Home

Cena tepla za GJ

Předběžné ceny tepelné energie v ČR k 1. 1. 2020 (1 035 kB) Výsledné ceny tepelné energie v ČR - 2019 (581 kB) Výsledné ceny tepelné energie v ČR - 2018 (416 kB) Výsledné ceny tepelné energie v ČR - 2017 (515 kB) Výsledné ceny tepelné energie v ČR - 2016 (501 kB) Výsledné ceny tepelné energie v ČR - 2015 (478 kB Cena tepelné energie odebírané z primárního tepelného rozvodu (na vstupu do předávací stanice, která je ve vlastnictví odběratele) - bytové i nebytové odběry. Schéma dodávky. 351,50. Kč/GJ bez DPH. 386,65. Kč/GJ s DPH. Cena na výstupu z předávací stanice Ceník tepla pro rok 2021. Cena bez DPH. Cena s DPH. předběžná cena za jednotku tepla na výstupu z centrální předávací stanice a pro ohřev vody. 460,70 Kč / GJ. 506,77 Kč / GJ. předběžná cena za jednotku tepla na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice. 511,88 Kč / GJ. 563,07 Kč / GJ Výsledná cena za rok 2020 je 438,60 Kč bez DPH za GJ. Teplo od nás patří mezi nejlevnější v České republice

ERÚ - Přehled cen tepelné energie v členění podle cenových

Cena tepla - primární připojení. 485 Kč bez DPH. 533,50 Kč s DPH. Dodávka měřená na výstupu z primární sítě O kolik zdražilo CZT? Různé lokality prošly odlišným vývojem, ale konečná cena tepla během dekády stoupla průměrně o 63 %. Zaostřeme do regionů. Srovnáváme zdroje, které za daný rok dodaly přes 100 000 GJ. Následující tabulky zachycují průměrné ceny tepla v Kč/GJ včetně tehdejší DPH

Tato inspekce stanovuje ceny za GJ. Každý dodavatel tepla a TUV si nemůže stanovit cenu za GJ jak se mu hodí. U nás cena za GJ za rok 2009 je 609,- Kč.(Tachov) Teplá voda by pak měla vycházet přibližě kolem 0,43 GJ na M3. pevná složka vody (vodné a stočné). Kontakt na SEI najdete na: www.cr-sei.cz/uzi_cz.htm. Spozdravem J.Šmejka Takže díky okolnostem aspoň za kWh a MWh. V České republice vytápí zhruba třetina domácností vlastním plynovým zařízením a přibližně další třetina vytápí teplem centrálních tepláren, které účtují v jiné energetické jednotce - v GJ (gigajoulech, přičemž 1 GJ = 277,778 kWh; respektive 1 kWh = 0,0036 GJ). Tohle bych navrhoval taky sjednotit, aby bylo zřejmé, jak vychází jednotlivé alternativy ze vzájemného cenového srovnání

Proměnná složka závisí zejména na ceně paliva a je vázána na skutečné množství vámi odebraného tepla registrovaného na měřiči odběrného místa (v GJ). Ve stálé složce platíte za připojení k soustavě a za připravenost dodavatele dodat vám teplo kdykoliv bude potřeba Vývoj ceny tepla Kč/GJ. K datu. Ceník tepelné energie. 1.1.2006. 349,80 Kč. primární síť. 1.1.2006. 405,90 Kč DPS ve vl. odběratele. sekundární síť V prvním příspěvku se mi načetlo všechno do jednoho řádku, tak to napíšu znovu. Cena za jednotku (Kč/GJ).VAK(Kč/M3) → 726,16 Vytápění teplo pro TUV → 726,16. Firma která nám dodává teplo udává cenu za GJ 658 K

Ceny tepla Plzeňská teplárensk

Cena tepla za 1GJ pro naše společenství vlastníků (sv) je uvedena v tabulce. Je mi jasné, že jste z těchto čísel v šoku. Ukazuje na to, jak jsme okrádáni pomocí takto konstruované ceny. Že by to bylo správné, to pochybuji. Teplárna je podnikatelský subjekt jako každý jiný a měl by nést riziko podnikání Například brněnská teplárna zvýší od nového roku cenu tepla o 4,5 %, nárůst se ale týká ceny před započtením DPH. Protože sazba daně poklesne, tak celková cena tepla zůstane na podobné úrovni jako v roce 2019, kdy domácnosti platily 635 korun za gigajoul tepla

Ceník služeb Tepelné hospodářství Hradec Králov

Průměrná domácnost, která využívá plyn pouze na topení, za teplo zaplatí přibližně 26 000 Kč. Pokud ale plynem ohříváte také užitkovou vodu, celkové náklady se vyšplhají na 30 000 - 35 000 Kč Cena tepla z EOP na nejvyšší úrovni bude 528 Kč/GJ včetně DPH, což znamená nárůst cca o 1,4 % oproti roku 2019. Nárůst ceny s DPH je méně než předpokládaná meziroční inflace, která je nad 2,5%. Domácnosti si tak za teplo připlatí minimálně a ceny stále patří mezi nejnižší v rámci České republiky 1) Cena dodávného tepla v páře za 446, 94 Kč /Gj je velmi dobrá / je asi o 25% pod celostátním cenovým průměrem dodávky tepla za 1GJ/. 2) Účtovaná cena tepla pro ohřev ve výši 1GJ/m3 vody je nemravná a je soudně žalovatelná

povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS, a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran Na rok 2021 zůstává stejná předpokládaná cena tepla 605 Kč/GJ jako v roce 2020, potvrzuje jednatel Tepelného hospodářství Rychnov nad Kněžnou Jan Děkan. Výsledná cena za letošek se bude dopočítávat podle skutečných nákladů. Obyvatelé Jičína budou platit opět jednu z nejlevnějších cen za teplo Množství tepla v GJ 141 883 Cena za 1 GJ bez DPH 488,63 Kč DPH 10 % 48,86 Kč Cena za 1 GJ včetně DPH 537,49 Kč Prostějov 16.02.2021 Vypracovala: Ing. Jitka Novotná v. r. Schválil: Ing. Vladimír Průša v. r. jednatel společnosti Kalkulace byla zpracována dle skutečných nákladů za rok 2020 Kč/GJ bez DPH: Kč/GJ s DPH: CL1 Výměníkové stanice: 508,00: 558,80: CL2 Domovní kotelny: 485,00: 533,5 Od Nového roku je v Třebíči nižší cena tepla o dvacet korun za jeden gigajoule. Od 1. ledna kalkulujeme cenu tepelné energie ve výši 435 korun za gigajoule bez DPH. To je 478,50 korun za gigajoule včetně daně. Znamená to, že se cena tepla pro konečného zákazníka díky snížení DPH z 15 procent na 10 procent v porovnání s rokem 2019 snižuje, uvedl ředitel třebíčské TTS Richard Horký

Aktuální cena tepla v Plzni je 347,80 Kč za 1 GJ. Pro rok 2010 nebude Plzeňská teplárenská cenu tepla pravděpodobně zvyšovat. Konečné rozhodnutí sice zatím nepadlo, ale pokud by přece jen ke zdražení došlo, uvažuje se o maximálním navýšení ceny o 1 %, uvedl Jaroslav Hudec z Plzeňské teplárenské cena tepla za r. 2020 za GJ ve výši 604,35Kč bez DPH (664,79Kč vč. DPH). Položka Zisk v konečné průměrné ceně tepla za r. 2020 činí 3,0 mil. Kč. Ty si město ne-nechává, ale o tyto prostředky po zdanění bude opět doplněn fond společnosti, určený k rekon- strukcím a modernizaci soustavy.. Ukázalo se ale, že prostor pro snižování ceny existuje. Naše představa o dosažitelné ceně za 1 GJ je podstatně nižší, než s jakou zatím pracuje teplárna, uvádí statutární náměstek Jan Korytář. Vývoj ceny tepla v Liberci: před 2015 750-900 Kč/G

Ceny tepla - TTS energ

 1. Cena tepla z CZT byla v roce 2013 v Jirkově 550,- Kč/ GJ. Při spotřebě 427 GJ na vytápění a 189 GJ na ohřev užitkové vody by celková roční platba za teplo byla 338.800,- Kč. Z toho je možné vyčíslit úsporu 164.439,- Kč51 % původní ceny za vytápění a ohřev užitkové vody. Pro jednu bytovou jednotku je.
 2. Zatímco pro letošní rok se cena za gigajoule zvýšila o 60 korun, na příští rok se sníží o 82 korun. Důvodem je to, že dle platné smlouvy o dodávce tepla, kterou máme uzavřenou se společností KOMTERM Morava, s. r. o., je maximální cena tepla vázána na průměrnou cenu zemního plynu v měsíci říjnu
 3. Po třech letech, kdy se cena za centrální vytápění snižovala, se situace změnila a cena za gigajoule se zvyšuje zhruba o 60 korun. Důvodem je výrazné zvýšení ceny zemního plynu. Dle platné smlouvy o dodávce tepla se společností KOMTERM Morava, s. r. o., je maximální cena tepla vázána na cenu zemního plynu, která se.
 4. Variabilná zložka ceny tepla. Platba za variabilnú zložku ceny je platbou za skutočne odobraté množstvo tepla. Platí sa len za teplo, ktoré bolo skutočne dodané. Jednotkou množstva odobratého tepla nie je už GJ ale kWh (kilowatthodina). Platí prepočet 1.000 kWh = 3,6 GJ; alebo 1 GJ = 277,7778 kWh. Variabilná zložka ceny tepla.
 5. V Táboře se konečná cena od záloh nemění, v Soběslavi a Veselí ji lidem o něco snížili. Koneční zákazníci Bytesu, především tedy nájemníci městských bytů, tak za každý spotřebovaný GJ zaplatí shodně se zálohovou cenou 672,6 koruny. Bytes si dal za cíl cenu tepla pro lidi zlevňovat, a pokud teplárna svoji sazbu.
 6. Zálohová cena na rok 2021 včetně DPH je 426,80 Kč za GJ. Konečná cena tepla za rok 2021 bude stanovena v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 na základě kalkulace skutečných nákladů na výrobu tepla pro příslušný kalendářní rok
 7. Průměrná cena tepla z EOP je pro rok 2021 stanovena na 462 Kč/GJ včetně DPH, na nejvyšší úrovni pak na 544 Kč/GJ včetně DPH. Jedná se o mírné navýšení cen, v průměru přibližně o 2,5 %, oproti roku 2020. Nárůst ceny včetně daně je však nižší než předpokládaná 3,3% meziroční inflace
Časté dotazy | Plzeňská teplárenská

Cena tepla Teplárn

Do ceny tepla za GJ je potřeba též započíst náklady na provoz - samotný alternativní zdroj, ať jím je teplené čerpadlo či plynový kotel, samo o sobě často spotřebovává elektrickou energii, je nutné jej kontrolovat, provádět pravidelné revize, které také něco stojí. Naproti tomu cena tepla, které je dodáváno. Celoroční cena tepla a teplé vody z tepelného čerpadla za rok 2014 vyšla na 284,90/ GJ za veškerou spotřebovanou elektřinu včetně paušálních plateb! V průběhu stavebního řízení přitom místní teplárna přišla se znaleckým posudkem, že cena tepla z tepelného čerpadla bude 600,- / GJ a tepelné čerpadlo tak nemá smysl Průměrná cena 1 gigajoulu tepla vyrobeného výhradně za použití zemního plynu činí 654 Kč. Když se díváme na plyn v kombinaci s topnými oleji, geotermálními zdroji nebo mazutem cena za jeden gigajoule se dokonce vyšplhá až na 683 Kč Máme dnes již celkem detailně spočítané, že ekonomicky dosažitelná cena tepla z Teplárny Liberec je 550 Kč/GJ včetně DPH. Jsme na projektu GreenNet připraveni nadále spolupracovat, ale záleží na konkrétních podmínkách, které nesmí být výhodné jen pro jednoho akcionáře, popisuje Jan Korytář aktuální stanovisko 543,40 Kč/GJ. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty pro TE je pro rok 2020 10%. Ceny TE jsou předběžné. TE - tepelná energie. PS - předávací stanice. TV - teplá voda. V ceně Sekundár komfort je započítána sazba za pronájem PS a její servis. Ceník tepelné energie - platný od 1

Cena tepla z primárního paliva v roce 2019: 1 123,10Kč bez DPH/MWh (1 291,60Kč s DPH) SROVNÁNÍ CEN TEPLA ZA GJ V NAŠEM REGIONU ZA ROK 2019. (zdroj cen tepla - statistické vykazovaní ERU - ceny jsou včetně DPH) Šumperk - 595,30 Kč/GJ. Rýmařov - 574,35 Kč/GJ. Vrbno p. P. - 613,35 Kč/GJ povinnosti uveřejnění podle §3 odst. 1,2 ZRS. a to ustanovení tvořící obchodní tajemství dodavatele (cena tepla za GJ, objem tepla v GJ za určité období, velikost smluvního výkonu, cena za MW smluvního výkonu, výše záloh, cenové vzorce) a dále osobní údaje, vč. podpisových vzorů zástupců smluvních stran

Cena tepla: O kolik zdražila vaše teplárna (CZT)? - Ceny

 1. Tak například pro objekt Makovského 1140-1145 byla za období od 1.7.2008-30.6.2009 účtována celková částka ve výši 963331 Kč a spotřebované množství tepla ve výši 1422,12 GJ. Cena za GJ je tedy 963331/1422,12 = 677,39 Kč
 2. Aktuální kalkulovaná cena je 313.64 Kč bez DPH za GJ. 345 Kč s 10% DPH. Cena je regulovaná pro obyvatele obce Dukovany. Vykupujeme palivo od místních lesníků a zemědělců, díky tomu zůstávají peníze v regionu a tvoří se další pracovní možnosti. Cena tepla je dlouhodobě na nízké úrovni a díky použitým technologiím.
 3. Při průměrné spotřebě na vytápění a ohřev teplé vody 22 GJ za rok se tak náklady na teplo nezvýší měsíčně o více než 50 korun. Od roku 2013 zvyšovala teplárna ceny pro domácnosti pouze dvakrát. Ceny vstupů, které nemůžeme ovlivnit, ale stále rostou

Za jeden gigajoule (GJ) zaplatí 518 korun s DPH, což je o 6,10 korun méně než loni. Kalkulaci ceny tepla na rok 2021 schválilo zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání. Cena vychází z kalkulačního vzorce a byla také konzultována s firmou Amper Savings a.s., která městu poskytuje energetický audit tsvz = 5°C; teplota studené vody v zimě N = 365; počet pracovních dní v roce Výpočet potřeby tepla pro ohřev vody za rok ( )N d GJ rok MWh rok t t t t Q Q d Q svz svl TUV TUVD . 0,8. TUVD . 29 ,4 / 8,2 / 2 2 − = = − − = + 3. Celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody Q =QVYT +QTUV =132 ,9 GJ /rok =36 ,9. Pokud se někde údaje o ceně za 1 m³ TUV vyskytují, jedná se jen o průměrné orientační hodnoty stanovené jako podíl celkových nákladů na TUV v Kč a jejího množství v m³. Do nákladů na přípravu a dodávku 1 m³ TUV se zahrnuje cena vody použité k ohřevu (vodné a stočné) a cena tepla spotřebovaného na její ohřev. 2 průměrná cena tepla za GJ činí 589,94Kč bez DPH (678,43Kč vč. DPH). Položka Zisk byla v koneč-né průměrně ceně tepla za r. 2018 ponížena na 867,0 tis. Kč s tím, že tyto prostředky po zdanění ne-budou městu vyplaceny, ale bude o ně navýšen fond společnosti, určený k rekonstrukcím a moder-nizaci soustavy Navýšení cen tepla se v tomto případě vejde do 3 %. Teplárny, které využívají zemní plyn, teplo nezdražovaly. Vývoj ceny za GJ tepla z tepláren. 2006 - 402 Kč/GJ tepla; 2007 - 414 Kč/GJ tepla; 2008 - 474 Kč/GJ tepla; 2009 - 510 Kč/GJ tepla; 2010 - 500 Kč/GJ tepla; 2011 - 530 Kč/GJ tepla; 2012 - 560 Kč/GJ tepla

Cena za tepelnou energii dodávanou v teplé vodě společně připravované a měřené pro více odběrných míst je pro výše uvedený rok stanovena v jednosložkové sazbě: jednosložková sazba Kč/GJ (bez DPH) 539,02 . Cena za tepelnou energii pro vytápění (ÚT) a dodávku teplé vody připravovanou decentralizovaně a měřenou na. Cena z Vřesové například pro Karlovy Vary a Chodov bude po osmikorunovém navýšení činit 244,30 korun za GJ bez DPH, z Tisové pak pro Sokolov se zdraží teplo o 14 korun na 362,90 korun za GJ bez DPH. U průměrné domácnosti připojené k centrálnímu zásobování činí roční spotřeba zhruba 25 GJ Zveřejňujeme předpokládané ceny tepla za 1 GJ na rok 2019. více. Změna odměny za správu 23. leden 2019, 13:53. Informujeme všechny vlastníky bytů, které jsou spravovány Městskou bytovou správou spol. s r.o., že v letošním roce budeme navyšovat odměnu za správu o průměrnou roční míru inflace

Horkovod Žďár nad Sázavou - ceny platné od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018 Cena bez DPH (s 15% DPH) za GJ cena TE na vstupu do výměníkové nebo blokové předávací stanice (primární cena): 384,00 Kč (441,60 Kč) cena TE na patě objektu pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (sekundární cena): 424,00 Kč (487,60 Kč Za rok 2013 nakonec zaplatili lidé v Prachaticích napojení na CZT za jeden dodaný GJ tepla 766,89 koruny. O navýšení zálohové ceny město ani tepelné hospodářství později nikde neinformovalo, platit tedy měla zálohová cena 739,11 koruny. Nicméně fakturační cena za jeden GJ činí za rok 2014 i s DPH 772,11 koruny Ceny tepla a vody pro rok 2021: Předběžná cena za jednotku tepla: cena bez DPH cena s DPH na výstupu z centrální předávací stanice a cena pro ohřev vody 460,70 Kč / GJ 506,77 Kč / GJ na výstupu ze sekundárního rozvodu a domovní předávací stanice 511,88 Kč / GJ 563,07 Kč / GJ Vodné stočné Cena bez DPH Cena s DP V roce 2010 dosahovala průměrná cena tepelné energie dodávané ze zařízení HTS hodnoty 435,54 koruny za gigajoule, pro rok 2011 dosahuje průměrná cena úrovně 446,43 Kč/GJ. Průměrná cena tepelné energie prodávané ze zařízení HTS je v roce 2011 meziročně vyšší o 2,5 procenta Orientační náklady na vytápění rodinného domu s roční spotřebou tepla 80 GJ; Palivo Zdroj tepla (účinnost) Cena tepla za GJ Náklady na vytápění za rok; Dřevo: Krbová kamna (50 %) 137: 11 000 Kč: Zplyňovací kotel (75 %) 91: 7 300 Kč: Hnědé uhlí: Kamna (50 %) 256: 20 400 Kč: Kotel (55 %) 232: 18 600 Kč: Pelety.

cena tepla za GJ Portál společenství vlastníků jednote

Voda 77,33 Kč/m3, Teplo cena zatím neznámá, Odpady 600 Kč za osobu, Pes 780 Kč za rok. Vyškov; Voda 90,85 Kč/m3, Teplo 684,25 Kč za GJ, Odpady 580 Kč za osobu, Pes v bytě 1 000 Kč v RD 360 Kč. Znojmo; Voda 93,22 Kč/m3, Teplo 635 Kč za GJ, Odpady 400 Kč za osobu, Pes v bytě 1 000 Kč v RD v místních částech 200 Kč za. Dobrý deň, potrebujem súrne poradiťťťťť..... Môže mi niekto vysvetliť, prečo cena za 1 GJ tepla na ÚK je iná ako cena za 1 GJ tepla na ohrev TÚV. Prvýkrát robím vyúčtovanie pre našu bytovku. Po 13tej fa od dodávateľa tepla som prepočítala cenu tepla za ÚK a vyšla 741,81 SK/GJ s DPH a cena na ohrev TÚV vyšla 736,19 SK/GJ s DPH Podle tabulky uveřejněné společností Opatherm, a.s., může letos cena tepla v bílém městě pro domácnosti dosáhnout až 630 korun za gigajaul (GJ). V prvé řadě pokládám za nutné upřesnit, že cena tepla pro obyvatelstvo v Opavě se pohybuje od 572 do 630 korun za gigajaul, a to včetně DPH Cena tepla na rok 2016 se oproti roku předcházejícímu zvyšuje o 3,2 procenta, což znamená, že konečná cena pro spotřebitele je ve výši 557 korun za gigajoule, nastínil Miroslav Olšák, předseda představenstva firmy Centrotherm Mladá Boleslav, jenž je distributorem tepla ve městě Skutečná cena, kterou lidé v příštím roce skutečně za teplo zaplatí, ale může být jiná, než avizovaných 686 korun za gigajoule. Očekáváme, že plynárny se umoudří a přijde mírný pokles cen. S fakturovanou cenou bychom se v příštím roce mohli dostat pod 600 korun, zadoufal Konopka

Vrchlabí | ČEZ Energo

Abychom se dostali na cenu 390 Kč za GJ tepla vyrobeného z pelet (tedy na cenu o avizovaných 15 % vyšší oproti 340 Kč za GJ z plynu), musíme do tabulky dosadit účinnost peletového kotle 85 % a cenu 5,65 Kč/kg pelet. Tak lze tedy získat požadovanou informaci o nevýhodnosti peletového topení Cena tepla v Kladně činí pro letošní rok podle fakturačního místa 518,16 koruny včetně DPH za gigajoule nebo 616,24 koruny včetně DPH za gigajoule. Nová smlouva o zajištění dodávek tepla v ročním objemu 750 tisíc gigajoule bude platit deset let

Cena kWh elektřiny, plynu a tepla 2021: průměry a extrémy

Cena tepla v Brně zůstane i příští rok stejná. Lidé, kteří odebírají teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen Tepláren Brno, budou stejně jako v předchozích čtyřech letech platit s daní 668 korun za gigajoule. Na tiskové konferenci to dnes řekl generální ředitel společnosti Petr Fajmon To znamená, že cena vyrobeného tepla byla pro rok 2011 278,73 a v roce 2012 to je 284,30 Kč bez DPH za gigajoule. Důvodem navýšení naší výrobní ceny tepla je razantní růst cen surovin. Ceny plynu i uhlí, což je naše hlavní palivo, meziročně výrazně stoupají TEREA Cheb s.r.o. pro rok 2014 nezměnila výši ceny tepla ani tepla do teplé vody pro své odběratele.Již třetí rok zůstává stejná bez ohledu na vnější cenové vlivy externích vstupů do výroby tepla. Výše ceny je tedy stále stejná 545 Kč/GJ bez DPH (v přepočtu činí 1,96 Kč /kW bez DPH) Brno - Cena tepla v Brně pro rok 2018 zůstává stejná jako v předchozím roce. V pátek to potvrdili zástupci akciové společnosti Teplárny Brno. Za gigajoule (GJ) tepla tak lidé zaplatí 634 korun. Brněnské teplárny nezvýšily ceny tepla od roku 2012, v lednu 2017 ji naopak o pět procent snížily

Votice | ČEZ Energo

Ceny a obchodní podmínky Pražská teplárenská a

Cena za sjednané teplo má jednotkovou cenu C s = 315 Kč·GJ -1 a za skutečně odebrané teplo jednotkovou cenu C o = 350 Kč·GJ -1. Pokud se v ideálním případě podaří odebrat přesně sjednané množství tepla, tedy Q s = Q o , potom zaplatíme za sjednané množství N s 0 = 950 x 315 = 299 250 Kč·a -1 a za odebrané teplo. Průměrná plánovaná cena tepla je na úrovni 682,13 Kč za GJ včetně daně, v celém systému Centrálního zásobování teplem v Boskovicích. Oproti lednu minulého roku se jedná o snížení ceny o 6,1 procent. U kotelen provozovaných Službami Boskovice pro organizace města dochází ke snížení cen od 0,1 do 3,0 procent Ale s vyúčtováním za rok 2014 budou teplárny odběratelům vracet za teplo přeplatky, které budou i několikanásobně vyšší. Průměrně by domácnosti díky teplému počasí mohly letos ušetřit 3 až 5 GJ tepla, což je mezi 1750 až 3000 Kč Jedná se především o uplatnění případného navýšení cen paliva a změny v dodávaném množství tepla v GJ v průběhu roku, tj. rozdíl v množství předpokládaném kalkulací ceny tepla k 1.1.2021 a skutečností. Voda dodávaná pro přípravu TUV bude účtována v průběhu roku dle ceníku dodavatele vody Předběžná cena pro rok 2021 vychází nižší než předpokládaná cena tepla pro rok letošní, tj. rok 2020, která byla stanovena v hodnotě 494,- Kč/GJ bez DPH. Předpoklad ceny dokládá stabilní vyváženou ekonomickou situaci v CZT Dobruška, kde se v současné době nedá očekávat změn, které by cenu tepla významně ovlivnily

Vývoj ceny tepla Kč/GJ - O společnosti - Teplárna Tábo

Dvousložková cena tepla - cena za výkon bez daně z přidané hodnoty v Kč/MW.h/rok a cena za tepelnou energii bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, koeficient využití výkonu teplárny, jednosložková cena tepla bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta Jak bude dvousložková cena účtována. Náklady na výrobu tepelné energie lze rozdělit do dvou skupin. Stálé náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla

Cena GJ Portál společenství vlastníků jednote

 1. Cena tepla pak bude 155 Kč/GJ. Odpisy investice do tepelného čerpadla. Odpis investice je pořizovací cena tepelného čerpadla rozpuštěná do ceny tepla za dobu jeho životnosti. Například: Pořizovací cena tepelného čerpadla 220 000 Kč, očekávaná životnost 20 let, množství tepla vyrobeného za rok 75 GJ
 2. Jednotkou množství tepla je 1 GJ (gigajoule). Cena za dodávku tepla se účtuje formou jednoduché sazby, tzv. jednosložkovou cenou, která je tvořena platbou. za skutečně odebrané teplo (Kč/GJ). U dálkového tepla se uplatňuje snížená sazba DPH - 10 % (do 31.12.2019 sazba 15 %) . Cena pro rok 2020 stanovena na částku 580 Kč.
 3. Spotřeba tepla za zúčtované období dle cenového věstníku 15/99 E = B . H . η k. 10-3 Symboly jsou vysvětleny v základní zprávě studie. E = 21 000 . 33,5 . 0,85 . 10-3 = 600,- GJ/rok . Z přibližně instalovaných výkonů je zřejmé, že spotřeba tepla pro dům č.p. 108 bude přibližně stejně velká

Azur 1137 sv - Cena tepla - Cena tepla za GJ po měsícíc

Srovnání cen vč. DPH za 1 GJ tepla ukazuje, že cena tepla pro rok 2021 se vrací na úroveň v roce 2012: 2010 Kč 618,20 2011 Kč 630,30 2012 Kč 672,60 2013 Kč 683,93 2014 Kč 688,71 2015 Kč 688,71 2016 Kč 672,61 2017 Kč 672,61 2018 Kč 672,61 2019 Kč 713,03 2020 Kč 71 Cena tepla v Otrokovicích je v rámci republiky průměrná. Rada města Otrokovice ve funkci jediného společníka obchodní společnosti Tehos v souladu s doporučením dozorčí rady společnosti, schválila dne 18. 12. 2019 předběžnou cenu tepelné energie pro rok 2020 ve výši 545,07 Kč/GJ bez DPH, tzn. 599,58 Kč/GJ s DPH (10 %). Výsledná cena tepelné energie roku 2019 bude. TÁBOR - Městská společnost Bytes bude letos dodávat teplo prakticky za stejné ceny jako loni. Pro konečné odběratele v bytech bude stát gigajoule 713 korun včetně daně, pro společenství vlastníků se na patu domu bude dodávat za 703 korun. Teplárna Tábor přitom o 5,77 procent cenu zvýšila, ale protože DPH u tepla klesá z 15 na 10 procent, Bytes tento pokles využije na. Cena tepla patří do seznamu zboží s regulovanými cenami dle § 10, zákona 526/90 Sb, (Zákon o cenách) a je regulována § 6, tohoto zákona. Jedná se o věcné usměrňování ceny, kde státní orgány každoročně vydávají pravidla pro tvorbu kalkulace ceny tepla Konkrétně ceny v kladenském CZT k 1.1.2020 jsou podle dat ERÚ v rozmezí 442-759 Kč/GJ s tím, že největší množství ze sekundárů je dodáváno za 616 Kč/GJ. Ano, je to víc, než letošní ceny z plynových kotelen v Kladně (400-500 Kč/GJ), ale letos taky máme historicky nejnižší ceny zemního plynu

Cena tepla se liší typem primárního zdroje energie (a to buď lokálního nebo centrálního). V případě lokálních zdrojů je cena za GJ vyrobeného tepla dána především cenou paliva (např. zemního plynu), která se na území ČR výrazně nemění (cca 1,14 až 1,16 Kč/kWh = 315 až 320 Kč/GJ) Všechny údaje jsou průměrné a vztahují se na odběratele tepla od a.s.Talorm Zábřeh. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. rok ÚT Kč/GJ Meziroč. navýšení ceny % Spotřeba tepla GJ/m2 Úplata za teplo Kč/m2 Meziroč. navýšení úplaty %. 2004 433,15 100 0,48652 210,7 100. 2005 471,45 108,8 0,46355 218,5 103,7

Od roku 2013 cena tepla v Humpolci poklesla z 673 Kč za 1 GJ na současných 549 Kč, což je o více jak 17%. Vezme-li do úvahu míru inflace za těchto 5 let, je pokles ceny tepla o to výraznější. I přes výrazné zdražování energetických komodit, mezd, tak díky všem přijatým opatřením se podařilo cenu tepla a TUV udržet a. Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové zvýší od 1. ledna 2020 cenu tepla o 3,2 procenta na 552 Kč za gigajoule (GJ) včetně DPH. Firma uvedla, že pokud by i po Novém roce platila DPH 15 procent, zdražení tepla v Hradci Králové by bylo zhruba osmiprocentní na úroveň 577 korun za GJ předběžnou cenu tepla pro rok 2021 ve výši 489,- Kč / GJ bez DPH. Předběžná cena pro rok 2021 vychází nižší než předpokládaná cena tepla pro rok letošní, tj. rok 2020, která byla stanovena v hodnotě 494,- Kč/GJ bez DPH. Předpoklad ceny dokládá stabilní vyváženou ekonomickou situaci v CZT Dobruška, kde se v.

Cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem po započítání všech nákladů, zdůrazňuji všech nákladů na provoz je 300 až 350 Kč za GJ. Při využití FVE (fotovoltaické elektrárny na střeše domu) pak výrazně klesá a to až pod 100 Kč za GJ Celkem za teplo Celkem za teplo vč. daně Cena za GJ Cena za GJ vč. daně 4476 m3 131,28 31 332 Kč 1 125 Kč 800 Kč 833 Kč 1 787 Kč 1 793 Kč 37 670 Kč 43 321Kč 286 Kč 329 Kč Závěr: V případě, že město Kunovice nebude trvat na fakturaci dle podmínek výběrového řízení, dojde k přeplatku za Severní Čechy - I po avizovaném navýšení cen pro rok 2011, zůstanou dodávky tepla ČEZ Teplárenskou cenově výhodné, komfortní, spolehlivé a ekologické. Cena z centrálního zásobování teplem od ČEZ Teplárenská, a. s., z elektráren Skupiny ČEZ, je totiž dlouhodobě výhodná a ve srovnání s hlavním substitutem v podobě domácí plynové kotelny je minimálně o 15%. Cena za tepelnou energii od společnosti CZT Velké Hamry, kterou muselo město akceptovat, je ve výši 1.001,- Kč s DPH/GJ na primárním připojení a 1.045,- Kč s DPH/GJ na sekundárním připojení (jedná se o objekty napojené přes výměník na sídlišti). Tuto cenu ale v žádném případě nebudou hradit nájemníci městských.

Ceny tepla 2020 a zdražení: za kolik se bude topit

 1. Vývoj ceny tepla Kč/GJ; tepla pro odběratele z domovních předávacích stanic teplárny na úrovni roku 2019 ve výši 699 Kč včetně DPH za Gigajoule. V kategorii dodávek na primární úrovni v páře a horké vodě zvyšuje teplárna cenu o 5,77 %, což představuje 25,97 Kč proti ceně roku 2019 na 475,97 Kč bez DPH..
 2. › Cena tepla ze ŠKO-ENERGO pro obyvatele Mladé Boleslavi patří na žebříčku srovnatelných měst dlouhodobě mezi nejnižší › Po zvýšení ceny distributora CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. zaplatí v roce 2021 koncový zákazník za dálkové teplo v Mladé Boleslavi 558,80 Kč včetně DPH za GJ
 3. • Za teplo z tepláren (centrální zásobování teplem) zaplatí domácnost kolem 20 500 Kč ročně. • Za GJ tepla zaplatíme v průměru 530 Kč. • Ceny tepla z tepláren se mění vždy k 1. lednu. Cenu ovlivňuje to, z jakého zdroje je teplo vyráběno (plyn nebo uhlí). • Ceny tepla se liší společnost od společnosti. PSALI JSME

Při rozumném přístupu k odběratelům nabízejí tyto společnosti teplo za cenu 550 až 600,- Kč/GJ, což činí cca 2,5 % současného průměrného měsíčního příjmu 24 000,- Kč. Při nerozumném přístupu pak požadují dodavatelé (nebo překupníci) za dodávku tepla až 900,- Kč/GJ, což je téměř dvojnásobek. V průměru o čtyři procenta zdraží od ledna cenu tepla společnost Plzeňská teplárenská, která je největším dodavatelem tepla na západě Čech. Domácnosti tak zaplatí v roce 2021 za gigajoule 540,32 korun včetně DPH, meziročně o 25 Kč více. Podnik, který zásobuje téměř 50 000 domácností, nezdražoval od roku 2015 Praha - Za gigajoule tepla z tepláren letos zaplatíme v průměru 560 Kč. V jakých městech se za teplo platí nejméně a kde se ceny zvednou výrazněji? Podívejte se na přehled cen tepla pro rok 2012 Ceny tepla 2021. Jablonecká energetická a.s. informuje zákazníky s plošnými cenami tepla, že v roce 2021 zůstávají ceny tepla na stejné úrovni jako v roce 2020, a to navzdory meziroční inflaci přes 3 %. V porovnání s průměrnou cenou tepla v ČR jsou tak nadále ceny pro zákazníky Jablonecké energetické nižší

Ceny tepla: Kolik zaplatíme za vytápění? - Nazeleno

Ceny tepla EOP pro rok 202

Ceny za teplo po revitalizaci klesnou odběratelům na 510 - 580 Kč s DPH za gigajoule. Přitom ještě před třemi lety patřilo teplo v Jablonci nad Nisou k nejdražším v republice, gigajoule vyšel zákazníky na téměř 900 korun. Situace byla neudržitelná, technologie vysoce ztrátová a před kolapsem, ceny závratné Správa nemovitostí města Jičína, a. s., která dodává do jičínských domácností teplou užitkovou vodu a teplo, snížila pro příští rok ceny. Průměrně rodina na svém poplatku ušetří 30 korun za 1 GJ tepla, což činí zhruba pět procent. Ročně se tak může jednat až o několik stokorun. Ceny se podařilo snížit jednak díky lepšímu nákupu plynu, ze kterého. Ale již se mlčí o tom, že dodávka tepla pro teplou vodu je z této dohody vyjmuta. Možná se Teplárna někdy přiblíží cenou tepla k 550 Kč /GJ, ale cena teplé vody bude stále vysoká a celkové náklady za teplo a teplou vodu budou pro domácnosti na centrálním vytápění vyšší, než platí domácnosti třeba v Hokejce Pro ověření správnosti nabízené ceny tepla z alternativního zdroje zkuste využít níže uvedenou tabulku*, ve které uvádíme modelový příklad bytového domu (24 domácností s roční spotřebou tepla na vytápění a ohřev vody 500 GJ, to je cca 21 GJ na jeden byt), který kalkuluje cenu tepla vyrobeného tepelným čerpadlem, a kde jsou uvedeny všechny důležité položky. Odpověď na přání monopolního dodatele tepla proto zní: pokud dodavatel tepla uzná za rok 2016 cenu tepla 527 Kč/GJ, bude to jistě vnímáno odběrateli tepla, že má opravdový zájem provozovat v Mohelnici CZT. Myslím, že jde o férovou nabídku pro dodavatele tepla z CZT

Ústí nad Orlicí | ČEZ Energo

vypočet ohřevu teplé vody - párou? a vytápění - Diskuzní

 1. ulému roku. Zda bude však za rok 2020 opravdu platit předběžně kalkulovaná cena 639,94 korun, kterou stanovoval ještě tehdejší provozovatel soustavy ZT Energy, je však zatím otázkou
 2. Stálá (sjednaná) cena za dodávky tepelné energie je 270,03 Kč za GJ a proměnná (skutečná) 235,22 Kč/GJ. Výsledná cena bude pro každého odběratele odlišná, záviset bude na konečném poměru obou těchto složek ceny za rok 2016, uvedl Pavel Jonáš, předseda představenstva společnosti Energie Holding
 3. Správce domů a zaměstnanec firmy Šluknov Appartements, které sídliště patří, potvrdil, že lidé ve Šluknově platí 785 korun za gigajoule tepla. Průměrná cena v jiných regionech je kolem 400 korun za gigajoule. Teplárna nám dodává nejdražší teplo v republice, řekl správce sídliště Michal Onufer
 4. Ceny za vodu a teplo v Královéhradeckém kraji v roce 2021
 5. Informace pro odběratele :: TEPLO Kyjov spol
 6. Teplo v Třebíči mírně zlevní
Jak vyrobit teplo pod 350 Kč za GJ? | Stavebnictvi3000výmenník tepla v odpadovom systéme - Diskuze TZB-infoZkušenosti s ekonomikou provozu vytápění panelového domu