Home

Třídní výkaz

Katalogové listy, třídní výkazy - SEVT

Tento třídní výkaz s ročníkem postupuje po celou dobu působení ročníku na málotřídní škole. Poté je to vlastně ročníkový výkaz, ne třídní. Do třídní knihy jsou zaznamenány všechny ročníky, které jsou v daném školním roce do třídy zařazeny.(dva až pět) Miloš Novotn třídní výkaz pro víceletá gymnázia - strany D,E . A45 : vzor . SEVT 49 192 0. třídní výkaz pro víceletá gym.-třídní výkaz žáka (podle počtu žáků ve třídě) A45 : vzor . SEVT 49 193 0. třídní výkaz - obal (studium při zaměstnání) A45 : vzor . SEVT 49 132 Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace

Třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ Pro školy Třídní výkaz pro 1. stupeň základních škol Třídní výkaz pro ZŠ speciální. Kód skladu 49272100. Typ: Nový produkt. Třídní výkaz pro ZŠ speciální. Více informací. 0 Položka ks. Upozornění: poslední kus skladem! Datum dostupnosti: Sdílet na Facebooku

Třídní výkaz pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální, sešit A4, 32 str. Aby našim zákazníkům nic neuniklo, zasíláme jim informace o akcích a novinkách e-mailem Třídní výkaz - pro počítačové zpracování - C - list žáka od známé značky - tento produkt máte po jednoduché objednávce s výjimečnou slevou za [acf field=price] Kč . Vybírat zboží v akci můžete z pohodlí vašeho domova. Pokud nechcete platit dopravu, stačí vytvořit objednávku v minimální hodnotě 1500 Kč Elektronickou třídní knihu Školy OnLine je možné propojit s docházkovým systémem. Učitelé tak již nemusí do systému zbytečně vkládat údaje o absenci žáků. Vše se děje bez jejich účasti automaticky a oni pouze kontrolují, zda jsou ve třídě přítomni skutečně všichni žáci, jež mají vyznačenou přítomnost Zákon 561/2004 ani vyhláška 364/2005 nezmiňují povinnost škol vést bývalé katalogové listy či třídní výkazy, nepředepisují přesný formát listinné podoby pedagogické dokumentace. Elektronická data mají (vzhledem k periodickému předávání do centra) vyšší prioritu než data tištěná či psaná Třídní výkazy Otto Geiger Zdeňka Geigerová Viktor Geiger Třídní výkazy - zdroje čerpání Jan Kolář - vyznamenání - ze sbírky Aleše Kubeše Jan Kolář - list důstojníka, hlášení o činnosti za války - ze sbírky A. Kubeše - pozůstalost po Zdeňce Kolářov

KASSI-Kašíková, s.r.o. Údolní 87 Brno 60200. 604 432 063. kassi@mybox.cz. IČO: 26217279 DIČ: CZ2621727 Fond obsahuje třídní výkazy z let 1820-1922, protokoly o schůzích 1836-1885, jednací protokoly 1876-1885, nákres školy 1828, fotografie školy 1836-1894,1908, spisový materiál 1921-1922. Fondy škol a školských zařízen.

Třídní výkaz, 1

Třídní výkaz pro 2. stupeň; Katalogová složka žáka/žákyně ZŠ (původní katalogový list pro 1. a 2. stupeň nyní spojen do jednoho dokumentu). Nové třídní výkazy a katalogová složka žáka byly upraveny v souladu s novými variantami třídní knihy a doplněny o další údaje tak, aby vyhovovaly požadavkům platných Třídní výkaz - vložka (studium při zaměstání) Aby našim zákazníkům nic neuniklo, zasíláme jim informace o akcích a novinkách e-mailem Třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ Fürs Schulen Třídní výkaz pro 2. stupeň základních škol Tematický popis: Třídní výkazy, školní kronika, roční statistické výkazy o stavu školy, zřízení pobočky třídy, školní budova, rozvrhy hodin, výuka němčiny, úprava výuky náboženství, výuka ručních prací, osvobození ze školní docházky, z náboženství, záležitosti učitelů - jmenovitě, žáci: počet, statistika, seznam dětí, přestěhování, školní.

Nové třídní knihy a další školské dokumenty pro základní

Tematický popis: Třídní výkazy, atlas poloopic Dei lemuriani ossia maki propriamente detti věnovaný měšťanské škole (vydáno mezi lety 1810-1840), konferenční protokoly (zápisy z porad z let 1952-1953 se nacházejí v zápisové knize uložené ve fondu Základní škola Heřmanův Městec), plakáty na divadelní hry, fotografie žáků, grafy sběru, prospěchu, nemocnosti a. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická. Karlovarská 99, 323 00 Plzeň. Hlavní menu. VEŘEJNOST; STUDENT; ZAMĚSTNANE Tematický popis: Fond obsahuje třídní výkazy z let 1902-1949, jednací protokoly z let 1920-1948, index normálií z let 1939-1948, zápisy o poradách učitel. sboru z let 1937-1942, inventáře školních zařízení z let 1920-1947 a zápisy o předání školy z let 1933-1940

Třídní výkaz pro 1

  1. Zkontrolujte 'třídní výkaz' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu třídní výkaz ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
  2. Třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ. /products/tridni-vykaz-pro-2-stupen-zs/. Formát A4, 16 stran. Vaše cena: 17,00 Kč
  3. Třídní výkaz - strany D,E | Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím. KANCEL. POTŘEBY; KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK; OBČERSTVENÍ; GASTRO VYBAVENÍ; MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ; Celá Nabídka.
  4. 5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz - poznámka) Žák vykonal dne:___ opravnou zkoušku z předmětu: ___ s prospěchem: _____ . Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz - poznámka
  5. Třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ, sešit A4, 12 stran. Na objednávku Koupit. 22, 00. 5502845 Třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ.

Třídní výkaz pro víceletá gymnázia - třídní výkaz žáka

Třídní knihy jsou v době výuky ve třídách, každý vyučující ji po vyučovací hodině odnese zpět do pracovny zástupce ředitele školy. 2. Třídní výkaz a katalogový list. Třídní výkaz. Třídní výkaz vede a záznamy v něm provádí třídní učitel Vede určenou dokumentaci třídní kniha, třídní výkaz, vysvědčení. Kontroluje, zda ostatní vyučující řádně doplňují dokumentaci v jeho třídě. Zpracovává podklady pro celoškolní dokumentaci a výroční zprávu, doplňuje a aktualizuje osobní údaje žáků v informačním systému školy ~program Bakaláři

Třídní výkaz - pro počítačové zpracování - A - obal

Třídní výkazy (včetně katalogových listů) A 45. 2.4. Třídní knihy . (výkaz o práci (čtvrtletní) - Práce 2-04, výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (půlroční), hlášení o vývoji zaměstnanosti (roční), zaměstnání se změnou pracovní schopnosti, výkaz o platech ISP (pololetní), čtvrtletní výkaz o. Desky na třídní knihu Naučné sešity Školní tiskopisy, žákovské knížky, notýsky Rozvrhy,diplomy,záložky a omalovánky Školní pomůcky Školní tašky Batohy Batohy pro školáky Batohy pro studenty Batohy dětské Tašky přes rameno Peněženky Školní penály Penály Pouzdr 8.7.1. Komisionální zkouška Komisionální zkouška se koná v těchto případech: má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí při konání opravné zkoušky Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad Třídní výkazy, katalogové listy a další materiály ze školní matriky, které obsahují osobní údaje žáků, jsou trvale uloženy v uzamykatelných skříních v kanceláři školy, a to v kanceláři ředitele nebo zástupce ředitele školy. Třídním učitelům jsou zapůjčeny na nezbytně dlouhou dobu k provedení zápisů

- Třídní kniha 200 ks - Třídní výkaz - obal 100 ks - Třídní výkaz - strany B, C, F, G 100 ks - Třídní výkaz - strany D, E 100 ks - Třídní výkaz - třídní výkaz žáka - podle počtu žáků 2 000 ks Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cena Číslo zakázky: VZ04336 Tiskopisy školství - Tiskopis Třídní výkaz pro 2.stupeň ZŠ A4 8 stran OPTYS 318 6:240:338:85:120. Žákovská knížka pro ZŠ - klasické řešení stran - zelená. 9.09 Kč. 11.00 Kč. ks do košíku (0) Žákovská knížka pro ZŠ - klasické řešení stran - modrá. Potisk přední strany obálky (název a znak školy) - min. 50 ks. 32 stran formátu A5, obálka z křídového kartonu

Třídní výkaz - obal Online papírnictví se širokým výběre

Diskuzní fórum • Zobrazit téma - Vyplňování třídního

Třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ Fürs Schulen Třídní výkaz pro 1. stupeň základních škol 2.1.3 Třídní výkazy (včetně katalogových listů) A 45 2.1.4 Třídní knihy S 10 2.1.5 Záznamy o práci ve volitelném, nepovinném předmětu, zájmovém útvaru S 10 2.1.6 Organizace školního roku 2.1.6.1 Dokumenty sloužící jako podklady ke mzdám (suplování, přesčasy, rozvržen třídní kniha, třídní výkaz apod.). Výstupy (požadavky k udělení zápočtu): 1. Podrobné studijní přípravy na vyučované hodiny (struktura příprav bude odpovídat formálním požadavkům na plánování výuky stanovených ve studijním předmět Třídní učitel zaznamenává do katalogového listu žáka rovněž udělená výchovná opatření s datem jejich projednání a udělení. 4. Každý vyučující archivuje podklady ke klasifikaci po dobu celého školního roku. Tyto dokumenty předá na žádost řediteli školy. 5 Vedení dokumentace je možné - Na předtištěném formuláři - Elektronicky s tím, že archivování musí být v listinné podobě, protože dokumentaci se skartačním znakem A (např. třídní výkazy, katalogové listy, protokoly o zkouškách) nelze podle zákona o archivnictví předat do státního archivu v jiné podobě než.

Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení pro

Statistická hlášení a výkazy uložené u vedení školy (např. výkaz o střední škole podle stavu k 30.9. - výtisk ze školní matriky M 8, konzervatoř M 9, VOŠ M10, roční výkaz organizačních složek státu a rozpočtových organizací VI 1-01, výkaz o ředitelství R 13-01 atd. Třídní výkaz - obal dvoulist A4 8,00 Kč 79 49 161 0 Třídní výkaz - strany B, C, F, G dvoulist A4 2,90 Kč list A4 1,90 Kč sešit A4 - 100 str. 53,00 Kč Strana 5 Kupní smlouva 2016/2017 Číslo pol. Obj. číslo SEVT 80 49 162 0 Třídní výkaz - strany D, E dvoulist A4 2,90 Kč 81 49 163 0 Třídní výkaz žáka (podle počtu.

Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správc Třídní výkaz docházky a prosp ěchu žactva 1. - 6. ro čník 10 1942-1943 10 Třídní výkaz docházky a prosp ěchu žactva 1. - 7. ro čník 11 1943-1944 11 Třídní výkaz docházky a prosp ěchu žactva 1. - 5. ro čník 12 1944-1945 12 Třídní výkaz docházky a prosp ěchu žactva 6. ro čník 13 1944-1945 1 Základní školy - rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol tiskopis není určen - třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ SEVT 49 210 0 - třídní kniha pro 2. stupeň ZŠ SEVT 49 230 0 - třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ SEVT 49 211 0 - třídní výkaz pro 2. stupeň ZŠ SEVT 49 231 0 - výpis z třídního výkazu pro 1. stupeň ZŠ. kmenový výkaz individ. vyuč. žáků ke třídní knize pro individ. výuku - tiskový papír vzor SEVT 49 368 0 S 10 kmenový výkaz individ. vyuč. žáků ke třídní knize pro individ. výuku - karton vzor SEVT 49 368 1 S 10 výkaz žáků a vyučovaných hodin vzor SEVT 49 477 0 S 10 katalog o průběhu studia - hudební obor vzor SEVT.

Škola OnLine - nejrozšířenější webový školní informační systé

třídní výkaz. Triedny výkaz môžete vytlačiť v Agende Online v položke Třídy, kde si označíte konkrétnu triedu: Potom zvolíte Tisk - Výběr tiskové sestavy: a v položke Evidence zvolíte tlačovú zostavu Třídní výkaz Triedny výkaz môžete uložiť do pdf alebo rovno vytlačiť K dokumentaci se používá třídní výkaz s katalogovými listy pro nižší stupeň (na mateřské škole dokumentace pro mateřskou školu). Na konci školního roku se stručně slovně zhodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy obdrží např

Pro školy: Třídní výkaz pro 1

Třídní výkaz uzavírá třídní učitel po 5. a 9. ročníku, popř. při sloučení či rozdělení tříd. Studijní text k projektu Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP katalogové listy - záznamy o každém žáku třídy, zaznamenává identifikační údaje, bydliště, jména a adresu. Úloha třídního uþitele na zdravotnických školách a vedení dokumentace (třídní kniha, třídní výkaz, dokumentace k hodnocení pololetí) Třídní kniha uzavřena dne 30. června 2021 - podpis TU Třídní výkazy a katalogové listy - doplněné a uzavřené pro daný šk. rok - odevzdat ke kontrole (pozor - opravné zkoušky - neuzavírat výkaz!) Tř. výkaz /pouze 5. a 9. roč./ - uzavřen dne 30. června 2021 + podpis TU (9. r 166 Třídní výkaz docházky a prospěchu žactva, II. třída 1952-1953. 167 Týdenník 1872-1873. 168 Týdenník za školní rok 1873/1874 a 1874/1875 1873-1875. 169 Týdenník o pojednané látce učebné 1875-1876. 170 Týdenník o pojednané látce učebné 1876-1877

Evidence podpůrných opatření žáků se SVP. Evidence úrazů a odesílání do ČŠI InSP. Automatické denní zálohy. Možnost vytvoření offline zálohy. Tisk standardních tiskových sestav týkajících se evidence: katalogový list žáka, třídní výkaz, potvrzení o studiu.. Elektronicky s tím, že archivování musí být v listinné podobě, protože dokumentaci se skartačním znakem A (např. třídní výkazy, katalogové listy, protokoly o zkouškách) nelze podle zákona o archivnictví předat do státního archivu v jiné podobě než listinné Vyplnit nové třídní výkazy VOŠ a doplnit výkazy vyšších ročníků + v PC doplnit osobní data studentů, záznamy z matriky, záznamy o praxi a jiné studijní záležitosti - vedoucí studijních skupin (další zápis 1. ročníků VOŠ provádí vedoucí studijní skupiny průběžně do 31. 10.) do 14.9

Třídní výkazy, katalogové listy TU 30.9.2016 Lékárničky - vybavení, seznam, expirační lhůty léků a léčiv Bt 11.9.2016 Rozbor školní úrazovosti za předchozí školní rok (statistický výkaz) ŘŠ 10.9.2016 Kontrola zbývajícího počtu dnů dovolené 2016 u jednotlivých zaměstnanců, naplánovat čerpán Desky na třídní knihy a výkazy s okénkem - modré - desky PVC A4 s okénkem Tiskopis pro školy - Desky na tiskopisy. Desky na třídní knihu s okénkem pro označení třídy vzdělávaní). Pedagogické dokumenty - školní vzdělávací programy, tematické plány, třídní kniha, třídní výkaz, školní řád atd. Didaktické zpracování tématu. 4. Lebka - kosti neurokrania a splanchnokrania, lebeční baze; růst lebky, tvar lebky (lebeční index), pohlavn

Třídní výkaz pro 2

Video: Třídní výkaz pro ZŠ speciální - www

Pro školy: Třídní výkaz pro 1

501 Třídní kniha S 10. 502 Třídní výkazy A 45. 503 Výpis z třídního výkazu S 3. 504 Výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy S 10. 505.1 Katalogový list žáka pro 1. stupeň ZŠ S 4 ; Vzory dokumentů Zásady čerpání FKSP - 2013.doc. Žádost o příspěvek z FKSP - verze 2012. Hlavičkový papír. Formulář. Obal na třídní knihu a výkazy šedý - Desky na třídní knihu A4 s okénkem - nové provedení. Materiál PP. Barva šedá 1) Třídní výkazy 2) Protokoly porad učitelského sboru 3) Inventáře 4) Kroniky II. Spisy 1) Jednací protokoly 2) Spisy vedení školy 3) Spisy žákovské 4) Spisy zaměstnanecké III. Účetní materiál IV. Stavební dokumentac

Tiskopis Třídní výkaz 1.stupeň A4 12 stran OPTYS 3122. Obj. číslo: 10100828 Na dotaz. 20,03 Kč 24,24 Kč s DPH Tiskopis Výdejky potravin a denní přehled stravování A4 130 listů OPTYS 3154. Obj. číslo: 10100900 Skladem. Třídní knihy a výkazy jsou uloženy v SPŠ MV Brno. V nezpracovaných fondech rezortních škol jsou vesměs písemnosti k chodu školy, směrnice, předpisy, pokyny, hospodářské záležitosti a smlouvy, protokoly o předání funkcí, plány práce a jejich vyhodnocení, zápisy z porad vedení školy, stížnosti posluchačů a na.

• Vede určenou dokumentaci (třídní kniha, třídní výkaz, katalogové listy, vysvědčení). • Odpovídá za úplnost zápisů všech vyučujících v TK. Předepisuje v TK předměty dle rozvrhu na celý týden. 1x týdně provádí její kontrolu žadatel o stejnopis musí doložit kopie dokladů, na jejichž základě lze stejnopis vydat (např. třídní výkaz získaný v archivu). D) Doklady požadované při ukončení vysokoškolského vzdělán - třídní výkazy a katalogové listy - třídní knihy - záznam o práci vnepovinném předmětu - přehled výchovně vzdělávací práce - rozvrhy hodin - knihy zápisů pedagogických porad - vysvědčení - knihy úrazů - knihy stížností - účetní knihy (např. knihy faktur, pokladní knihy

Zajišťují volbu třídní samosprávy, pomáhají jí při její činnosti. Dokumentace. Vede třídní knihu, třídní výkaz, průběžně doplňuje osobní listy žáků a vykonává nejnutnější administrativní práce, které (bezprostředně) souvisejí s pedagogickým vedením třídy Vedení pedagogické dokumentace - třídní kniha - třídní výkaz. Evidence úrazů dětí, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí. zdravotní způsobilost dětí. Školní stravování a závodní stravování. Školská rada. Správa IT systému školy. Doplňková činnost škol Třídní výkaz II třída 1944-1945 1) Výkaz o docházce a prospěchu žatstva II třída 1941-1942 1) Účty za stavbu hrobky a pohřbu rodiny Juříčkovy : Soudní spis Jana Juříčka 2) Soudní spis Františky Juříčkov é 2) Úmrtní zápis Jana.

Třídní výkaz pro víceletá gymnázia - třídní výkaz žákaTřídní výkaz - pro počítačové zpracování - A - obal - SEVT

Výkaz změn domovní třídní daně, které nastaly v roce 18.. a budou uplatněny v roce následujícím. Předpis berního úřadu se stanovením celkové domovní na rok 18.. pro obec. Evidence domů a jejich držitelů v obci Třídní výkazy. Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA). Kontrolu provede ZŘ. ZŘ TU ZŘ Do pátku 18. 9. Odevzdat časové plány učiva ZŘ ke kontrole a založení. Odevzdat podklady pro úpravu vzdělávání po přerušení COVID-19 ŘŠ Nabídnout. · Třídní učitel řádně vede dokumentaci třídy, katalogové listy, třídní výkaz a třídní knihy, pravidelně aktualizuje osobní data v centrální evidenci. Zpracovává podklady pro pedagogickou radu, kontroluje ŽK a vede individuální plány integrovaných žáků výkaz: třídní výkaz kniha s klasifikačními a jinými údaji o žácích: výkonnost: výkonnostní třída (sportovců) áčko: chodit do áčka třídy A: béčko: chodit do béčka třídy B: byt: pan Novák, bytem na Palackého tříd. Třídní výkaz 9.C Ostatní Jména spolužáků, se kterými se už bohužel na srazu ani nikde jinde setkat nemůžeme, ale jistě si na ně rádi a v dobrém vzpomeneme

Na základě tohoto dotazníku vyplní třídní učitel třídní výkaz a kartu žáka v systému Bakaláři; Osobní údaje studentů jsou určeny pouze pro potřeby školy, v žádném případě se nemohou dostat do rukou nepovolaných osob. Studenti by měli vyplněné dotazníky odevzdat třídnímu učiteli do 10.9.2021. Jídelna Třídní výkaz pro 1. stupeň ZŠ, sešit A4, 12 stran. 35 Kč s DPH. Dostupnost: Skladem ks Do košíku. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ. Třídní kniha určená pro 1. stupeň základní školy.. Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Pedagogická dokumentace - katalogové listy. Citace ze Seznamu dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2005/2006 (dle § 28 odst. 1 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) - č.j. 27 101/2005-2/1) tŘÍdnÍ knihy agend a tŘÍdnÍ vÝkaz y agend a spisy pŘist Ě hovÁnÍ /odst Ě hovÁnÍ agend a eviden ce pŘihlÁ Šek ke strav ovÁnÍ agend a eviden ce plateb ob ĚdŮ agend a eviden ce Úplaty za vzd Ěl ÁvÁnÍ v mŠ agend a eviden ce zÁjmo vÝch Útvar Ů agend a eviden ce Úraz Ů agend a pŘihlÁ Šky do Šd agend a vysv Ě. Školní matrika včetně papírové verze dokumentů obsahujících tyto údaje - třídní výkazy, evidenční listy Třídní kniha a absence vždy včetně problematiky distančního vzděláván

Výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy, sešit A4Třídní kniha pro 1Třídní kniha pro MŠ pro volný zápis v rámci denního cyklu

291. VYHLÁŠKA. ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. ze dne 14. června 1991. o základní škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 13 písm. a), f), m) a v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí podle písmena e) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě. 13. Třídní kniha pro školní družinu pro školní rok 2014/2015 14. Katalogové listy žáků, třídní výkazy jednotlivých tříd pro školní rok 2014/2015 15. Záznamy z pedagogických rad za školní rok 2014/2015 16. Kniha úrazů s platností od 1. 9. 2012 Poučen RVP, ŠVP, tematické plány, třídní kniha, třídní výkaz, školní řád. Didaktické zpracování tématu. 2 5. Úloha mikronutrientů a vody ve výživě člověka. Vitamíny a minerální látky - klasifikace, vstřebávání