Home

Výpočet nouzového osvětlení

Wils - Výpočet umělého osvětlení Astra MS Software Zlí

  1. výpočet protipanického osvětlení v místnosti. výpočet osvětlení únikové cesty podél trasy definované uživatelem. výpočet nouzového osvětlení na schodišti. možnost použití speciálních svítidel pro nouzové osvětlení nebo redukce výkonu již použitých svítide
  2. Provádíme návrh a výpočet nouzového osvětlení - osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem. Dle platných norem: ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
  3. Výpočet osvětlení a měření - výpočet umělého osvětlení a UGR v interiéru a exteriéru podle ČSN EN 12464 - výpočet nouzového osvětlení - výpočet denního osvětlení podle ČSN EN 17037 - certifikované měření osvětlenosti, Ra indexu a činitele oslnění jasovou kamero
  4. Nabízíme profesionálně provedené výpočty umělého a nouzového osvětlení. Výpočty provádíme v programu DiaLux. Výpočty provádějí technici s dlouholetými bohatými zkušenostmi. výpočty. denního osvětlení a proslunění. Výpočty denního světla slouží zejména jako doklad o splnění požadavků zákona č. 361/2007.

Každé svítidlo má stanovený výkon a charakter svícení, kterým dokáže na určitou úroveň osvětlit požadovaný prostor, a to samostatně nebo ve skupině dalších svítidel. Světelný výpočet hodnotí velikost a barevnost prostoru, odrazivost jednotlivých částí místnosti či vybavení interiéru a výšku stropu Nouzové svítidlo v pohotovostním režimu je nejběžnějším typem nouzového svítidla, ve kterém jsou světelné zdroje pro nouzové osvětlení v činnosti pouze tehdy, když je napájení normálního osvětlení přerušeno. Svítidla s tímto typem režimů se nejčastěji označují v běžné praxi jako svítidla netrvalá. Výpočet denního osvětlení - správné rozložení osvětlení a optimální světelné podmínky je nezbytné řešit při plánování či přestavbě soukromých objektů na bydlení i komerčních prostor všeho druhu - průmyslové a administrativní budovy, banky, hotely, školy atd.Odborné výpočty provádějí specializované subjekty, neboť je třeba dodržet zákonné. Ukázka výpočtu denního osvětlení podle evroé normy EN17037 v aplikaci BuildingDesign. Zdarma ke stažení zde: https://www.astrasw.cz/en1703 Vyškolený personál Vám ochotně poradí s výběrem nouzového osvětlení a doporučí příslušenství na telefonním čísle 777 699 411. Přijeďte navštívit naší kamennou prodejnu, kde Vám ochotně a rádi poradíme s výběrem nouzového osvětlení a příslušenství

Kontrola nouzového osvětlení : Srp 2018: T-Mobile, Chomutov: Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Srp 2017: Kaufland Roudnice nad Labem: Oprava nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Čvc 2017: New Yorker Jablonec nad Nisou: Měření umělého osvětlení. Měření osvětlení : Bře 2017 JYSK. Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Srp 2018: Hala Tachlovice: Měření umělého osvětlení. Měření osvětlení : Čvc 2018: Nemocnice Kladno: Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Čvn 2018: Kaufland Kutná Hora: Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení

Návrhy a výpočty denního a umělého osvětlení - ENVIspo

Regulux.cz výpočty osvětlen

Výpočet NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Pro naše zákazníky nabízíme službu a to výpočet nouzového osvětlení včetně AUTORIZOVANÝCH DOKUMENTU pro stavbu. Tento výppočet má několik variant: 1) orientační rozmístění.. Oprava nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Čvc 2018: ARETE - vestavek, Uherské Hradiště: Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Čvn 2018: Hotel Pančava, Vsetín: Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Kvě 2018: Kaufland Valašské Meziříčí: Servisní prohlídka a kontrola. Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Pro 2018: Fakulta rybářství, Vodňany: Měření umělého osvětlení. Měření osvětlení : Zář 2018: HOUSE MERCURY České Budějovice: Kontrola nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Zář 2018: Tělocvična Dražice: Měření umělého osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení, certifikované měření denního, umělého a nouzového osvětlení. Investoři, developeři a architekti Návrh a výpočty osvětlení projetku, včetně 3D vizualizace návrhu

Výpočty osvětlení Metrolux - Měření a výpočty osvětlen

  1. Návrhy, výpočty a měření osvětlení. Praha. Jako projekční a poradenská společnost se zabýváme projektováním a návrhy osvětlení, výpočty a certifikovaným měřením světla pro obchodní, kancelářské, výrobní a průmyslové budovy, školské prostory včetně venkovních prostor v Praze a okolí. Dle platných norem a.
  2. Kontrola nouzového osvětlení : Kvě 2018: DS Štikov: Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Dub 2018: Kaufland Rychnov nad Kněžnou: Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Bře 2018: Kaufland Jaroměř: Oprava nouzového osvětlení. Kontrola nouzového osvětlení : Led 201
  3. Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Pro 2018: Hala Šuška: Výpočet osvětlení. Návrhy a výpočty osvětlení : Lis 2018: Brose, Kopřivnice: Měření umělého osvětlení. Měření osvětlení : Lis 2018: ZŠ Komenského Ostrava Poruba: Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení. Kontrola nouzového.
  4. Návrhy, výpočty a měření osvětlení. Brno. Jako projekční a poradenská společnost se zabýváme projektováním a návrhy osvětlení, výpočty a certifikovaným měřením světla pro obchodní, kancelářské, výrobní a průmyslové budovy, školské prostory včetně venkovních prostor v Brně a okolí. Dle platných norem a.
Osvětlení staveb | posoudime

Návrhy, výpočty a měření osvětlení. Liberec. Jako projekční a poradenská společnost se zabýváme projektováním a návrhy osvětlení, výpočty a certifikovaným měřením světla pro obchodní, kancelářské, výrobní a průmyslové budovy, školské prostory včetně venkovních prostor v Liberci a okolí. Dle platných. Výpočet NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ. Pro naše zákazníky nabízíme službu a to výpočet nouzového osvětlení včetně AUTORIZOVANÝCH DOKUMENTU pro stavbu. Tento výppočet má několik variant: 1).

CON W 20 | PRO PODPORU RŮST ROSTLINY | LIGHTHOME

Výpočty osvětlení interiér/exteriér LIGHTHOME

Nabízíme autorizovaná měření osvětlení ke kolaudaci. Dále provádíme měření osvětlení a jasů pozemních komunikací a měření rušivého světla. Nabízíme rovněž měření oslnění UGR Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení. Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení. Výpočty denního osvětlení. Provádíme projektování a výpočet umělého vnitřního, venkovního, nouzového či veřejného osvětlení, 3D vizualizace nasvětlení objektů i ploch a další služby

Nouzové osvětlení 4

Zpracováváme výpočty denního a umělého osvětlení, oslunění a zastínění. Provádíme měření osvětlení. Dále výpočty veřejného osvětlení a sportovišť, pasportizace veřejného osvětlení pro města a obce. Nabízíme konzultační- poradenskou činnost v oblasti úspory energií při provozu osvětlovacích soustav Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb., s požárně bezpečnostním řešením a dle normových požadavků, zejména ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden výpočet osvětlení dle ČSN EN 1838 pro výběr nejvhodnějšího nouzového osvětlení. Výpočet normálové osvětlenosti, UGR, nouzového osvětlení a dalších veličin; Výpočet v interiéru, venkovním prostoru i na komunikaci; Výpočet v celé místnosti nebo na zvolené ploše; Nastavení požadovaných hodnot dle zvoleného typu místnosti; Kontrola všech parametrů a podmínech definovaných normou. Výpočty. Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky ČSN EN 60598-2-22 [2] musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost prostoru v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné upozornit na možné nebezpečí nebo na umístění PBZ a věcných prostředků požární ochrany

Osvětlení. Výpočty denního, umělého a nouzového osvětlení. Měření umělého a denního osvětlení. Architektonické studie a návrhy osvětlení pro průmyslové aplikace, bytovou výstavbu a rodinné domy Kontroly a revize nouzového osvětlení dle platné legislativy. Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl. 3.1 ČSN EN 1838 rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku. Legislativa a hygienické normy osvětlení pracoviště. Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště uvádí § 45 a § 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V těchto dvou paragrafech se dozvíte vše podstatné o osvětlení pracoviště, minimálních hodnotách. Projektování požárně bezpečnostních zařízení smí dle §5, odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádět pouze osoba s autorizací dle zákona č. 360/2002 Sb. Máte-li nouzové osvětlení s autonomními zdroji, pak není důvod, aby bylo napájeno kabely s funkčností při požáru, neb i když ten napájecí kabel někde po.

Měření osvětlení, návrhy a výpočty Pardubice | ENVIspotMěření osvětlení, návrhy a výpočty Ostrava | ENVIspot

Výpočet denního osvětlení - Envispo

Ty se u nouzového osvětlení provádí 1x ročně a nově je může provádět jen držitel odborné způsobilosti v požární ochraně dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tzn. osoba odborně způsobilá v PO nebo technik PO. Je to na základě rozsudku Nejvyššího soudu a. Projektant nouzového únikového osvětlení se může velmi často setkat s tím, že v požárněbezpečnostním řešení stavby (dále PBŘ) se dočte mimo jiné toto: v objektu je zřízeno dle vyhl. č. 23/2008 § 19 odst. 6 a ČSN 73 0831 čl. 5.3.6.7 nouzové osvětlení, které je navrženo dle ČSN EN 1838 jako osvětlení únikové. Výpočet osvětlení. 5. SHARES. Share. K výpočtu umělého a nouzového osvětlení požíváme programy Wils a Dialux jsou to programy k výpočtům umělého osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-1/Z1 ČSN EN 12193, ČSN EN 13201, ČSN EN 1838 a nařízení vlády č.361/200Sb vÝpoČty umĚlÉho osvĚtlenÍ dle Čsn vÝpoČty nouzovÉho osvĚtlenÍ dle Čsn mĚŘenÍ umĚlÉho osvĚtlenÍ mĚŘenÍ nouzovÉho osvĚtlenÍ svĚtelnÝ audit Úspor integrovanÉ led osvĚtlenÍ zabudovanÉ v interiÉru prodej svÍtidel - portfolio svÍtidel ČeskÝch i evroÝch vÝrobcŮ repase svÍtide

Umělé osvětlení vnitřního prostředí. 3.1.2003. Ing. Henrietta PŘIBÁŇOVÁ, MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc. Státní zdravotní ústav Praha. Článek informuje o základních požadavcích hygieniků na umělé osvětlení v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich. Svítidla nouzového osvětlení lze použít také k trvalémů svícení, kdy je možno je použít například k pochůzkovému osvětlení výrobní haly. Rádi Vám zpracujeme výpočet a případně také nainstalujeme nouzové osvětlení tak, aby vš při revizi a kolaudaci proběhlo jak má Měření osvětlení pak zahrnuje měření umělého osvětlení, měření nouzového osvětlení, měření a výpočet denního osvětlení a zpracování protokolu o měření osvětlení. V rámci této služby jsme také schopni nabídnout měření LED obrazovek a další • výpočet návratnosti investice s fi nancováním (odklad splátek až o 4 roky, bezúročné úvěry aj.), • poradenství a návrh v oblasti řízení světelných soustav, výpočet a návrh nouzového osvětlení včetně bateriových systémů, • široký sortiment svítidel a světelných zdrojů

Měření osvětlení, návrhy a výpočty Ústí nad Labem | ENVIspot

software pro projektování a výpočet nouzového osvětlení 174 ArcorTM 2 technické údaje Rozměry (mm) Stropnízapuštěnámontáž Zapuštěná montáž 5 79 55 19,5 1 59,7 324 mm 280 300 270 92 Přisazená montáž přímá (pomocí montážní sady obj. č. 625 80/81) Přisazenámontážboční (pomocímontážnísady obj. č.62580/81. Na základě výpočtu nouzového osvětlení byla v centrálním prostoru showroomu osazena nouzová svítidla řady WEF (konkrétně typ NLWEF029ML) s instalační výškou 3 m. Obr. 2 3D model showroomu z výpočetního programu Dialux - výpočet nouzového osvětlení. Zdroj: Schrack techni Výpočet nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838: Datum: 26.06.2019 Zpracovatel: Bc. Dušan Knot. AB Intelek Invest Brno 26.06.2019 HORMEN CE a.s. Kaštanová 515/125a 620 00 Brno Zpracovatel Bc. Du šan Knot Telefon 731 150 423 Fax e-mail dknot@hormen.cz Obsah AB Intelek Invest Brno Titulní strana projektu 1 Obsah Výpočty intenzity denního, umělého a nouzového osvětlení a související činnosti zpracování výpočtů denního, umělého a sdruženého osvětlení dle požadavku nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle ČSN EN 12 464-1, ČSN EN 12464-2, ČSN EN ČSN EN 730580, ČSN. výpočty a posudky doby proslunění v obytné zástavbě; návrhy interiérového a exteriérového osvětlení; návrhy soustav nouzového osvětlení; výpočty a posudky denního osvětlení; návrhy, oživování a servis systémů řízení osvětlení Krieger LS a Luxmate; posudky stávajících osvětlovacích soustav a měření.

Výpočet denního osvětlení podle EN17037 - YouTub

Vypočítáme osvětlenost, svítivost, světelný tok, podání barev, lumeny, luxy, teplota chromatičnosti, činitel oslnění, účiník, rovnoměrnost. - výpočet umělého osvětlení v interiéru a exteriéru podle ČSN EN 12464 - výpočet nouzového osvětlení - výpočet činitele oslnění UGR / GR - výpočet denního osvětlení. Certifikované měření osvětlení PARNASA v.o.s. Naše služby Měření umělého, sdruženého a nouzového osvětlení Řešíte kolaudaci objektu a potřebujete měření umělého, sdruženého či nouzového osvětlení? Rádi pomůžeme. Výstupem je protokol o měření, který splňuje veškeré požadavky normy ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3. Návrhy, výpočty a dodávky osvětlení. Řízení světelných soustav pomocí DALI. Školení DIALux. Provádíme výpočty proslunění. Návrh + výpočet. DIALux evo dostane funkci nouzového osvětlení ve verzi 10. Víme, že o to opakovaně žádalo mnoho uživatelů Výpočet spotřeby elektrické energie pro osvětlení. Pro výpočet lze použít buď rychlou nebo podrobnou metodu. Při aplikaci rychlé metody se hodnotí objekt jako celek. Vychází se pouze z celkové potřeby elektrické energie pro celý objekt a předpokládá se, že podíl spotřeby energie pro osvětlení na celkové spotřebě. Jakožto oficiální distributor svítidel Beghelli, Vám na veškeré projekty vypracujeme kompletní světelný projekt i pro nejnáročnější požadavky na osvětlení objektu. Samozřejmostí je také výpočet energetické úspory, zajištění profesionální instalace a zprovoznění celého osvětlení včetně záruk

Jak rozzářit galerii, aby návštěvníkům zářily oči - Envispot

Video: Nouzové osvětlení a nouzová svítidl

Měření osvětlení, návrhy a výpočty Ústí nad Labem ENVIspo

Projekty: přípojek NN/VN. klasické elektroinstalace. inteligentní elektroinstalace. hromosvodů. fotovoltaických elektráren. návrh a výpočet umělého/nouzového osvětlení, výpočet činitele denního osvětlení v interiérech podle ČSN EN 17037. výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Výpočet osvětlení a simulace - výpočet umělého osvětlení v interiéru a exteriéru podle ČSN EN 12464 - výpočet nouzového osvětlení - výpočet činitele oslnění UGR / GR - výpočet denního osvětlení podle ČSN EN 17037 - jednoduchá 2D / 3D vizualizace prosto Firma Fulgur je výrobce a importér nouzového osvětlení s největším sortimentem v ČR a SR, zahrnujícím nabídku nouzových svítidel v cenovém rozpětí od 400 do 23 000 Kč a s rozpětím světelného toku od 30 do 1800 lumen. Ve vlastní výrobě se orientuje na výrobky z klasických materiálů, chrómu, mosazi, mědi, skla

Měření osvětlení, návrhy a výpočty Středočeský kraj ENVIspo

Zákon předepisuje firmám nouzové osvětlení pracovišť. Přenechte kontrolu či měření nouzového osvětlení profíkům, ať zajistíte svým lidem bezpečnost Svítidlo je dodáváno v provedení SA (stále svítící), může být zapojeno i jako SE (svíticí jen při výpadku) Výpočty osvětlení. Potřebujete vypočítat osvětlení? LDT data svítidel. Potřebujete pro váš projekt LDT data? Produktová podpora

Výpočet umělého osvětlení. Výpočet nouzového osvětlení. Výpočet osvětlení vozovky. Výpočet osvětlení přechodu. EN 17037 - Denní osvětlení a proslunění. Software pro projektování elektrotechniky. Astra MS Softwar Provádíme návrhy, výpočty, měření a kontrolu denního, umělého i nouzového osvětlení. Proč měřit osvětlení? Správná intenzita osvětlení patří k základním parametrům BOZP, protože má významný vliv na pracovní výkon, kvalitu pracovního prostředí a prevenci pracovních úrazů a nehod Společnost VOLTAM a.s. se zaměřuje zejména na osvětlování průmyslových, skladových a výrobních hal, obchodních a kancelářských prostor, sportovních hal a venkovních sportovišť, ale i bytových prostor či RD. Naším cílem je zajistit kvalitní a úsporné osvětlení míst, kde je osvětlení velmi energeticky Byl zpracován výpočet nouzového osvětlení, který následuje jako příloha a dokládá splnění normových požadavků. V celé aule je minimální hodnota osvětlenosti přes 21x, což je dvojnásobná hodnota, kterou požaduje norma. Takto realizované nouzové osvětlení bude dostatečné a toto řešení doporučujeme. • -• • < předpisů, které ukládají požadavky na nouzové osvětlení a stanovují jeho parametry. V samotné části návrhu napájení nouzového svítidla pomocí superkapacitoru jsou uvedeny jednotlivé výpočty, které vedou k návrhu funkčního nouzového svítidla s autonomním zdrojem elektrické energie - superkapacitorem

Výpočet nouzového osvětlení. AWEX spolupracuje s těmi nejlepšími projektanty, kteří navrhnou a vypočtou nouzové osvětlení dle Vašeho projektu. Edituj! 5 Měření osvětlení, výpočet nouzového, umělého a denního osvětlení. V domkách 1381/5, Duchcov, 419 01. Zahrnout do poptávky. Milan Reinisch. Opravy strojního zařízení firem,provadění revizí el.zařízení a strojů. Rumburských hrdinů 691, Nový Bor-Arnultovice, 473 01

MODUS Nouzov

terada.construction@seznam.cz Zavolejte nám: +420 728133911 Czibik František RT E2 Montáže a dodávky osvětlení včetně nouzového. Návrhy energetických úspor a výpočet návratnost investičních nákladů. Montáže a opravy veřejného osvětlení. Montáže a dodávky EPS , EZS a STA. Montáže a dodávky domácích telefonů, videotelefonů. Podlahové topení,vyhřívání okapů,chodníků V rodinných domech a v objektech pro rekreaci se výpočet umělého osvětlení neprovádí. Projekt nouzového osvětlení je zpracován na základě výpočtu nouzového osvětlení a požadavků dle norem ČSN EN 1838, ČSN 33 2000-5-56 ed2 a vyhlášky č.23/2008

Společnost ELMAPEK s.r.o. vznikla v roce 2020. Navázala na historii společnosti Elektromontáže Petružela, která je na trhu od roku 1994. Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti elektroinstalací jsme schopni nabídnout profesionální služby. Umíme realizovat zakázky inteligentních domů v systémech Niko a moderní úsporné. SLUŽBY Měření denního osvětlení O službě Provádíme certifikované měření denního osvětlení v obytných prostorách, školských zařízením, na pracovištích. Provádíme i výpočty proslunění obytných prostor. Mezi další často realizované služby patří výpočet vlivu nové stavby na zastínění vedlejšího objektu, pozemku či zahrady. Výstupem je protokol pro. legislativní požadavky na návrh nouzového osvětlení - kde musí být instalováno, různé technické varianty řešení dle aktuálních norem, jejich výhody a nevýhody, požadavky na návrh - zapracování návrhu svítidel a výstupy (světelná grafika, výpočet osvětlení) Volanský prodejna Benešov. Návrh svítidel a řídícího systému, byl proveden dle návrhu architekta. návrh a výpočet umělého a nouzového osvětlení

Měření osvětlení, návrhy a výpočty Pardubice ENVIspo

Výpočet osvětlení. 05/2018 Městský plavecký stadion Lužánky. Výpočet osvětlení Servisní prohlídka a kontrola nouzového osvětlení. 01/2018. Kiwi.com. Měření umělého osvětlení. 3/2017: Revize nouzového osvětlení také ve slovenské verzi. 1/2017: Návrh LPS - verze 4.4 - Výpočet potřeby SPD proti přepětí ze sítě dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 čl. 443.5 + info k HVI a CUI; 12/2016: ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR..a NEJEN TO; 12/2016: Aktualizace programu VEDENÍ (elektrické): výpočet tahů na. Možnosti výpočtu. Výpočet normálové osvětlenosti, UGR, nouzového osvětlení a dalších veličin. Výpočet v celé místnosti nebo na zvolené ploše. Nastavení požadovaných hodnot dle zvoleného typu místnosti. Kontrola všech parametrů a podmínek definovaných normou. Výpočty odpovídají požadavkům norem EN 12464-1 a EN.

HighBay UFO průmyslové svítidlo 150W | LED Průmyslová

Nouzové únikové osvětlení se dle ČSN EN 1838 dělí na nouzové osvětlení únikových cest dle čl. 3.4, protipanické osvětlení dle čl. 3.5 a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl. 3.6. Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení Kdy je výpočet a měření osvětlení na řadě? Už projektant musí při své práci myslet na využití slunečního záření a využít ho ve prospěch interiéru. Dnešní člověk sice tráví většinu času ne venku jako v historii, ale uvnitř - přesto stále podvědomě preferuje přirozené světlo ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení, červenec 2015 ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového únikového osvětlení, únor 2005 Dušátko, A. Rozbor pracovní úrazovosti vykazované při skladování