Home

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 pracovní list

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Reklama. Vyhlídkový let: příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000 Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu. Toto téma je zaměřeno na opakování sčítání a odčítání do 1000 a nácvik pamětného a písemného postupu sčítání a odčítání do 10 000. Navazuje na téma Třeťáci a matematika XIII, Sčítání a odčítání do 1000 a Čtvťáci a matematika I, kde se žáci seznámili s čísly do 10 000. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, s kalkulátory VY_32_INOVACE_14-04_Sčítání a odčítání . do 10 000 zpaměti. Výukový materiál . příklady na pamětné sčítání a odčítání do 10 000, slovní úlohy, tabulka. Druh učebního materiálu: pracovní list. Sečítej tisíce: 4 000 + 4 000 = 3 000 + 3 000 = 3 000 + 5 000 = 7 000 + 2 000 =. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání čísel do 10 000, řeší slovní úlohy, doplňuje údaje do tabulky Klíčová slova: příklady na pamětné sčítání a odčítání do 10 000, slovní úlohy, tabulka Druh učebního materiálu: pracovní list

Základní pojmy: Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000, hory světa hodnocení lekce Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000_Praděd_pracovní list s výsledk Procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 10 000. 3. Vypracované úkoly (pracovní sešit) dones do školy v pondělí 30. listopadu. Úkoly od 16. 11. do 20. 11. Na online vyučování M přes Skype v pátek si připrav: učebnici, sešit M-Š, psací náčiní . Pro čtvrťáčky úkoly na samostudium: 1 Pracovní listy na procvičení pamětného sčítání a odčítání do 1 000, zdatnější počtáři si procvičí písemné sčítání. Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel Sčítání a odčítání do 1000.pdf Sčítání a odčítání do 1000 - zadání.doc Sčítání a odčítání do 1000 - řešení.doc MRNUŠTÍKOVÁ. M51-Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce M52-Písemné sčítání v oboru přir. čísel do 10 000 M53-Písemné odčítání v oboru přir. čísel do 10 000 M54-Pamětné násobení a dělení do 10 000 M55-Pamětné násobení a dělení (jeden z činitelů je násobkem čísla 10 např 5.1000=5000

Písemné sčítání a odčítání do 10 000: Písemné sčítání a odčítání - level 1: 08: 4: Matematika: Písemné sčítání a odčítání do 10 000: Písemné sčítání a odčítání - level 1: 09: 4: Matematika: Písemné sčítání a odčítání do 10 000 Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Číslo a početní operace. Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000. Písemné algoritmy násobení a dělení. Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru. - používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl. - provádí předběžný odhad výsledku řešení. - písemně dělí jednociferným dělitelem - pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1000. Procvičujeme s Machem a Šebestovou - 5 cvičení po 20 příkladech na pamětné sčítání a odčítání do 1000. Hodiny - písemné sčítání a odčítání do 1000 (funguje v prohlížeči Internet Explorer) Rybí školička - sčítání : např. 110 + 4 PRACOVNÍ LIST - NUMERACE DO MILIONU SČÍTÁNÍ ODČÍTÁNÍ NÁSOBENÍ 100 = 10 000 : 1000 = 1000 : 100 = 100 : 10 = 10 000 : 100 = 5. Luboš má 27 kartiček s hokejisty. Jeho kamarád Libor jich sesbíral desetkrát víc. Kolik kartiček Libor má? Výpočet:.

Pamětné sčítání, odčítání do milionu. Písemné početní operace do milionu, zaokrouhlování, převody jednotek hmotnosti, římská čísla. Stále procvičujeme sčítání, odčítání do 10 000. Porovnávání a zaokrouhlování. 19.10. Pracovní listy ke stažení zde. Pokud by někomu nešlo, napište mi. Je to něco. Pracovní list sloužící k procvičení všech početních operací do 10 000. Přepadení banky Neznámý pachatel přepadl banku. Z místa činu vedou troje stopy, jen jedny však vedou k lupiči. Jsou to ty, které obsahují takové číslice, jejichž součtem je číslo sto tisíc. Jedná se tedy o sčítání v oboru do 100 000 Pracovní list obsahuje autorské řešení. Domečky Pracovní listy jsou zaměřeny na znalost číselné osy 1-20, procvičení sčítání a odčítání do 10 s využitím sebekontroly, propedeutiku sudých a lichých čísel, opakování důležitých telefonních čísel a orientaci v prostoru. Hrajeme si a počítám

Pamětné sčítání a odčítání do milionu — pamětné násobení a

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000: Písemné sčítání do 1 000 000 - level 4: 09: 4: Matematika: Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000: Písemné sčítání do 1 000 000 - level 4: 10: Zobrazit další cvičení... Zobrazena cvičení 1-55 (45 bonusová skryta) Zadat jako úko Obsahuje probrané učivo: pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000 i ve slovních příkladech, násobení a dělení do 100 bez zbytku i se zbytkem, porovnávání čísel do 10 000, převádění jednotek délky, objemu a hmotnosti, zaokrouhlování čísel na desítky, sta a tisíce, rýsování trojúhelníka a. Písemné sčítání a odčítání do 10 000 Písemné sčítání a odčítání do 10 000. Reklama. Třešňová zmrzlina - zapisuje a čte čísla v daném oboru Ajina.eu - pracovní listy do angličtin Říkají, popř. zapisují příklady sčítání a odčítání znázorněné knoflíky na kartě. 20

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.cz Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 28. 10. 2012 Datum pilotáže: 1. 3. 2013 Metodika: - Na začátku hodiny si žáci zopakují teoretické zákonitosti a pravidla pamětného sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Vyučující připomene především. Út - sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti: uč. str. 37/cv. 10, 13, 17 Čt - počítej po stovkách: uč. str. 38/cv. 3, rýsování rovnoběžek (nachystej si G sešit, 2 pravítka - rovné a trojúhelník s ryskou) , uč. str. 39/cv. 1 -

Dnes už začneme opakovat aritmetiku. učebnice. str. 103/1, 3 na fólii. str. 103/2 + a), b) písemně do sešitu. str. 103/4 na fólii. Vypracuj si následující pracovní list a procvič si tak pamětné sčítání a odčítání EU-Inv-2-1-10 Odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes desítku-odčítání jednotek od násobků desítek EU-Inv2-1-11 Pojmy více-méně-rovná se EU-Inv2-1-12 Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 EU-Inv-2-1-13 Matematika do Anotace: Pracovní list do matematiky určený k procvičování a upevňování učiva písemného sčítání a odčítání nejprve bez přechodu přes základ a pak i s přechodem, provádění zkoušky (upevňování chápání inverznosti operací sčítání a odčítání), řešení (v příloze) lze využít pro samostatnou kontrolu žáka Anotace:Pracovní list je zaměřený na procvičení písemného sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 10 000

4. Procvičuj pamětné sčítání do 10 000 s přechodem. 5. Opakuj si pamětné sčítání a odčítání do 10 000. 6.Vypracované úkoly pošli nebo dones do školy do 27.11.2020 do 11:00 hodin. Úkoly budou klasifikovány. Úkoly od pondělí 16.11. do pátku 20.11. 202 AAApmB0-010 - Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 10 na pozici desítek - pracovní listy.pdf Download AAApmBBB-000 - Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 10

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 10 000, aplikace v praktických úlohách, pamětné sčítaní a odčítání do 100 000 Zopakuj si: jaké znáš jednotky hmotnosti (g, kg, t), objemu (l, hl, ml, dl), délky (km, m, cm, dm, mm), jaké jsou převodové vztahy Pamětné sčítání a odčítání

- Sčítání a odčítání do 10 000 (učebnice strana - Zkoušení z matematiky - Pracovní sešit Matematika a její aplikace strana 29., 35. - Pracovní sešit Počítáme zpaměti strana 13. Geometrie: - Opakování rýsování kolmic, středu úsečky - Opakování písemného sčítání a odčítání na interaktivní tabuli (Rysava. Opakování učiva 3. ročníku. Sčítání a odčítání do 1 000-pamětné, písemné. Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky. Násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek. Dělení se zbytkem. Bod, přímka, úsečka. Poloha přímek v rovině - rovnoběžky, různoběžky, kolmice, průsečík přímek. Vlastivěda Co se procvičuje: pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka. Co se rozvíjí: logické myšlení, plánování, schopnost předvídat, kombinační myšlení. Rozvíjené kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence k učení, kompetence pracovní. Věk: od 3. ročník Přidejte i pamětné počítání příkladů s jedenáctkou. Kdo umí perfektně do 10, bude pak umět i do 20, do 100, do 1 000, pracovní list SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V PRVNÍ DESÍTCE. úkoly na pátek 19. března 2021 Dnes dokončíme včera rozdělané stránky Vzdělávací oblast: matematika - procvičování násobení a dělení 10, 100, 1 000 Metodický list / anotace: pracovní list - žáci si procvičí násobení a dělení a správný zápis čísel, vhodné pro procvičení nebo opakování učiva. 19 PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100, 100

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000 - skolakov

 1. Tento týden budeme pokračovat v počítání s čísly do 10 000. Nejdříve si zopakujeme pamětné sčítání a odčítání a potom i písemné sčítání a odčítání. Budeme ještě zaokrouhlovat a také neustále procvičovat násobilku. ČJ - Pracovní list - cv. 2, 4 (modré zadání
 2. Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Vyhlídkový let - příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000; Podzimní počítání - sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400; Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000.
 3. a) do 10. Pracovní listy s generováním náhodných čísel. Pro znovunačtení stránky pracovního listu zmáčkněte klávesu F9 (pro všechny otevřené sešity) nebo Shift+F9 (pro aktuální list). Sčítání a odčítání - různé typy (do 100) Sčítání A Odčítání Luxor Algebra Pracovní Listy Učení Blahopřání Školka.
 4. 2. pololetí: Spočítej předměty na obrázku: Číslo 10, čísel. řada porovnávání, rozklad: Počítáme do 3: Sčítání a odčítání do 10: Počítáme do 5: Řetězce příkladů Počítáme do 10: Číselní řada 1 až 5: Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnává

Čtvrťáci a matematika II

Video: www.ekasava.c

Výukový materiál v rámci projektu EU školá

Dělení beze zbytku snadné. Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00 Pracovní list - procvičení násobení a dělení 2 , 3 , 4 Sdílet Pracovní list Pracovní list vhodný pro práci ve dvojicích. Procvičuje pamětné sčítání a odčítání do sta, porovnávání čísel, pojmy jednotky, desítky a ciferný součet. Hejného metoda Odkaz na materiály pro práci žáků s využitím Hejného metody (strana 26). Odkaz na televizní vysílání 2. ročn M - Opakování učiva ze třetího ročníku, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Práce s PL cv. 5. Poté práce s kouzelnou matematikou, procvičování +/- do sešitu. ČJ čtení - Mikulášovy patálie, hlasité čtení. Seznámení s prací ve čtenářském deníku M51-Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce M52-Písemné sčítání v oboru přir. čísel do 10 000 M53-Písemné odčítání v oboru přir. čísel do 10 000 M54-Pamětné násobení a dělení do 10 000 M55-Pamětné násobení a dělení (jeden z činitelů je násobkem čísla 10 např 5.1000=500 SKOLAKOV.EU : POČÍTÁME DO 10 000: ČÍSELNÁ ŘADA DO 10 000 - orientace na číselné ose, uspořádání čísel : PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ PÍSEMNÉHO SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ. Procvičování počítání v oboru do 100 - 10 cvičení: Procvičování měkkých a tvrdých slabik - 10 cv. Zemědělské.

Procvičuj sčítání a odčítání do 10 000, zaokrouhlování na pracovních listech. Jestli je nemáš kde vytisknout, příklady si přepiš: A teď pozor, než bude dělat převody jednotek délky z učebnice, podívej se první na PDVL přírodovědu. uč. 66/druhý oranž.rámeček + cv. 10 - převeď na decimetr Procvičování psaní velkých písmen. Naučte se psát velká písmena. Zásady ochrany osobních údaj. Velká a malá písmena, On-line testy z češtiny -, O češtině Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000; Hrátky v listí - sčítání a odčítání s Tento pracovní sešit je určen pro žáky 3. ročníku ZŠ a volně navazuje na pracovní sešit s násobky 5,6,7. Rozsah předváděcího sešitu je 3 - 4 hodiny. 10 000, 100 000. 4. stránka - doplň tabulku dělení 10, 100, 1 000. sčítání a odčítání do 100 se zápisem do čtvercové sítě a vznik geometrického tvaru M - sčítání a odčítání do 10 000, uč. str. 36 - 37 / zadání v google učebně PŘ - Les / uč. str. 20 - 21, zadání v google učebně . 4.1. - pondělí. opakování formou her . LEDEN. 4.1. začínáme online výuku podle následujícího rozvrhu ( stejný jako v předchozím období ) 6.1. online třídní schůzky v 17 hod.

Výukový portál [] 1

 1. - umí zapsat a přečíst čísla do 10 000, 1 000 000 - orientuje se na číselné ose do 10 000, 1 000 000 - sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000, 1 000 000 - umí zaokrouhlovat na jednotky, desítky, stovky, tisíce - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - ovládá pamětné dělení se zbytkem v.
 2. Nebo se vrať v čase do 10. března - i tam najdeš řešení. + STRANA 13 - cv. 1 - opakování sčítání a odčítání. Cvičení 2 vám asi zabere dost času, tak dnes nedávám odkaz na procvičování on-line
 3. Pracovní listy k tisku (Try Another Variation vygeneruje nové příklady, Get The Answers řešení), další pracovní listy k písemnému odčítání - pamětné sčítání a odčítání do 100. Počítání s pejsky, Barvy a štětce, Skládání obrázků Josefa Lady (4 různé obrázky) - fungují v prohlížeči Internet Explore Dumy.
 4. Anglický jazy Školákov - Aj 3. třída. Matematika (M) p rocvičujte si sčítání a odčítání do 100 0, p rocvičujte si písemné sčítání a odčítán í, u čebnice str. 71, 72, 73 přečíst a promyslet, u čebnice str. 71/ cv. 4, str. 72/ cv. 8 a str. 73/ cv. 1 a 3 do sešitu nebo na papír ; PS str. 16, 17, 18, P S str. 41.

Sčítání a odčítání do 1000 - Digitální učební materiály RV

Základní pojmy: Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000, hory světa. hodnocení lekce . Opakování sčítání, odčítání, násobení a dělení do 10 000_Praděd_pracovní list s výsledky Písemné sčítání desetinných čísel. hodnocení lekce . Písemné odčítání desetinných čísel K procvičení pamětného počítání do 1 000 a současně násobení a dělení mimo obor násobilek jsem vytvořila 3 hry domino po 14 příkladech.. Hry s kostkami mají děti moc rády, protože nejde o klasické příklady v pracovních sešitech, ale svou roli hraje náhoda - počet ok, které padnou na kostce. Pomocí kostek si vylosujete čísla, se kterými budete pracovat Časopis luštěnek pro děti Procvičujeme počítání do 5: Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4) Sčítání a odčítání do 6: Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4 5 = = 0, 83333333 0,83 6 5 = = 0, 45454545 0,45 11 5 = = záporné zlomky se převádí na desetinná čísla úplně stejně, jen se navíc před toto. 1 - 10 000 (řády, čtení čísel,číselná osa, porovnávání čísel, písemné sčítání, odčítání, násobení, slovní úlohy) Jana Šenkyříková: G: PS (2. díl) str. 17/4 a), b) - rýsuj přesně a čistě Aneta Lišmanová: - Práce s videem - Zápis do sešitu - Ústně - Online procvičování - Pracovní list- slovní. Opakování - sčítání a odčítání do 1 000 G - vzájemná poloha přímek ( různoběžky, rovnoběžky ) Písemné násobení 21 - 28 str./1.díl. ŘÍJEN Diagramy. G - přímky: kolmé, rýsování kolmi

Matematika 4. A - Materiály na výuku - Třída 4. A - Třídy ..

ČJ - vzory rodu středního a nově vzory rodu ženského - naučit, vysvětlit si koncovky při skloňování, PS str. 33/cv.1 + pracovní list TEXT (cv.1) M - písemné a pamětné sčítání a odčítání do milionu PS str.28/cv.12,13,16 a str.26/cv.6. M GEO - obvod trojúhelníku (zápis do velkého sešitu: načrtnout si trojúhelník. M - Pracovní list násobilka 3, učebnice strana 4/12, 5/18, 20, Pracovní list písemné sčítání a odčítání. PČ - Sloh - učebnice českého jazyka strana 7 - přečti si žlutou tabulku, jak se píše dopiš, udělej ústně cvičení 7, cvičení 8 udělej do sešitu ČJ - Sloh Písemné sčítání a odčítání do 10 000 - školákov Sčítání a odčítání - různé - umíme matiku Písemné násobení trojciferným činitelem Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh Procvičování na webu naší školy (podle metodického postupu) - vždy 10 cvičení: Řazení číselné řady do 100 Sčítání a odčítání desítek Sčítání a odčítání 83+5, 88-5 Sčítání a odčítání 32+20, 52-20 Sčítání a odčítání 65+7, 72-7 Slovní úlohy do 100 Procvičování počítání v oboru do 100. - tento týden budeme procvičovat sčítání odčítání, násobení dělení - zkuste si na papír zpaměti napsat násobk jednotlivých čísel, měli byste je znát už bez problémů zpaměti - procvičujme na těchto odkazech

VY_12_Inovace_VKZ 9.135: 1. - 2 - násobení a dělení do 100 - pamětné a písemné sčítání a odčítání do 100 - zaokrouhlování na desítky - procvičování operací v rámci jednotlivých prostředí (matika.in) Procvičování základních početních úkonů. dělení se zbytkem dělení 3 dělení 2 vysvětle Matematika 4. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU : POČÍTÁME DO 10 000: ČÍSELNÁ ŘADA DO 10 000 - orientace na číselné ose, uspořádání čísel : PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ. Tituly pro veřejnost

Počítání do 5,6 Počítání do 10 Počítání do 20 Počítání do 100 4. třída Angličtina - slovní zásoba Geometrie Hodiny, Time Násobení a dělení Počítání do 1000 přihlásit se. Přihlašovací jméno nebo emailová adresa Počítání - pyramidy Pracovní list pro prvňáky - pyramidy - 1 Stáhnout Pracovní listy pro. Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu... Hodnocení uživatelů Matematika pro 4. ročník ZŠ, 3. dí

Český jazyk Slovesa - slovesný způsob UČ-B str. 11 - 16 Matematika Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000, trojúhelníky - konstrukce, typy PS 3 - str. 3, 4 Člověk a jeho svět PŘ - Význam částí kvetoucích bylin, poznávání jarních květin - písemka UČ - str. 35 - 37 VL - Českomoravská vrchovin V souladu s RVP ZVModerní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žákůPracovní sešit vhodně doplňuje učebnice a početníkHravou a zábavnou formou procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v.

Sčítání a odčítání do 1000 - Školáci

Ask an expert: 'I've got £100,000 in maturing Isas

Celá čísla sčítání a odčítání pracovní list - p

 1. On-line cvičen
 2. Matýskova matematika - Matematika od 1
 3. Matematika - ZŠ Kunovice U Pálenic
 4. 4.B - Matematik
 5. Matematika 1. ZŠ a MŠ Mírová Mimo
 6. DUMY.CZ Materiál Písemné sčítání v oboru do 1000
 7. Materiály pro výuku pro třídu 4
Spořím si peníze 2 | datakabinet10,000 Reasons | God's Kids Worship | Song TracksClimate Change Means One World's Death and Another's BirthGallery: cavemen in film | Film | The Guardian