Home

Zlín historie

Historická data. 1322 první písemná zpráva o městečku Zlíně; 1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka) 1509 královské privilegium na výroční trh Historie Zlína sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy Zlín - historie Zlín má vzhled moderního města Zeleň parků a moderní architekturu mu vtiskl jeho starosta - světoznámý podnikatel Tomáš Baťa. Zlín má také velmi dlouhou historii, která trvá už sedm století První písemná zmínka o osadě Zlín pochází z roku 1322, kdy ji koupila královna Eliška Rejčka a věnovala brněnskému klášteru. Zlín byl řemeslnicko- cechovním střediskem okolního valašského osídlení. Městská práva dostal v roce 1397 - patřilo mezi ně právo pořádat trhy, vařit pivo, i právo hrdelní historie Monaka. Pivnice U Máců Vladimír Šilhan, narozený a žijící převážnou většinu života ve Zlíně, se zabývá fotografií přibližně 40 let, počátek byl za jeho působení na filmových ateliérech v tehdejším Gottwaldově, zprvu na vypůjčených přístrojích Flexaret, Zenit, Minolta, později si pořídil svůj.

Historická data OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍN

Jsme Hitrádio Zlín a máme srdce, které hraje! AVON symbolicky zahájil projekt Za zdravá prsa! Zapojit se Hitrádio Zlín. Máme srdce, které hraje pro Východní Moravu. Aktuálně. NÁVRAT DO ŠKOL: Povinné testování a povinná ochrana obličeje ve společných prostorách. Malenovice jsou část a katastrální území moravského statutárního města Zlína, leží na úpatích západního okraje Vizovických vrchů a rovin kolem řeky Dřevnice.V Malenovicích se nachází stejnojmenný hrad.Městečko bylo v historii až do průmyslového rozvoje regionu ve 20. století významnějším spádovým centrem než sousední města Otrokovice nebo Zlín Městské divadlo Zlín. Divadlo pracujících Dlouholeté snahy o zřízení stálého činoherního souboru ve Zlíně vyvrcholily založením profesionálního divadla pod názvem Divadlo pracujících, které slavnostně zahájilo svou činnost 17. září 1946 v budově adaptovaného Komorního kina (dnešní Malá scéna) inscenací Drdových Hrátek s čertem

Mluví o tom i zlínský historik dr. Karel Stloukal, rodák z domu č.p. 60 na severní straně náměstí, autor stručné historie, vydané ke 550 letům města Zlína. Považuje tento architektonický fragment, který zde byl až do požáru v roce 1921, za svědectví o její starobylosti a původní výstavnosti Hned roku 1953 nechal architekta Zdeňka Plesníka vilu architektonicky upravit. Hlavním prostorem se stal obývací pokoj, který vystupuje z domu jako kapitánský můstek nad svažitou zahradou a s výhledem na Zlín. Právě zde se odehrávala velká část historie Československa 20. století

Historie Zlína — Turistický informační portál města Zlín

  1. Historie Skromné začátky na dobytčím tržišti, 1910 až 1924 I když je za datum vzniku klubu brán rok 1919, fotbal se hrál ve městě organizovaně už od roku 1910, nadšenci pojmenovali spolek Sportovní klub Zlín
  2. Zlínský zámek i s parkem přejímali od Štěpána Haupta zástupci města Zlína ve středu 2. října 1929 a ještě téhož dne se začali dělníci bourat zámecký plot. Záměrem bylo umožnit přístup veřejnosti do městského parku ze všech stran
  3. Historie potápění na Zlínsku 2. část do r. 1990. (autor - Jan Cedidla) Již v v průběhu vojenské základní služby v roce 1969 jsem se začal amatérsky potápět v západočeském kraji v lokalitách dostupných z Plzně. Bylo to většinou pouze se šnorchlem, protože v té době byl problém s plněním tlakových láhví
  4. Historie města Zlín Město Zlín stojí již přes sedm set let. Vypadá však, jako by celé vyrostlo až ve dvacátém století. Vlastně je to tak. Je totiž zvláštností Zlína, že původní historická zástavba v podstatě zmizela pod novým městem, rozrůstajícím se od dvacátých let dvacátého století

Zlín - histori

Zlín - Wikipedi

Historie zámku Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova. V roce 1724 získal hrad a celé lukovské panství rakouský hraběcí rod Seilernů. Na Moravě však téměř nepobývali, hrad chátral a v roce 1793 byl už neobyvatelný. Seilernové proto začali hledat prostor pro stavbu nového sídla Jenom ulice změnila své jméno na třídu Tomáše Bati a z Gottwaldova se po sametové revoluci opět stal Zlín. 1994 1994 Nová doba si žádá nové obory, a proto kromě strojírenství a elektrotechniky otevíráme také ekonomické a technické lyceum Historie AK Zlín. Vznik a počátek činnosti atletického klubu. S atletikou ve Zlíně se neoficiálně setkáváme již před rokem 1920, ale k přesnému datování vzniku chybí - alespoň zatím - písemné doklady. Musíme tedy vzít na vědomí ověřenou informaci, že v roce 1920 se provozuje atletika prostřednictvím cvičení.

Kabinet filmové historie byl pro veřejnost otevřen v roce 2016 u příležitosti oslav 80. výročí zlínských ateliérů a mapuje dobu od vzniku ateliéru v roce 1936 až po současnost. Kabinet nabízí unikátní stálou expozici artefaktů z historie zlínských ateliérů. V expozici jsou k vidění autentické loutky, dekorace, rekvizity a návrhy výtvarných řešení ke. Její historie sahá do 30. let a na jejím počátku stojí obchodní kurzy, které se realizovaly v rámci Baťovy školy práce. V roce 1933 byla ve Zlíně zřízena pobočka OA v Uherském Hradišti a v roce 1937 ministerským výnosem samostatná škola s názvem Obchodní akademie Tomáše Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně Z historie SPŠ kožařské ve Zlíně. 1937 zřízena Firemní průmyslová škola při firmě Baťa s obory obuvnickým, koželužským, strojírenským, stavebním, chemickým a pletařským, základem byl třístupňový nástavbový systém zajišťující dokonalý výběr absolvent Historie knihovny 2015 26. srpna byla spuštěna služba eVýpůjčky - půjčování elektronických knih. 2014 Rok 2014 byl prvním kompletním rokem, kdy KKFBZ působila v nových prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU - moderního komplexu, který vznikl díky projektu Zlínského kraje a kde našly spolu s ní zázemí pro svou činnost Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská.

PŘI OSVOBOZENÍ MĚSTA ZLÍN PADL; JAN PONEC. 1945 - 29.květen - je ustaven Místní národní tělocvičný výbor, aby vykonal přípravy pro sjednocení tělesné výchovy-9.června- zahájeno v osvobozené vlasti pravidelné cvičení 10. června - slavnostní cvičení žactva za účasti 600 cvičenců. Ve Zlíně s Ateliéry Zlín mění název na Ateliéry Bonton Zlín, a.s. 2000: Nový vlastník pořádá ve Zlíně jubilejní 40. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Získání Správy filmových práv k filmům vytvořeným ve Filmovém studiu Barrandov v letech 1960-1989

O historii zlínské kroniky. Městem podle potřebných atributů se Zlín stal v roce 1397, ale místní historik a rodák Dr. K. Stloukal vystopoval existenci jeho základů až do XIII. století.S naší městskou kronikou se však setkáváme až ve druhé polovině minulého XX. století Historie města sahá daleko do středověku - první písemná zmínka se pojí k roku 1322, kdy Zlín koupila královna Eliška. Dalšími majiteli byli páni ze Šternberka. V 15. - 16. století se stal poměrně významným městem jihovýchodní Moravy, avšak v r. 1605 byl téměř zničen vpádem Bočkajovců Stručná historie zámku Zlín. 1360. první písemná zmínka o gotické tvrzi ve Zlíně, později v půdorysu písmene U, ukončená na severní straně obrannou zdí, pod ní dva rybníky - vodní příkopy. 1560. postupné přestavby v renesanční zámek, uzavřený půdorys s arkádovým nádvořím. 1860. majitelem se stávají.

starý Zlín historie Zlín

Historie :: Zlínský kra

Zlín: Historické datum: 1846: Pohled na kresbu Zlína z roku 184 historie lázní Zlín na dobových fotografiích. provozovatel Steza Zlín, spol.s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 4117 Stary Zlin- Historie a povesti (GC215EK) was created by loptik on 11/18/2009. It's a Large size geocache, with difficulty of 2.5, terrain of 3. It's located in Zlínský kraj, Czechia. Historie Uplynulo tři tisíce let od okamžiku, co se v malebném zákoutí na levém břehu meandrující říčky Dřevnice usídlili první lidé

ZOO ZLÍN - Krocan divoký

Nově vzniklé firmy v části obce Zlín. V části obce Zlín má sídlo 4337 firem. V minulosti sídlilo v části obce dalších 4771 firma. 784 firmy byly z obchodního rejstříku vymazány. Podrobnější informace o firmách a osobách v části obce a jejich počtech najdete výše. V části obce Zlín má sídlo 4337 firem Historie MHD na Zlínsku; Tiskové zprávy; Jak se dostal trolejbus do Zlína (2. část) V předcházejícím vyprávění jsme opustili předtrolejbusový Zlín v roce 1934, kdy zlínští představitelé upřednostnili zásobování pitnou vodou před trolejbusy Historie oddílu. Bylo to někdy na jaře roku 1955, kdy se nejstarší bratr z početné cyklistické rodiny Mudříků, František, rozhodl, že to vezme do ruky a co nenaučil sám sebe, naučí někoho jiného obce okresu Zlín, ve kterých má sídlo nejvíce společností. V následujících obcích okresu Zlín je umístěno sídlo nejvíce firem: Název obce. Firem. Živností. Osob OR. obec Zlín, okres Zlín. 6375. 17479 Historie První fotbalový oddíl byl ve Zlíně založen v roce 1919. Dostal název SK Zlín a útočištěm se mu stalo hřiště na pronajatém trhovišti zvaném Za sýpkou. Po výpovědi z tohoto hřiště bylo nutné se obrátit na firmu Baťa, která za roční poplatek 5 korun pronajala klubu pozemek na Deštěnce

Zlín. Krajské město Zlín leží ve východní částí České republiky a je s více než 80 tisíci obyvateli průmyslově-kulturním centrem regionu. Jako zahradní město, harmonicky vsazené do krásného přírodního prostředí, zůstává ojedinělým příkladem architektury a urbanismu 20. století SKOB Zlín byl založen v roce 1966, když již před rokem 1966 byl součástí oddílu turistiky. Oddíl je nejstarším a jedním z největších klubů orientačního běhu v České republice, má za sebou bohatou historii a v jeho řadách působili (a působí) mnozí vynikající závodníci a reprezentanti Historie Zlínský evangelický sbor vznikl ve dvacátých letech 20. století jako kazatelská stanice zádveřického sboru. Sbor se osamostatnil 1. dubna 1936

Valášek Zlín - historie souboru Úvod . Zakladatelé souboru Vlasta a František Vrbovi . V A L Á Š E K Z L Í N. Dětský folklórní soubor. 1976 - 2009 Manželé František a Vlasta Vrbovi po ukončení své aktivní činnosti v Bartošově souboru písní a tanců se rozhodli předat své zkušenosti mladé generaci.. Pokusná škola povolena byla na pět let a to na školní rok 1932/1933 až 1936/1937. Výnosem zemské školní rady ze 17.10.1932, čís.61056 stanoveny byly úřední názvy škol, a to: Masarykova pokusná obecná škola ve Zlíně a Obecná škola na Letné ve Zlíně. Velké nesnáze způsobilo umístění tříd V nejbližších měsících se tahle sekce bude plnit zajímavými údaji, fotografiemi a materiály, které budou mapovat historii fandění ve Zlíně! První článek očekávejte již v průběhu příštího týdne Historie a současnost obce. Obec Bohuslavice u Zlína leží asi 8 km jihozápadním směrem od krajského města Zlína. Rozkládá se v protáhlém, nepříliš širokém údolí Březnického potoka na severozápadním okraji Vizovických vrchů. Terénní reliéf vytváří zvlněnou pahorkatinu s nadmořskou výškou kolísající mezi.

HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY. Dne 30. srpna 1935 rozhodla Zemská školní rada v Brně, že vznikne ve Zlíně nová Obecná škola Bartošova. Nová školní budova byla postavena na velmi pěkném místě u lesa s krásným výhledem do fryštáckého údolí a k Hostýnským vrchům Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ) Učitelství pro střední školy: Dějepis (dvouoborové) Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ Promens Zlín v roce 2017. Promens Zlín byl od roku 2019 součástí globální skupiny Berry, která je světovým lídrem v designu, vývoji a výrobě plastových výrobků s 36 výrobními závody ve 14 zemích po celém světě. Od roku 2021 máme nového majitele - Arx Equity Partners s.r.o

Historie. Po po revoluci v roce 1989 byla obnovena činnost Orla Zlín a první dva oddíly, které začaly pod hlavičkou této jednoty fungovat, byly volejbal a stolní tenis. Mužstvo vzniklo tím, že Milan Vítek stáhnul své spoluhráče a dlouholeté známé hrající tou dobou za Divadlo Historie . Jak to všechno začalo. Počátky ledního hokeje ve Zlíně se datují od roku 1929, kdy byl založen klub SK Baťa Zlín.Mužstvo nového hokejového oddílu sehrálo 13. ledna 1929 své historicky první utkání se Sokolem Kroměříž (některé prameny uvádějí jako soupeře SK Přerov) a prohrálo 2:7 Pohled do historie školy Sídlem školy je krajské město Zlín, průmyslová metropole jihovýchodní Moravy s více než 80 000 obyvateli, proslulá jako město obuvi. Nejen průmyslové školství, ale i celý život města byl již ve 20. a 30. letech ovlivňován potřebami firmy Baťa, která se rychle zařadila mezi nejvýznamnější.

Neziskové organizace připravují novou expozici věnovanou historii věznice v Uherském Hradišti. Ponese název Za zdí a tvůrci chtějí pracovat s autentickými doklady o osudech vězňů, jejich blízkých, ale i dozorců a systému, který reprezentovali.. Prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu se lidé přenesou do světa rozšířené reality, která nabídne například. Práce: Učitel historie Zlín Vyhledávejte mezi 167.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Zlíně Práce: Učitel historie - získat snadno a rychle Historie. Kontakt. Vstupenky. Počátky ledního hokeje ve Zlíně se datují od roku 1929, kdy byl založen klub SK Baťa Zlín. Mužstvo nového hokejového oddílu sehrálo 13. ledna 1929 své historicky první utkání se Sokolem Kroměříž (některé prameny uvádějí jako soupeře SK Přerov) a prohrálo 2:7. V dalších letech se stal. Historie tenisu ve Zlíně. Foto: Družstvo dospělích z roku 1930. Tenisový klub byl založen v roce 1923. Po nesmělých začátcích své činnosti na dvou pískových dvorcích se pod názvem LTC Baťa přihlásil v roce 1930 do župního přeboru II. třídy KONTAKTY. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Lesní čtvrť III 1364 760 01 Zlín Datová schránka: se8w9pi El. podatelna: podatelna@gymzl.cz +420 577 585 111 - recepce gz@gymzl.c

Zlaté jablko - O centr

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín, a.s.) byla založena dne 1. 12. 1993 v souvislosti s druhou vlnou velké privatizace a navázala svojí činností na dlouholetou tradici vodárenství na Zlínsku, která sahá do 20. a 30. let minulého století O Handball club zlín. Házená patří neodmyslitelně do rodiny sportů ve Zlíně a to již od roku 1921, kdy byl položen základ k dnešnímu házenkářskému klubu, který jako jeden z mála vydržel až do současné doby jako dvousložkový (mužská i ženská družstva) Informace o škole. Historie školy. SZŠ a VOŠZ Zlín. Broučkova 372. 760 01 Zlín. English Deutsch. IČ: 00226319 Číslo účtu: 14634661/0100 (KB Zlín) +420 577 008 111 info@szszlin.cz Další kontakty. Facebook YouTube Mapa stránek SHK LAPP ZLÍN. Přední evroý sledge hokejový klub. 6x český mistr, vítěz Malmö open 2017 a LAPP Cupu 2018. Úvodní stránka > Historie . HISTORIE ČSHL. ČSHL 2016/2017. Historické umístění v ČSHL. 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

Historie univerzity UT

Historie filmových ateliérů Zlín History of film studios Zlín. Abstract: Práce je primárně zaměřena na vývoj a historii filmové činnosti ve Zlíně v souvislosti se společností Baťa. Abstract: This report is primarily aimed at the development and history of film making in Zlín in connection with the corporation Baťa ŽelPage - elektronický magazín o drahách ISSN 1801-5425 historie ŽelPage Veřejné použití obsahu bez výslovného souhlasu autora není dovoleno

Hitrádio Zlí

Zlín Silnice č. 49026 Zlínský kraj okres Zlín Historický přehled. 1322 první písemná zpráva o městečku Zlíně; 1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka) 1509 královské privilegium na výroční trh

Bývalá měšťanská záložna ve Zlíně na dnešním nám. Historické datum: 1938: Dnes na tomto místě stojí obchodní centrum Zlaté jablko, z býv. měšťanské záložny byl zachován. Klub kdysi nějak začínal, někdo ho založil. Je to pocta pro bývalé hráče. Bez nich bychom tady nebyli, prohlásil bývalý vynikající bek Zlína Martin Hamrlík. Už je to posedlost. Životní styl. A nekonečná práce. Mám nutkání poznávat. Objevovat dosud nepoznané. Zlínský hokej se dožívá 88 let. Slavil dva mistrovské tituly, čtyři stříbra Historie zámecké budovy ve Zlíně sahá až do druhé poloviny 15. století, což dokazují archeologické nálezy při jižním křídle dnešní stavby. Původní tvrz v letech 1578-80 nechala Anna manželka Jana z Kunovic přestavět do podoby pohodlného renesančního sídla

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i 40 let historie TJ Olympia Zlín 1970-2010. V roce 2010 oslavila naše tělovýchovná jednota - či abychom byli přesnější - sportovní aktivity pod vedením šéfa oddílu Standy Krčka, neuvěřitelných 40 let!! Podnikli jsme řadu potřebných kroků pro záchranu tohoto objektu a veřejností vyhledávané expozice. Právě v těchto dnech se sešli zástupci odboru kultury a odboru investic Zlínského kraje a Statutárního města Zlína se zástupci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně s cílem navrhnout řešení

HISTORIE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU OSTROV RADOSTI: Dne 1. 10. 1999 bylo jako organizační složka Statutárního města Zlína otevřeno Středisko volného času (SVČ) - Ostrov radosti na Kotěrově ulici ve Zlíně Turistik.cz > Celá ČR > Kraje > Zlínský kraj > Okres Zlín Všechny kategorie > Historie a umění Turistické objekty v nejbližším okolí , 5 km , 10 km , 20 k Historie Gymnázia Zlín. Úvod Období 1. republiky Gymnázium za protekorátu První poválečný rok Odboj studentů proti nacismu Fotogalerie Otázky a odpovědi Kontakt Hledat. Úvodní stránka; Mapa stránek; RSS; Tisk. Dle katastrální mapy (cca z let 1905-1925) vedl kolem domu vodní náhon na Dolní mlýn (v roce 1936 již v mapách uveden není, byl zrušen při stavbě podjezdu po železniční tratí Zlín -Vizovice, která byla zprovozněna v roce 1899) Přes řeku Dřevnici vedl původně brod, most byl postaven až později

Malenovice (Zlín) - Wikipedi

Historie: 1991 - založení mateřské společnosti Andreas Quellmalz. 1998 - založení společnosti HPQ Plast. 2001 - založení společnosti Zlín-Precision. 2002 - zahájení sériové výroby. 2003 - certifikace dle norem ISO 9001. 2005 - přestěhování Zlín Precision do nově vybudovaného závodu ve Zlíně. 2006 - zavedení. Historie :: Farní tábory Zlín Historie

Historie / Městské divadlo Zlí

Živá hudba Zlín > Historie Historie Mé první setkání s hudbou proběhlo již na Základní škole ve Fryštáku, kde jsem navštěvoval Lidovou školu umění a byl v té době i členem velmi úspěšného dětského pěveckého sboru vedeného sbormistrem Karlem Košárkem Základní informace o Jaroslavicích - Zlín Pohled do nejstarší historie obce. Kronika Jaroslavic se nezachovala. Ve Státním okresním archivu ve Zlíně je uložena pouze Pamětní kniha obce, založená v roce 1927, která má však popsány pouze dvě strany

www.zlin.estranky.cz - starý Zlín - Zlínská radnice - histori

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění poskytuje tříleté denní studium ve dvou ateliérech - výtvarném a dramatickém (Herecká škola) a celkem pěti různých oborech Zlín, základní informace o statutárním městě Zlín, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa statutárního města a katastrální mapa, statistiky. Zlín je statutární město v okrese Zlín, kraj Zlínský. V Zlíně má sídlo 6375 firem, v této obci je také 17479 živností. V Zlíně je 15 katastrálních území, 6 PSČ, úřad práce nabízí 5691 volné místo Název: Sborník semináře historie odívání 2009, díl druhý: Vydání: První vydání - říjen 2009, náklad 50ks Dotisk - listopad 2010, náklad 20k

moderní kuchyně na míru NOLTE | Minár ZlínZOO ZLÍN - SurikataCentrum města, letecké snímky IInformatika a programování - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrťDG 1000S - GAC - akrobatická a plachtařská škola MilošePrivátní oční klinika, 1996 | OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍNA

Masáži se věnoval i známý čínský filosof Konfucius (6.-5. století př. n. l.), který vypracoval její metodiku. Masáž znala i starověká Indie, jejíž poznatky jsou dodnes předávány a používány v podobě ájurvédských masáží. V evroé oblasti je masáž známa ze starověkého Řecka (zmínky o masáži najdeme. Historie Pivnice U Máců Tento podnik navštěvovali významní lidé Zlína, zde měl své čestné místo architekt Josef Winkler, který celý areál navrhl i se svým půllitrem. Po znárodnění tento areál provozovaly Restaurace a jídelny Gottwaldov Muzeum Zlín, Obuvnické muzeum, Hrad Malenovice, Muzeum Luhačovického zálesí, NKP PLOŠTINA. Úvodní stránka » MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ Tento web používá soubory cookie Historie oddílu Text níže obsahuje chronologicky seřazená data různých údálostí týkající se našeho oddílu, počínaje vznikem oddílu v roce 1999 až po současnost. 1.května 1999 založen ve Zlíně Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně Slovenská 3063, Zlín 760 01 zlin@evangnet.cz. Farář PETR PIVOŇKA, petrpivonka@volny.cz tel. 577 210 004, 739 244 72 Filmový uzel Zlín (multimediální dům s kavárnou a stálou expozicí o historii zlínského filmu) Kabinet filmové historie (expozice věnovaná loutkové a animované tvorbě ve Zlíně) Kinoservis, s. r. o. (prodej, instalace a servis audiovizuálních technologií