Home

HDP ČR 2022

Česká ekonomika letos poroste o 3,4 % 2018

Růst českého HDP bude pokračovat i v roce 2018 Kurzy

Studie: ČSR bylo před sto lety na 80 procentech výkonu HDP

V roce 2018 vzroste HDP o 3,6 procenta. Mzdy se zvýší o 8,6 procenta, masivně se bude investovat do robot HDP vyjadřuje hodnotu vytvořených výrobků a služeb na daném ekonomickém území za určité období. HND je pak objem veškeré produkce českých firem a lidí (rezidentů) na území ČR i v zahraničí V posledním čtvrtletí předchozího roku klesl HDP meziročně o 5,0 % a oproti 3. čtvrtletí vzrostl o 0,3 %. Meziroční pokles byl způsoben převážně prohlubujícím se propadem spotřebních výdajů domácností Výhled ekonomiky ČR na 2018: Řízené zpomalení 05 Zahraniční dluh České republiky v průběhu první poloviny roku 2017 stoupl na 91,9 % HDP, přičemž na konci roku 2016 dosahoval 73,9 % HDP. Tento poměrně dramatický nárůst zadluženost Dluh členských států Evroé unie (EU) ke konci loňského roku činil 80,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). O rok dříve to přitom bylo 87,8 procenta. Deficit členů EU se za rok 2018 meziročně snížil z jednoho procenta na 0,7 procenta. Vyplynulo to z dat, jež v pondělí zveřejnil Eurostat. Česko mělo v roce 2018 v poměru k HDP čtvrtý nejnižší dluh a pátý.

Státní dluh klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě 2019

  1. České hospodářství letos podřadilo o několik stupňů. Hrubý domácí produkt klesl na 3 procenta z předloňských 4,5 procenta. Výrazně rychleji ke konci roku rostlo Maďarsko i Polsko. Letos česká ekonomika dál zpomalí, ale už ne tak razantně
  2. Itálie loni v HDP na obyvatele dle parity kupní síly dosáhla podle OECD výše 41 837 dolarů - je na tom tedy stále lépe než Česko i Španělsko. Také vyspělejší část Evropy je o nutný kus jinde - Německo, Rakousko i Skandinávie dosahují HDP na obyvatele v paritě kupní síly kolem 120 až 130 procent průměru Evroé unie
  3. imálně o deseti letech
  4. 8 Dopad ESI fondů na HDP ČR: simulace modelu QUEST III a RHOMOLO, Úřad vlády ČR, 2018 (s. 13-14). 9 Evroá komise - Tisková zpráva - Evroý srovnávací přehled inovací 2018 (European Innovation Scoreboard), Brusel 22. června 2018 10 Výsledková evaluace specifického cíle 1.1 OP PIK, MPO, 2019 (s. 4, 17 a 54)
  5. Ekonomická úroveň Česka příští rok stoupne na 85 procent průměru 19 zemí eurozóny. Loni byl český hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele v poměru k eurozóně na 83 procentech a letos by měl stoupnout na 84 procent. Česko by tak na tom bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko nebo Portugalsko

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Růst HDP Graf 3: Růst reálného HDP v roce 2018 (v %) Zdroj: Real GDP growth rate - volume, Percentage change on previous year, Eurostat, vlastní úprava RŮST HDP Nejvyšší růst HDP Na grafu je zachycen růst reálného HDP v roce 2018 jako procentní změna oproti předcházející 16.05.2018 Růst HDP v ČR v prvním čtvrtletí tohoto roku zpomalil na 0,5 % č/č a 4,5 % r/r. Tradičně k růstu nejvíce přispěla spotřeba domácností, ale na záda ji už dýchá tvorba fixního kapitálu (investice firem) HDP je klíčovým ukazatelem vývoje národního hospodářství, měří výkonnost ekonomiky. Jde o ukazatel shrnující nově vytvořené hodnoty, který slouží k odhadu ekonomického rozvoje země. HDP ve finančním vyjádření představuje hodnotu všeho, co bylo nově v zemi vytvořeno za sledované období - rok, čtvrtletí (např. z šetření, které máme dostupné k 4. čtvrtletí 2018 s využitím předstihových indexů). EXECUTIVE SUMMARY Shrnutí predikce 2019 Predikce vývoje HDP a jeho základních složek 2019 (v %) Růst HDP 2,8 Spotřeba domácností 2,9 Vládní spotřeba 2,0 Tvorba hrubého fixního kapitálu 4,0 Vývoz 2,5 Dovoz 4,2 Zdroj: SP ČR

Foto: FinTag.cz. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] zveřejnilo [24.8.] svou dlouho očekávanou srpnovou makroekonomickou predikci pro letošní rok a příští roky. Podle ní by HDP ČR měl letos vzrůst o 3,2 procenta, v příštím roce pak o 4,2 procenta. Srpnová Makroekonomická predikce České republiky ministerstva financí je. Inflace v ČR na úrovni 3 %, kritéria pro přijetí eura letos neplníme 18. listopad 2020 / 16:56; Průmyslová produkce v červnu poprvé klesla 6. srpen 2019 / 11:22; Nečekaný a výrazný růst HDP za první čtvrtletí 2015 15. květen 2015 / 13:13; ČNB opět zvýšila sazby 2. srpen 2018 / 14:1 Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky rostl minulý rok nad očekávání. V prvním kvartálu roku 2018 ovšem došlo k mírnému zpomalení tempa růstu HDP, kdy ve srovnání s předchozím čtvrtletím narostlo HDP o 0,5 % a meziročně o 4,5 %. Nominální hodnota českého HDP byla za rok 2017 cca 5 050 miliard Kč a na konci roku 2018 by mohl atakovat 5 200. Růst HDP ČR v roce 2018 a jeho vývoj od roku 2000. Hrubý domácí produkt (HDP) minulý rok vzrostl o 3 % a jeho celková hodnota činila 5 130,3 miliardy korun. Sice se jedná o zpomalení (v roce 2017 HDP rostlo o 4,6 %), ale stále se jedná o dobrý výsledek i vzhledem k tomu, že německá ekonomika, na kterou jsme silně napojení, rostla polovičním tempem Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %. Výkonnost české ekonomiky na konci roku 2018 rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší.

Ekonomika Česka - Wikipedi

Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v roce 2018. Celková spotřeba standardních pohonných hmot za rok 2018 dosáhla objemu 8.003 mld. litrů (za rok 2017 to bylo celkem 7.940 mld. litrů) a je tvořena v rozhodující míře spotřebou nafty (73,4 %) a jen z 26,6 % spotřebou automobilových benzinů SP ČR: EKONOMIKA JE STABILNÍ. RŮST HDP PRO ROK 2018 ODHADUJEME NA 3,4 %. Průmysl v březnu 2018 po očištění o vliv pracovních dnů vykázal meziroční růst 5,5 %, letošní březen měl o dva pracovní dny méně. Bez očištění byl růst průmyslové produkce meziročně mírně nižší o 1,1 %. Ve srovnání s výsledkově.

HDP ČR, zpřesněné/detailní údaje za 3Q 2018 - Invest-Portal

HDP by se tak měl v letošním roce přiblížit k 2,5% úrovni, což by znamenalo již třetí rok jeho zrychlování v řadě. V roce 2019 by pak měl ekonomický růst poklesnout zpět ke 2 %. Výhledy tak reflektují skutečnost, že v závěru loňského roku meziroční růst německého HDP zrychlil Za celý rok 2018 slovenská ekonomika vygenerovala HDP v objemu 90,202 mld. EUR. V běžných cenách to znamenalo meziroční růst o 6,3 %. Ve stálých cenách slovenské hospodářství v roce 2018 meziročně vzrostlo o 4,1 % a oproti roku 2017 byla dynamika jeho růstu vyšší o 0,9 p. b. Hlavním motorem růstu HDP v roce 2018 byla.

HDP, národní účty ČS

Český překlad Zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu ČR 2018 Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo dne 5. listopadu 2018 konferenci Představení zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu OECD a pozice Ministerstva zdravotnictví k jednotlivým doporučením. Bližší informace jsou k dispozici zde > Přehled zemí světa podle vývoje HDP na obyvatele mezi lety 2007 a 2018 > Přehled zemí světa podle vývoje HDP na obyvatele mezi lety 2011 a 1981 >Některé části Číny, Brazílie nebo Turecka jsou až překvapivě bohaté.

HDP 2021, vývoj hdp v ČR, Vývoj HDP meziročně v % Kurzy

Slovensko zvýší vojenské výdaje na 2 % HDP - Sputnik Česká

Výdaje na zdravotní péči ve výši 7,2 % HDP (v roce 2016) jsou relativně nízké ve srovnání s průměrem OECD 9 % HDP. Dle predikce OECD bude ČR čelit jednomu z největších nárůstů výdajů v souvislosti se stárnutím obyvatelstva na zdravotní a dlouhodobou péči k podílu HDP v nadcházejících desetiletích A3. Výhledy růstu HDP a inflace v zemích eurozóny 20 A4. Vývoj a výhledy růstu HDP a inflace v jednotlivých zemích eurozóny 20 A5. Seznam zkratek použitých v GEVu 27 Datum uzávěrky dat 14. srpna 2020 Sběr dat CF 10. srpna 2020 Datum publikace GEVu 21. srpna 2020 Poznámky ke grafům Předpovědi ECB, Fed, BoE, BoE: střed interval Veřejné finance letos podle nových odhadů ministerstva financí skončí ve schodku 7,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Příští rok by měl schodek klesnout na pět procent. Vyplývá to z nové prognózy, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Úřad tak odhad vývoje.

Seznam států světa podle HDP na obyvatele - Wikipedi

Česko je v tomhle ukazateli nejlepším ze států bývalého socialistického bloku, za ním následuje Slovinsko (87 procent průměru EU) a s odstupem pak Estonsko s Litvou (81 %). Slovenský HDP na obyvatele dosahuje jenom 78 % průměru EU, polský 71 % 1 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2018 2 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2018 3 Významné události a obchodní aktivity v 1. pololetí 2018 5 Očekávaný vývoj České spořitelny ve 2. pololetí 2018 8 Vybrané ekonomické ukazatele 9 Finanční část 10 Definice alternativních výkonnostních ukazatelů 7

Dluh vládního sektoru by měl v roce 2019 klesnout na 28,9 % HDP. Výhled české ekonomiky na rok 2019. Stáhnout PDF. Zatímco na začátku roku 2018 převládal optimismus a ekonomiky eurozóny i Česka byly na vrcholu hospodářského cyklu, začátku roku 2019 dominuje nervozita a nejistota Vývoj obyvatelstva České republiky, Úvod 2018 5 Úvod: Vývoj obyvatelstva v roce 2018 Populační vývoj České republiky v roce 2018 byl ve znamení růstu počtu obyvatel.Na celkovém ročním přírůstku 39,7 tisíce osob se výrazně větší měrou podílela zahraniční migrace se saldem 38,6 tisíce než přirozená měna s přírůstkem 1,1 tisíce osob

Téma žebříček zemí podle hdp na obyvatele na wiki.e15.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu žebříček zemí podle hdp na obyvatele - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.e15.c Veřejný dluh České republiky 2 384 720 587 958 Kč. Během návštěvy webu 47 435 Kč. Příjmy veřejných rozpočtů 1 581 130 476 366 Kč. Daň z příjmu obyvatel 177 195 642 679 Kč. Daň z příjmu firem 133 059 085 543 Kč. Ostatní daně 1 270 875 132 392 Kč. Státní dluh 2 212 267 122 423 Kč. Dluhy kraju, obci a ostatni 172 453. Zhoršující se bezpečnostní situace a plnění závazku vůči NATO. To jsou důvody, proč se se budou každý rok navyšovat výdaje na obranu. V příštím roce půjde do ozbrojených složek na 66,7 miliardy korun, tedy o skoro 8 miliard více než letos. Výdaje však roku 2019 budou dosahovat 1,19 procenta HDP, přičemž spojenecký závazek jsou 2 procenta Saldo státního rozpočtu by mělo v r. 2021 činit -6,3 % HDP a v r. 2022 -3,5 % HDP, což bude stále nad maastrichtskými kritérii. Ačkoli rakouský zahraniční obchod se zbožím a službami na straně aktiv a pasiv v důsledku Covid-19 klesl zhruba o 15 %, bylo Rakousko v r. 2020 schopno dosáhnout kladného salda běžného účtu.

Bakalářská práce se zaměřuje na makroekonomickou analýzu České republiky po vstupu do EU a srovnání se Slovenskou republikou. Největší pozornost je věnována především ukazateli hrubého domácího produktu a jeho vývoji mezi roky 2004-2018. Pozornost je věnována i interpretačním omezením týkajících se HDP Loni Česko dosáhlo v HDP na obyvatele v přepočtu na kupní sílu 39 741 dolarů, oproti tomu Španělsko 39 711 dolarů. Češi si tak za svůj HDP i koupí více než Španělé. Česko může během několika let překonat také Itálii, upozorňuje v rozhovoru pro E15.cz hlavní ekonom Deloitte David Marek Sociální ochrana představovala v roce 2018 ve všech členských státech EU nejdůležitější oblast veřejných výdajů. Poměr vládních výdajů na sociální ochranu k HDP se v jednotlivých členských státech EU pohybuje od 9 % v Irsku až po téměř čtvrtinu ve Finsku a Francii (24 %). Finsko, Francie, Dánsko, Itálie Zdroj: Evroá komise. Obchodní vztahy s ČR. Německo je dlouhodobě největším obchodním partnerem (ve vývozu, dovozu, obratu) ČR. Od roku 1998 si ČR ve vzájemném obchodě udržuje kladnou obchodní bilanci, jejíž výše se v roce 2020 těsně přiblížila 20 mld. EUR. Od roku 1993 do roku 2019 se vzájemný obrat obchodní výměny zvýšil více než 13krát, v roce 2020. Tempo růstu čínského HDP v roce 2018 činilo 6,6 % oproti 6,7 v roce 2017, což je nejhorší ukazatel za posledních 28 let. Nic na tom nemění ani to, že je to lepší než oficiální prognóza. Svědčí o tom data Státního statistického úřadu ČLR

19.9.2018 MPO ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Českým statistickým úřadem a odbornými asociacemi a svazy vydává již po dvacáté první publikaci Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2017 osob. Jeho podíl na celkovém světovém HDP činí až 10 %. Vroce 2017 přes hranice vycestovalo za účelem turismu celkem 1,323 mld. osob (proti 930 mil. osob před 10 lety /2008/, což jen meziročně znamenalo nárůst mezinárodních příjezdů o 84 mil. osob, resp. o 7 %. Zdroj: zpracovalo MMR dle UNWTO-4-2018 Evroá unie 41%.

KOMENTÁŘ - HDP ČR, zpřesněné/detailní údaje, 3Q 2018

Tabulka 1: Základní srovnání Prahy a ČR Ukazatel Praha ČR Podíl Prahy Rozloha 496 km 2 78 866 km 2 0,6 % Počet obyvatel (1. 1. 2018) 1 294 513 10 610 055 12,2 % HDP (2016) 1 193 mld. Kč 4 773 mld. Kč 25,0 % Průměrná hrubá mzda (4Q/2017) 37 413 Kč 31 646 Kč 118 (ČR=100) Výdaje na výzkum a vývoj (2016) 27,6 mld Většina postkomunistických zemí svým HDP na obyvatele propočteným s ohledem na paritu kupní síly předstihla Řecko s 69 procenty unijního průměru. Česko má stejný ukazatel jako Španělsko, během několika let dosáhne italské úrovně, uvádí Vídeňský ústav pro mezinárodní hospodářská srovnání

Minulá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL slíbila, že do roku 2020 bude ČR na obranu uvolňovat 1,4 % HDP. Současný kabinet chce tohoto cíle dosáhnout v roce 2021. Zeman opakovaně více peněz pro armádu podpořil. Ministerstvo obrany v roce 2018 hospodaří s 58,9 miliardy korun • Ale mezičtvrtletnírůstHDP v 2Q18 o 0,7 % vs. 0,8 průměrod roku 2016. • Letos by měl růst zpomalit ke 3 %, což je v tuto chvíli odhad konstrukčnírychlosti tuzemské ekonomiky. Růst HDP v ČR také zpomaluje, ale jen k více udržitelným hodnotám 6 Struktura růstu HDP v tuzemské ekonomice (pb)-4-2 0 2 4

Zdroje pro průmysl: Českou energetiku čeká rychlý přechod

KOMENTÁŘ - HDP ČR, detailní údaje, 4Q 2018 Generali

Státy světa podle počtu obyvatel, 2018, část 1. Státy světa podle počtu obyvatel, 2018, část 2. Státy světa podle počtu obyvatel, 2018, část 3. Schengenský prostor, volná cesta Evropou; Státy světa podle HDP na obyvatele v roce 2020 ; Památky UNESCO v ČR a ve světě - 2009; Beijing; Hanza - půl tisíciletí obchod HDP aktuálny stav, aktuálny stav 2020, história a graf. Makroekonomika Slovenskej republiky, aktuálny stav, história ekonomiky SR. Kurzy-online.s Ekonomika ČR loni zpomalila, potvrdil zpřesněný odhad HDP 03.03. | 11:20 Zpřesněný odhad hrubého domácího produktu (HDP) potvrdil zpomalení meziročního růstu české ekonomiky z Expert: Koronavirus Covid-19 může snížit české HDP jako př Filip Pešán a jeho kolegové po sobotní výhře 4:0 nad Ruskem oznámili nominaci na mistrovství světa. Před odletem do Lotyšska z kádru na poslední chvíli vypadli obránce Jan Ščotka a útočníci Rudolf Červený a Hynek Zohorna, který si tak na turnaji nezahraje po boku svého bratra Tomáše. V osmadvacetičlenném výběru je šest posil z NHL Ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 1,0 % a meziročně se zvýšil o 2,9 %. České ekonomice se dařilo i v roce 2018. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost [1] vzrostl v uplynulém roce podle předběžného odhadu o 3,0 %

V roce 2018 vzroste HDP o 3,6 procenta

Růst HDP pro rok 2018 odhadujeme na 3,4 %. Průmysl v březnu 2018 po očištění o vliv pracovních dnů vykázal meziroční růst 5,5 %, letošní březen měl o dva pracovní dny méně. Bez očištění byl růst průmyslové produkce meziročně mírně nižší o 1,1 % Vyjádřeno v procentech to znamená, že podíl výdajů na zdravotní péči v ČR se vůči HDP pohybuje kolem v průměru necelých 8 %. Podle ČSÚ v roce například 2010 dosahoval 8,6 %, v roce 2015 to bylo 7,8 %. Z hlediska výše výdajů na zdravotní péči zůstává ČR pod průměrem EU. Ten je 9,9% vůči HDP dané země V roce 2018 vzrostlo HDP o 5,6 % a veřejné výdaje z ČR vzrostly o rekordních 12 %. K tomuto nárůstu přispěla především RVVI, která se podílí na přípravě návrhu výdajů na VaV ze státního rozpočtu Konvergenční program ČR duben 2018 1 Úvod a shrnutí Trajektorie konsolidace veřejných financí, která probíhala od velké recese v roce 2009, byla v roce 2017 završena do-sud nejlepším výsledkem hospodaření v historii České republiky. Přebytek veřejných financí ve výši 1,6 % HDP se pro

ZEMěDěLSTVÍ 2018 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Národohospodářský rámec Vybrané makroekonomické údaje o ČR v letech 2002, 2017 a 2018 Ukazatel Rok 2002 2017 2018 Počet obyvatel (střední stav v milionech) 10,2 10,59 10,63 HDP celkem (v mld. Kč, běžné ceny) 2 682 5 047 5 30 HDP, národní účty. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídal 1,1 % hrubého domácího produktu. V roce 2018 HDP meziročně vzrostl o 2,8 %. Česká ekonomika si nejlépe vedla v roce 2006, kdy HDP vzrostl o 6,9 %

Podíl národního důchodu na HDP má ČR v EU jeden z

Letní hospodářská prognóza 2018: Pro ČR přepokládá Komise pro 2018 růst 3 %, v roce 2019 pak 2,9 zemřelých činil 112,9 tis. Celkový počet obyvatel České republiky činil k 31. prosinci 2018 cca 10 650 tis. Z hlediska ekonomického výkonu zaznamenala česká ekonomika v roce 2018 meziročně nižší nárůst HDP - v běžných cenách o 5,6 % (v roce 2017 se jednalo o 5,9 %). K tomuto nárůstu nejvíc

Nominální HDP za rok 2018 se tedy bude oceňovat v tržních cenách roku 2018. Dále se můžeme setkávat s pojmem skutečný HDP a potenciální HDP . Skutečný HDP odráží produkt skutečně dosažený v dané ekonomice, kdežto potencionální HDP vyjadřuje HDP , kterého by ekonomika mohla dosáhnout, kdyby využila všechny. Na první pohled může číslo svádět k optimismu. Při bližším pohledu je však zřejmé, že se domácí hospodářství stále nedokázalo vrátit ani na úroveň, na které bylo na začátku roku 2018. Ukazuje to srovnání sezonně očištěných výdajů na HDP ve stálých cenách roku 2015. Ty nejsou ovlivněny inflací a 2013 dochází ke stagnaci a od roku 2014 až do roku 2018 podíl státního dluhu na HDP klesá. Tento pokles není ani tak způsoben snižováním dluhu, jako především dynamickým růstem HDP, v důsledku kterého dochází k relativnímu snižování podílu státního dluhu na HDP. Graf 1.2 Vývoj státního dluhu ČR v letech 1993-2018 2 Dle dubnové Makroekonomické predikce MF a Konvergenčního programu ČR 2018 byl růst HDP v roce 2017 4,4 %; pro roky 2018 a 2019 je predikován růst ekonomiky o 3,6 %, resp. 3,3 %. 3 Kontinuální dotazníkové šetření zajišťované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). 4 Tedy osob evidovaných nepřetržitě alespoň 12 měsíců Vývojový trend počtu kuřáků mezi dospělými občany ČR byl v letech 2012 až 2018 poměrně stabilní. Pohyboval se mezi 28 až 32 % (Sovi nova et al., 2014). V roce 2015 došlo k významnému poklesu prevalence kuřáctví u dospělých občanů na hodnotu 24,1%. Šetření za rok 2016 vša

Královéhradecký kraj si z pohledu makroekonomickýchHüner: Investorský model stavby bloku má mít vláda v

Česko mělo v loňském roce čtvrtý nejnižší poměr dluhu k

Očekávané události: HDP (ČR), Bilance státního rozpočtu (ČR), Maloobchodní tržby (Německo 3.4.2018 08:14 Česká republika Příjmy systému zdravotního pojištění jsou v ČR závislé na výkonu ekonomiky (míře zaměstnanosti a průměrné mzdě), přesto je zajímavé se podívat, jak si v tomto ukazateli vedeme. Podle údajů OECD (poslední data dostupná pro rok 2017) vydává ČR na zdravotnictví 7,1% HDP, čímž jsme hluboce pod průměrem EU28 (9,6%) Za celý rok 2018 by česká ekonomika mohla vykázat růst HDP v oblasti 3 % a v porovnání s rokem 2017, kdy růst HDP činil 4,5 %, tak půjde o výrazné zpomalení. Za zpomalením růstu HDP v letošním roce bude především vývoj čistých exportů a zásob, mírně slabší růst než v roce 2017 ale může vykázat i spotřeba. růstu HDP (z úrovně 4,3 % v roce 2017 až na 2,4 % 1 MF ČR: Makroekonomická predikce České republiky, červenec 2018, str. 26. 2 Dle výpočtů MF ČR prezentovaných v Makroekonomické predikci České republiky z července 2018 dosáhla produkční mezera v roce 2017 hodnoty 1,4 % Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Očekávané události: HDP - první, průběžný (ČR, Německo) Očekávané události: HDP - první, průběžný (ČR, Německo) 15.5.2018 08:0

Voda od ledna zdraží

Prognózy růstu HDP na 2018 se pohybují okolo 2,3 %, pro r. 2019 okolo 1,8 %. Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada, Velvyslanectví České republiky v SRN příloh Přebytek veřejných financí loni klesl z předloňských 1,57 procenta hrubého domácího produktu na 0,89 procenta. Oznámil to ve středu Český statistický úřad. Přebytek hospodaření vládních institucí za loňský rok činil 47,4 miliardy korun, zatímco za rok 2017 dosáhl téměř 80 miliard. Zadlužení vládního sektoru ke konci roku 2018 meziročně kleslo o 1,95. V hrubém domácím produktu (HDP) na hlavu překoná ČR v roce 2022 Itálii. Zároveň se ale Česku v HDP, tedy jednom z klíčových ukazatelů výkonnosti ekonomiky, příblíží Slovensko. Vyplývá to z informací Mezinárodního měnového fondu (MMF). Česko, co se HDP na hlavu týče, do roku 2023 zvýší svůj náskok před Řeckem a Portugalskem, předežene Itálii, [ Česká republika má tak HDP na obyvatele podle parity kupní síly 84 % průměru EU, což je Je to výrazně více než Slovensko (76 %), Polsko (68 %) a nově dokonce i než Slovinsko (83 %). Předloni jsme přitom byli na druhém místě, kdy Slovinsko bylo společně s námi na zhruba 82 %