V samotném Excelu je použití těchto funkcí stejné jako u jiných; máte-li například v políčku A2 obsah 720330/4650, stačí napsat do jiného políčka =RC_datum(A2) a rodné číslo se vám převede do použitelného data. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovují makra, můžete to pochopitelně dělat i přímo vzorečky Rodné číslo nemusí být uvedeno v pracovní smlouvě, ale v takovém případě je nový zaměstnanec povinen zaměstnavateli jiným způsobem sdělit své rodné číslo, které je nezbytné pro další činnosti zaměstnavatele - například pro oblast placení daní či záloh na zdravotní a sociální pojištění. Rodné číslo. Při souběhu dvou příjmů je zaměstnanec veden v adresáři firem pod dvěma čísly. U obou vět je vyplněno stejné Jméno i Rodné číslo. Tip: Pro kopírování adresy v Adresáři firem či karty v Osobní evidenci využijte funkce ShiftF4! PŘÍKLAD číslo 1. Zaměstnanec má hrubou mzdou 20.000 Kč (kategorie HPP) a současně.

Jak zjistit rodné číslo? - Atlaso

Registrační systém na očkování proti covidu-19 se zmítá v problémech. Kromě dopoledních výpadků má i vážný problém s ochranou osobních údajů. Rodné číslo a ověřovací PIN kód nejsou chráněny a kdokoliv s přístupem ke stejné internetové síti je může potenciálně zneužít, řekl TN.cz uznávaný odborník na kyberbezpečnost Miloslav Lujka Rodné číslo zaměstnance. Zaměstnavatel vyzve zaměstnance, kteří rodné číslo nemají, aby si požádali o jeho přidělení prostřednictvím příslušného orgánu Ministerstva vnitra (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), příslušná správa sociálního zabezpečení (SSZ) též dočasně přidělí zaměstnanci. Na stejné rodné číslo bychom rádi internet 50 Mb, plus TV zdarma (modrá). Na adresu Nad Zámečkem 45, Praha 5. Děkuji. Reakce společnosti Publikováno 14.1.2020 13:12, před rokem. Dobrý den, děkuji za doplnění rodného čísla. Dostupnost na uvedené adrese máme až 100 Mb/s, stačí uvést kontaktní číslo a zajistím. Existuje-li pro stejné jméno a občanství víc řádků, pak vyberte ten, který má rodné číslo a ne rodný kód. Pokud po výběru osoby a po zobrazení jejích osobních údajů se Vám zdá, že jiná by byla vhodnější a chcete ji vyzkoušet, stačí přerušit zadávání tlačítkem Návrat , zadat rodné číslo znovu a vybrat.

DIČ stejné jako rodné číslo - BusinessCenter

 1. Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jak
 2. Rodné číslo má nezhojitelný problém - je významové a hlavně je pro všechny příjemce identifikace stejné - čímž umožňuje jednoduše slučovat údaje zcela bez kontroly osoby, o kterou se jedná. To je primární důvod útlumu RČ
 3. Praha - Rodná čísla se budou zapisovat do občanských průkazů až do konce roku 2023. Původně neměla být v dokladech vydávaných od příštího roku. Schválila to dnes Sněmovna v rámci návrhu zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady. Předloha kvůli tomu upravuje na 170 zákonů. Změny nyní posoudí Senát
 4. Zapomněli jste své přihlašovací údaje? Pokud máte stejné telefonní číslo a e-mailovou adresu, a zapomněli jste ID nebo heslo. Varianta 1: Zadejte svou e-mailovou adresu níže a klikněte na tlačítko Poslat moje ID a heslo, od nás ihned obdržíte SMS zprávu s ID uživatele a email s dočasným hesle
 5. Zablokování SIM karty je zdarma. Je nutné vždy uvést zákaznické identifikační číslo, jméno a rodné číslo. Stejné údaje jsou potřeba i při blokovaní SIM karty faxem. Při vázané smlouvě na 12 nebo 24 měsíců se musíte do 14 dní od zablokování SIM karty dostavit do značkové prodejny Eurotelu, kde získáte novou SIM.
 6. Číslo pojištěnce Jako číslo pojištěnce lze zadat rodné číslo nebo číslo přidělované VZP, ZZP a AP CMU pro cizince (+50 ve dni). Je možné zadat s lomítkem i bez lomítka (oba tvary jsou povoleny). Povinné pole Pro občany ČR (Státní příslušnost = ČR) se zadává buď rodné číslo, nebo číslo pojištěnce
 7. Položka rodné číslo se ve formuláři zobrazuje chráněná, tj. místo čísel se zobrazují hvězdičky. Protože do systému se mohou vkládat osoby, u kterých není z různých důvodů známé rodné číslo, datum narození nebo obojí a zároveň je kontrolována jedinečnost rodného čísla, může se záznam o osobě vložit.

Telefonní číslo 553829125 má negativní hodnocení. Máme 47 hodnocení a 42 recenzí pro toto telefonní číslo. Toto telefonní číslo by měla být pevná linka. Možné zápisy telefonního čísla jsou +420 553 829 125, 00420553829125, 553 829 125, 553829125, +420553829125, tel:+420-553-829-125, +420 55382912 Nicméně není to nutností. Variabilní symbol může být také číslo smlouvy, číslo objednávky apod. Odlišný variabilní symbol od čísla faktury se vyskytuje zejména při pravidelných fakturacích ve stejné výši, kdy si tak druhá strana může nastavit trvalý příkaz (částka ani variabilní symbol se nemění)

Číslo účtu: 5005004433/0800: Variabilní symbol (VS) číslo smlouvy dle registrace u fondu povinný údaj - 10 znaků (příklad: 0087654321), event. rodné číslo: Konstantní symbol (KS) 0558, 0138 - povinný údaj: Specifický symbol (SS) rodné číslo účastníka - nepovinný údaj - 10 znak Rodné číslo klienta . Číslo smlouvy. Příspěvek zaměstnavatele. 00 + IČ zaměstnavatele. Rodné číslo klienta . Co je důležité vědět. Doporučené datum úhrady je do 15. dne v měsíci. Neuhrazené platby nelze doplácet zpětně. Platební údaje zůstávají stejné

Proč je rodné číslo dělitelné 11 - poradíme přehledně a

V Excel 2010 a 2013 existují dva způsoby importu textových souborů a převodu čísel na text. Doporučenou metodou je použít Power Query, který je dostupný, pokud si stáhnete doplněk Power Query. Pokud se vám doplněk Power Query nestáhne, můžete použít Průvodce importem textu.V tomto případě importujete textový soubor, ale kroky transformace dat jsou stejné pro data.

Proto si v e-mailové schránce také nastavte alternativní kontakt, který ji ještě lépe zabezpečí (alternativní e-mailovou adresu či telefonní číslo). Tyto údaje lze nastavit ve stejné sekci jako heslo. Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní zásady práce s e-mailovou schránkou 07 Rodné číslo / Datum nar. (pokud má vaše rodné číslo za Iomítkem pouze 3 číslice, nebude na posledním místě nic vyplněno, pokud není přiděleno RČ, vyplníte uveďte celkový počet oprávnění a o každém dalším z nich uveďte v příloze údaje bodu 10 ve stejné struktuře

Jak se tvoří rodné číslo - Poradte

 1. 4 Kontrola rodného čísla, emailu a telefonního čísla. Stalo se Vám, že v kartotéce vznikla duplicita pacienta? Těm dnům je konec. Nově pro Vás zobrazujeme u jakého pacienta máte zadané stejné rodné číslo, telefonní číslo, nebo email
 2. Číslo přiřazené ČSSZ je zobrazeno pouze v sestavách, v pořizovacích formulářích je vždy rodné číslo. 2. Číslo přiřazené zdravotní pojišťovnou je použito místo rodného čísla při výstupech pro zdravotní pojišťovny. Je zařazeno do všech sestav hlášení pro zdravotní pojišťovny (111, 201, 205, 207, 209, 213.
 3. rodné číslo Rodná čísla budou v občanských průkazech až do roku 2023 Návrh má zajistit, aby občané nemuseli státním institucím poskytovat opakovaně stejné informace, což patří mezi cíle zákona o právu občanů na digitální služby
 4. 14.12. RODNÁ ČÍSLA: Klasický pojem v české informatice Tomáš Holeček . Rodné číslo je klasický pojem v české informatice. Pravděpodobně proto, aby to bylo trochu zábavnější, nebo spíš proto, že žádné pravidlo nikdy neplatí na 100%, tak jasná pravidla jeho tvorby nebyla vždy zcela dodržována
 5. Jaký je nejtěžší známý nuklid, jehož protonové, i neutronové číslo je stejné? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaký je nejtěžší známý nuklid, jehož protonové, i neutronové číslo je stejné?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích

Jméno(-a) Příjmení Rodné číslo Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na3) ZTP/P4) Zletilé dítě4) Dodatečně za kalendářní měsíce5) Prohlášení k dani činím / dodatečně činím 1a) podle § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpis Stejně postupujte, pokud rodné číslo dítěte neznáte. 4) Dítě se pro účely tohoto prohlášení považuje za nezletilé i v měsíci, ve kterém nabylo zletilosti. 5) Do kolony Výživné uveďte měsíční částku soudem stanoveného výživného nebo částku, která připadá na jeden měsíc, je-li plnění vyživovac O výpis může požádat pouze žadatel sám, nebo jim určený zmocněnec. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinný údaj je uvést v žádosti číslo řidičského průkazu. Poplatky jsou stejné jako v bodě č. 1. - u České pošty stojí 69,-.Kč UPOZORNĚNÍ Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo b) Zletilé dítě až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a - soustavně se připravuje na budoucí povolání: Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo 3

Identifikace svářečů > Rodná čísl

 1. poplatek za svoz komunálních odpadů za rok 2020 1 osoba 500 Kč, variabilní symbol1340 . číslo popisné nebo číslo evidenční, konstantní symbol 0308, specifický symbol vaše rodné číslo po lomítko; poplatek za psa za rok 2020 1 x 55 Kč v rodinném domě a 1 x 100,-Kč v bytovém domě, variabilní symbol 1341 ., ostatní stejné, jak u komunálního odpad
 2. Jméno a příjmení Rodné číslo Jméno a příjmení Rodné číslo II. Prohlašuji, že současně neuplatňuji za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období a) nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku jse
 3. - heslo nesmí obsahovat Vaše jméno, příjmení, rodné číslo, uživatelské jméno, osobní číslo! Nelze použít stejné heslo jako předchozí. Platnost hesla je 365 dnů, v průběhu této doby je nutné heslo znovu změnit !!
 4. Po zadání telefonního čísla a ověření kódu zaslaného SMS mohou vyplnit další údaje, systém se ptá na jméno, adresu, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které je pro české občany stejné jako rodné číslo
 5. Pokud vy osobně máte polskou státní příslušnost a platíte zdravotní pojištění v České republice, pak se prokazujete číslem zdravotního pojištění, které je stejné jako české rodné číslo. Že odmítáte mít svého obvodního lékaře, to je opravdu váš osobní problém a popravdě se tomu divím. reagova
 6. Za objednávky bezlepkových produktů preferujeme platbu převodem na účet SCČR - platební údaje jsou stále stejné (číslo účtu: 1933345339/0800, VS = rodné číslo, SS = číslo členského průkazu). Nezapomeňte, že je nutné dodržet termín odeslání vyplněných objednávek, kterým je neděle 18. dubna do 20 hodin, a to.
 7. Co mě však překvapilo, že následně po mě paní žádala rodné číslo!!!!! NEBRAT, NESDĚLOVAT!!! Nebezpečné 2. 3. 2021 0 0. Odpovědět. Obtěžující. Po přijetí zavěsí, opakuje se za 1h to stejné, při třetím vyzvánění nezvedám a blokuji telefoní číslo

Rodné číslo Poláka - BusinessCenter

 1. 3) Zadejte požadované údaje (číslem pojištěnce se obvykle rozumí Vaše rodné číslo bez lomítka; telefonní číslo by mělo být stejné, jaké jste uváděli při registraci) a přihlaste se:
 2. Toto pole zajistí, že v tabulce neexistují dva stejné záznamy. (V databázi osob např. rodné číslo, jinak toto pole většinou vytváříme uměle) Vytvoření klíče můžeme u práci s průvodcem nechat na něm, jinak je třeba tuto volbu dobře promyslet. Na závěr rozhodneme, jak bude Access pokračovat - Upravit návrh tabulky.
 3. Od 1. srpna 2021 je účinná nová rámcová smlouva mezi ČKAIT a T-Mobile Czech Republic, a.s. (TMCZ), její platnost je opět 2 roky a nabízí pro členy ČKAIT možnost zařadit do T-Mobile benefit až 5 mobilních telefonních čísel. Na výběr jsou nové tarify, vyšší a neomezené datové limity a celkově nižší ceny
 4. #9626, Jde zneužít rodné číslo?, Podvod 7.4.2020 J Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné zneužít rodné číslo v kombinaci s adresou bydliště, číslem účtu a znalostí napodobení podpisu

Video: Život muži zničila chyba úřadů

Jméno a příjmení Rodné číslo Jméno a příjmení Rodné číslo II. Prohlašuji, že současně neuplatňuji za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období a) nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku jsem #15076, Zneužití čísla OP, Podvod 15.8.2021 EH Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli někdo může zneužít moje rodné číslo a číslo občanského průkazu napsané na papíru bez toho, aby měl můj doklad totožnosti v ruce Rodné číslo 123456/1234 je uvedeno duplicitně. Zkontrolujte, zda uvedeného člena nemáte v tabulce dvakrát nebo zda u dvou členů nemáte uvedeny stejné údaje Pokud je Vaše příjmení stejné jako rodné příjmení, rodné příjmení nevyplňujte. Vzhledem k tomu, že služba je vyřizována automaticky, prosíme, o důkladnou kontrolu zadaných osobních a kontaktních údajů ve formuláři

Jak je možné, že má přítel dvě rodná čísla? Odpovědi

Případ pro ombudsmana: Přidělení RČ — Česká televiz

Registrace pojištěnce k ČPZP :: Česká průmyslová zdravotníRodná čísla cizinců - Dokumentace

Lze zneužít rodné číslo? Odpovědi

Je rodné číslo na faktuře nesmysl? Ne, realita všedního

Překlad 'rodné číslo' - Slovník angličtině-Češtino Glosb

Návod pro používání služby homeBSG J12F Jumbo | Hudební nástroje Alexim