Home

Krantencorpora

Corpora - definitie - Encycl

Nederlandse en Belgische krantencorpora. Die leveren vaak relevante en nuancerende informatie op. Ook de informatie die over het passieve aspect, met name over de taalattitude, in de gangbare taaladvieswerken gevonden kan worden, biedt te weinig houvast, niet allee In het project wordt geëxperimenteerd met topic modelling en andere manieren om krantencorpora fijnmaziger te bevragen. Dit project startte in september 2017 en loopt tot augustus 2020. Tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen zijn screendumps van de eerste versie van de gebruikersinterface gepresenteerd Anne Heyer is universitair docent in de Europese geschiedenis (1800-heden) met een onderzoeksinteresse in voornamelijk politieke participatie. Ze werkt met de onderwerpen politieke partijen, populisme, sociale bewegingen en democratie in Europa (Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en Spanje). Haa

 1. Definities die `deduceren` bevatten: deductie = het deduceren (toon de herkomst via de etymologiebank) Concluderen = 1) Afleiden 2) Besluiten 3) deduceren 4) Een gevolgtrekking maken 5) Gevolgtrekking maken 6) Gevolgtrekkingen maken 7) Tot een eis komen 8) Tot een slotsom komen 9) Vaststellen
 2. Hij deed in grotere Nederlandse krantencorpora zogenaamd 'discoursonderzoek': onderzoek naar de publieke opinie over een bepaald verschijnsel. Het was hem te doen om reacties op de introductie van de draagbare radio in de jaren '60. In de publieke opinie bleek dat apparaat al snel symbool te komen staan voor verloedering: degenen die veel.
 3. Concreet is de studie gebaseerd op twee grote Nederlandstalige krantencorpora: Twente Nieuws Corpus voor Nederlands Nederlands en Leuvens Nieuws Corpus voor Belgisch Nederlands. De corpora bestaan uit alle artikels die tussen 1999 en (respectievelijk) 2002 en 2005 verschenen in de nationale kranten van de twee regio's
 4. Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context.

DE BOER, Minne Gerben. 'Presentatie' van Woordstudies II.. ITALIANISTICA ULTRA‐ IECTINA 6. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, 2010. ISBN 978‐ 90‐6701‐029‐0. 1‐7 I dit stuk proberen we een beeld te geven van de levensvatbaarheid van de neologismen die jaarlijks als 'woorden van het jaar' gelanceerd worden. In omvangrijke Vlaamse en Nederlandse krantencorpora werd de frequentie opgezocht van de nieuwe woorden die het tijdschrift Onze Taal verzamelde sinds 1989. Heel wat 'woorden van het jaar' worden nooit gebruikt in ons krantencorpus, een even. worden. In omvangrijke Vlaamse en Nederlandse krantencorpora werd de !equentie opgezocht van de nieuwe woorden die het tijdschri Onze Taal verzamelde sinds 1989. Heel wat 'woorden van het jaar' worden nooit gebruikt in ons krantencorpus, een even grote groep woorden licht even op in het woordveld en verdwijnt nadien roemloos Gebruik van de term. Tegenwoordig wordt de term vaak geassocieerd met rechts-populistische standpunten en de AfD, waarvan de toppolitici regelmatig de slogan gebruiken, bijvoorbeeld in politieke toespraken of interviews, als een in diskrediet brengende verzamelnaam om andere partijen aan te duiden die in de Duitse Bondsdag vertegenwoordigd zijn.. De slogan is vaak te vinden in toespraken van.

Sinds 2011 hebben we twee nieuwe tekens die elk jaar vaker opduiken in de krantencorpora: de hashtag en het apenstaartje. Je ziet emoticons ook al in wat formelere mails opduiken, dus het is een kwestie van tijd voor we ze in de geschreven standaardtaal opnemen.'. Semantic Scholar profile for undefined, with 3 scientific research papers Items per page. Search (0) All results0) All results (0) Researcher 49 Taaladvies Taaladviseurs worden in hun beroepspraktijk geconfronteerd met een vergelijkbaar probleem. Een taaladviseur probeert zo profes-sioneel mogelijk te antwoorden op de vraag wat goed en wat fou

Conceptgeschiedenis en afbakening. De term emoticon is halverwege de jaren negentig ontleend aan het Engels en werd uiterlijk in 1996 ook in de Duitse gedrukte media gebruikt. Het woord werd uiteindelijk in 2000 opgenomen in de Duden.. Het gebruik van de term is inconsistent. Soms bevat het alleen ASCII-tekencombinaties zoals :-), soms bevat het ook smiley Unicode-tekens, soms zijn alleen. corpora, krantencorpora en internet. Wel is er een probleem: de leukste teksten, de literaire, hebben een 70‐jaar copyright kwestie, zodat het moeilijk is recente teksten te gebruiken. Eventueel kan ik zelf teksten inscannen. Voor het Nederlands heb ik ge‐ bruik gemaakt van kinderboeken: het al gemeld

Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de

 1. De progressieve constructies bezig zijn en besig wees Een contrastief corpusonderzoek Nederlands -Afrikaans. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jan 201
 2. Met corona besmette man slaat op de vlucht, Australië opent klopjacht. 24 aug. Binnenland
 3. Meningen over taal Frankrijk, Belgie en Nederland¨ Marc van Oostendorp 15 april 2006 1 Taal en nationale identiteit Dat er een relatie bestaat tussen (nationale) identiteit en (nationale) taal, i
 4. Duitse kranten geven snoeiharde kritiek op Duits corona-beleid: Autoritair regime. Angela Merkel. Foto Photonews. Het regent kritiek op de aangekondigde nieuwe coronamaatregelen in Duitsland. De Duitse regering wil ongevaccineerden zowat nergens meer toelaten, en daarom keert nu ook de Duitse media zich resoluut tegen de regering
 5. 6aknade sjukt pigg klockan sju 6aknade sjukt pigg klockan sju semantische verbleking bij :weedse en .ederlandse graadadverbia.ederlandse graadadverbi

Over taal Interviews: Marc Brysbaert en Hoe meer des te

 1. Hét Belgisch krantenoverzicht met de krantenkoppen van meer dan 120 kranten en nieuwsbronnen. Via Krantenkoppen.be krijgt u om het half uur het allerlaatste nieuws. Meer dan 5000 actuele headlines aanwezig
 2. Het oudst zijn de dertiende-eeuwse teksten uit het Corpus Gijsseling, gevolgd door de veertiende-eeuwse teksten uit het Corpus Van Reenen-Mulder. Meer van deze tijd zijn teksten uit grote krantencorpora of hele romans afkomstig uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
 3. Al komt het in krantencorpora waarschijnlijk nog relatief vaak voor, vaker dan in de normale spreektaal. Het ligt er dus maar aan wie je wil bereiken, prikkelen of irriteren. Beantwoorden. André Driessen zegt. 4 mei 2021 om 14:12. Fijn dat je het (niet-)vergeetwoordenboek van Frits Spits in herinnering roept, Felix. Als iemand in mijn bijzijn.
 4. rijke krantencorpora, maar die zijn qua genre, leeftijd van de schrijvers en schrijfcontext nietvergelijkbaar met het (toekomstige) LCN. De aanlegvan dit controlecorpus (ofNCN — Native Corpus Nederlands) zal parallel verlo- pen met het LCN. Tenslotte is dit type onderzoek 00k best gebaat met een getagged cor
 5. Corpuslinguïstiek of corpustaalkunde is de studie van bepaalde taalverschijnselen met behulp van een verzameling geannoteerde teksten. Zulke verzamelingen van teksten worden corpora genoemd.. Zaken die vaak worden onderzocht zijn de frequentie van bepaalde woorden en de typische contexten waarin ze opduiken. Dit gebeurt tegenwoordig over het algemeen digitaal
 6. Om de typische tussentaalverschijnselen te bestuderen moet echter eveneens een controlecorpus aangelegd worden, d.i. een vergelijkbare verzameling data van moedertaalschrijvers. We beschikken al wel over talrijke krantencorpora, maar die zijn qua genre, leeftijd van de schrijvers en schrijfcontext niet vergelijkbaar met het (toekomstige) LCN
 7. PDF | Hoe lezen Vlaamse studenten een 'onleesbare' dagvaarding ? Juridische documenten in Vlaanderen zijn soms onbegrijpelijk voor rechtzoekenden. Niet... | Find, read and cite all the.

De (verborgen) wereld achter vindbare oorlogsbronnen

Online woordenboek Nederlands. First Division: 1893-94 · 1894-95 · 1895-96 · 1896-97 · 1897-98 · 1898-99 · 1899-00 · 1900-01 · 1901-02 · 1902-03 · 1903-04. 1 56 De progressieve constructies bezig zijn en besig wees Een contrastief corpusonderzoek Nederlands Afrikaans Progress.. 1 DE BOER, Minne Gerben. Presentatie van Woordstudies II. ITALIANISTICA ULTRA IECTINA 6. Utrecht: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, ISBN SAMENVATTING De bundel Woordstudies II is de voortzetting van een verzameling artikelen over semantische aspecten van het Italiaans, die Minne Gerben de Boer, werkzaam bij de vakgroep Italiaans van de Universiteit Utrecht, in de loop van zijn.

56 De progressieve constructies bezig zijn en besig wees Een contrastief corpusonderzoek Nederlands Afrikaans Progressive constructions with bezig/besig ( busy ) in Dutch and Afrikaans: a contrastive corpu In het tweede deel van de paper wordt de variatie tussen 'n mens en mens als onpersoonlijke voornaamwoorden van dichterbij bekeken, in het Taalkommissiekorpus (Taalkommissie van die SAWK 2011) en enkele extra krantencorpora van de afgelopen decennia

Anne Heyer - Universiteit Leide

No category View onlin Kranten Startpagina, één klik verwijderd van de meest actuele nieuwsberichten uit kranten, tijdschriften, nieuwsblogs en online nieuwsbronnen TAAL EN TONGVAL. www.taalentongval.eu. Uitgave: Amsterdam University Press. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvarieteiten. Nicoline van der Sij In meer dan dertig hoofd- stukken gaan de betrokke- nen uitgebreid in op de technische implementatie van de infrastructuur en de verschillende data, tools en services die via de infra

Deduceren - 7 definities - Encycl

Om na te gaan of de lexicale homogeniteit beïnvloed wordt door het semantisch veld, berekenen we de interne uniformiteit voor 94 concepten verdeeld over vier semantische velde Academia.edu is a platform for academics to share research papers Verstraete, Pieter. De Plaatsbekleder - Een metakritisch dossier. Unpublished paper for Postgraduate Theater Studies at Antwerp University, August 2002. by pieter-verstraete in Types > School Work > Essays & Theses, Frank, and walte 1 Moroccorp: tien miljoen woorden uit twee Marokkaans- Nederlandse chatkanalen Tom Ruette, KU Leuven, Leuven, België en. Items per pagina. Zoeken (0) Alle resultaten0) Alle resultaten (0) Onderzoeker

Proef 2: Woordgebruik LitLa

 1. Italiaanse schilder, geboren in 1909 te Tunis Studeert kunst in Tunis. 1929 Verhuist naar Florence, waar hij de oude meesters in het Uffizi museum kopieert. 1930 Aangemoedigd en ondersteund door de kunsthandelaar Léopold Zborowski, een vriend van Modigliani, zet hij zijn studie voort in Parijs
 2. Ruim 120.000.000 pagina's uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Deze goedkeuring uit het besluit noodmaatregelen coronacrisis zal waarschijnlijk per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent dat werkgevers het reisgedrag van de werknemers opnieuw in kaart moeten brengen. Reiskostenvergoedingen voor thuiswerkdagen mogen dan dus niet meer. Alleen daadwerkelijke reisdagen mogen nog belastingvrij vergoed worden tot. Abstract. This paper introduces MERCKX, a Multilingual Entity/Resource Combiner & Knowledge eXtractor. A case study involving the semantic enrichment of a multilingual archive is presented with the aim of assessing the relevance of natural language processing techniques such as named-entity recognition and entity linking for cultural heritage material A usage-based investigation into the Dutch transitive-prepositional alternation. Pijpops, Dirk. Doctoral thesis (2019) ith a large number of quite diverse Dutch verbs, the language user has a choice to express the object argument as a direct object (1) or a prepositional object (2). (1) Dirk zoekt zijn sleutels

Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor

14-63908-01-E-binnen 2014 2 - Tijdschrift Over taa

 1. Emoticon - xcv.wik
 2. Minne Gerben de Boer - dspace
 3. De progressieve constructies bezig zijn en besig wees Een
 4. Artikelen over corona Telegraaf
 5. Duitse kranten geven snoeiharde kritiek op Duits corona
 6. Krantenkoppen.be: Belgische Krante

Miljoenen teksten digitaal doorzoekbaar - E-data & Researc

(PDF) Hoe lezen Vlaamse studenten een 'onleesbare