Home

Fsv UK budovy

Budovy. Budova Hollar. V budově Hollar probíhá většina aktivit a výuky našeho institutu. Najdete v ní vedení, sekretariáty, studijní oddělení, knihovnu nebo kavárnu Na Hollaru. Smetanovo nábřeží 6 110 01 Praha 1 +420 222 112 111. Aktuální provozní dobu Knihovny FSV UK najdete na webu knihovny Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů Popis budov FSV UK. Opletalova. Naše budova v Opletalově ulici č. 26. Nachází se přímo v centru Prahy, 20m od nejbližší hospody do pěti minut na jakékoliv metro, na dvě zastávky tramvaje a do 10 minut na dvě pražská nádraží.. Dostunost www.fsv.cuni.cz Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd - nVčí pzrýráva 2019 FSV UK, Praha 2019 2018 za ro Výtahy umožňují přístup do všech prostor. V budově sídlí FHS, FSV a FF UK. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná knihovna se studovnou a bezbariérově přístupná menza s bufetem. V objektu je zdarma k dispozici šatna pro odložení svršků a případně menších zavazadel. Součástí budovy je rovněž univerzitní.

Fakulta sociálních věd UK připravila projekt s názvem Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice, který byl podán v září roku 2016 v rámci výzvy č. 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy do OP VVV v programovém období 2014-2020.. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno dne 26.4.2018 odborem administrace projektů vysokých škol. Za přítomnosti Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, děkanky Alice Němcové a proděkana pro rozvoj Tomáše Karáska, oba z Fakulty sociálních věd UK, Václava.. Výsledkem transformace FF UK bylo roku 1956 osamostatnění katedry novinářství (a v jejím rámci i studijní knihovny) a jejímu umístění na Maltézské náměstí. V roce 1960 poté co nabyl statusu fakulty UK, stává se katedra žurnalistiky součástí Institutu osvěty a novinářství (ION, podoba FSV v letech 1953/54-1965/66) Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620

Budovy IKSZ FSV U

Slavnostní otevření budovy Hollar, sídla FSV UK Praha 4. května (PROTEXT) V pondělí 6. května 2013 v 09:30 dojde ke slavnostnímu znovuotevření budovy Hollar, kde sídlí Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Stránky Fakulty sociálních věd UK; Časopis studentů FSV UK Sociál; Srovnání: filozofie, teologie a soc. oblast - Žebříček srovnání humanitních fakult veřejných vysokých škol, v němž zvítězila FSV UK (Lidové noviny, 2. února 2007) Prestižní, žádaná, ale těžko dostupná - Profil FSV UK (Lidové noviny, 2. února 2007 Ve čtvrtek 18. ledna se v budově Karolina v Praze uskuteční setkání u příležitosti dokončení nového žezla Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Od jejího založení v roce 1990 noví studenti skládali imatrikulační slib a absolventi promoční přísahu na žezlo zapůjčené od Filozofické fakulty. Nyní již budou moci přísahat na vlastní - poprvé se. Budovy FSV a FAMU znovu otevřeny — Z metropole, Týden od exploze v pražské Divadelní ulici se do škol, které sídlí v těsné blízkosti výbuchu, tedy na FSV UK a na FAMU, vrátili studenti. Exploze plynu minulé pondělí zranila čtyřicet lidí a podle předběžného odhadu způsobila škody za 100 milionů korun

Fakulta sociálních věd U

 1. Osobní přítomnost studentů při studiu je od 11. května možná v maximálním počtu 15 studentů ve skupině. Každý student má povinnost před prvním vstupem do budovy FSV UK poskytnout čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a.
 2. Začala dostavba nové budovy Fakulty sociálních věd Univerzy Karlovy v Jinonicích Slavnostní poklepání na základní kámen zahájilo výstavbu nové budovy jinonického areálu. Projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice tak vstupuje do fáze realizace
 3. VELKÝ KROK SMĚREM K MODERNIZACI VÝUKY NA FSV UK: POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE NOVÉ BUDOVY ZAHÁJILO DOSTAVBU AREÁLU V JINONICÍCH Slavnostní poklepání na základní kámen nové budovy se uskutečnilo v jinonickém areálu. Projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice tak vstupuje do fáze realizace. Nově zrekonstruované prostory a.

Budovy FSV UK :: Kuchařka IES - Web studentů IES FSV U

 1. IES FSV UK, Opletalova 26, 110 00, Praha 1 Tel.: +420 222 112 330 Tel.: +420 222 112 305 E-mail: ies@fsv.cuni.cz. Provozní doba: budova je v současné době otevřena od 8 do 18 hodin (Po-Pá). Bezbariérový přístup do budovy v Opletalově ulici je možný přes vedlejší vchod vlevo od hlavního
 2. Kuchařka IES » Budovy FSV UK » Ostatní. SCUK = Sportovní centrum UK SCUK je místem sportovního vyžití studentů. Nachází se zde sportovní hala, bazén, venkovní hřiště a okruh, posilovna, sauna, zápasnický sál a mnohé další veselosti. Koná se tu hlavně tělocvik
 3. Katedra TZB zajišťuje výuku předmětů technických zařízení budov v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Požární bezpečnost staveb, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Civil Engineering a Buildings and Environment

PK FSV UK. Odkazy; Kontakty letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť V návaznosti na vyhlášení karantény jsou od 16. března 2020 až do odvolání zcela uzavřeny obě naše pobočky. Vstup studentů do budov FSV UK je až do odvolání striktně zakázán. Pro zaměstnance je v knihovně v níže uvedené dny k dispozici služba Kontakt Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci Hněvotínská 976/3 775 15 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 632 852 romana.koudelkova@upol.c Řízení letového provozu ČR, s.p. O nás Aktuálně vybráno. Profil podniku; Naše výkonnost; Tiskové středisko; Společenská odpovědnost firmy; Ochrana osobních údaj

Popis budovy . ČVUT provedlo obnovu budovy bývalého jezuitského gymnázia čp. 3 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Objekt by měl sloužit pro různé školní i mimoškolní aktivity. Koncem listopadu 2007 byla budova předána do užívání Fakulty stavební. Popis využitelných prostor: a) přízemí Fakulta aplikovaných věd otevírá nový studijní program moderní budovy. Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Moderní budovy.Určen je pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním technického směru, ale i ekonomiky či práva

Víš, že jinonický areál byl původně vystavěn jako areál administrativních budov pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR? ️ Díky financím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.. Inteligentní budovy. Program je společně vyučován Fakultou stavební (FSv), Fakultou strojní (FS) a Fakultou elektrotechnickou (FEL) ČVUT v Praze. Připravuje odborníky pro návrh a provoz integrovaných systémů budov (integrace stavebního řešení, systémů TZB, řídicích, energetických a informačních systémů). Program lze. Přestřihnutím pásky se dnes uzavřela jedna z dalších investičních kapitol Univerzity Palackého. Filozofická fakulta dokončila rekonstrukci budov v Křížkovského ulici 10 a v ulici Na Hradě 5. Přizpůsobit oba historické domy potřebám univerzitního života 21. století si vyžádalo investici ve výši 280 milionů korun Centrum environmentálních forenzních věd Centrum sdružuje fakultní a mimo-fakultní pracoviště zabývající se analýzami a výzkumem forenzních metod souvisejících s vyšetřováním kriminality páchané na životním prostředí Nemůžeme studovat chování ekosystémů a ignorovat vliv člověka. Vliv člověka na ekosystémy nelze přehlížet, upozorňují Jan a Jaroslava Frouzovi z Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd ČR v unikátní knize Aplikovaná ekologie, která právě vychází v Nakladatelství Karolinum

Základní informace o fakultě sociálních věd. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (dále též jen FSV UK), založená v roce 1990, oslavila v akademickém roce 2010/2011 dvacátý rok své existence. V akademickém roce 2011/2012 vstupuje již do třetího desetiletí své existence Vedení Univerzity Karlovy v pražském Karolinu představila aktuální stav příprav na dostavbu univerzitního Kampusu Albertov. Plánují se tam dva objekty, takzvané Biocentrum a Globcentrum. Podle dřívějších informací má jít o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. Kampus se připravuje již několik let, měl by stát 2,5 miliardy korun.

Aktuální: Zápis č. 86 z jednání Rady pro správu dne 3.12.2014. 7.4.2009 Optimalizace stravovacích provozů v Jinonicích. 17.1.2005 Návod na nastavení vpn spojení pro uživatele s uživatelským účtem v doméně Jinonice. Přečtěte si pravidl Úvod do navrhování konstrukcí zastřešení Vladimír Žďára, FSV ýVUT Praha 2013 Cíle předmětu Student bude schopen vyhodnotit vlivy a úinky působící na nosné systémy halových a vícepodlažních budov a provést jejich návrh a optimalizaci o Předmět se má dvě modifikace - KP5A a KP3 Rána. Tlaková vlna. Prach. Chaos. Dolů. Všichni se skrčte a rychle pryč! Pryč z budovy! Tak někteří studenti FSV UK prožívali před rokem pondělní ráno výbuch plynu v Divadelní ulici. Stalo se to krátce po bombovém útoku v Bostonu, a tak 29. dubna 2013 studenti utíkali z budovy s myšlenkami na teroristy Popis budovy . ČVUT provedlo obnovu budovy bývalého jezuitského gymnázia čp. 3 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Objekt by měl sloužit pro různé školní i mimoškolní aktivity. Koncem listopadu 2007 byla budova předána do užívání Fakulty stavební. Popis využitelných prostor: a) přízemí Nebudeme rozdávat tituly ve vrátnici, říká šéfka institutu žurnalistiky na FSV UK. 4. 6. 2016, 8:32. Filip Šára, Novinky. Čeští studenti žurnalistiky, budoucí novináři, si stále úplně nezvykli zapojovat se při hodinách do diskuzí. Někdy si také stěžují na náročnost teoretického studia. V rozhovoru pro Novinky to.

Kino s FSV UK: Ztracené vzpomínky / z technických důvodůUniverzita spouští platformu doktorského studia | Fakulta

Katedra technických zařízení budov K11125. Vědecká práce je nedílnou součástí univerzitního života, bez níž nemůže technická univerzita a její katedry plnit své základní poslání. Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe budov, (FSv, FS, FEL) Projekt 1,(FSv, FS, FEL) Projekt 2 Systémy inteligentních budov: znalostní požadavky, kladené na diplomanta v této oblasti vycházejí z tematické náplně povinných předmětů: FSv Ekologické systémy budov, FS Sálavé a průmyslov Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

Budova Jinonice - Centrum Carolina - UK Poin

5.5.2021 Nástěnka. Katedra sinologie FF UK ve spolupráci s Mezinárodním sinologickým centrem pořádá on-line kulatý stůl u příležitosti vydání komentované antologie tchajwanské literatury VZPOMÍNKY A SNY NA OBRATNÍKU RAKA připravené českými sinology ve spolupráci s Národním muzeem tchajwanské literatury v Tchaj-nanu Mnichovská univerzita, plným názvem Ludwig-Maxmilians-Universität München, zkráceně LMU, je veřejná a samosprávná univerzita, jedna z nejvýznamnějších v Německu.Založena byla roku 1472, dnes má 19 fakult, kde ve více než 150 oborech studuje přes 50 tisíc studentů. Učitelé a absolventi LMU získali celkem 34 Nobelových cen, v mezinárodních srovnáních se univerzita. IKSŽ FSV UK, Praha. 2 365 To se mi líbí · Mluví o tom (25) · Byli tady (136). Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praz V roce 1953 vznikla Československá akademie věd (od roku 1993 Akademie věd ČR). V roce 2019 bylo v Česku 24 veřejných vysokých škol univerzitního typu, 2 státní univerzity a 2 vysoké školy neuniverzitního typu. Největší z nich je Univerzita Karlova se 17 fakultami a téměř 50 000 studenty IKSŽ FSV UK. 8. srpna v 0:44 ·. ️ Dnes končí Olympiáda, a tak s vámi sdílíme jeden tematický příspěvěk z Médií IKSŽ a zároveň tip na další zajímavou bakalářku. Jedním z těch, kdo budou v září obhajovat bakalářskou práci je i Ondřej Mach. Ve své praktické bakalářce pod vedením. media.fsv.cuni.cz

Dny otevřených dveří na FSV UK | Fakulta sociálních věd UK

OPVVV016 OPVVV016 Projekt Jinonic

Položení základního kamene nové budovy Fakulty sociálních

Předmětem exkurze jsou Stavební úpravy v budově ČVUT - FSv (rekonstrukce budovy A včetně výměny obvodového pláště) Odborný doprovod: prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Sraz účastníků: v 15:00 hod. před budovou ČVUT - FSv (Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice) Zájem o účast potvrďte laskavě vedoucí kanceláře ČSSI e-mailem na: abadzic@cssi-cr.cz. Na mapě Univerzity Palackého lze vyhledávat univerzitní budovy, oddělení, menzy, koleje a další místa spojená se studentským životem v Olomouci

Studium | IKSZ FSV UKOpatření proti šíření koronaviru na FSV UK | Fakulta

Pracoviště: Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, katedra matematiky Obor habilitace: Geodézie a kartografie Habilitační práce: Vývoj zeměměřičství a katastru nemovitostí v České republice a v evroém kontextu na prahu 21.století (1993-2002) (soubor prací Studentský tým, jenž na projektu pracuje a jehož jádro tvoří více než 35 studentů z různých oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia převážně z ČVUT - Fakulty stavební, Fakulty strojní, Fakulty architektury, ale podílejí se i studenti z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a České zemědělské. Ústav geologických věd Přírodovědecká fakulta Kotlářská 267/2, 611 37 Brno Kotlářská 267/2, 611 37 Brno Kotlářská 267/2, 611 37 Brno Kotlářská 267/2, 611 37 Brn 19. 2. Cena Seismik 2020/21. OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ STUDENTSKÉ PRÁCE. Local Chapter EAGE Czech Republic vyhlašuje. devátý ročník akce o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci. v oboru geofyzika. Odměny pro vítěze: 5 000 a 10 000 Kč. Uzávěrka přihlášek: 15.10.2021 programu Fakulty aplikovaných věd ZČU s názvem Stavební inženýrství - Moderní budovy, a to na dobu deseti let. Představitelé ZČU i Nadace InterCora jsou přesvědčeni, že tento společný pilotní projekt může být vzorem pro další formy výhodné spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou

Historie Knihovna FSV U

 1. Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Technická 8, 301 00 Plzeň tel: +420 377 632 001. web: www.fav.zcu.c
 2. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. June 30 at 5:38 AM ·. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych Vám všem jménem celého vedení fakulty poděkovala za náročný akademický rok, který jsme společně zvládli, a popřála Vám krásné léto, během něhož, věřím, načerpáme síly do roku dalšího
 3. Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství - Moderní budovy je koncipován jako profesně zaměřený program se specializacemi, určený pro další vzdělání absolventů tří- i čtyřletých bakalářských studijních programů z technických (stavební inženýrství, architektura, elektrotechnika, strojírenství i další) i netechnických oblastí.

Simon Smith, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze) doc. PhDr. Lukáš Linek, Budovy a místnosti Aktuálně Kalendář. vedoucí / Dětská univerzita člen kolégia / Kloknerův ústav, člen grémia / ČVUT FSv : Energetický management budov, ekonomika energetiky budov +420-22435-4531: B-428 (Praha, Thákurova 7) Kamila Karásková - RČVUT : úklid +420-22435-3551 Alžběta Karásková - FE Video o ÚSMH . Vyhledej na web Nové způsoby financování renovací budov. 05.02.2018. Mezi inspirativními příklady dobré praxe v oblasti financování energetické obnovy budov se dostaly i příklady z České republiky. Obsahuje je nově spuštěný online nástroj Finermap, který umožňuje vlastníkům a správcům veřejných a soukromých budov, zástupcům.

Magazín Univerzity Karlovy. Magazín Univerzity Karlov Profil univerzity; Kalendář akcí; Absolventi (externí odkaz) Organizační struktura; Pracovní příležitosti; Úřední deska; HRS4R / HR Award; Pro média; Kontakty; Ochrana osobních údajů; Vyznamenán I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce) Obchodní jméno Centrum pasivního domu Adresa Údolní 33, Brno 602 00 Kontaktní osoba Zdenka Černá Tel. číslo 511 111 810 E-mail seminare@pasivnidomy.cz Webové stránky www.pasivnidomy.cz II.Vzdělávací akce (podrobné informace) Název Kurz C: Navrhování pasivních a nulových domů Datum a hodina konání A: 6 Oprava ležaté kanalizace a napojení na uliční řad v objektu FSV UK Hlavní město Praha nezveřejněna: 21.06.2011 25.05.2011: Oprava střešního pláště na jižní straně budovy Opletalova 1606/26, Praha 1 Hlavní město Praha nezveřejněna: 21.06.2011 25.05.201

Fakulty a součásti - Univerzita Karlov

Studium. Zajišťujeme výuku Filozofie a společenských věd v bakalářském stupni studia a výuku Filozofie v magisterském a doktorském stupni studia.. Současně zajišťujeme výuku pedagogických oborů: v bakalářském stupni Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání, v magisterském stupni Učitelství pro 2. stupeň základní školy - výchova k občanství a. Přístupnost budov Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o zabezpečení bezbariérových přístupů do svých budov a výukových prostor. Situace může být ovšem komplikována skutečností, že pracoviště Univerzity jsou umístěna ve více než sto objektech, mnohdy velmi starých a památkově chráněných

Slavnostní otevření budovy Hollar, sídla FSV UK Protext

Postup řešení: Přehled koncepce požární bezpe čnosti pro jednopodlažní budovy SS020a-CZ-EU Strana 1 Postup řešení: Přehled koncepce požární bezpečnosti pro jednopodlažní budovy Tento dokument popisuje koncepci požární bezpečnosti jednopodlažních budov, shrnuje přístupy uplatněné v národních normách. Popisuje. Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy - práce ve službách 8.7.2021 Pracovní příležitosti Centrum vědeckých informací Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy přijme nejlépe od září 2021 pracovnika do výpůjčních sluzeb (včetně práce na směny) do knihovny na zkrácený úvazek Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti ve fakultním kole Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.. Soutěž je určena pro studenty z řad studijního programu SI oborů N, E a P. Termín konání: 29. dubna 2021 od 9:00 online Garant: Ing Z domova. Ministrem zahraničí se stal Kulhánek, den poté vyhostil desítky ruských diplomatů. Rezortu zahraničí se ujal bývalý náměstek ministra zahraničí, obrany i vnitra a blízký spolupracovník Jana Hamáčka šestatřicetiletý Jakub Kulhánek (oba ČSSD)

Předměty (verze: 891) Hledání v předmětech, akademický rok 2021/2022. Login : Heslo : Používat toto přihlášení i pro ostatní aplikace UK suterénu budovy B Fsv. Vyhotovte (adjustujte) náčrty a zápisníky. Z nich vykreslete vodorovný řez v měřítku 1 : 100 a svislé řezy 1 : 100/100. Pracovní postup : 1. Zaměření sítě polygonových bodů 1.1 Po prohlídce daného prostoru (rekognoskaci) se zvolí vhodná síť polygonovýc Studentská iniciativa z Fakulty sociálních věd (FSV) Oživme Hollar získala Mimořádnou cenu rektora Univerzity Karlovy. Ve středu 18. března, kdy ocenění převzala, oznámila, že uvolňuje prostor jiným studentům, kteří by chtěli v prostorách fakulty pokračovat v této kreativní činnosti Od pondělí 31. 5. mohou do budov fakulty vstoupit jen studenti a zaměstnanci, kteří splňují jednu z následujících čtyř možností: nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 7 dnech proveden v rámci testovacích kapacit Univerzity Karlovy nebo jakýmkoliv.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - Wikipedi

Tyto budovy ZČU využívá na základě nájmu od společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a. s. UK, UL, UP, UF: Fakulta aplikovaných věd (FAV) Výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost: Provozní řád Nové budovy Ostravské univerzity na Černé louce. Ostrava / 17. 04. 2018. Ostravská univerzita získala od Statutárního města Ostrava darem pozemky za divadlem Antonína Dvořáka blízko řeky Ostravice, na kterých by měly vzniknout dvě nové budovy: Klastr umění a designu a zázemí pro sport, zdraví a technologie

Absolventi FSV UK budou poprvé přísahat na vlastní žezlo

Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592 V případě studijních záležitostí kontaktujte Studijní oddělení. Telefony vrátnic sekretariát děkana: +420 58 563 3011 dekan.ff@upol.c Fakulta stavební. Naším posláním je vychovávat odborníky se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Podíl vědecko-výzkumné činnosti naší fakulty v posledních letech výrazně vzrostl. Výzkum je zaměřen na řešení teoretických i aplikovaných problémů stavební praxe. Nové budovy Ostravské univerzity: Klastr umění a designu a zázemí pro sport, zdraví a technologie. Dvě nové budovy architektů Kuby a Mrvy by měly stát v centru města na Černé louce. Sloužit budou nejen studentům, ale také veřejnosti

Budovy FSV a FAMU znovu otevřeny — Z metropole — iVysílání

Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Masarykova 37 746 01 Opava. vedoucí ústavu Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. martin.pelc(zavináč)fpf.slu.cz +420 553 684 480, 471. zástupce vedoucího Mgr. Ilona Matejko - Peterka, Ph.D. ilona.matejko-peterka(zavináč)fpf.slu.cz +420 553 684 471. tajemník ústavu Mgr. David Radek, Ph.D SZ Environmentalistika moderních budov (KME/SZEMB) SZ Konstrukce a prostředí modern. budov (KME/SZKPB) SZ Provoz moderních budov (KME/SZPMB) SZZ - Techn., přípr. a realizace staveb (KME/SZZT) SZZ-konstrukce pozemních staveb (KME/SZZK) SZZ-nosné konstrukce a statika (KME/SZZNS) Seminář k bakalářské práci - FAV (KME/DBS Pro hledání kontaktů použíjte filtr a stiskněte použít Univerzita Pardubice. Fakulty. Univerzita Pardubice; Dopravní fakulta Jana Perner Od 1. ledna 2007 se Fyzikální ústav Akademie věd České republiky stal veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. 1998. Vznikla Společná laboratoř nízkých teplot, na které se spolupodílí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky 2019- doposud - doktorandské studium, Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice Studijní pobyty v zahraničí: 2015 - Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, studijní pobyt. Publikační činnost (výběr): Václavík, František. R.

Přítomnost studentů od 11

Od téhož akademického roku Katedra mechaniky rovněž nabízí studium v rámci dvouletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Moderní budovy (N0732P260002), který má dvě specializace. Navrhování a provádění budov (N0732P260002S01) Správa a řízení provozu budov (N0732P260002S02 Zelený semafor otevírá budovy MU pro veřejnost. Eskalační semafor, kterým Masarykova univerzita vyjadřuje aktuální úroveň protiepidemických opatření kvůli covidu-19, je od pondělí 31. května zelený. O zmírnění ze žluté na zelenou rozhodl Krizový výbor MU Univerzita Palackého v Olomouci. UP. změny a bude možné následně pokračovat i v magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru v oblasti věd o Zemi a environmentálních věd. zázemí moderní budovy přírodovědecké fakulty blízko vysokoškolských kolejí i centra města Olomouce Historie katedry sahá do roku 2008, kdy došlo ke změně struktury fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Tehdejší děkan fakulty prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., založil novou katedru společenských věd ve sportu. Roku 2013 byl název pracoviště rozšířen na Katedra společenských věd a managementu sportu

Začala dostavba nové budovy Fakulty sociálních věd

 1. Soutěžit mohou studenti středních škol a studenti, zaměstnanci a také absolventi Fakulty stavební ČVUT v Praze. Cílem soutěže je upoutat zájem o hmotné prostředí, ve kterém žijeme, o architekturu, budovy a stavby, jejich kvality technické a konstrukční i o jejich aspekty kulturní a sociální
 2. TNI 730331 byla nezávazná pomůcka ve formě, obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov. Tato TNI je s účinností od 1.10.2018 nahrazena českou technickou normou ČSN 730331-1. ČSN 730331-1 shromažďuje a koncentruje parametry.
 3. Filozofická fakulta Ostravská univerzita Reální 5, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 802 +420 553 461 802. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
 4. Řidič - údržbář budov Lékařské fakulty UP Sobota 10. duben 2021, 9:00 Děkan Lékařské fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Řidič - údržbář budov Lékařské fakulty UP
 5. Začátek semestru na MU - podzim 2021. Začátek semestru podzim 2021 je na MU stanoven na 13. 9. 2021, avšak výuka na PdF probíhá podle rozvrhu až od pátku 17. 9. (a končí ve čtvrtek 16. 12.). První čtyři dny semestru (13. - 16. 9.) jsou na PdF vyhrazeny ke konání konferencí, porad pracovišť a individuálním konzultacím

Položení základního kamene nové budovy areálu v Jinonicích

 1. Společnost Univerzita Jana Amose Komenského Praha se sídlem Roháčova 63, Praha 3, IČ 46358978 zapsaná u Městského soudu v Praze, využívá na této webové stránce soubory zvané cookies, které využíváme pro vylepšení našich služeb a jsou nutné pro plnohodnotnou fuknčnost stránek
 2. Lékařská fakulta. Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. e-mail: info.lf@osu.cz studium.lf@osu.cz IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
 3. Chceme přiblížit začátky tohoto výzkumu, jehož kořeny sahají k Spektroskopickému ústavu UK vedenému Václavem Dolejškem. Stručně zmíníme historii válečných a těsně poválečných let do založení ČSAV a budeme se podrobněji zabývat proměnami tématiky oddělení magnetismu a později oddělení ferritů
 4. Když vloni propukla koronavirová krize, Libor Janků z fakulty zdravotnických věd příliš neváhal a přihlásil se jako dobrovolník ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na odběrovém místě, kam denně míří stovky lidí na testy na covid-19, pracuje dosud. Zvládl při tom úspěšně dokončit studium Zdravotnického záchranářství, zároveň si ale kvůli epidemii za poslední rok.
 5. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. prorektor pre kvalitu a vedu Kancelária: Nám. J. Herdu, miestnosť 114
 6. Kontakt - ies.fsv.cuni.c
Kolekce oblečení a doplňků | Fakulta sociálních věd UKPropagační předměty | ISS FSV UKNový výzkum FSV UK ukazuje neférové praktiky tabákovýchChlumecká literární cena Jaroslava Golla 2020 | IKSZ FSV UK