Home

Filologie studeren

Filologie Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Proudy literární časopi

 1. Pouze otevřené studijní programy. Oblast vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí Ekonomické obory Farmacie Filologie Filozofie, religionistika a teologie Fyzika Historické vědy Chemie Informatika Matematika Mediální a komunikační studia Neučitelská pedagogika Politické vědy Psychologie Sociální práce.
 2. filologie de filologie zelfst.naamw. (m.) , studie van de taal- en letterkunde van volkeren door middel van geschriften in samenhang met de cultuurgeschiedenis van dit volk Voorbeeld: `de filologie is een tak van taalkunde die zich vooral richt op dode talen` Bron: WikiWoordenboek..
 3. Ervaar het nieuwe FlexibelStuderen® van NTI en haal dat erkende diploma. Volg een MBO-, HBO-, Master- of Vakopleiding op een manier die echt bij jou past
 4. De opleiding Taal- en Letterkunde is zowel een verdiepende als verbredende studie. In de diepte leer je twee talen spreken en schrijven. De opbouw en verschillende vormen van taal bestudeer je in de taalkunde. Letterkundige analyses richten zich op het creatieve gebruik van taal
 5. filologie. [Gr. filologia, wetenschappelijke studie van letteren], v., wetenschap die zich bezighoudt met de studie van teksten en andere taaldocumenten van litteraire of culturele waarde, in verband met en tegen de achtergrond van de cultuur waarin zij zijn ontstaan
 6. Studie o rukopisech jsou recenzovaným kodikologickým periodikem, vycházejícím od roku 1962. Kromě kodikologie, která bývá často označována jako věda o rukopisech, jsou otevřeny dalším pomocným vědám historickým (zejména paleografii) i jiným oborům, které se věnují rukopisným bádáním (filologie, dějiny umění, literární historie, muzikologie a právní historie)

Proudy Modely populární kultury - Masaryk Universit

1 DIPLOMA, 5 BEROEPEN: Germaanse Talen. Met een diploma kan je alle kanten uit. Het klinkt als een cliché, maar het blijkt nog te kloppen ook. In deze rubriek gaan we op zoek naar mensen die hetzelfde diploma op zak hebben, maar heel uiteenlopende carrières hebben uitgebouwd . Vandaag leggen we vijf germanisten op de onderzoekstafel In Vlaanderen is Germanistiek de studie van het Duits, Nederlands, Fries, Engels, Zweeds, Deens, Noors, IJslands, Faeröers en Afrikaans. Een germanist is iemand die aan een universiteit Germaanse filologie heeft gestudeerd. De studie was tot 1968 zodanig ingedeeld dat men naast het Nederlands twee andere Germaanse talen studeerde topic_facet:Filologie Vyhledávání: studie Výsledky 1 - 20 z 903 pro vyhledávání 'studie', doba hledání: 0,06 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Studia Balkanica et Slavica /. Neem eens een kijkje op onze alumni-pagina (in het Duits), waar voormalige studenten vertellen over hun ervaringen na hun studie Neerlandistiek. Inschrijven. Aan de Freie Universität kun je je inschrijven voor Nederlandse filologie als hoofdvak. Je kunt Nederlands ook volgen als bijvak bij een ander hoofdvak Woordelys van grammatikale en retoriese terme. definisie . Filologie is die studie van veranderinge oor tyd in 'n bepaalde taal-of taalfamilie.. ('N Persoon wat sulke studies doen, staan bekend as 'n filoloog.)Nou meer algemeen bekend as historiese taalkunde.. In sy boek Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities (2014) definieer James Turner die term breër as die veelvuldige.

Filologie, van het Oudgriekse Φιλος, philos, liefde en λογος, logos, woord, rede, is een tak van taalkunde die zich vooral richt op dode talen.Het woord werd voor het eerst door Plato in diens dialoog Phaedrus gebruikt, in de betekenis van voorliefde voor redevoeringen.. Een filoloog bestudeert de taal-en letterkunde van volkeren door middel van beschikbare geschriften in samenhang. Výsledky 1 - 14 z 14 pro vyhledávání 'studie' Přeskočit na obsah. Filologie language:Latin Vyhledávání: studie Preferované termíny: výzkum v rehabilitaci, Studi, Wes, 1947-, behaviorální genetika, metody, protokol klinického hodnocení jako téma, korelace dat, pilotní projekty, Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 Algemene info . Taal- en letterkunde is de wetenschappelijke en theoretische studie van een groep talen en de letterkunde van die talen, gekaderd in het geheel van de beschavingsgeschiedenis, literaire en filosofische stromingen van die talengroep. Je kiest vanaf het eerste jaar 1 of 2 talen uit het aanbod, dat varieert per universiteit. Er wordt uitgegaan van de volledige gelijkwaardigheid. Het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van de Brusselse Taaltoestanden (BRUT), de voorloper van BRIO, werd onder impuls van Prof. Dr. Els Witte in 1977 opgericht in de schoot van de subrichting Hedendaagse Geschiedenis van de VUB. Met de oprichting van een onderzoekscentrum wilde men via wetenschappelijke analyses van de Brusselse taalsituatie bijdragen tot het wegwerken van een aantal.

Taal- en letterkunde Taal- en letterkunde Universiteit

 1. vyšlo: 26. října 2020 376 stran, vázaná ISBN 978-80-7007-630-
 2. filologie [taal- en letterkunde van een volk] {philologie 1824} < frans philologie < latijn philologia < grieks philologia [aanleg of lust tot geleerde disputen, wetenschappelijke studie van letteren en kunst], van philologos [houdend van spreken of discussie, houdend van literatuur], van philos [vriend van] + logos [woord]
 3. Základy práva intertemporálního se zvláštním zřetelem k § 5 Obč. zák. : (studie) Adolf Procházka. Edic

Nakladatelství Masarykovy univerzity Rybkova 987/19, 602 00 Brno / munipress@press.muni.czmunipress@press.muni.c Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie. Sv. 6 / Uspoř. M. Kubík, J. Kout. -- 1. vyd.. -- Praha: Univerzita Karlova, 1975. -- 184 s POSPÍŠIL, Ivo. Válka/vojna/vojáci jako generující páteř morfologie próz Aloise Jiráska v slovanských a světových souvislostech (War / the Military Service / Soldiers as the Generating Backbone of Alois Jirásek's Morphology in Slavonic and World Contexts) Studijní plány programů zahájených do akademického roku 2019/2020 (Filologie, Učitelství ČJL pro SŠ) a 2018/2019 (Specializace v pedagogice) Filologie - český jazyk a literatura. Studie k moderní mluvnici češtiny. Četnost jmen a příjmení. filologie. Hlavní menu. Aktuality; z toho minimálně jedna studie publikovaná v časopise zařazeném do databáze WoS ISI, SCOPUS, ERIH či do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), aktivní účast na konferencích, výuková činnost v souvislosti s tématem disertační práce (výuková činnost může.

Zájemcům o studium nabízí katedra výběr z několika perspektivních studijních programů. Od akademického roku 2019/2020 se jedná o následující:. tříleté bakalářské studijní programy:. Čínská filologie (samostatný studijní program, program maior, program minor Observaties . David Crystal: Er vond in de eerste decennia van de [twintigste] eeuw in Groot-Brittannië nauwelijks academisch onderzoek naar grammatica plaats . En het academische werk dat werd gedaan - de historische studie van de taal of filologie - werd als irrelevant beschouwd voor kinderen die geletterdheid in de eerste plaats nodig hadden . Filologie was vooral weerzinwekkend voor. Studeren. Aanbod Bachelor Master Klassieke filologie en tekstkritiek . U bent hier. VUB Home. Klassieke filologie en tekstkritiek. Sylvette Sue. Tel: +32-2-6293601. E-mail: Sylvette.Sue@vub.ac.be. Like us on Facebook. Pleinlaan 2 1050 Brussel Contact.. [Gr. filologia, wetenschappelijke studie van letteren], v., wetenschap die zich bezighoudt met de studie van teksten en andere taaldocumenten van litteraire of culturele waarde, in verband met en tegen de achtergrond van de cultuur waarin zij zijn ontstaan. Tot het midden van de 19e eeuw werd onder filologie niet alleen verstaan de studie van litteraire teksten maar ook van het niet-litteraire. Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu

Een van de meest voorkomende toepassingen van filologie zijn de analyse van de links tussen verschillende talen, de historische tekstredactie en de literaire vergelijking.Het stelt je ook in staat om opnieuw op te bouwen teksten uit de studie van kopieën of manuscripten en schrijf de auteur en de datum toe aan een bouwplaats.. Onder de belangrijkste filologen in de hele geschiedenis kunnen we. FOOTER4 © 2021 Universiteit Gen Publikace Filologie Rok 2019 Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Současnost literatury pro děti a mládež 2018. Praha a Liberec 17.-19. dubna 2018 leden 2019. Studie, ediční práce, komentář, jmenný rejstřík Nella Mlsov. Filologie Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de 15:38 Student se odkazuje na studie P. Dronkeho, které ukazují obecnou rozšířenost konceptů podobných dvorné lásce, přitom odmítá lineární model zjemňování mravů z důvodu absence.

Opleidingen Letteren en Wijsbegeerte Universiteit

Kruh moderních filologů (dále jen KMF) je společenská organizace, která vyvíjí činnost jako vědecká společnost sdružená v Radě vědeckých společností Akademie věd České republiky (dále jen RVS AV ČR). Jedná se o organizaci vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků i adeptů těchto oborů z řad. Studie věnovaná starším českým mluvnicím a českým gramatografům 16. a 17. století. Vznik a tradice gramatografie v rámci starověké a středověké filologie. Přehled a analýza jednotlivých gramatik uvedeného období. Čechořečnost Václava Jana.

DiplomovÈ pr·ce z klasickÈ filologie, klasickÈ archeologie, starovÏk˝ch dÏjin, latinskÈ medievistiky, neolatinistiky, novo¯eËtiny a filosofie obh·jenÈ na Ëesk˝ch a slovensk˝ch univerzit·ch v roce 2009/2010 I. FF UK v Praze ñ ⁄stav ¯eck˝ch a latinsk˝ch studiÌ (p¯ipravil Jan SOU»EK) Bakal·¯sk· diplomov· pr·c Filologia angielska studia - kierunek studiów. Studia na kierunku filologia angielska to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii oraz kulturoznawstwa Je staat er niet alleen voor tijdens je studie, je kunt altijd met vragen terecht bij jouw mentor of docent. Jouw mentor helpt je bij niet-inhoudelijke vragen over je studie, zoals over het maken van een studieplanning, en denkt mee over oplossingen. Bij je docent kun je terecht voor alle vakinhoudelijke vragen. Lees meer over de begeleiding Filologické studie 2012. tedy z oblasti filologie a didaktiky jazyků a literatur. Předkládaná publikace se tak snaží o propojení dvou komplementárních výzkumných linií, oborové a didaktické, a to jednak rozvíjením mezioborově traktované hermeneutiky, která dovoluje zkoumat vliv skrytých diskursivních struktur na.

Germaanse filologie ging hij in 1890 in Gent studeren, waar de studierichting een paar jaar eerder begon dan in Leuven. Scharpé behoorde er tot de eerste promotie van germanisten, gevormd door o.a. J. Vercoullie en H. Logeman. Zijn dissertatie handelde over De waerachtige fabulen der dieren van Eduwaerd De Dene (1894). Na studieverblijven aan. Studie je rozdělena do dvou základní sekcí - teoretické a praktické. První sekce je rozdělena do šesti tematických celků, které se dále dělí na jednotlivé kapitoly. Druhá sekce je dělena pouze do kapitol. Studie tedy obsahuje celkem 25 tematicky zaměřených kapitol dále dělených na oddíly Van Groot-Brittannië tot aan de Verenigde Staten en van Australië tot aan Zuid-Afrika: over de hele wereld spreken en schrijven mensen in het Engels. In Leiden verdiep je je op academisch niveau in de Engelse taal, en in de rijke literatuur en cultuur van de mondiale Engelse wereld Zoeken via studiegebied. Een studiegebied is een categorie waarin inhoudelijk verwante opleidingen zijn samengebracht. Een opleiding kan door opzet of inhoud behoren tot verschillende studiegebieden tegelijkertijd. Op Onderwijskiezer zijn die opleidingen samengebracht onder gecombineerde studiegebieden. Vergeet dus niet ook daar even te kijken.

Taal- en Letterkunde Vrije Universiteit Brusse

filologie na pracovním trhu představuje obor ýínská filologie na Katedře asijských studií FF UP v letech 1993 až 2012. Teoretická þást práce je zaměřena na souasné Podobné studie by měly zároveň zvýšit informovanost souasných a budoucích studentů o výhodách þi nevýhodách daného oboru, poskytnout podklady. M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 nebo didakticke.studie@pedf.cuni.cz Didaktické studie ISSN 1804-1221 (Print) Didaktické studie ISSN 2571-0400 (Online) MK ČR E 19169 Mezinárodní redakční rada/International Editorial Board: Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. - Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, Slovensk Studie mapuje působení Artura Cronii (1896-1967) v meziválečném Československu v letech 1929-1936, kdy ba - filologie na univerzitu vPadově, kde roku 1940 získal titul řádného profesora slovanské filologie a serbokroatistiky. S pražským působením se Cronia rozloučil rezignačním do Překlad, úvodní studie a komentář: Daniela Urbanová, Eliška Poláčková, Tomáš Weissar a Radek Černoch. Knihy lze objednat na adrese jkf @ ff.cuni.cz . Cena: 160/180 Kč (pro členy JKF 120 Kč), nebo zakoupit v distribuční síti Kosmas, příp. v knihkupectví Karolinum Academische zitting 125 jaar Germaanse filologie Op zaterdag 27 april 2019 houden we onze jaarlijkse terugkomdag. We hebben iets te vieren: dit jaar is het 125 jaar geleden dat de opleiding Germaanse talen opgericht werd

Studijní programy - Katalog studijních program

 1. lečné filologie, ale i starší rakousko-uherské fáze: 4 Viz naše studie: Matija Murko a vybrané problémy literární vědy. In: Matija Murko vmyšlenkovém kontextu evrop - ské slavistiky. Sborník studií. Eds. Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka. Brno: Slavistická společnost Franka Wollma
 2. FILOLÓGIC, -Ă, filologici, -e, adj. De filolog, caracteristic filologului; care se referă la (sau ține de) filologie.Acești onorabili autori ai proiectului de dicționar vor renunța cu totul la lucrare îndată ce Societatea le va impune de a lucra altfel decît conform opiniunilor filologice ce și le-au dobîndit prin studie și cugetare
 3. Studie van de fonetiek en filologie; 1. De Keltische knoop . . . . Het bijzondere van de Keltische knoop is dat het een figuur is die geen begin of einde heeft. Traditioneel werd het gebruikt als versiering, maar de waarheid is dat het ook een zeer diepe betekenis heeft, gerelateerd aan de eeuwigheid en hoe het leven is als een cirkel die niet.
 4. Nové předměty v oblasti italské filologie. Projekt z Fondu rozvoje UP, 2020, má za účel připravit výukové materiály pro předměty, které byly otevřeny v inovovaném bakalářském a magisterském studiu, včetně studijních opor pro nově zavedené kombinované magisterské studium
 5. Nederlands: ·(wetenschap), (taalkunde) studie van de taal- en letterkunde van volkeren door middel van geschriften in samenhang met de cultuurgeschiedenis van dit volk de filologie is een tak van taalkunde die zich vooral richt op dode talen··↑ filologie in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze.
 6. Filologie - is die wetenskap wat hom besig hou met die studie van spiritualiteit verskillende volke, analiseer die voorskrif daaromtrent in detail verstaan kenmerke van 'n taal, en dan versamel die verworwe kennis in 'n samehangende geheel. Dit is bekend dat geskrewe tekste - een van die bronne wat die geskiedenis van die mense weerspieël

Filologie - 7 definities - Encycl

Het BA-studieprogramma Nederlandse Filologie omvat een basisopleiding neerlandistiek waarbij taal- en letterkunde in gelijke mate aan bod komen. Wel is het mogelijk om in het derde jaar van je studie voor een taal- of letterkundig zwaartepunt te kiezen. Als je vragen hebt over deze opleiding of graag een adviesgesprek wilt, staan we uiteraard altijd ter beschikking Na mijn studie Master in de Germaanse Filologie, volgde ik een bijkomend jaar Bedrijfseconomie en ging aan de slag in de bedrijfswereld, als directie assistente, en daarna in het notariaat. Deze ervaringen neem ik mee in het begrijpen van verschillende perspectieven op het leven en de wereld. Uiteindelijk keerde ik terug naar de menswetenschappen 28 oktober 1953: Komt ter wereld te Leopoldsburg als Jean Marie Henri Berckmans, in een eenvoudig arbeidersgezin. Na het middelbaar onderwijs gaat hij aan de universiteit (UFSIA, Antwerpen) Germaanse filologie studeren en vestigt er een bescheiden reputatie als punkdichter. De eerste kandidatuur behaalt hij een grote onderscheiding, maar helaas.

Berckmans, J

Video: FlexibelStuderen® doe je bij NTI Erkende opleidinge

De studiekiezer van de UGent gebruikt third party cookies om statistieken over het gebruik van de site te genereren. Daarvoor hebben we jouw toestemming nodig zabývající se d ějinami klasické filologie, ani rozsáhlejší monografická studie o vývoji tohoto oboru na univerzit ě.5 Přesto někte ří klasi čtí filologové přisp ěli svou troškou do mlýna alespo ň díl čími pracemi k vývoji d ějin tohoto oboru. Obdobím p řed první sv ětovou válkou s Dialecten In De Gemeente Mol (een Vergelijkend-fonologische Studie). 1966. APA: Nuyts, R. (1966). Dialecten in de gemeente Mol (een vergelijkend-fonologische studie).. Chicago: Nuyts, Rudy Dialecten In De Gemeente Mol (een Vergelijkend-Fonologische Studie). Diss. lic. Germaanse filologie. RIS WRITER IN RESIDENCE: ANNELIES VERBEKE. Volgend academiejaar neemt auteur Annelies Verbeke de fakkel over van Saskia De Coster. Als huisschrijver van de universiteit zal Verbeke onder meer een vak 'creatief schrijven' doceren aan de faculteit Letteren, maar ook gastlezingen geven, gelegenheidsteksten opstellen en de relatie tussen literaire creativiteit en artificiële intelligentie. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, s. 27-66. ISBN 978-80-246-3355-8. [Rozšířená verze studie z roku 2012.

Taal- en Letterkund

 1. Klassieke filologie BEERT Godelieve (Antwerpen) « Bijdrage tot de studie van Pindaros' derde en vierde lsthmische ode ». DE CREM Suzanne (Halle) : « Proeve van commentaar bij Priscianus' Perlegesis (Deel 11, v. 544-765) ». DE LANNOY Carolus (Rumst) : « Bijdrage tot de tekstkritische studie van Pindaros' vierde en vijfde Pu
 2. KREJČÍ, Pavel. Srbská a chorvatská filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy. Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. 4. 2008 v Banskej Bystrici. Ed
 3. Deze getranscribeerde Franse termen — Rasji gebruikte er meer dan 3500 — zijn een belangrijke bron geworden voor degenen die Oudfranse filologie en uitspraak studeren. Diese transliterierten französischen Ausdrücke, von denen Raschi mehr als 3 500 gebrauchte, sind heute eine Fundgrube für alle, die sich auf dem Gebiet der Philologie mit.
 4. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet
 5. Ingénieur de Formation, aimant les langues, je pratique couramment anglais et neerlandais, tant dans mon travail que dans mes loisirs. A l'oral comme
 6. e) V komisi pro studijní program filologie - germánské jazyky a literatury obhájila svou disertační práci dne 16.9.2009 Mgr. Silvie Cinková na téma: Důležitá slova. Podklady ke kolokačnímu švédsko - českému slovníku základních sloves. Státní doktorskou zkoušku složila dne 11.12.2003

Filologie - Studie. Literární časopis Proudy, středoevroý časopis pro vědu a literaturu proudy > filologie > studie Jak se píšou dějiny literatury - a to konkrétně literatury české ve Francii O tom, jak by se měly psát dějiny literatury, a to nejen české, se diskutuje mnoho, ne pouze v Ústavu pro českou literaturu AV ČS v Praze, ale v zemích různých a na zasedání mezinárodních PROUDY > FILOLOGIE > STUDIE (...pokračování: X/XI) Poláci ve Francii. Poznání francouzské literatury a kultury Miriamovi umožnily zejména jeho časté cesty na Západ, především do Vídně a do Paříže, k nimž docházelo v letech 1889-1900. V Paříži se také setkával s umělci, jež později překládal, nebo s nimiž.

Výsledky 1 - 7 z 7 pro vyhledávání 'studie' Přeskočit na obsah. Filologie genre_facet:příručky Vyhledávání: studie Preferované termíny: výzkum v rehabilitaci, Studi, Wes, 1947-, behaviorální genetika, metody, protokol klinického hodnocení jako téma, korelace dat, pilotní projekty, Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 PROUDY > FILOLOGIE > STUDIE (výchozí I/XI) Poláci ve Francii. Pro příslušníky polské Velké emigrace po listopadovém povstání 1830-1831 byla Francie místem svobody a tolerance, pro další generace byla pak místem vzdělání (navíc střediskem uměleckosti). Jak tuto Francii prožívali ti první i ti druzí, o tom pojednávají. PROUDY > FILOLOGIE > STUDIE. Chvála knihy. Eduard Roreček Několik měsíců poté, co jsem začal chodit do školy, se událo něco slavnostního a vzrušujícího, co určilo celý můj další život. Otec mi přinesl domů knížku..

Cultuurprik Gwendolien: En toen moest ik mijn broerTom Waes | Radio 1Johann Karl Simon Morgenstern - Wikipedia

topic_facet:Filologie Vyhledávání: studie Výsledky 221 - 240 z 915 pro vyhledávání 'studie', doba hledání: 0,10 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 221 . Mladá slavistika II : vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách /. Výsledky 1 - 20 z 22 pro vyhledávání 'studie', doba hledání: 0,06 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze topic_facet:Filologie Vyhledávání: studie Výsledky 41 - 60 z 911 pro vyhledávání 'studie', doba hledání: 0,07 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 41 . Mélanges linguistiques dédiés au Premier congrés des philologues slaves /. PROUDY > FILOLOGIE > STUDIE (...pokračování: III/XI) Poláci ve Francii. polský hřbitov v Montmorency, kde společně odpočívají (na témže hřbitově spočívá rovněž Cyprian Norwid a Aleksander Wat). Původní hrobka Niemcewicze a Kniaziewicze v katedrále se zachovala. Oba jsou na ní sošně vyobrazeni v ležící poloze

Košík je prázdný. Zobrazit. Zboží celkem: 0 Kč Hleda Donát, David Fakulta: Filozofická fakulta Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu Obhajoba bakalářské práce: Technické a industriální dědictví Malopolského a Slezského vojvodství a jeho potenciál pro cestovní ruch | Práce na příbuzné tém e) V komisi pro studijní program filologie - germánské jazyky a literatury obhájila svou disertační práci dne 16.9.2009 Mgr. Silvie Cinková na téma: Důležitá slova. Podklady ke kolokačnímu švédsko - českému slovníku základních sloves. Státní doktorskou zkoušku složila dne 11.12.2003

Herman de Coninck | LetterenhuisBerkhof