Home

ČSV dotace

Formuláře - Český svaz včelařů - ČS

 1. Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně žadateli do 15. října. Žadatel pak dotace bezhotovostně rozesílá příjemcům. Dotační příručku ČSV, z. s. si můžete stáhnout zde. Potřebné formuláře pro opatření technická pomoc - pořízení nového zařízení: Požadavek na poskytnutí dotace
 2. Na web ČSV byly vloženy nové dokumenty a formuláře k dotaci 1.D pro rok 2021. Národní dotace: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotací v roce 2021 Postup pro podávání požadavků 2021 Požadavek na dotaci 1.D. - Podpora včelařství v roce 2021 Potvrzení o umístění včelstev v roce 202
 3. Žádost o dotaci zaslat nejpozději do 15.5.2019 na adresu Český svaz včelařů, Křemencova 8, 115 24 Praha1. Všechny doklady v originále je potřeba doručit nejpozději do 15.7.2019 též na adresu ČSV. pozadavek-na-poskytnuti-dotace-na-opatreni-technicka-pomoc.pdf (1007667
 4. istrace dotace pro jednotlivé ZO ČSV dle počtu žádajících chovatelů členů ČSV o dotaci 1.D. Paušál + jednotlivé částky pro ZO ČSV
 5. istrativní poplatek. Za pořízení nového zařízení je to 500 Kč za jedno zařízení + 400 Kč za každé další zařízení
 6. Dotace pro včelaře 2020 - 2022 Nové dotační období na roky 2020 až 2022 přináší zásadní změny ve vyplácení dotací. Všechny změny najdete v tomto dokumentu. Nově se dotace vypočítává z 90 % pořizovací ceny! Pro jednotlivá zařízení je stanoven

pro dotaci mohou být použity doklady z období 1.9.2014 - 31.8.2015, nutno dodat na ČSV do 20.8.2015 zařízení lze koupit v zahraničí dotaci na 4 úly (4000Kč) pro začínající včelaře, lze žádat jen v roce registrace a v roce následující D o r u č i t. Žádost o dotaci 1.D. - do 16.9.2020 Podklady pro statistický výkaz o včelařství - do 16.9.2020 Hlášení ČMSCH - na ZO do 8.9.2020 nebo na ČMSCH do 15.9.2020 Plnou moc k výplatě finančních prostředků - stačí dodat až při výplatě ZO ČSV Konic Dotace 1.D - nesplněná povinnost hlášení UE. Jak bylo avizováno, tak Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) provádí 100% kontrolu všech žádostí o dotaci 1.D s databází Ústřední evidence (UE) zda byla splněna chovateli zákonná povinnost nahlášení počtu zazimovaných včelstev. Při této kontrole se zjistilo. Dotace Ústeckého kraje. Každoročně Ústecký kraj obor životního prostředí a zemědělství poskytuje žadatelům z programu pro rozvoj eko-agro oblastí Ústeckého kraje dotaci. Podmínky dotace jsou vždy vypisovány na časové období, zpravidla 3 let. Žadatel si podá žádost. Poté Ústecký kraj posoudí o přidělení dotace

Dotace 2021 Vážení členové ZO ČSV Hradec Králové, ZO ČSV byla přidělena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dotace pro členy na pořízení včelařských potřeb. Dotace se týkají nákupu úlů, nástavků, den, mateřích mřížek, přířezů, rámků, očkových uzávěrů, mezistěn, výkluzů a krmítek požadavky na dotaci 1.D. (Podpora včelařství) odevzdávejte do 5. září svým úsekovým důvěrníkům (případně přímo mě do 15. září 2021). Potřebné dokumenty i nápověda jsou v časopise Včelařství 8/2021, který všichni jakožto členové ČSV dostáváte. Je třeba předložit: požadavek na dotaci 1.D Vyplněný a podepsaný požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc - nové zařízení 2019/2020 se zasílá na adresu ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24, Praha 1, nejpozději do 15. května 2020. 3. Národní dotace - dotace 1.D. Účelem této dotace je zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin

EU dotace pro včelaře na rok 2021 - trubec

Tak dotace 1D je pro naše ČSV opravdu tím naprosto zásadním pilířem, to je pravda. Ale poněkud smutná. Kdyby nebyly, někteří ani nepřijdou na výroční schůzi, protože je krom výplaty dotací co se spolku týče nic nezajímá Nečlenové ČSV podávají žádost o dotaci v sídle ČSV v Praze. Potvrzení o umístění včelstev na území ZO potvrdí organizace registrovaným včelařům na základě ověření počtu včelstev, která splňují podmínky poskytnutí dotace D1 důvěrníkem ZO!!! Potvrzení bude podepisováno ZO v sobotu 5. a 12. září v knihovně.

Dokumenty a formuláře k dotaci 1

Včely na střeše

Částka dotace na jedno zazimované včelstvo činí v tomto roce 126 Kč. Termín výplaty dotace 1.D byl stanoven na čtvrtek 20.11.2014 od 16,00 do 17,30 hod. v salonku pivnice U Truta Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2019. Dne 14.11.2019 vyzvedl tajemník ČSV, z.s., osobně Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo 5546/2019-18140Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2019. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 343 /2019-A109. vydaných ČSV (viz přílohy) ve lhůtě uvedené v Organizačních pokynech ČSV. Kam doručit požadavek o dotaci Český svaz včelařů, o.s. Křemencova 8 115 24 Praha 1 Kdo podává žádost o dotaci na Fond Jediným žadatelem o dotaci za všechny chovatele je ČSV, který shromažďuj ČSV. Kam doručit požadavek o dotaci Český svaz včelařů, o.s. Křemencova 8 115 24 Praha 1 Kdo podává žádost o dotaci na Fond Jediným žadatelem o dotaci za všechny chovatele je ČSV, který shromažďuje požadavky jednotlivých chovatelů a ve lhůtě do 30. června podává Fond Jedinou podmínkou dotace je zazimovat standardně silné včelstvo a o dotaci prostřednictvím místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů požádat. Administraci pro stát totiž dělá právě ČSV. Výplata dotace ale na členství vázána není - vyplácí se i nečlenům

Dotace :: OV ČSV Bruntá

 1. ulého hlášení v listopadu 2019 pozorovány další úhyny více než 25% včelstev z jednotlivých ZO ČSV v okrese Kroměříž. Termín zaslání seznamu: do pondělí 30. 3. 2020 Uveďte..
 2. ZO ČSV Praha 5. V Nové Vsi 739/10, Praha 5 +420 602303695. csvpha5@seznam.c
 3. Dotace. Jak již mnozí z Vás ví, tak Včelařství je poměrně dřina a leckdy zaležitost s nulovým ziskem za takto náročnou práci. Nejdená se pouze o práci fyzickou, ale vyžaduje poměrně dost znalostí jak kolem včel, tak kolem přírody jako takové
 4. S účinností od roku 2017 je tato část dotací pozastavena. Dotace na technickou pomoc. O dotaci na obnovu vybavení může žádat jakýkoliv včelař, bez ohledu na délku jeho členství v ČSV. Dotace se využívá většinou na dražší včelařské vybavení, jako jsou medomety, refraktometry nebo také na boj proti varroáze

Během příštího týdne budou vyplaceny dotace ve výši 158,40 za včelstvo. I přes všechny problémy, která nám všem současná situace přináší, Vám přejeme hodně zdraví a sil do další práce nejen se včelkami. Za POO ČSV Frýdek-Místek předseda Miroslav Poniš Dále nás čekají dotace 1D. Tímto bych Vás poprosil o včasné dodání žádostí o 1D dotaci a to do 16.9.2020. Žádost o dotace můžete předat osobně v mé provozovně Bucharova 194, Vrchlabí 4 (areál bývalé TESLY/OPTREX) ve všední den 9-12 13-16. Je možné Vám ihned vydat Varidol na podzimní léčení. Případně žádost. Smlouva o poskytnutí dotace ČSV Hostomice Veřejnoprávní smlouva č. 4/2021 ČSV Hostomic ZO ČSV KOBEŘICE. vše o včelách. ZO CSV Kobeřice - Euro dotace. Euro dotace . Letošní podmínky dotace pro rok 2015 na podporu oboru včelařství z programu Evroé unie dle nařízení vlády č. 197/2005 sb. Příručka dotace pro chovatele včel krok za krokem najdete zde ZO ČSV Bystřice. Kupujte med ze dvora. Úvod - Fotogalerie - Výplata dotace 1D 2020. Výplata dotace 1D 2020 . Úvod Aktuality Historie ZO Rajon ZO Výbor ZO Fotogalerie 90.výročí ZO Návštěva dětí z MŠ včs 10.2.2018 Povídání o včelkách 1A 16.1.2019.

Včelařské potřeby a produkty - výroba a prode

 1. istraci vybraných dotací. organizaci včelařských akcí. informační a poradenský servis pro jednotlivé základní organizace a nevčelařskou veřejnost okresu Znojmo. Máme svého zástupce v Republikovém výboru ČSV, o.s. a v Krajském koordinačním.
 2. ZO ČSV KOBEŘICE. vše o včelách. ZO CSV Kobeřice - OBECNÍ DOTACE. OBECNÍ DOTACE. V letošním roce 2015 naše Základní organizace Kobeřice dostala dotace od obcí v rekordní celkové výši 28 000 K.
 3. V této kategorii najdete zboží, na které lze o tzv. eurodotaci požádat. Bližší informace najdete v článku Jak získat evroé včelařské dotace. Vždy si, prosím, ověřte v dotační příručce nebo přímo u ČSV, že na vybrané zboží bude možné dotaci uplatnit

Dotace 2021 - vceliobchod

Na dotačním webu Libereckého kraje byly zveřejněny podmínky pro poskytování dotací na podporu včelařství pro rok 2020. Bližší informace k vyhlášenému programu 8.3 Podpora včelařství najdete zde Vítejte na stránkách ČSV, z. s., okresní organizace Zlín. Aktuality na Facebookovém profilu OV ČSV - Zlín

Dotace Libereckého kraje na podporu včelařství pro rok 2020 Na dotačním webu Libereckého kraje byly zveřejněny podmínky pro poskytování dotací na podporu včelařství pro rok 2020. Bližší informace k vyhlášenému programu 8.3 Podpora včelařství najdete zde Členství v ČSV poskytuje několik výhod: Odběr časopisu Včelařství, prostřednictvím ZO ČSV průběžně obdrží veškeré aktuální potřebné informace, každoročně může žádat o dotace, má zajištěna léčiva za nižší cenu, ZO zajistí ošetření včelstev aerosolovým vyvíječem, odevzdání vzorků na veterinární.

Dotace - ZO ČSV Znojm

Včelařství Písek. Okresní organizace Českého svazu včelařů Písek z. s. je organizační jednotkou ČSV. Má 19 základních organizací působících na okrese Písek, které mají v současné době 749 řádných členů, 862 stanovišt na kterých je umístěno 8646 včelstev Dotace bude poskytnuta za těchto podmínek: Žádost o dotaci může podat do 30.9.2016 každý chovatel včel v okrese Ostrava - nemusí být organizovaný, ale musí mít registrační číslo chovatele. Členové Čsv z.s. v okrese Ostrava mohou obnovovat úly i na stanovištích mimo okres Ostrava . Úly budou obnovovány pořízením minimálně tří a maximálně deseti nových. Upozornění pro žadatele o dotaci 1D na rok 2021. Letos se budou žádosti o dotace 1D předávat důvěrníkům do 10.září. Ti je odevzdají dne 10.září od 18.00 hodin v Baru U Sama v Bystřici. Nebudou se tedy vhazovat jednateli do poštovní schránky! Žádosti budou správně vyplněny bez přepisování a škrtání

ČSV při zaslání dotace odečetla z požadované částky náklady s odesíláním peněz nebo členské příspěvky na rok 2004. Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, který se spolu s revizní komisí ZO ČSV přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na něž jsou požadovány. Výplata dotace 1.D 14.11.2014 20:42 . Částka dotace na jedno zazimované včelstvo činí v tomto roce 126 Kč. Termín výplaty dotace 1.D byl stanoven na čtvrtek 20.11.2014 od 16,00 do 17,30 hod. v salonku pivnice U Truta.. ČSV, z.s., ZO Nivnice zve včelaře na přednášku: LÉČENÍ VČEL V PRŮBĚHU ROKU KYSELINOU ŠŤAVELOVOU A KYSELINOU MRAVENČÍ. Přednášející je Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Akce se koná v sobotu 7.března 2020 v 15:00 v přísálí kulturního domu v Dolním Němčí. Přečtěte si celý příspěvek.. Hlášení včelstev a dotace 1.D na rok 2021 20 srpna, 2021 Hniloba včelího plodu - Vítkovice 20 července, 2021 Mor včelího plodu - Valteřice / Liberecký kraj 7 července, 202 (08.11.2011 0:26) PetrM napsal(a): Příspěvky, které probíraly ukončení členství v ČSV na základě snížení dotace 1.D nebo jejím úplném zrušení jsem přesunul do tématu Členství..trochu se nám toto téma rozjelo a z části i sklouzlo do tématu členství,jenže ono to totiž spolu souvisí..

Dotace 1.D., hlášení ČMSCH :: VČELAŘI KONICK

Finanční prostředky se z 90 % získaly z SZIF na základě Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, zbývajících 10 % z vlastních prostředků OO ČSV Kroměříž. Pro potřeby vzdělávacího centra se upravila jedna z rymických doškových chalup, do té doby nevyužívaná Dotace bude poskytnuta za těchto podmínek: Žádost o dotaci může podat do 30.9.2016 každý chovatel včel v okrese Ostrava - nemusí být organizovaný, ale musí mít registrační číslo chovatele. Členové Čsv z.s. v okrese Ostrava mohou obnovovat úly i na stanovištích mimo okres Ostrava Město Úvaly schválilo programovou dotaci pro rok 2020 - 11.000,-Kč zveme Vás na další členskou schůzi naší ZO ČSV Úvaly, z.s., která proběhne v. středa 29.01.2020 v 19:00 hodin v hotelu Budka v Úvalech u nádra. 2013 Výše národní dotace je již známa. Dnes bylo ČSV doručeno rozhodnutí Ministerstva zemělství ČR ze dne 7. listopadu 2013 (reg. č. 838/2013-7240Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1. D. Podpora včelařství. Sazba dotace činí 138,00 Kč na včelstvo. 2013 Co se děje ve svaz ZO ČSV Rumburk o.s. Na programu je mimo jiné výplata dotace 1.D - v případě, že se nemůže člen dostavit osobně, lze dotaci vyplatit pouze na základě plné moci vzor v odkaze. V opačném případě bude dodace následující den vrácena poskytovateli

V neděli 28. 03. 2021 bude probíhat výplata dotací 1.D. Peníze se budou vyplácet v Zaječicích u p... Za ZO ČSV Nepomuk. že se jedná o dotaci organizovanou okresní organizací Plzeň-město. Proto žádat mohou pouze ti, kteří mají v tomto okresu včely umístěné. Toto je třeba doložit číslem stanoviště registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s Re: Dotace, léčení a vše kolem . Gusto. Když někdo uvede ČSV, ty máš zbytečně hned ruce nad hlavou. Je to pouze opravdu tvá věc či budeš a nebo nejseš členem ČSV. Dotace jsou také pro tebe velíce jednoduchou záležitostí. Z internetu si vytiskneš žádost a tu odevzdáš v některé ZO a pak se jdeš pro peníze a to je vše chtěl bych vás pozvat na plenární zasedání OO ČSV Svitavy. Zasedání se bude konat dne 2.09.2021 jako vždy v salonku restaurace Astra Svitavy. Zahájení v 16:00. Dále se budou vydávat léčiva, která nebyla ještě vyzvednuta. Program plenárního zasedání. 1) Zahájení (př. Švonc) 2) Zpráva přecednictva OO ČSV, z.s. od.

Včelí stráž při ČSV Detail: Středočeský kraj Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO v rámci Tematického zadání Osvětová činnost uzavřené dne 3.7.2019 an Dotace. Evroe dotace pro včelaře 2020-2021 na včelařské potřeby. Kdo může žádat: Člen Českého svazu včelařů a je registrovaný chovatel v evidenci včelařů ČMSCH nejméně celé 2 kalendářní roky (registrován do 31.12.2017), před podáním požadavku o dotaci (dotace na zařízení není určena pro nově zaevidované chovatele po 1.1.2018) může prostřenictvím. - jsem neobdržel/a v tomto roce na činnost, případně účel, na který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci ze státního fondu nebo dotaci z územněsprávního celku; - zavazuji se dodržovat podmínky dotace, kterou požaduji. Dále se zavazuji, že zařízení, na které požaduji dotaci

Úvodní stránk

 1. Výplata dotace 1.D. Na Vámi zaslané číslo účtu (viz bod 1) odešleme ihned po obdržení dotace z RV ČSV celou Vám přidělenou částku. O poslání peněz Vás budeme informovat také e-mailem. Pokud by pro někoho z Vás byla elektronická cesta zcela neschůdná, kontaktujte mě, v jednotlivýc
 2. isterstva zemědělství - Dotační program 1.D. - podpora včelařství Začněme
 3. V první řadě by dotace měla směřovat k potřebným. Jsem spíš přející než nepřející, ale včelaře nevidím jako dotací potřebného. Za druhé: současné nastavení dotací, má na svědomí nemálo problémů současného včelaření. Když jsem odcházel z ČSV, setkal jsem se s otázkou: A ty si budeš platit léčiva
 4. Nařízení prochází drobnými změnami, a tak se sami informujte jaké zboží lze a jaké nelze na dotaci pořídit. Sledujte stránky svazu čsv a fomuláře na těchto www stránkách
 5. Stránky Okresní organizace ČSV Opava > Dotace MS kraje do oboru včelařství v roce 2020. Dotace MS kraje do oboru včelařství v roce 2020. 27.02.2020 16:45 Moravskoslezský kraj podpoří obor včelařství částkou v přibližné výši 2 mil.Kč! Dotační program je v letošním roce zaměřen na podporu stávajících včelařů.

Zajištění agendy dotací a státních příspěvků. Zde se musí organizace přizpůsobovat metodice ÚV ČSV a dodržovat zejména jím stanovené termíny. V tom má mnoho členů nepochopení. Žádosti o dotaci, přitom jde o peníze pro všechny, mnozí členové zasílají pozdě a to až po upomínce Účelová neinvestiční dotace pro začínající včelaře (příjem žádostí uzavřen) 1. Výchozí stav. Zamyslíme-li se nad užitkovostí včel, mělo by včelaření prožívat rozkvět. Opak je však pravdou vzhledem k tomu, že včelařů a včelstev v poslední době rapidně ubývá. Všechno nasvědčuje tomu, že tento trend. ČSV, z. s., okresní organizace - Zlín / chov / Dotace Zlínského kraje pro včelaře pro rok 2017 Dotace Zlínského kraje pro včelaře pro rok 2017 29.12.2016 Předseda chov , dotace , informace , news , schůz 9. 2021 (ČSV už to nevyřizuje). Pokud to opomenete, hrozí vám ztráta dotace 1.D.! 1. 8. 2021: Žádost o dotaci 1.D vyšla v časopisu Včelařství 8/2021. Je potřeba ji vyplněnou včetně všech příloh odevzdat na ZO ČSV do 15. 9. 2021! Formulář najdete také zde; 30. 7

Dotace Ústeckého kraje :: ZO ČSV Ústí nad Labe

Přes ČSV se odevzdává i měl k jarnímu vyhodnocení spadu roztočů varroa. Velkou nevýhodou dotací zprostředkovaných přes ČSV je paradoxně čas jejich rozdělování. Je to vleká anomálie v dnešním světě, ale ano - dotace jsou rozdávány v hotovosti Informace pro chovatele včel, kterým byla částečně zamítnuta žádost o dotaci 1.D. 2. 3. 2021. 24.2.2021 jsme informovali článkem na našem webu, že svaz obdržel Rozhodnutí o dotaci 1.D č.j. SZIF/2021/0158825 . Informovali jsme tam o důvodech k zamítnutí některých žádostí zcela nebo zčásti Změny ve vyplácení dotací pro období 2020-2022 najdete zde : dotace_sbírka zákonů.pdf Důležité: podání žádosti do 15. května daného roku. Pozor, o dotaci může nově žádat každý včelař, který je evidovaný u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva roky, před podáním žádosti o dotaci Přidělení dotace zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond SZIF. Pro něj zpracováva žádosti Český svaz včelařů ČSV. U něj si opatříte formulář na žádost a po vyplnění zasíláte na adresu ČSV. Taktéž na ČSV zasíláte i nezbytné přílohy pro zpracování žádosti

Dotace Vceliweb.c

Vítejte na stránkách ČSV z.s. ZO Vysoké Mýto. IČO 49317318 pobočný spolek Českého svazu včelařů, z.s. ev. číslo 51114 zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, Zajištění agendy dotací, státních příspěvků atd Po zaslání přihlášky do ČSV je posledním krokem zaplacení členského příspěvku více Celý členský příspěvek se hradí na číslo účtu ZO Plzeň-střed, uvedený v kontaktních údajích. Praktické odpovědi na otázky začínajících včelařů vyšel v časopise včelařství, čtěte zde Příjem žádostí o dotace na zazimování včelstev 1.D. byly ukončeny k 15.9.2014. Ve vyjímečných případech konzultujte podání opožděných žádostí s předsedou ZO ČSV Olomouc. 24.07.2014. V sekci Dokumenty je nový oběžník 04/2014. 16.07.2014 Zpoždění dodávky léčiv II - rozdíl zašlou též na účet ZO ČSV Ústí nad Labem z.s. - částku sdělím každému jednotlivě na email / jak bude známa výše dotace 1D / Členi ZO ČSV Ústí nad Labem z.s., kteří nežádali dotaci 1D - zašlou členské příspěvky a poplatky za vzorky a léčivo /za r. 2020 / na účet ZO ČSV Ústí nad Labem z.s

ZO ČSV o

Dotace 1.D. na podporu včelařství - stránky ZO ČSV Těrlick

Výplata dotace proběhne v neděli dne 27.11.2016 v salónku pohostinství Nová Hospoda od 10:30 hod do 12:30 hod. Pokud se nemůžeš dostavit osobně, pověř vyzvednutím částky jinou osobu a vybav ji řádně vyplněnou Plnou mocí. Výplata dotace musí být vyúčtována svazu nejpozději do 30.11.2016 Tzn. pokud ZO Třešť mimo členských příspěvků stanovených ÚV ČSV vybírá ještě např. dalších 12 Kč na včelstvo a pokud by nebyla vyplácena dotace 1D, musel by každý včelař s 10 včelstvy - člen této ZO přinést a zaplatit přímo ze své peněženky za své členství v ČSV a ZO částku 310 Kč + 120 Kč, celkem 430. OO ČSV musí být členem ČSV, stává se, že do funkcí jsou voleni včelaři, kteří v ČSV nejsou, což je nepřípustné. c) Dále informoval o dotacích 1D. Zde došlo ke změně - finanční vyrovnání dotací 1D proběhne až v lednu následujícího roku. Nečlenové ČSV si vyřizují dotaci 1D sami pře

Výroční schůze ZO ČSV Těrlicko – stránky ZO ČSV Těrlicko

Dotace - Včelaři Plzeň ČSV z

Základní organizace Nové Strašecí . Spolek včelařů pracuje v Novém Strašecí již 112 let. Bohatou historii shrnuje almanach, který jsme ke sto desátému vydali.. V současné době spolek sdružuje 95 řádných členů, 15 mladých včelařů v kroužcích a staráme se o více než 600 včelstev Výbor ZO ČSV Přelouč. 6.9.2020 se členská schůze ruší. Žádosti o dotaci 1D předejte do 23.8.2020 svým důvěrníkům. Jednotlivé důvěrníky naleznete zde: Důvěrníci . Střední odborné učiliště včelařské-Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Prodejna včelařských potřeb Slatiňanská 135, Nasavrky 538 2 V rámci spolupráce s okresním výborem ČSV v Chomutově, je možné hromadně objednat včelí matky pro tento rok. Termín dodání bude ještě upřesněn(bývá to převážně červen-červenec), cena i se započítanou dotací 350,-Kč/ks

Včelařské fórum - o včelách a včelaření - Dotace 1

Včelařská dotační politika 5. Zpráva zpředsednictva ČSV, z.s. 6. Výkazmajetku ZO,OO 7. Statistický výkaz JK ČSV, z.s. členská základna 8. Informace k výročním schůzím vroce 2020 -volební rok 9. Problematika obměny funkcionářů vZO a OO 10.Novinky v CIS 11. Různé 12. Diskuze 13. Závěr KRAJSKÝ KOODRINAČNÍ VÝBOR. Jsme rádi, že v našem spolku máme členy, kterým na Českém svazu včelařů záleží a mají snahu zlepšit jeho chod. Proto uveřejňujeme dopis, našeho člena, přítele Jaromíra Jaroše: Vážené vedení ČSV a redakční rado časopisu Včelařství, včelařím pátým rokem ZO ČSV ŠKVOREC Praha - východ. dotace Středočeský kraj. Středočeský kraj se snaží se podpořit včelaře ve svém regionu dotacemi směřovanými do včelařství, a to zejména prostřednictvím Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství (oblasti podpory Příspěvek na vybavení pro začínajícího včelaře a Podpora včelařství - aplikace léčiv proti. Dotace Jihomoravského kraje pro rok 2017 Program schválen:Radou Jihomoravského kraje Datum schválení:12.01.2017 Číslo usnesení:378/17/R7 Objem finančních prostředků vyčleněných na program:3.000.000 Kč Cíl/učel programu:Podpora včelařů a včelařství za účelem stabilizace stavů včelstev, eliminace závažných. Vítejte na stránkách ZO ČSV, z.s., Ronov nad Doubravou Lichnická 394, 538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 75106051 ČSOB a.s. Poštovní spořitelna, č.ú. 225144339/030

včela

Vážení přátelé, výbor ZO ČSV Krnov Vás zve na členskou schůzi včelařů, která se bude konat 10.9.2020 ( čtvrtek ) v restauraci Hotel Praha od 17:30 hodin.. Program: 1. Výdej léků 2. Výběr žádosti o dotaci 1D 3. Hlášení o počtu včelstev a statistické podklad Všichni delegáti jednotlivých ZO spadající pod ČSV OO Opava jsou zváni v neděli 20.9.2020 na Okresní konferenci spojenou s volbami do OO pro nejbližší volební období. Více informací a program naleznete zde - Pozvánka na OK 2020.doc (22 kB) —————. 21.04.2020 07:51 Když někdo uvede ČSV, ty máš zbytečně hned ruce nad hlavou. Je to > pouze opravdu tvá věc či budeš a nebo nejseš členem ČSV. Dotace jsou také > pro tebe velíce jednoduchou záležitostí. Z internetu si vytiskneš žádost a > tu odevzdáš v některé ZO a pak se jdeš pro peníze a to je vše Členové bez včel a ti, kteří o dotaci nepožádali, aby mohli zůstat v roce 2013 členy naší ZO ČSV Praha 5 a mohli odebírat časopis VČELAŘSTVÍ, musí pokladníkovi zaplatit v den výplaty dotace částku: 200+16+50 = 266.- Kč a zálohu na léčení včelstev na rok 2013