Home

Počátek 2 světové války ppt

Rozsáhlá výuková prezentace dokumentující předpoklady vzniku a počátky studené války v letech 1945-1949. Prezentace je zaměřena na objasnění vývoje v mezinárodních vztazích v Evropě na konci druhé světové války, popisuje změnu přístupu americké administrativy k Sovětskému svazu, osvětluje motivy vzniku Trumanovy doktríny a Marshallova plánu včetně cesty. Na Slovensku byl v době 2. světové války a) nacismus b) fašismus c) klerofašismus 8. Československý národní výbor v Paříži byl založen a) 1941 b) 1940 c) 1939 Kvíz 9. Po obsazení Francie Německem se Československý národní výbor přesunul a) do Londýna b) do New Yorku c) do Washingtonu 10

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA DOBY ZNAKY MODERNÍ LITERATURY Mgr. Michal Oblouk CHARAKTERISTIKA DOBY vliv zážitků 2. světové války, neklid, použití atomových zbraní v Japonsku napětí mezi Západem a Východem (studená válka) rozpad koloniální soustavy pád komunistických režimů v 90. letech rozpad Sovětského svazu důsledky totalitních.

Moderní-Dějiny.cz Počátky studené války (1945-1950

DUMY.CZ Materiál Počátek 2. světové válk

Stručná motivační prezentace podává základní fakta k první fázi 2. světové války, která společně s bohatým obrazovým materiálem a dílčími úkoly motivují žáka k tomu, aby dokázal popsat průběh bojů na jednotlivých frontách, rozložení sil na obou válčících stranách a pochopil jejich příčiny a souvislosti První světová válka v české literatuře 19. 2. 2013 Legionářská literatura srpen 1914 - počátek I. světové války (po sarajevském atentátu) častý odpor proti válce, dezerce především na ruské frontě vytváření legií (Rusko, Francie, Itálie) legionáři bojovali proti Rakousku-Uhersku a Německu využití legií. 2. světová válka 1941-1943 (20.12.2011) Rumunsko za 2. světové války I. (1939- 22.6.1941) (15.12.2011) Winston Churchill (6.12.2011) Před 70 lety útok Luftwaffe srovnal se zemí anglické Coventry (15.11.2010) II. světová válka ve vybraných textech dvou českých básníků (21.3.2010) Německá okupace očima kopřivnické skautky.

ZŠ Školní 226 Kaplic

První světová válka 2. Prosperita dvacátých let 3. Ekonomická a politická krize třicátých let 4. Druhá světová válka 5. Poválečné uspořádání a studená válka 6. Sovětský blok 7. Západní svět 8. Mezinárodní vztahy v poválečném období 9. Nejen Evropa a USA (Třetí svět) 2 Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, řeky - Eufrat, Tigris, Nil, Indus, Ganga, Chang Jiang, nížiny - Mezopotámská, Indoganžská, Velká čínská b/ - po 1. světové válce - rozpad Rakousko - Uherska, zánik carského Ruska po 2. světové válce - zánik koloniálního systému počátek 90. let - sjednocení Německa.

Moderní-Dějiny.cz 2. světová válka 1939-194

ZAČÁTEK VÁLKY V JAPONSKU Jako začátek druhé světové války je někdy udáván japonský útok na Čínu v roce 1933. V roce 1940 se Japonsko přidalo na stranu Německa a Itálii a 7. prosince 1941 vstoupilo do války s USA útokem na Pearl Harbor. Japonsko válku prohrálo a 2. září 1945 kapitulovalo Očekávaný výstup: Žák dokáže definovat pojem studená válka a vysvětlit příčiny rozdělení světa po 2. světové válce na dva bloky pod vedením USA a SSSR a třetí svět. Popíše podstatu politiky velmocí a význam nově vzniklých mezinárodních paktů a organizací - 1 - DRUHÁ SV TOVÁ VÁLKA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Literatura: Child, John, Tim Hodge and David Taylor. Understanding History 3. Oxford: Heinemann Publishers, 1993. Kelly, Nigel and Martyn Whittock. The Era of the Second World War. Oxford: Heinemann Educational, 1993. Walsh, Ben. Modern World History.. vliv na dění po válce. Za nezbytné jsem rovněž považoval nastínit alespoň v základních obrysech mezinárodně politický vývoj. Československo jako stát ve střední Evropě je totiž přímo bytostně spojeno s děním v okolním světě, dobu 2. světové války samozřejmě nevyjímaje

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939-1945, jehož se zúčastnila většina států světa.Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě Počátek druhé světové války a západní tažení Kdykoli bude třeba, používejte mapy na str. 72 - 74 v učebnici; ovšem při testech (ve škole) a u maturity budeme opět používat jen atlasy). Postupujte krok za krokem: Dnes prostudujeme dvě kapitoly v naší učebnici. Obě prostudujeme kompletně ve všech částech. íž Světová válka = konec Habsburků v Čechách Počátek 20. století byl ve znamení mnoha nespokojených menších národů, které byly součástí velkých mocností. Čechy byly součástí Rakouska - Uherska. Poslední kapkou pro spuštění 1. světové války byl atentát spáchaný 28. června 1914 v Sarajevu na následníka trůnu. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Druhá světová válka - Wikipedi

 1. počátek 18. století: objev zlata v oblasti Minas Gerais, hospodářskéi pocitkilécenrtum se přemístilo na jih. Roku 1763 novým hlavním městem Rio de Janeiro 1788-9 Tiradentovo spiknutí: první pokus o Během 2. světové války a v poválečné
 2. vyhlásily Německu válku Druhá světová válka začala Nacistické Německo - porušování zásad versailleských dohod (snaha o revizi) počátek sbližování s ostatními fašistickými státy (Itálie, Japonsko, Maďarsko, Bulharsko) - vznik: osa Berlín - Řím - Tokio (1940) občanská válka ve Španělsku 1936 - 1939.
 3. Arial Calibri Wingdings Wingdings 3 Motiv sady Office 1_Motiv sady Office 2_Motiv sady Office Druhá světová válka Charakteristiky války Charakteristiky války Adolf Hitler a Benito Mussolini - falešná naděje pro novou Evropu Němečtí vojáci na sjezdu NSDAP v Norimberku 1935 Charakteristiky války Cíle války Koloniální panství.
 4. Druhá světová válka trvala přesně 2,194 dní (1.9.1939-2.9.1945). Války se zúčastnilo 70 států, z toho se 30 států aktivně zúčastnilo válečných operací Na území 40 států světa proběhly válečné operace Neutrálních zůstalo pouze 6 států Do vojenské služby bylo povoláno celkem 110 miliónů lidí
 5. Druhá sv. válka začala: Zabráním Sudet Napadením Polska Napadením Rakouska Napadením Francie 1. 1000Kč Čeští vojáci se za 2. světové války proslavili hlavně jako: Tankisté na východní frontě Ponorkový specialisté Dezertéři v řadách Spojenců Letci 2
 6. 2.Světová válka Adéla♀ & Adéla♀ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Tanky Tank Tiger 1. byl nejúčinnější a nejobávanější tank Tank Tiger 2. byl nazývan
 7. Reformy tak byly pohřbeny. Kvíz 1. Po druhé světové válce se stal naším prezidentem a) Emil Hácha b) Edvard Beneš c) Klement Gottwald 2. Podkarpatská Rus se po druhé světové válce stala součástí a) Maďarska b) Polska c) SSSR Kvíz 3. Po válce vznikla vláda a) Národní fronty v čele s Fierlingerem b) Národní fronty v.

Hledejte: SHRNUJÍCÍ FAKTOGRAFICKÝ TEST_KONEC 2

 1. STOLETÍ ROZPAD RAKOUSKA-UHERSKA Výsledky I.světové války (1914-1918)→ rozpad Rakouska-Uherska → vznik nástupnických států : POLSKO RAKOUSKO MAĎARSKO ČESKOSLOVENSKO KRÁLOVSTVÍ SHS (Království Srbů, Chorvatů a Slovinců) 2 - Rakousko-Uhersko roku 1914: (AS 52) Rakouské císařství (Předlitavsko): 1. Čechy, 2
 2. Po druhé světové válce se na Balkáně prosadil sovětský vliv. Rumunsko, Bulharsko (a zprvu i Albánie) se staly . součástí východního bloku. V 90. letech . Balkán těžce . zasáhl konflikt v bývalé Jugoslávii, který nakonec vyústil v intervenci mezinárodních mírových sil v Bosně a Hercegovině, Kosovu a Makedoni
 3. Válka v Jugoslávii se vyznačuje sérií válečných konfliktů - v Srbsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Kosovu a Makedonii -, které probíhaly od roku 1991 až do roku 2001. Dokážete pojmenovat balkánské země? ZPĚT. 1 ? 2 ? 1. 2. BOSNA A HERCEGOVINA. MAKEDONI
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém

Hledejte: Češi v 1

Antisemitismus po 2.světové válce Jan Dočkal 2013 Papež v Izraeli: Křesťané, muslimové i židé jsou bratři květen 2014 U betonové zdi S palestinským Mahmudem Abásem U zdi nářků S Jordánským králem Abduláhem II S Benjaminem Netanjahuem Odsoudil holocaust * * * * * * Antisemitismus po 2.sv,válce Utrpení Židů během války vedlo ke všeobecné sympatii a. Počátek 2. světové války se v krátké době projevil zastavením provozu motorových vozů kvůli úsporám nedostatkového benzínu a nafty. Od roku 1941 se na čelech lokomotiv objevoval symbol V, který byl odvozen od slova Victoria - vítězství Ve skutečnosti nutno však odlišit dvě fáze globalizace: první fáze globalizace - Začíná po 2. světové válce (1939 - 1945) a v 50. a 60. letech 20. století probíhá v režii západních států, ty se orientují na vývoz zboží a dovoz surovin z rozvojových zemí, to zajišťuje zaměstnanost ve vyspělých zemích, což. 1 - Důsledky 2. světové války (PPT) 2 - Klement Gottwald (PPT) 3 - Únor 1948 převrat (PPT) 4 - Rok 1968 (PPT) 5 - Alexandr Dubček (PPT) 6 - Rok 1989 Sametová revoluce (PPT) 7 - Václav Havel (PPT) 8 - Vznik ČR (PPT) 9 - Evroá unie (PPT) 10 - Rok 1948, 1968, 1989 pro český stát (PPT) 11 - Počátek novověku.

2.Světová válka - [PPT Powerpoint

Holocaust , Národnostní menšiny , Protinacistický odbojář , Royal Air Force , Veterán z 2. světové války, západní fronta a 1 další kategorie. Německé obsazování ČSR, Vypuknutí 2. světové války, Letecká bitva o Anglii, Komunistický převrat v ČSR 2. světová válka; Vývoj po roce 1945; Poválečné Československo; Novodobé dějiny; Svět v druhé polovině 19. století 1 (15) 6.04.2012 | 11 458 zhlédnutí | V kategorii 2. polovina 19. století - testy, Novověk - testy. Průmyslová revoluce změnila svět k nepoznání. Jaké další události (kromě patentování nových. 5. ročník ZŠ Štěpánkovice - zsstepankovice.c. 2.světová válka Takto vypadala mapa Evropy před zahájením 2.světové války. A takto vypadala některá evroá města v průběhu války. TAKTO ZAČÍNALA Civilní oběti bombardování. Toto jsou dva muži, kteří zodpovídají za největší zločiny a masakry, které se za války. Druhá světová válka - příčiny války, labilita versailleského systému, mezinárodní vztahy - politika Anglie a Francie, mezinárodní pozice SSSR - expanzivní cíle nacistického Německa, počátek a průběh 2. světové války, válka na východní frontě, vznik protihitlerovské koalice, přelom ve válc Title: PowerPoint Presentation Last modified by: Jan Dočkal Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Lucida Sans Unicode Times New Roman Arial Narrow Algerian Výchozí návrh Rasismus Antisemitismus Cíl a program kurzu Témata: Snímek 4 Snímek 5 11.září 2001 Lidská nesnášenlivost jako projev ZLA Snímek 8 Omnia sponte fluant absit violentia rebus

Prezentace aplikace PowerPoin

 1. pod obojÍ zpŮsobu. dokÁŽete odhadnout, co to znamenÁ? písemný protest české šlechty proti husovu upálení podobojÍ zahrnuje 2 vĚci: 1) chlÉb v podobĚ posvĚcenÉ oplatky - hostii - pŘedstavuje tĚlo kristovo 2) vÍno z pohÁru - kalicha - pŘedstavuje kristovu krev
 2. Vznik samostatné České republiky v roce 1993 135.4 - 8. května - Den vítězství 1945 Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Svět kolem nás Den vítězství v r. 1945, konec II. světové války Druhá světová válka proběhla v letech 1939 - 1945
 3. První světová válka, Ruské revoluce; Vznik Československa; Svět po první světové válce (Dvacátá léta) Světová hospodářská krize, vznik totalitních systémů; Československo mezi světovými válkami; Druhá světová válka; Československo za druhé světové války; Svět po druhé světové válce; Evropa po druhé.
 4. Válka ve Vietnamu 1964-1975 Bc. Markéta Heislerová, 184 061 1963 - několik buddhistů se upálilo na protest proti Diemovi - počátek konce, obklíčen palác, podařilo se jim uprchnout, ale jejich těla nalezena zmrzačená a rozstřílená. Angažovanost USA ve Vietnamu byla jedním z výsledků bipolarity světa. Válka ve.
 5. ium Australský svaz 1901 - 1927 - hl. město Melbourne (od té doby Canberra) světová válka Porážka v bitvě u Gallipoli = počátek australského národa 2.

Historie železniční dopravy v Česku - Wikipedi

 1. Světové války v Británii, pokusy o dešifrování Enigmy 1943 COLOSSUS základy oboru umělá inteligence 1950 Turingův test Turingův stroj hypotetické zařízení řídící jednotka s konečnou množinou stavů (potenciálně) nekonečná páska na zápis symbolů z pracovní abecedy stroje tabulka přechodové funkce.
 2. Sionismus: ideový směr, který vznikl ve 2. pol. 19. stol. mezi evroými Židy. Hlavním cílem bylo přesídlení Židů do země izraelské, vybudování a udržení židovského státu. Sykes-Picotova dohoda: tajný plán mezi Francií a Velkou Británií na rozdělení vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení 1. světové války
 3. Indonésie vyhlásila svou republiku roku 1945 (Ahmed Sukarno) opravdu nezávislá je až od roku 1949 Izrael na konci 19. století zde vzniklo Sionistické hnutí - návrat Židů do Izraele 1942 - konference ve Wannsee (konečné řešení židovské otázky) po 2. světové válce plán transportace Židů do Palestiny (britské mandátní území) - spory

Světová hospodářská krize tedy začala v roce 1929. Trvala až do roku 1932, kdy dosáhla svého vrcholu. Trvala až do roku 1932, kdy dosáhla svého vrcholu. Roku 1934 se propad definitivně zastavil a nastal opětovný růst hospodářství Druhá světová válka: Cena říše (4) Bez pomoci (2015) 720x404 XviD 2pass_rbbs.av

Šablona III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

PPT - 2. světová válka PowerPoint Presentation, free download - ID.. Druhá světová válka přinesla jen pár dílčích, ale o to významnějších změn: mnohem silnější motory umožnily existenci rychlých jednoplošníků, které byly ale stále konvenční konstrukce (až na pár výjimek jako P-38 Lightning či Twin Mustang z. D - Dějepis - Francouzská revoluce, její příčiny a důsledky, Napoleonské války a Evropa po Vídeňském kongresu. D - Dějepis - Vývoj ve světě po druhé světové válce (Amerika, Evropa, Asie, Afrika). Z - Zeměpis - Jižni Evropa. Z - Zeměpis - Severni Evropa. Z - Zeměpis - Stredni Evropa Počátek roku 1919 Měnová odluka v březnu 1919 Bankovní úřad ministerstva financí •měnová politika za I. světové války. Před převratem a krátce po převratu 1918 I. září 1918 - Hospodářský zákon •1) Garance za státní účty, 2) bankovní privilegium potrvá do konce roku 1919, 3) odmítnutí.

Prezentační video webu Historie 2. světové války ;) Hudba: Neznámá klavírní skladba (nalezena na internetu) Facebook: https://www.facebook.com/history2sv?ref.. 2. světová válka; Vývoj po roce 1945; Poválečné Československo; Novodobé dějiny; 2. polovina 19. století - testy . ZŠ - Válka Severu proti Jihu (11) V jedenáci úlohách můžete prověřit svoje znalosti války Severu proti Jihu. Kdy byla, jak se nazývala, kdo vyhrál

Nejstarší šifry, historie počátek dvacátého století století - prudký rozvoj, telegraf Vstup USA do I. světové války byl důsledkem vyluštění obsahu šifrového telegramu -- dnes známého jako tzv. Zimmermannův telegram, kde německý ministr zahraničí Zimmermann v telegramu mexické vládě vyzývá Mexiko k válce proti US MS - James Figg (1736) Bohumil Němeček - 1OH 1960, Rudolf Kraj - 2OH 2000) Pravidla: 4 kola po 2 min (OH, MS), od pasu nahoru, 3x napomenutí - diskvalifikace Údery na tělo od pasu nahoru + přední část hlavy Profesionální box / amatérský box Nutná obrana - § 29 tr.zák. Nutná obrana - § 29 tr.zák. čin jinak trestný. 24.11.2017 - Explore ⊰ MOJI ŠŤASTNÍ ANDĚLÉ ⊱ Mart's board Školní materiály, followed by 473 people on Pinterest. See more ideas about dějepis, učení, vzdělávání Svět a ČSR po 1. světové válce, Evropa a svět ve 30. letech, Kultura mezi válkami, Svět ve válce 1399 - 1945, ČSR v období 2. světové války, Svět a ČSR po válce, Studená válka, ČSSR, Československo a ČR po studené válce, Česká republika na prahu 21. století, Svět na prahu 21. století Co přináší i-učebnice naví. Počátek 2. světové války: Před 80 lety vtrhla německá armáda do Polska. Přes hranici se valí německé šiky. Nad hlavami krouží dobře vycvičení piloti luftwaffe. Polsko sevřou do kleští. Následujících šest let nepřežije na šest milionů Poláků. Němečtí vojáci během invaze do Polska v září 1939

Padesátá léta Paměť národ

 1. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye
 2. Komunistický islám - 30. a 40. léta Velké čistky Kooptovaní duchovní - džadídisté, komunističtí funkcionáři První revolucionáři Formální obroda islámu Vytvoření bezpečného týlu (2. světová válka) Oficiální duchovenstvo - licence SADUM otevření některých mešit madrasy - Taškent, Mir Arab v Buchaře.
 3. Historie Starověkého Řecka 1. část : Vznik Starověkého Řecka Vznik Starověkého Řecka Starověké Řecko vzniklo u Egejského moře Dá se říci, že bylo jedním z hlavních míst vzestupu první civilizace v celé Evropě Řecká kultura dosáhla značného věhlasu Vztahuje se také na ostatní oblasti starověké řecké kultury v oblasti Středozemního moře: egejské ostrovy.
 4. shrnujÍcÍ faktografickÝ test_konec 2. sv. vÁlky a poČÁtek studenÉ vÁlky.docx. 14 kb;

3) Počátek 1. světové války. Rok 1914. 28.6.1914 - atentát na Františka Ferdinanda d'Este (rakouský arcivévoda, následník trůnu) v Sarajevu. Spáchal ho bosenskosrbský student Gavrilo Princip. František Ferdinand zemřel okamžitě, jeho manželka Žofie při převozu do nemocnice Po Titově smrti zabředla Jugoslávie do hluboké politické a ekonomické krize, jež vyústila v růst nacionalismu a znovu otevřela sotva zacelené rány. Nejvyhraněněji se tato nenávist projevila ve vztazích mezi Srby a Chorvaty, ale záhy v ještě vražednějším rozsahu explodovala v multietnické Bosně a Hercegovině, která se za druhé světové války stala místem. Válka na ukončení všech válek H.G.Well 16. 9. 1810 počátek války za nezávislost - Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) vydává. provolání z Dolores (Grito de Dolores), rozsáhlé protišpanělské povstání povstalecká vojska vedl . José María Teclo Morelos y Pavón (1765-1815), revolta nebyla nikdy zcela potlačena 24. 2. 1821 kompromis mez Odsouzení války . Světové drama 2/2 20. století . Atmosféra doby- druhá světová válka 1939 - 45 - konec a dozvuky- vznikají dvě světové soustavy - východní a západní blok - neexistuje možnost dohody- 50. léta - studená válk

Svět v druhé polovině 19

Mimořádně silné výbušné zbraně Pokročilejší přístup reprezentují zbraně termobarické, známé i jako FAE (Fuel-Air Explosives) či objemově-detonující Počátek ve II. světové válce, dnes jsou značně rozšířeny Klasické výbušniny fungují na bázi objemově poměrně malého množství explozivní látky, zatímco. National Geographic kdekoliv a pro každého, webová stránka pro Vaši zábav Světové hospodářství 2. světová válka; mají svůj počátek již v období, které bývá nazýváno vylétání z hnízda tedy v době, během níž mladí lidé opouštějí původní rodinu, aby vytvořili vlastní manželství a založili svou rodin

2 světová válka prezentace 5 ročník - téma hodiny začátek

Punské války 1.) Řím, Kartágo 2.) První punská válka 3.) Druhá punská válka 4.) Třetí punská válka Punské války 1.) které v té době obchodovalo se všemi známými surovinami starověkého světa (zvláště s bronzem). počátek obležení Kartága (v čele Římanů vojska Scipio Aemilianus) 146 p.n.l. Historie železniční dopravy v ČR do druhé světové války 1827 a 1830: dvě koněspřežné železnice na českém území (České Budějovice-Linec; Praha-Lány) 1839: zprovozněna první parostrojní železnice 1841: počátek budování železnice státem do 70. let 19. století: vybudována síť hlavních tratí od roku 1880. V průběhu 2.světové války se používal propagandisticky proti mocnostem osy a jejím spojencům a stal se z něj negativní pojem. Po 2. světové válce se stal běžným termínem pro odbornou i neodbornou veřejnost

2. bitva na řece MARNĚ - hroucení pozic NĚ i R-U→ nuceni žádat o příměří; 27. října přijetí podmínek kapitulace R-U = zánik R-U; 11.11. 1918 KAPITULACE NĚ = KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY; 1/ 1919 - 1/1920 MÍROVÁ KONFERENCE VE VERSAILLES; DŮSLEDKY VÁLKY. hospodářský vzrůst USA a Japonska X hospodářsky vyčerpaná Evrop ⌛Dějepis⌛. 1. Světová válka. Počátek 1. světové války

Češi a Slováci za 1. světové války. 8. ročník. 1914 (po vypuknutí války) - tuhý režim v R-U = zákaz č. novin a svobody slova (kdo kritizoval režim a válku, skončil na šibenici), průmysl se podřídil válce, zásobovalo se hlavně vojsko - PowerPoint PPT Presentatio Doba husitská - husitské války Označení materiálu: VY_32_INOVACE_07_doba_husitska_husitske_valky.ppt. Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, vrcholný a pozdní středověk, dějiny českých zemí, doba husitská, husitské války ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana. 2. Život po válce 3. Odsun národnostních menšin a lidové soudy 4. Prohra československé demokracie 5. Kulturní a duchovní vývoj v letech 1945-1948 6. Komunistické Československo 7. Protikomunistický odboj 8. Pád mýtu o socialismu 9. Léta uvolnění 10. Pokus o nápravu systému v roce 1968 11. Normalizace 12. Na cestě k. Bývá považován za autora prvního abstraktního obrazu (1911). Po první světové válce přijal pozvání W. Gropia a stal se učitelem v Bauhausu ve Výmaru, v Dessau a v Berlíně. V této době se i pod vlivem ruského konstruktivismu v jeho obrazech definitivně prosadily geometrické struktury Počátek globalizace • Základním impulsem pro zahájení globalizace byly ekonomické aktivity, které se začaly přesouvat z lokální - po druhé světové válce byly především v západní Evropě tendence k vytvoření tzv. sociálního státu (welfare state

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříč

Stanoví kvantitativní limity omezení emisí skleníkových plynů, které by měly v 1.etapě (kontrolní období let 2008-2012) snížit světové emise těchto plynů o 5,2 ˇve srovnání s rokem 1990 KJOTSKÝ PROTOKOL K RAMCOVÉMU PROGRAMU OSN O KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH KYOTO Země zahrnuté v dodatku B tohoto protokolu a jejich cílové. Po druhé světové válce, v r. 1947 Proč vzniklo ISO? UK armáda potřebovala zabránit okrádání dodavateli Postup: Výběrové řízení: Zabránit předražování zboží auditováním zboží od dodavatelů 2

Share your videos with friends, family, and the worl 3 I. Světová válka (1914-1918) Válčící strany TROJSPOLEK - 1882 - členové: Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie XXXXX Proti Trojspolku vznikla ↓ TROJDOHODA (Dohoda) - 1907 - členové: Francie, Rusko, Anglie Příčina války Boj o nové rozdělení světa: - tradiční koloniální mocnosti - Francie, VB, Nizozemí a Španělsk

zkvalitnění a prodloužení života vliv na ekonomiku změna populačního rozložení světové populace Možný počátek budoucích problémů Počet obyvatel světa důsledek dem.přechodu = vysoký přírůstek obyvatelstva 1.miliarda - 1804 2.miliarda - 1927 3.miliarda - 1960 (i přes 2.světovou válku) 4.miliarda - 1974 5. LIT - Literatura - Nové umělecké směry v české próze 1945-1948, obraz 2. světové války v literatuře; LIT - Literatura - Obraz malého českého člověka v literatuře 19. a 20. století; LIT - Literatura - Odraz 1. světové války ve světové a české literatuře; LIT - Literatura - Odraz 1.sv.války v české literatuř Pomník Obětem 2. světové války Autor: KVH Litobratřice, 31.08.2006 Umístění: Česká Bělá, 300m od obce Česká Bělá, po pravé straně silnice na Přibysla judaismus a křesťanství Pavel (Šavel) - patřil k Farazeům (sekta, která pronásledovala první křesťany); byl osvícen; 1. misionář,v Římě je mu zasvěcen kostel, kde jsou zobrazeni všichni papežové; autor mnoha dopisů, které jsou v Bibli významnou částí sv

Snímek 1 - zsliptal

Chemický průmysl patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví počátky rozvoje: 19. stol. - výroba anorganických chemikálií ze síry, soli ad. a organických sloučenin pomocí fermentace zeměd. produktů počátek 20. stol. - organické syntézy na bázi destilace uhlí (Německo, Anglie, Francie) po 2. svět. válce - dynamický. Langová, Alžběta, 1978-: Chrudim v období 2. světové války. Počátek okupace v Chrudimi (2) možnost využití historických poznatků k spoluvytváření současného světa. nějaké významné události zvolené za jeho počátek. V křesťanském letopočtu, 4. novověk - do 1. světové války (1914) 5. moderní doba - období od 1. světové války. Title: Úvod do studia dějepisu Author Mapa Pomník obětem 1. a 2. světové války (Pomník, památník) - detailní mapa okolí (základní, turistická, satelitní, panoramatická, atd. Na počátku 2. světové války Baťa zaměstnával 42 000 lidí. Po válce, když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací umístěných mimo východní Evropu

Moderní-DějinyModerní-DějinyPPT - Bitva o Britanii PowerPoint Presentation, freeModerní-Dějiny

a 30. let - světová hospodářská krize- 30. léta - nástup fašismu v Německu, září 1938 - tzv. Mnichovská dohoda, 15. března 1939 nacistická okupace- 2. světová válka: 1939-1945 . Avantgarda = z franc. předvo 13. Česká republika R Bůh je považován za stvořitele celého světa a za pána nad časem i dějinami. Jeho syn, Ježíš Kristus, sestoupil na zem, žil jako člověk a smrtí na kříži spasil svět Podle tradice je zakladatelem judaismu Abraham a jeho potomci Izák a Jákob (počátek 2.tisíciletí př.o.l.)