Home

8 století před naším letopočtem

Století BC 8. začal první den 800 př.nl a skončil poslední den 701 před naším letopočtem. 8. století před naším letopočtem je obdobím velkých změn pro několik historicky významných civilizací. V Egyptě se 23. a 24. dynastie vést k vyloučení z Núbie v 25. dynastie 814-650 před naším letopočtem : D'mt : 980-400 před naším letopočtem : Egyptské království : 1069-525 př. Nl : Garamantia : 1000 př.nl - 700 nl : Kingdom of Kush : 1070 př.nl - 350 nl : Libu : 1550 - 146BC : makrobie : c. 8. - 4. století před naším letopočtem : Nok : 1000 před naším letopočtem - 300 nl : Kingdom of Punt.

Od 8. století před naším letopočtem vysílaly řecké městské státy dobrovolníky do nových oblastí, zejména do Malé Asie, jižní Itálie, Sicílie, na pobřeží Černého moře a Egypta, kde vznikaly řecké kolonie. Ty byly samostatné, ale udržovaly se svým mateřským městským státem (metropolí) přátelské a obchodní. Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850-1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula).. Století před naším letopočtem začíná rokem v.

8. století před naším letopočtem - 8th century BC - xcv.wik

Seznam politických subjektů v 8

 1. 5. století před naším letopočtem začalo prvním dnem roku 500 před naším letopočtem a skončilo posledním dnem roku 401 před Kristem. 8. 2021 v 07:55. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek
 2. Od poloviny 8. století před naším letopočtem, kdy villanovská kultura přecházela do vlastní kultury Etrusků, se Volterra stala jedním z hlavních měst v Etrurii, pravděpodobně ovládajícím velké okolí vzhledem k vzdálenosti mezi ním a sousedními centry
 3. Archeologové v Izraeli objevili důkazy o zemětřesení, ke kterému došlo v 8. století před naším letopočtem. Tento objev mimo jiné potvrzuje pravdivost dalších starozákonních záznamů. Již dříve byly objeveny na jiných místech Izraele a na dně Mrtvého moře možné důkazy o dávném zemětřesení. A nyní výzkumný.
 4. Obě části jsou spojeny mosty. Historie města se začala psát v 8. století před naším letopočtem, kdy jej založili Korinťané. Největšího rozpuku Syrakusy dosáhly v 5. století před naším letopočtem, kdy se staly městským státem, kulturním centrem a přijaly demokratickou ústavu
 5. Jméno města bylo v historii mnohokrát měněno. Nejprve (od 8. století před naším letopočtem.) bylo město známo jako Kumajri nebo Gjumri, poté Alexandropol (nebo Alexandrapol v letech 1840-1924), poté Leninakan (1924-1990), poté opět Gjumr
 6. Po politickém rozmachu tří sicilských vládců v první polovině 5. století před naším letopočtem (Gelón v Syrakusách, Hieron v Hele a Théron v Akragantu) nabývají rozhodující moc Syrakusy, zejména za vlády Dionýsa (405 - 367).Stále častěji začínají od začátku první punské války, v roce 204 před naším letopočtem, do sicilských záležitostí zasahovat.
 7. Ve druhém století před naším letopočtem dnešní Bulharsko ovládli Římané a po rozdělení jejich říše připadla provincie Thrácie Byzanci. V 6. století našeho letopočtu sem ze severu dorazily slovanské kmeny, které v 7. století ovládli Protobulhaři, kmen tatarskotureckého původu, kteří zde vytvořili v roce 681 silný.
Historie Kalábrie | Kalábrie | Itálie | MAHALO

Echo24 , čtk 8. července 2021. V archeologickém nalezišti v Davidově městě ve východním Jeruzalémě našli archeologové 20 žraločích zubů z doby před miliony let. Byly v objektu pocházejícím z 8. století před naším letopočtem a jejich přítomnost zůstává prozatím záhadou. Článek o nálezu vyšel v odborném. Řecko před naším letopočtem. V 6. století se řecké osady dostávají pod perskou nadvládu. Nastává období neustálých bojů s Peršany, kteří jsou nakonec poraženi v bitvě u Marathónu. Další útok z perské strany přišel o 10 let později, kdy Řekové Peršany úplně potlačili

Řecké městské státy :: Symposio

Vědci našli důkazy o zemětřesení popsaném v Bibli Archeologové v Izraeli objevili důkazy o zemětřesení, ke kterému došlo v 8. století před naším letopočtem. Tento objev mimo jin Století BC 7. začal první den 700 př.nl a skončil poslední den 601 před naším letopočtem. Mapa novoasyrské říše na jejím vrcholu v roce 671 před naším letopočtem Novoasyrská říše nadále dominovat Blízkého východu během tohoto století, cvičení obrovskou moc nad sousedy, jako Babylonu a Egypta ⇒ Počátkem 6. století před naším letopočtem se rozpory mezi šlechtou a rolníky a z toho plyne, že v roce 594 před naším letopočtem byl archontem zvolen Solón který ihned prosadil zásadní reformy - žil koncem 7. století a v první polovině 6. století před naším letopočtem, byl to symbol moudrosti a také byl schopen.

Století - Wikipedi

 1. Od konce 7. století před naším letopočtem soupeřila Aegina s Athénami. V 5. století před naším letopočtem byla přinucena vstoupit do athénského námořního spolku. V roce 431 před naším letopočtem byli původní obyvatelé vysídleni a nahrazeni athénskými osadníky. Původní název ostrova byl Oinone
 2. Tento zápis pochází přibližně z 15. století před naším letopočtem a je v současnosti nejstarším bezpečně časově zařazeným abecedním zápisem z jižní Levanty, napsal tým.
 3. Většího rozvoje se kovářství dočkalo ve 12. století před naším letopočtem v Asii a jižní Evropě. Kovářství se dařilo také v době železné, tedy halštatském období, a době laténské, od 8. století před naším letopočtem po přelom letopočtu. Skutečnými mistry kovářského řemesla byli zejména Keltové
 4. iscence, zrnitostní složení sedimentu) se podařilo doložit přípravu obránců tellu na nadcházející obléhání v průběhu 8. století před naším letopočtem. Obléhání bylo spojeno s válečnou kampaní krále Sinecheriba Levantou

Archeologové objevili v Jeruzalémě stopy po zemětřesení

Velmi mne překvapilo, kolik mimořádných událostí se nakupilo ve 2. polovině 32. století před naším letopočtem. Proto se domnívám, že se tu tehdy musely odehrávat doslova velké věci, možná až záhadné. Pojďme se na to podívat Od 6. století se začali Řekové střetávat s Peršany, kteří se rozhodli podmanit si vzpurné řecké osady v Malé Asii. Perský král Daréios I. roku 490 před naším letopočtem podnikl válečnou výpravu do Řecka, u Marathónu však byl poražen. Neuspěl ani následný námořní útok na Athény Nejstarší části města známého jako Beta Samatu jsou přitom už z 8. století před naším letopočtem. Archeologové na místě kromě ruin dalších budov objevili také keramické předměty, sošky, pozlacený prsten, přívěšek s křížem a další artefakty Antické literatury se rozvíjejí přibliţné od 8. století před naším letopočtem asi do 4. století naší éry. Za tuto poměrně dlouhou dobu dosáhlo nevídané úrovně jak básnictví, tak drama i próza. Významnou roli zde hraje Řecko; Řím a latinské písemnictví v mnohém navazuje na řecké, doplňuje je a napodobuje.

Chalkidiki » Blog Archive Historie poloostrova Chalkidiki

Biblická svatyně v Izraeli zjistila, že v 8. století před naším letopočtem hostovala rituály týkající se konopí. Nej tarší známá in tance rituálního palování konopí byla objevena na vápencovém oltáři v izrael ké vatyni Tel Arad V roce 1934 na tomto místě začal archeologický výzkum, a díky němu se podařilo objevit osídlení z 8. století před naším letopočtem. Část se ho podařilo zrekonstruovat. Uvidíte část opevnění s branou, přístupovou cestu a několik domů. Na nedalekých polích rostou původní druhy pšenice, proso, čočka, fazole a len Řecká civilizace trvala od období 8. století do 6. století před naším letopočtem. Předpokládá se, že římská civilizace začala již v 8. století před naším letopočtem. Vliv řecké architektury na římskou architekturu naznačuje, že Řekové tam byli první

dějepis.co

Židé žijí v Říši středu už od 8

Vznik Athén spadá až do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Kolem roku 1400 př. n. l. byl na Akropoli jako první vybudován královský hrad.Písemně doložené dějiny Athén začínají v 8. století před naším letopočtem Řecká abeceda začala být používána nepřetržitěod konce 9. do počátku 8. století před naším letopočtem. e. Podle předpokladů vědců byl tento systém písemných znaků první, sestávající z souhlásek a samohlásek, jakož i z označení, které je používalo k jejich oddělení Jak se počítají století před letopočtem? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak se počítají století před letopočtem?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac 1. tisíciletí před naším letopočtem, známá také jako poslední tisíciletí před naším letopočtem, byl časový úsek trvající od roku 1000 před naším letopočtem až 1 BC ( 10. až 1. století před naším letopočtem, v astronomii: JD 1 356 182 0,5 - 1 721 425 0,5) Mínojská civilizace vznikla před sedmi tisíci lety a existovala do doby asi 1,5 tisíce let před naším letopočtem. Vědci objevili její stopy až na počátku 20. století, dnes už toho o ní ale víme poměrně dost, např. to, že to byla poměrně bohatá země - její obyvatelé postavili desítky paláců a dalších velkých.

Video: 5. století př. n. l. - Wikipedi

Co je syrovátka a jak vám prospěje - Fitsrozumem

Železná ozdoba, kterou si lidé spínali šaty, podle všeho pochází z období kolem třetího století před naším letopočtem. 8 fotografií Většina nálezů se koncentrovala na poměrně malé ploše v jihovýchodním rohu staveniště, v místě budoucích zahrad dvou rodinných domů, nastínil archeolog Jiří Zubalík 6 století před naším letopočtem. Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850-1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula). Pravěk je období před naším letopočtem. 6. Cyril a Metoděj byli za své zásluhy před smrtí prohlášeni za svaté. 7. Centrem Velkomoravské říše byl Vyšehrad. 8. Slované k nám přišli v 5.století před naším letopočtem. 9. Křest je církevní obřad, kdy se mění křesťan v pohana Ve 13. století před naším letopočtem začaly kmeny Židů pronikat na území Palestiny, které se stalo jejich vlastí. Během 11. století před naším letopočtem se všechny kmeny sjednotily pod vládou jednoho krále - tak vznikl stát.Mezi významné vladaře Palestiny patřil krá Starověký Řím byl významný starověký stát, v mnohém považovaný za kolébku evroé civilisace. Osídlení na území Říma je doloženo od 10. století před naším letopočtem, legendární založení Říma se datuje r. 753 před naším letopočtem. Název dnešního státu, Itálie, je odvozen od italických kmen

OSTROVSKÝ MUZEJNÍ SPOLEK - Etruskologie - Volterr

Vědci našli důkazy o zemětřesení popsaném v Bibli

Kampánie byla původně obývána již v prehistorických dobách. Počátkem historického období touto oblastí procházely a usazovaly se italské národy, především Oskové. Na území obývaném původně Osky vznikaly od 8. století před naším letopočtem na pobřeží řecké kolonie Cumae, Dikearchia a Neapolis Archeologové prokázali osídlení místa knovízskou kulturou, tedy již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné (8. až 6. století před naším letopočtem). Vystřídali se zde Germáni i Keltové, poté obsadil pražsko-slánskou oblast slovanský kmen Čechů

Syrakusy - turistické informace, zajímavosti Itálie

pedii [2] a dovím se, že jeho vláda spadá do let 1792-1750 před naším letopočtem (př. n. l.). Tak jsem se to učil před lety veškole a zdánlivě není důvod si myslet, že by to mělo být jinak. Pokud se však podí-vám třeba na anglickou Wikipedii [3] (zde musím ovšem hledat po Území Litoměřic na soutoku Labe a Ohře bylo trvale osídleno již od mladší doby kamenné v době asi 4.500 - 3.600 let před naším letopočtem. Ve 4. - 1. století před naším letopočtem se zde usídlili Keltové, kteří byli vytlačováni Germány. V 6. století území začali obývat Slované, první osady na Litoměřicku se objevily asi až v 8. století. V průběhu 9.

Gjumri - Wikipedi

- 3. století před naším letopočtem byly postaveny krátké úseky opevnění, které sloužily k obraně tehdejším jednotlivým státům, které vznikly po zániku království Čou. Čchin Š'-chuang-ti, zakladatel a první císař dynastie Qin (Čchin), dobyl roku 221 před naším letopočtem poslední stát, čímž sjednotil Čínu 8. 2021. Video není k dispozici 24 hlasů Sdílet Facebook Twitter E-mail. Odkaz. Předchozí díl. Všechny díly 6. Následující díl. Galerie Další 4 fotky Zavřít. Severoafrické přístavní město Kartágo bylo předmětem obdivu celého antického světa. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním. Věděl, že začaly, když byl Jeruzalém poprvé rozbořen v roce 607 před naším letopočtem . Wiedział, że biegną one od roku 607 p.n.e ., gdy Jeruzalem zostało po raz pierwszy zrównane z ziemią. jw2019. Právě to vykonal Jehova ve prospěch svého lidu v dávných dobách, v jedenáctém století před naším letopočtem Pojem Antika označuje čas a kulturu starověkého Řecka (respektive celé Egejské oblasti) a Římské říše. Antika trvá od 15.století před naším letopočtem (začátek minojské civilizace na Krétě) až do roku 476 našeho letopočtu (zánik západořímské říše a začátek středověku), ačkoli byl dříve její počátek pokládán do 8.století, do doby vzniku eposů. S pomocí supravodivého magnetometru zjistili, že koncem 8. století před naším letopočtem došlo k nezvykle prudkému zesílení geomagnetického pole, největšímu za posledních 100 000 let! Pak toto pole během třiceti let rychle zesláblo o 27 procent. Následoval lehký pokles, který trval od 6. do 2. století před Kristem

Historie Sicílie Sicílie Itálie MAHALO

Tunisko | Parkam

V roce 1926 začaly výkopy odkrývat pozůstatky starověké akropole se základy dvou chrámů z 2. století před naším letopočtem. Objevili zde také cisternu, pozůstatky vodovodního systému a dvě chrámově podobné stavby, z doby 2. století před naším letopočtem a druhé z 3. století nl, s pódiem a kolonádou Jeden z chybějících lvů nyní přehlíží Arsenal v Benátkách, Itálie, mít been odstraněný od Delos v 17. století. Lvi, kteří jsou v krčící se pozici a zdají se, že chrání jezero, pocházejí ze sedmého století před naším letopočtem a byli darem Apollovi z lidu ostrova Naxos. 2. Posvátný okrsek . Svatý okrse

Stručná historie Bulharska - i Cestován

Přesně tak jak píšeš, 10 let před Kristem znamená totéž, co 10 let před naším letopočtem. Bitva s Avary - 626 našeho letopočtu znamená totéž, co bitva s Avary - 626 po Kristu. Caesara propíchli roku 44 před naším letopočtem, roku 44 před Kristem atd 1.2 Mezolit (8 - 6 tis Řím je starobylé město založené kolem poloviny 8. století před naším letopočtem. Z doby vrcholu jeho slávy - z doby římského císařství - se zde dochovalo obrovské množství antických památek. Cestou se zastavíme ve Florencii, městě, do jehož tváře se tak významně vepsala italská renesance.. Od 4. století před naším letopočtem do 8. století našeho letopočtu bylo území Karabachu jednou z provincií kavkazské Albánie nazývána Artsach (z albánského slova Saks - statečný). Po pádu nezávislého albánského státu, patřil ke státu Sadžidů, v 10. století pak do státu Salaridů a v 11. až 12. století náležel. Španělská Málaga je jedním z nejstarších středomořských přístavů. Město na jihu Španělska, založené v 8. století před naším letopočtem, má pestrou minulost, která se projevila v celé řadě fascinujících historických památek. Kromě historie nabízí Málaga také nádherné scenérie Costa del Sol, skvělé počasí i dech beroucí pláže

A obě říše odvlekly velkou část obyvatel na východ. V jistém ohledu to byl definitivní konec židovské nezávislosti. Návrat části vyhnanců ještě v 6. století před naším letopočtem umožnili Peršané, přemožitelé Babyloňanů, dokonce zřídili částečně nezávislou provincii Jehud Politické subjekty v 8. století před naším letopočtem - Politické subjekty v 6. století před naším letopočtem - Politické subjekty podle století . Toto je seznam států nebo občanských řádů, které existovaly v 7. století před naším letopočtem

Vznik Tarchuny jako obchodní velmoci již v 8. století př. n. l. byl ovlivněn její kontrolou nerostných zdrojů nacházejících se v kopcích Tolfa na jih od města a na půli cesty do caeretanského přístavu Pyrgi. V roce 509 př. n. l., po svržení římské monarchie, odešla rodina Tarquiniů do exilu v Caere Století BC 7. Chr. Začal 1. ledna v 700 A skončila 31. prosince 601 před naším letopočtem. Chr. Věk / Epocha. V Persia daruje Zarathustra do zoroastrismu (datum je sporné). V Řecku se písemné zákony stávají běžnou záležitostí a postupně nahrazují soudní svévole; také produkoval poezii a hudbu Protože v našem kalendáři neexistuje žádný rok nula, takže po roce 1 před naším letopočtem následoval hned rok 1 našeho letopočtu, a protože století má 100 let, začínalo druhé století v roce 101 Počátek našeho letopočtu a datum narození Krista Původní juliánský kalendář počítal letopočet od počátku vlády.

Uvnitř našli mumie kněžích, kněžek a dětí, kteří žili během 22. dynastie, jež vládla přibližně v letech 945 až 715 před naším letopočtem. -. Tým egyptských vědců objevil památky v rozsáhlé archeologické lokalitě na západním břehu Nilu - v thébské nekropoli, která je zařazená na seznamu světového. V jakém žijeme tisíciletí a století? Pokus se vysvětlit pojmy před naším letopočtem. a našeho letopočtu. Která událost určuje počátek našeho letopočtu? 68.5 . Co si pamatujete? Narýsuj do sešitu časovou přímku, vyznač na ni rok 0. Šipkami naznač směr běhu našeho letopočtu a před naším letopočtem Doba keltská je v úzkém časovém pojetí časována do 6. - 1. století před naším letopočtem. Na území Šumavy však byly nalezeny i známky starší - halštatské, datované do 8. - 5. století před naším letopočtem. Nechte tedy každodenní starosti doma a vydejte se na výlet k časem nezměněným odkazům dávné.

Keltské duhovky se razily od 3. do 1. století před naším letopočtem a byly to první mince ražené na našem území, připomněl. Podle archeologa Martina Čechury, autora nové brožury o Podmoklech, je podobný nález snem každého archeologa. Až asi do roku 2012 to byl naprosto největší poklad keltského zlata v Evropě. VIndii se kolem roku 350 před naším letopočtem objevily bráhmanské číslice, které se používaly jak vcentrální Indii, tak i vblízkých oblastech jihovýchodní Asie. Notace byla značně různorodá - následující obrázek zachycuje opisy číslic zprvního a druhého století před naším letopočtem: Obr. 2.3 1100 - 550 před naším letopočtem: Anga: 1380 - 550 před naším letopočtem: Aram Damašek: 12. století před naším letopočtem - 734 před naším letopočtem: Aramea: 2300 - 700 před naším letopočtem: Arcadia: 1000-743 př: Argolis: 1200 - 379 p 2. století před naším letopočtem 1. století před naším letopočtem 1. století našeho letopočtu: Kolik století jsme teď? 21. (jednadvacáté) století je v souladu s gregoriánským kalendářem současným stoletím v éře Anno Domini nebo v běžné éře. Začalo to 1. ledna 2001 (MMI) a skončí 31. prosince 2100 (MMC) století před naším letopočtem. To by se však nyní mohlo změnit. Mezinárodnímu týmu archeologů se však nyní podařilo objevit v izraelském městě Aškelon první známý pelištejnský hřbitov. Na pohřebišti byly v několika hrobkách nalezeny pozůstatky zhruba 200 lidí, které byly obklopeny parfémy, zbraněmi či šperky.

Asi o šestnáct set let později neboli v osmém století před naším letopočtem existovalo podle dějinných zpráv Řecko. About sixteen centuries after that, or in the eighth century before our Common Era, Greece is reported to be in existence. jw2019 Asi nejcennějším z nich je egyptská kanopa z 8. až 4. století před naším letopočtem. Jde o nádobu, do níž se ve starověkém Egyptě ukládaly vnitřní orgány vyjímané z těla zemřelých při mumifikaci. Dalším unikátem jsou sibiřské sáně, které majitelům Zelené Hory věnoval car Alexandr II.. Postupem času však postupně klesala maximální možná hranice úroků, z 20 % v Mezopotámii (cca 3 000 před naším letopočtem) a 25 % v Indii (cca 2 500 let před naším letopočtem), v Řecku 5. století před naším letopočtem a Římě 4. století před naším letopočtem, maximální úrok byl stanoven na 10 %, resp. 8,33 %. Na přelomu letopočtu, maximální možný úrok v. Čaras se užívá také při akutní mánii, bláznovství nebo tuposti. 3. Historie využití konopí v západní Evropě. Na území západní Evropy bylo konopí přineseno někdy v 8. století před naším letopočtem výbojnými Skythy a bylo postupně rozšířeno po celém území

Uložení souboru lze pravděpodobně datovat do pozdní doby laténské, tedy do prvního století před naším letopočtem, řekl dnes ČTK archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Pavel Horník. Depot byl objeven poblíž terénní deprese, která mohla sloužit jako cesta při překonávání svahu, pod nímž se nacházel Bible se zmiňuje o silném zemětřesení, které v 8. století před naším letopočtem postihlo Jeruzalém. Archeologové věří, že se jim podařilo nalézt pozůstatky tehdejších událostí... https://buff.ly/3xEiPwG. 12 Aug 202 Ve druhém století před naším letopočtem začalo město razit vlastní bronzové mince. Kdysi dávno bylo toto území součástí Frýgie, království, založeného v 8. století př. n. l. v západní části Anatolské vysočiny. Ve své době Hierapolis prosperovalo díky využití horkých pramenů při barvení vlněných tkanin a. Seriál, odehrávající se v osmém století před naším letopočtem v primitivním a brutálním světě, vypráví příběh Romula a jeho bratra Réma, který je nahlížen z pohledu tří lidí poznamenaných smrtí, osamělostí a násilím. Romulus se odehrává v osmém století před naším letopočtem

Ankara | Turecko | MAHALOIberská Falkata postříbřená | Outfit4EventsMalaga, pravý klenot Andalusie | Zajímavá Evropa a světGLÓBUS » Kouzelné čtení

Na horním konci Nasavrk u silnice na Kameničky vznikl keltský skanzen Země Keltů s ukázkou opevnění, klešťovitou bránou a dvorci řemeslníků. Přibližuje návštěvníkům keltské město (oppidum) z mladší doby železné ve 2.-1. století před naším letopočtem listopad-prosinec: Po-Pá 8:30-16:30 . Expozice představuje kulturu mladší doby železné v Čechách a na Chrudimsku a zaměřuje se na život v oppidu, které ve druhém a prvním století před naším letopočtem stálo na ostrohu nad řekou Chrudimkou asi 2 km od Nasavrk helma trojan vs spartan. Menelaus, pokud je považován za skutečného člověka v historii, přišel jako první. Film Troy, i když jsem ho ještě neviděl, líčí příběh Ilias, napsaný Homerem v 8. století před naším letopočtem. Tento epický příběh popisuje události řecko-trojské války; konflikt, který zahrnoval řecké. Tímtéž okamžikem končí období před naším letopočtem - končí rokem 1 před naším letopočtem, a sice 31. prosincem ve 24 hodin 0 minut 0 sekund. V té době nikdo podle našeho letopočtu nepočítal a nikdo také nemohl vědět, že bude o více než půltisíciletí později zaveden Na základě toho, kdy se mor skotu a spalničky vydaly každý na samostatnou evoluční cestu, lze jako nejstarší možnou dobu vzniku spalniček v lidské populaci označit 6. století před naším letopočtem, ačkoli přesné datum, kdy tento virus poprvé infikoval lidi, zůstává neznámý Před 200 000 lety bylo dvoutisícté století př. n. l.? Napsal jsem to správně? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Před 200 000 lety bylo dvoutisícté století př. n. l.? Napsal jsem to správně?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích