Home

V krychli ABCDEFGH je umístěn čtyřboký jehlan ABCDE který má objem 243 cm3

d) objem jehlanu Příklad 2 : Máme čtyřboký jehlan, který má podstavu obdélník s rozměry 24 cm, 13 cm. Výška jehlanu je 18 cm. Vypočtěte : a) obsah podstavy b) obsah pláště c) povrch jehlanu d) objem jehlanu Příklad 3 : Pravidelný čtyřboký jehlan má objem 24 dm3 a podstavnou hranu a = 4 dm a objem jehlanu . Výška jehlanu je rovna délce hrany krychle. p=2, = 1 3 ⋅ p⋅= 3 3 Objem krychle je tedy trojnásobkem objemu jehlanu. 3=3 =√33=√3⋅243 cm3=9 cm p=Ὄ9 cmὍ2=81cm2 A B D C H E F G A B D C SP - jehlan, kužel, koule Jehlan(definice, síť, objem - vyuka-urb úkol č.9: Je dán kužel o průměru podstavy d = 20 cm a výšce v = 12 cm. Vypočtěte : a) obsah pláště b) obsah podstavy c) povrch kužele d) objem kužele e) stranu kužele f) úhel, který svírá strana k.. Ve třídě je 32 žáků, 13 z nich hraje na kytaru, 15 na flétnu a 10 žáků nehraje na žádný z těchto dvou nástrojů. (CZVV) 1 bod 1 Vypočtěte, kolik žáků třídy hraje na kytaru i na flétnu. 1 bod 2 Pro U Ð :0 â E » ; zjednodušte: ¨ U64 16 l 2 U7 p 4 L 1 bod 3 Určete všechny hodnoty ? ÐR, pro které má smysl výraz. 16. Délky stěnových úhlopříček kvádru jsou v poměru 3 10 : 17 : 5 . Jeho objem je V= 96 cm . Určete jeho rozměry. 24. Vrchlíky z téţe koule jsou v poměru 2 : 3. Jaký je poměr jejich objemů? 17. Pravidelný čtyřboký jehlan jehoţ podstavné i boční hrany 3 jsou stejně dlouhé, má V= 100 cm . Vypočtěte délky hran a.

6. Jehlan, kužel, koule ( síť, objem, povrch ) - Krasobruslen

  1. SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY - PDF Free Downloa
  2. EO

No results found

Creator Academy

  1. YouTube for Artists
  2. Keyboard shortcuts
  3. Playback
  4. General

Subtitles and closed captions

  1. Spherical videos