Home

Hmotnost kvádru

Měrná hmotnost (g/cm 3) * Vnější průměr (mm) Vnitřní průměr (mm) Délka (mm) Hmotnost----- K dispozici je také mobilní verze aplikace pro platformu Android. Výpočet hmotnosti desky, hranolu nebo kvádru. Výběr materiálu Měrná. Jako hmotnost má kvádr z dubového dřeva, který má rozměry 2 m, 4 m a 1 m? 1. Vypočítám objem V = a . b . c V = 2 . 4 . 1 V = 8 m3. Najdu v tabulkách hustotu železa se správnou jednotkou! ρ= 700 kg/m3. Dosadím do vzorce m = ρ. V m = 700 . 8 m = 5 600 kg = 5,6 t. Odpověď: Dubový kvádr má hmotnost 5,6 tuny Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu kvádru. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Vypočtěte hmotnost kvádru o rozměrech 12 cm; 0,8 dm a 100 mm vyrobeného ze smrkového dřeva (ς = 550 kg/m 3). Buk Jaká je hmotnost kvádru o rozměrech 15 cm, 20 cm, 3 m, pokud 1 m 3 dubového dřeva váží 800 kg? Písek Kolik m 3 písku lze naložit na auto, jehož nosnost je 5 t? Hustota písku je 1600 kg/m 3. Hustot Vlastnosti Výpočty. Objem a povrch kvádru lze vypočítat z délky jeho hran jako: = = (+ +) Kvádr má tři různé délky stěnových úhlopříček, které jsou vlastně délkou úhlopříčky obdélníka ve vztahu k jeho stranám, a počítají se z Pythagorovy věty: = + = + = + Všechny čtyři tělesové úhlopříčky jsou stejně dlouhé a protínají se ve středu souměrnosti

Výpočet hmotnosti PLASTUM Trading s

Hmotnost žulového kvádru je 563,76 kg. 5. Místnost je 39,5 metru dlouhá, 19,2 metru široká a 5 metrů vysoká. Nejvýše kolik osob může být v této místnosti, počítá-li se na osobu alespoň 4 m3 vzduchu? a = 39,5 m b = 19,2 m c = 5 m V = ? (m3) V = a ∙ b ∙ 8 = 160 dm3 Objem kvádru je 160 dm3 (l) Příklad: Vypočítejte objem konve na přepravu mléka ve tvaru válce s průměrem (d) 50 cm a výškou 85 cm. d = 2 . r V = π . r2 . v = π . r . 50 Petrolej v lahvičce má hmotnost 8,3 g. Příklad 4: V ohřívači je 80 l vody. Jakou má tato voda hmotnost? V = 80 l = 80 dm3 = 0,08 m3 = 998 kg/m3 m = ? [kg] Voda v ohřívači má hmotnost 79,84 kg. Otázky: 1) Jakou hmotnost má hliníková kulička o objemu 3,2 cm3? 2) Jakou hmotnost má zlatý řetízek o objemu 1,6 cm3 1.1.1 Hmotnost plynu v tlakové láhvi 1.1.3 Výpočet tlaku v sifónové bombičce Posluchárna A12 na VŠCHT má rozměry 6 × 6 × 4,5 m 3 . Zjistěte, zda byste unesli tlakový zásobník (bombu) o objemu 50 dm 3 , který by obsahoval veškerý vzduch z této posluchárny (hmotnost zásobníku neuvažujte)

Objem a povrch kvádru — online výpočet, vzore

Příklad: Hmotnost - slovní úloha z matematiky čislo 2841

Úvod Matematika Objem a povrch kvádru Objem a povrch kvádru. Definice. Objem kvádru je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou kvádr zabírá. Objem kvádru vypočítáme jako součin délky strany V = a x b x c.Výsledek je v jednotkách čtverečných = jednotka 3.. Objem kvádru si představte jako celkovou velikost vnitřního prostoru kvádru Povrch a objem kvádru, krychle. Text k vytištění zde Rozložíme - li kvádr na jednotlivé shodné obdélníky (v některých případech na obdélníky a čtverce), získáme SÍŤ KVÁDRU. Součet délek všech hran hranatého tělesa nazýváme kostra tělesa

Kvádr - Wikipedi

 1. Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60cm,45 cm,72cm,je-li hmotnost 1 m krychlový žuly 2900 kg? A mohl bych pokračovat do nekonečna,možná se vám to může zdát jednoduché,ale já osobně nejsem matematikář a prostě mi to nějak nejde
 2. y je nutno vykopat? Kolika auty se tato ze
 3. Shootblock pryžový kvádr. Základní informace. Rozměr pryžového kvádru: 500 x 300 x 200 mm. Hmotnost: 25,5 kg/ks. Pryžový kvádr je možné libovolně situovat, aby bylo dosaženo požadované tloušťky potřebné k zastavení střely (200 mm, 300 mm, 500 mm). Pryžový kvádr velmi efektivně zastavuje dopadající střely.
 4. Což je velice zajímavé, protože se nezm ěnila ani hmotnost kvádru ani typ povrchu. Ve 3 sekund ě experimentátor zatla čil na kvádr seshora prstem a p řitla čil ho ke stolu. Který z předchozích záv ěrů se tím ukázal jako chybný? Záv ěr, že velikost t řecí síly závisí na hmotnost
 5. Velikost A: Velikost B: Stěna: Délka: Jakosti materiálu Výsledná hmotnost Zadejte cenu kg Výsledná cena; Železo ((({VELIKOST-A}*{VELIKOST-B}*{DELKA}*7.85*10.
 6. dřevo (do 650 kg/m³) ρ (kg/m³) typické čerstvé suché dosušené rozpětí balsa 140 - - - 120-200 smrk 455 - - - 440-470 topol 470 - - - 440-500 lípa 480 - - - 410-553..
 7. Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.Ve skutečnosti je mezi pojmy těžiště a hmotný střed principiální rozdíl. Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli (nebo také můžeme říct, že je to bod, vůči němuž je výsledný moment působících.

hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel nesmí být u jízdních souprav s tažným vozidlem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost je do 40 km.h-1, vyšší než dvaapůlnásobek hmotnosti tažného vozidla; u jízdní soupravy traktoru a traktorového návěsu se hmotností každého z vozidel jízdní soupravy rozumí. 8. Plechová nádrž bez víka má tvar kvádru. Délka je 4,8m, šířka 3,6m a hloubka 1m. Kolik kilogramových plechovek barvy je potřeba na vnitřní i vnější nátěr? Jedna plechovka barvy vystačí na 8 m2 nátěru. 9. Jakou hmotnost má dřevěná krychle o hraně dlouhé 12cm. Hustota dřeva je 0,6g/cm3. 10

Video: KVÁDR - zsliptal.c

13. Objem a hmotnost těle

3D znamení RAKA ve skleněném kvádru 50x50x80mm

Kalkulačka vám pomůže odhadnout hmotnost kovových a plastových materiálů podle jejich hustoty, tvaru, materiálu a rozměrů. Slouží pro rychlý odhad hmotnosti Ur či hmotnost tohoto kvádru. 15. Jakou hmotnost musí unést valník , na který d řevorubci naložili dv ě borovice? Kmen jedné z nich očišt ěný od k ůry m ěl objem 0,60 m 3, druhé 0,70 m 3. 16. V akváriu dlouhém 60 cm, širokém 30 cm je nalita voda do výšky 25 cm. Ur či hmotnost vody v akváriu. 17

Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 14 dm; 8 dm a 12 dm? Hustota žuly je 2900 kg/m3. Vypočítejte hmotnost vzduchu v učebně o rozměrech 12 m; 8 m a výšce 3 m. Hmotnost 1 m3 vzduchu je 1,29 kg. Kniha má rozměry 24 cm x 15 cm a její tloušťka je 22 mm. Určete hmotnost balíku 50 kusů těchto knih, je-li hustota papíru. 1) Jaká je hustota stavební desky a z jakého je materiálu má-li tvar kvádru o rozměrech 1 m, 20 cm, 20 cm a její hmotnost je 84 kg? Řešení: 2) 3Těleso z nějaké látky má objem 15 cm a hmotnost 117 g. Jaká je hustota této látky a o jaký se jedná materiál? Řešení: 3) Na stole jsou dvě krychle o stejné hmotnosti Urëi hustotu betonového sloupku tvaru kvádru o rozmérech 2 drn x 2 drn x 2 m, jestliže rná hmotnost 160 kg. 2. Obr. a) Na miskách vall leží clvé kuliðky stejného objemu. Rterá je z cínu a která z médi? 3. Obr. b) Na miskách vall leží clvé kuliðky. Rterá je z niklu a která z bakelitu a) objem kvádru b) povrch kvádru. 11) Jáma tvaru čtyřbokého hranolu je hluboká 5,4 m s obdélníkovým dnem o stranách 10,25 dm a 360 cm. Kolik m3 zeminy je nutno vykopat? Kolika auty se tato zemina odveze, jestliže máme k dispozici pětitunové auto? Jeden metr krychlový zeminy má hmotnost 1 500kg

1.1.2 Výpočet hmotnosti vzduchu v posluchárně a aplikace ..

objem kvádru: cm3= m3 hmotnost kvádru: g = kg Napiš vzorec pro výpočet hustoty: Dosaď do vzorce za proměnné a urči hodnotu výrazu. Kvádr č. î délka: cm= m šířka: cm= m výška: cm= m objem kvádru: cm3= m3 hmotnost kvádru: g = k Svíčka ve tvaru kvádru, výška 16 cm cm, šířka 5,5 cm, tloušťka 5,5 cm, hmotnost 490 g, doba hoření cca 60-70 hodin. Barva: dva odstíny smaragdové, šedá a bílá fyzika-urci hmotnost vody. Nádoba tvaru kvádru má délku podstavy 4 dm a šířku podstavy 2 dm. Hladina vody sahá do výšky 30 cm ode dna. a)Urči hmotnost vody v nádobě. b)Jak velikou gravitační silou působí Země na vodu v nádobě? c)Urči velikost tlakové síly na dno nádoby. mohl by me nekdo pomoct z vypocitánim nevim si rady

Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská

 1. vodou. Kolik litrů vody je v akváriu
 2. Hmotnost krychle je o 200 mg větší než hmotnost kvádru. Vypočítejte délku hrany krychle. 4. První pole má výměru 25 000 arů, druhé pole 230 ha, třetí pole je obdélník o stranách 50 m a 400 m. Vypočítejte rozdíly mezi jednotlivými výměrami v m2, v arech a v hektarech. PřevodPřevody jednotek y jednoteky jednotek 1
 3. 1) Urči hustotu betonu, jestliže sloup tvaru kvádru o rozměrech 2m, 2dm a 20cm má hmotnost 160kg. 2) Z vadného potrubí uniklo do rybníka 76,7kg nafty. Zachycená nafta vytvořila na hladině vrstvu 0,8mm tlustou. Jak velká je plocha hladiny rybníka, která je znečištěná naftou
 4. stranu kvádru položili závaží a celý pokus zopakova li. Měření jsme provedli pro r ůzné kombinace povrch ů stykových ploch. Nam ěřené hodnoty: Hmotnost kvádru: mk = 0,131 kg Hmotnost závaží: mz = 0,200 kg Nam ěřená t řecí síla při smykovém t ření: Povrchy stykových ploch dřevo - dřevo dřevo

Sprint - Koordinuj.cz. 10.0 Aplikace a kotvení • Základní kotevní rastr po 8,0 m vystřídaně pro nezakryté lešení • Základní kotevní rastr po 4,0 m vystřídaně pro lešení zakryté sítěmi • Základní kotevní rastr po 2,0 m pr.. 1. Hmotnost kvádru je 5800 kg. 2. Hustota azbestové desky je 2 000 kilogramů na metr krychlový. 3. Železná krychle má hmotnost 23,4kg. 4. Hustota zlatého řetízku je 17 000 kilogramů na metr krychlový. Kdo měl všechno správně, může mu maminka napsat velkou jedničku do sešitu Hmotnost kvádru: 25,5 kg/ks Pryžový kvádr je možné libovolně situovat, aby bylo dosaže-no požadované tloušťky potřebné k zastavení střely (200 mm, 300 mm, 500 mm). Pryžový kvádr velmi efektivně zastavuje dopadající střely, umož m(hmotnost) = ?kg 3Na výkop se spotřebuje 7,5m betonu a jeho hmotnost je 15 750 kg. Váš poslední úkol, který mi pošlete ke kontrole do 15.6.2020: 1. Vypočítej povrch a objem krychle o straně 8cm. 2. Vypočítej povrch a objem kvádru o těchto rozměrech: a = 60mm, b = 4cm, c = 0,5dm. 3 - Objem a hmotnost kvádru a válce - Procenta . Získané dovednosti a znalosti: - Upevnění znalostí (obsah kruhu, obsah obdélníka, objem kvádru a válce, hmotnost tělesa) - Řešení geometrické úlohy motivované praxí Aplikace tématu v reálném životě: Výpočet objemu a hmotnosti těles patří k základním praktický

Vypocet objemu – Konstrukce z masivního dřeva

Hustota a hmotnost - vzorce, vzorečky, vztahy, vztahečk

- kalkulátor pro výpočet objemů například válce, kužele, jehlanu atd. Potřebujete vypočítat objem válce u motoru, nebo nějakého kastrolu v kuchyni? Stačí jen zadat hodnoty a dojde k automatickému výpočtu. Výsledek je je relativní a nemusíte zadávat JEDNOTKY. Když zadávate míry v centimetrech tak, bude výsledek v centimetrech krychlových Vypočtěte hmotnost kvádru o rozměrech 15cm, 7,5 cm, 10 cm vyrobeného z dubového dřeva, je-li hustota dubového dřeva . ρ=800 kg∙ m -3 . Délky hran kvádru jsou v poměru 2 : 4 : 6. Vypočtěte jejich délky, víte-li, že povrch kvádru je 5 632 m2. V bazénu tvaru kvádru je 150 m3 vody Kalkulátor ceny a množství betonu. Využijte naší kalkulačku a vypočítejte si potřebný objem betonu pro vaši stavbu a odešlete nezávaznou poptávku

Vypocet hmotnosti kvadru online kalkulačka provádí

 1. OBJEM KRYCHLE A KVÁDRU Mgr. Veronika Pluhařová květen - červen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76
 2. Jak spočítat objem kvádru. U kvádru je nutné vypočítat objem díky délce jeho tří stran - a, b, c. Nebo-li míru jeho délky, šířky a výšky. V = a * b * c; Jak spočítat objem krychle. Výpočet objemu krychle bude jednoduchý, protože má všechny strany stejně dlouhé o délce a. Příkladem z praxe může být objem.
 3. Vypočítej hmotnost dřevěného kvádru s rozměry 4, 5 dm, 35 cm a 0, 2 m, je-li hustota dřeva 700 kg/m 3. Vypočítej hmotnost skleněného trojbokého hranolu, jehož podstavu tvoří rovnoramenný trojúhelník o délce základny 5, 6 cm a k ní příslušné výšce 6, 5 cm, jestliže výška hranolu je 8, 9 cm. Hustota skla je 2, 2 g/cm 3

6. Vypočítej hmotnost vzduchu v hale školy o rozměrech 14m x 8m x 3m. Hustota vzduchu je 1,3 kg/m3. Uneseš toto těleso? 7. Tři tyčky vyrobené z hliníku, olova a zinku mají tvar kvádru s podstavou o obsahu 1 cm2. Každá z nich má hmotnost 100 g. a) vypočti jejich objemy b) vypočti délky tyčinek a seřaď je od nejdelší k. Hmotnost 1756 kg. Tříose stabilizovaná. Tvar kvádru, odvozená od typu Star 2. Nese 24 převaděčů v pásmu C pro regionální telekomunikace v USA. 2003-014A AsiaSat 4 (postavila ji firma BSS, USA, provozovatelem je AsiaSat, Čína) (27718) Čínská geostacionární telekomunikační družice. Hmotnost 4042 kg 10) Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 2,6 m a šířkou 2,2 m. Výška kvádru je jednou osminou obvodu podstavy. Vypočítejte : a) objem kvádru b) povrch kvádru. 11) Jáma tvaru čtyřbokého hranolu je hluboká 5,4 m s obdélníkovým dnem o stranách 10,25 dm a 360 cm. Kolik m3 zeminy je nutno vykopat

Jaká je přibližná hmotnost žulového kvádru o rozměrech 50 cm, 60 cm a 72 cm, je-li hmotnost 1 m3 žuly 2 900 kg? Objem kvádru: V = a . b. c V = 50 . 60 . 72 = 216 000 cm3 216 000 cm3 = 0,216 m3 Hmotnost: m = 0,216 . 2 900 = 626,4 kg Cyklista vyjel z kempu rychlostí 15 km/h. Za 1,5 hodiny za ním vyjelo auto a dohonilo ho za 30 minut Vzorec objemu kvádru, (V): Výpočet online. a = b = c = V = 3. Vzorec pro výpočet objemu koule . R - poloměr koule. π ≈ 3,14. Vzorec pro výpočet objemu koule přes poloměr R, (V): Výpočet online. R = V = 4. Objem kulové úseče, vzorec . Kulová úseč - část koule omezená libovolnou rovinou. V tomto příkladě rovinou Vypočítej hmotnost výplní do všech dveří, má-li výplň tloušťku 5mm, výšku 2,10m, a šířku 650mm. 1 m3 skla má hmotnost 2500 kg. Zaokrouhli na kilogramy. 13) Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech dna 2m a 3,5m natéká voda rychlostí 50litrů za minutu Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu krychle. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis

Objem žulového kvádru je 4m3. Vyhledej v tabulkách hustotu žuly a vypočítej hmotnost žulového kvádru. a) Výpis údajů:b) Vzorec, dosazení výpoče 5)Vypočítejte hmotnost trámu dlouhého 6m, širokého 14cm a vysokého 20cm. 1 metr krychlový dřeva má hmotnost 700kg. 6)Silážní jáma má tvar kvádru s rozměry 8m, 3,5m a 3m. Kolik tun udusané kukuřice se do ní vejde, když 1 metr krychlový této kukuřice má hmotnost 55kg Vypočítejte hmotnost kvádru o rozměrech 15 cm, 7,5 cm a 10 0cm vyrobeného a) z dubového dřeva o hustotě 800 kg.m-3, b) ze smrkového dřeva o hustotě 550 kg.m-3. ( a) 0,9 kg; b) 0,6 kg) Povrch kvádru je 1 714 cm2, hrany podstavy mají délku 25 cm a 14 cm. Vypočítejte obsah jeho pláště. (1014 cm2 4. Jaká je hmotnost skleněné výplně dveří, má-li výplň tloušťku 5 mm, výšku 2,1 m a šířku 65 cm? 1 dm3 skla má hmotnost 2,5 kg, zaokrouhlete na kilogramy. Kvádr- příklady praxe 5. Bazén tvaru kvádru má délku 25 m, šířku 8 m a hloubku 2 m. Kolik hektolitrů vody je třeba, aby byl bazén naplněn 20 cm pod okraj? 6 Urči hmotnost tohoto kvádru. V = 2 cm3 = 2,6 g/cm3 Urči hmotnost vody v 80-ti litrovém ohřívači, je-li naplněn do tří čtvrtin svého objemu vodou. 3. V akváriu dlouhém 90 cm, širokém 30 cm je nalita voda do výšky 25 cm. Urči hmotnost vody v akváriu

Kalkulacka objemu/obsahu/obvodu/povrchu obdélníku a kvádr

Hmotnost kvádru. Hmotnost kvádru: Chyba měření kvádru: AD B) Naměřené grafy závislosti síly na čase. Zde vložte graf z druhého měření. Ad C) Naměřené grafy Síly a zrychlení na čase. Zde vložte graf z třetího měření. ZPracování měření. Ad A) Určení Statického součinitele smykového třen A třeba hmotnost vzduchu v pneumatikách je velice zajímavá veličina, kterou se jen málokdo zabývá. Obecně totiž považujeme nahuštění pneumatik na odpovídající tlak jako něco, co nám jejich hmotnost nezvýší. A přitom i vzduch má svoji váhu, vždyť jde o složitou směs plynů obsahující 76 % dusíku, 23 % kyslíku a. Téma: Povrch a objem krychle a kvádru - příklady k procvičení Využijte prezentaci z minulého týdne a vyřešte zadané příklady. Vyřešené příklady mi pošlete jaká je hmotnost skládanky, jestliže 1 dm3 smrkového dřeva má hmotnost 0,5 kg. 6. Kolik čtverečních metrů plechu je třeba na krychlovou nádrž nahoř Spočti hmotnost vzduch v místnosti o rozměrech podlahy 6m x 5m s výškou stropu 3m. Hustota vzduchu je 1,3 kg/ . Zdánlivě vzduch neváží nic. Opravdu? Hmotnost je objem krát hustota. Objem vzduchu se spočítá a x b x c (jako objem kvádru), tedy 6m x 5m x 3m = 90 m3. Hmotnost je tedy 90 x 1,3 = 117 kg!!!! Vejde se 800 litrå benzinu do nádrže tvanl kvádru s rozmëly 12 dm, 16 dm a 4,5 dm? Nakreslete si obrázek. a = 12 c = dm 16 din a.b.c 12-16-4,5 864 864/ 800 litril se do nådrže vejde. o hranë 18 cm, jestliže 1 dm3 má hmotnost 2,7 kg? Jakou hmotnost má hliníkový odlitek tvaru krychle a 18 cm a.a.a 18-18-18 5 832 cm] 5,832 d,n3 1 dmY.

1

Př. 11: Ur či p řibližn ě maximální hmotnost nákladu, který je možné naložit do laminátové pramice o hmotnosti 65 kg. P ředpokládej, že pramice má p řibližn ě rozm ěry kvádru o délce 3600 mm, ší řce 1000 mm a výšce 400 mm. Aby se pramice b ěhem plavb Integrovat přes celou hmotnost prstence znamená měnit úhel a od nuly do 2π. Hledaný moment setrvačnosti J = ∫ 2d m r m = ∫ = 2π ⋅ ⋅ p a a 2 0 R2 cos2 m da = 2π mR 2 ∫ = p a a 2 0 cos2 da = 2π mR = p + a 2 a 0 2 1 cos2 da = = 4π mR2 ∫( ) = + p a a 2 0 1 cos2 da = 4π mR2 p a a a 2 0 sin 2 2 1 = + = 4π mR2 (2π − 0. Vzorec pro objem kvádru, hmotnost kvádru Potřebné pomůcky Kalkulátor Zadání. Odhadni, kolik odlehčených cihel můžeš naložit na nákladní auto o nosnosti 5 tun a o rozměrech nosného prostoru 3 m x 1,5 m x 0,8 m, jestliže odlehčená cihla má rozměry 65 mm x 140 mm x 290 mm a hmotnost 3,8 k 2. a) Pomocí siloměru zjistěte hmotnost kvádru - . b) Kvádr ponořte do kapaliny neznámé hustoty a opět zjistěte hmotnost kvádru - . c) Kvádr ponořte do vody a ještě jednou zjistěte hmotnost kvádru - . d) Vypočítejte hustotu neznámé kapaliny. e) Měření opakujte třikrát a stanovte odchylku Jestliže je v tomto kvádru hmotnost rozložená homogenně, tak se změní stejně jako objem. Objem kvádru na začátku je V = a·b·c, kde a, b a c jsou rozměry kvádru. Když každou stranu zmenšíme na polovinu, objem bude V ′ = 1 2 a · 1 2 b · 1 2 c = 1 8 a · b · c = 1 8 V . Hmotnost menšího kvádru je osminová, tedy 1,5kg.

Tornádo 6 kompakt pyrotechnika CE3 25 ran III

Těleso tvaru kvádru o délce 5 cm, šířce 4 cm a výšce 10 cm je celéponořeno do vody tak, že jeho podstavy jsou vodorovnéa hornípodstava je v hloubce 6 cm pod hladinou vody. Vypočítej tlakovou sílu vody na hornía dolnípodstavu tělesa. h1= 6 cm = 0,06 m h2= 6 cm + 10 cm = 0,16m S = 5 . 4 = 20 cm2= 0,002 m V bazénu tvaru kvádru o rozměrech dna 25 m a 640 cm je 1920 hl vody. Jaká je hloubka bazénu, je-li hladina vody 0,5 m od okraje bazénu? Kolik metrů je vysoká skleněná tabule o tloušťce 8 mm, šířce 85 cm a hmotnosti 53,55 kg, má-li 1 dm3 skla hmotnost 2 500 g. Nosnost nákladního auta je 10t

ProBioBED SOFT - jemná podestýlka z dřevěných hoblin 240 l

POČTÁŘ - Matematika 8 - Hranol

Zvětšíme hmotnost kvádru (přilepením kusu modelovací hmoty) a postupujeme od začátku. Vypočtěte průměrnou hodnotu f1, f´1, f2, f´2 , f3 , f´3, f4 , f´4 a jednotlivé hodnoty porovnejte. Na základě naměřených a vypočítaných hodnot zodpovězte otázky a zdůvodněte své odpovědi v závěru práce CIHLY. Výpočet objemu kvádru a určení hmotnosti tělesa. Předpokládané znalosti - vzorec pro objem kvádru, hmotnost kvádru výšku kvádru. 4) Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm. (450 cm2, 649,52 cm3) 5) Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60 cm, 45 cm a 72 cm, je-li hmotnost 1m3 žuly 2 900 kg? POSLAT DO 19. 3. CV. 3 a 5 čtvrtek 19. 3 hmotnost včetně kola 80 kg. [0,5 m/s2] 4) Áutomobil o hmotnosti 1 200 kg zvětšil rychlost ze 72 km / h na 90 km/ h za dobu 10 s. Určete velikost zrychlení kvádru. [2 m/s2] 8) Čhlapec o hmotnosti 50 kg vyskočil z loďky o hmotnosti 200 kg na břeh jezera, přičemž loďka odplavala za. 7. Vypočítejte relativní atomovou hmotnost nuklidu 40Ca 20, víte-li, že hmotnost jednoho atomu tohoto nuklidu je 6,635.10-26 kg. Řešení: A r (X) = m u m(X ) kde m u je 1/12 hmotnosti izotopu 6 12 C = 1,66053.10-27 kg A r (40Ca 20) = 1,66053.10 6,635.10 27 26 = 39,96 8. Vypočítejte hmotnost a objem (měřený za normálních podmínek.

Příklad: Urči hustotu - slovní úloha z matematiky čislo 690

V nádrži s topným olejem je 36 m 3 Jakou má olej hmotnost? Žulový kvádr má objem 1,5 m 3. Urči hmotnost tohoto kvádru. Kolik váží sněhulák, na kterého bylo spotřebováno 14,7 l sněhu? Hustota čerstvého sněhu je 0,12 g/cm 3. Unesl(la) bys v jedné ruce kostičku zlata, která ba měla hranu dlouhou 5 cm 11 Obr. 1 - Logo encyklopedie Wikipedia Jitka Houfková / Jednoduché stroje Fyzikální brouzdaliště Jednoduché stroje Jitka Houfková1, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Jednoduché stroje - známe je všichni: kladka, páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, klín a šroub 17. Jakou hmotnost má těleso tvaru činky složené ze dvou koulí o průměru 10 cm a příčky tvaru válce o poloměru 1,2 cm a délce 25 cm. Hustota tělesa je 7 900 kg·m-3. 18. Vypočítejte poměr objemů tří rotačních válců opsaných kvádru s rozměry 2 cm, 4 cm, 6 cm Kolik vzduchu máme ve třídě : délka 12 m šířka 6m výška 5,5 m, urči hmotnost, Bazén tvaru kvádru 12,5 m široký a dlouhý 20 m hloubka 1,2 m má mít obloženy stěny obklady 10 cm x10 cm, kolik za ně zaplatíme, stojí-li 1 m 2 200 Kč, kolik bude třeba obkladů

OCR Document - RVP.C

Vypočítej hmotnost malého gabrového pomníku tvaru kvádru o hranách. 80cm . 50cm . 30cm. Objemová hmotnost je 2900kg . m3. Všem úspěšným vyřešitelům Děkuje Martin Mechel z dětského domova, jeho vychovatel je strejda Láď a) Bednu o hmotnosti 50 kg suneme po vodorovné podložce vodorovně orientovanou silou o velikosti 120 N. Součinitel smykového tření mezi kvádrem a podložkou je 0,2. Určete velikost zrychlení pohybu kvádru. Jak velká by musela být tažná síla, aby byl pohyb bedny rovnoměrný? (mělo by to vyjít 0,4 m/s2) G=m*g F=k*G => F=k*m*g. 10) Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 2,6 m a šířkou 2,2 m. Výška kvádru je. jednou osminou obvodu podstavy. Vypočítejte objem a povrch kvádru. 11) O kolik cm2 se liší obsahy lichoběžníka a rovnoběžníka Délka základen lichoběžník Vypočítejte hmotnost vzduchu v hale školy o rozměrech 14 m , 8m a 3 m . ( hala má tvar kvádru). 4) Do železničního vagónu se vejde 75 m3 nákladu. Maximální hmotnost, kterou uveze je 30 tun. Jakou největší hustotu může mít materiál, se kterým bychom mohli zcela zaplnit celý tento vagón? 5) 6 Maximální hmotnost 800 kg do 120 x 60 x 60 cm nejdelší strana do 200 cm (maximální součet stran je 300 cm) Tvar krychle/kvádru. Pevný obal (např. karton, pevná obálka nebo pevný plastový sáček určený pro přepravu). Nepohyblivý obsah. Obal nemá černou barvu. Typ Standard a EURO (120 x 80 x 15 cm)

Kniha: Geometrie Pracovní sešit pro 6Úkol, který nechápu

Vypočtěte tělesovou úhlopříčku kvádru a velikost její odchylky od strany CD, jsou-li rozměry kvádru a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm. HRANOL 1. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočtěte jeho objem a hmotnost je-li vyroben z oceli o hustotě 7800 kg.m-3. 2 Objem a povrch čtyřbokého hranolu s obdélník. podstavou - příklady Objem a povrch čtyřbokého hranolu s lichoběž. podstavou Testy pro 8. ročník . 7) Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 2,6 m a šířkou 2,2 m. Výška kvádru je jednou osminou obvodu podstavy. Vypočítejte : a) objem kvádru b) povrch kvádru délky hran a výpočtem) a jejich hmotnost. Své výsledky zapíší jednak do sešitu a jednak do tabulky na tabuli (návrh tabulky a několik naměřených výsledků viz Obr. 3). Pak si mohou vzít jinou dvojici těles a postup zopakovat. Poznámky: - Ověřte si, zda žáci zvládají určení objemu kvádru 9. Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60 cm, 45 cm a 72 cm, je-li hmotnost 1m3 žuly 2900 kg? 10. Místnost je 39,5 m dlouhá, 19,2 m široká a 5m vysoká. Nejvýše kolik osob může být vtéto místnosti, počítá-li se na osobu alespoň 4m3 vzduchu? 11. Uzavřená benzínová nádrž má tvar kvádru o rozměrech 80 cm